Робочий зошит з латинської мови (для студентів фармацевтичного факультету). Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для студентіввищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації (протокол № 4 від 16.12.2015). Гриф надано МОЗ України.
ISBN: 978-966-460-074-0
Автор: Кісельова О.Г.
Рік: 2022
Мова: українська
Сторінок: 198
Обкладинка: м'яка
Ціна: 280 грн.

Робочий зошит складено відповідно до типової навчальної програми з дисципліни «Латинська мова» для студентів фармацевтичного факультету вищих медичних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації. У зошиті репрезентовано вправи з нормативної граматики латинської мови для формування практичних навичок, спеціальної компетентності на етапі додипломної освіти. Відповідно до програми зошит розділено на два тематичні розділи – «Фонетичні, лексико-граматичні основи фармацевтичної та ботанічної термінології» і «Граматика латинської мови. Рецептура. Лексико-семантичне забезпечення вивчення теми "Рецептура"».
Основною метою укладання робочого зошита є систематизація матеріалу та мотивування студентів щодо самостійного опрацювання та засвоєння необхідного для подальшого навчання термінологічного матеріалу на базі формування лексико-граматичної компетенції.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.