Вади розвитку дихальної системи. Атлас : навч. посіб. Рекомендовано вченою радою Національного медичного університету імені 0.0. Богомольця, як посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікорів-інтернів. Слухачів інститутів і факультетів підвищення кваліфікації лікарів (хірургів, педіатрів, пульмунологів та інш.) (витяг з протоколу № 2 від 05.11.2013).
ISBN: 978-617-505-515-1
Автор: Кривченя Д.Ю., Руденко Є.О.
Рік: 2017
Мова: українська
Сторінок: 192
Обкладинка: м'яка
Ціна: 683 грн.

В атласі, який підготовлено фахівцями кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені 0.0. Бо-гомольця як навчальний посібник, представлено матеріал стосовно вад розвитку органів дихальної системи — дихальних шляхів і легень, а також судинних кілець як причини компресії трахеї. Подано спрощений діагностичний алгоритм тяжких і високолетальних вад дихальної системи та варіанти оригінальних хірургічних методів лікування.
Атлас ілюстрований оригінальними зображеннями результатів об'єктивних, переважно променевих, методів дослідження та схемами й фотографіями оригінальних і загальновідомих методів операцій.
Зміст атласу розділено на п'ять розділів: органічні, компресійні і функціональні стенози трахеї та гортані, уроджені трахео-стравохідні нориці і вади розвитку паренхіми легень (аплазії, агенезії і гіпоплазії, вроджена емфізема, кістозні ураження та секвестрація легень).
В атласі вперше в монографічній літературі розглянуто варіанти морфологічних стенозів у дітей та можливості їх хірургічного лікування — реконструктивно-пластичні операції, резекції трахеї, у тому числі й у разі поєднаних вад дихальної та серцево-судинної систем.
Уперше в повному обсязі представлені всі варіанти судинного кільця, які спричинюють компресію трахеї, що становить загрозу для життя дитини.
Важливим є розділ, присвячений маловідомій ваді розвитку трахеї у дітей — трахеомаляції — експіраторному стенозу. Розроблено і запропоновано нові методи лікування — трахеопластика, аортопексія та стентування.
Теоретично розкрито патофізіологію респіраторного дистрес-синдрому в разі аплазії легені та вродженої емфіземи Уперше у світовій практиці запропоновано, обґрунтовано й виконано операцію транслокації діафрагми при аплазії легені та сегментарні резекції в разі вродженої емфіземи.
Текстова частина атласу і підписи до ілюстрацій подано українською та англійською мовами.
Для викладачів і студентів медичних університетів і коледжів, магістрів, інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, лікарів неонатологів, педіатрів, терапевтів, пульмонологів, анестезіолопв та хірургів широкого профілю.

 

Зміст

Передмова    6
Загальні відомості про вади розвитку дихальної системи: ембріогенез, класифікація, поширеність, діагностика, нозологія вад    8
Частина I
ВАДИ РОЗВИТКУ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ. ОРГАНІЧНІ СТЕНОЗИ ТРАХЕЇ
Класифікація стенозів дихальних шляхів    24
Уроджений підзв'язковий стеноз    29
Набутий постінтубаційний стеноз    30
Підзв'язкова гемангіома     32
Уроджений стеноз трахеї (повні хрящові кільця)     37
Частина II
КОМПРЕСІЙНІ СТЕНОЗИ ТРАХЕЇ
Судинне кільце    61
Подвійна дуга аорти    63
Правобічна дуга аорти з лівобічною артеріальною зв'язкою    69
Аберантна права підключична артерія    74
Петля легеневої артерії    78
Подвійне судинне кільце    83
Аномалії плечо-головного стовбура    84
Пухлини і кісти середостіння    88
Частина III
ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТЕНОЗИ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
Класифікація функціональних стенозів дихальних шляхів    90
Ларингомаляція    90
Уроджений параліч голосових зв'язок    96
Трахеомаляція    102
Стентування у лікуванні стенозів дихальних шляхів    113
Частина IV
УРОДЖЕНА ІЗОЛЬОВАНА ТРАХЕО-СТРАВОХІДНА НОРИЦЯ    122
Частина V
ВАДИ РОЗВИТКУ ЛЕГЕНЬ
Аплазія та агенезія легень    129
Ппоплазія легень    165
Уроджені кісти легень    169
Уроджена емфізема легень    І75
Секвестрація легень    186