Лексичний мінімум з латинської мови (для студентів фармацевтичного факультету). Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації ( протокол № 4 від 16.12.2015 р.). (лист № 23-01-9/649
ISBN: 978-966-460-043-5
Автор: Кісельова О.Г., Ніколаєнко О.А., Шпинта Г.М.
Рік: 2023
Мова: українська
Сторінок: 96
Обкладинка: м'яка
Ціна: 200 грн.

Лексичний мінімум укладено відповідно до типової навчальної програми з дисципліни «Латинська мова» для студентів фармацевтичного факультету вищих медичних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації. У словнику репрезентовано лексичні одиниці, сталі фармацевтичні вирази, фармацевтичні частотні відрізки, клінічні терміноелементи в алфавітному порядку та у вигляді таблиць, які необхіднідля засвоєннята формування практичних навичок, спеціальної компетентності на етапі додипломної освіти. Відповідно до програми словник розділено на два тематичні розділи – «Фонетичні, лексико-граматичні основи фармацевтичної та ботанічної термінології» і «Граматика латинської мови. Рецептура. Лексико-семантичне забезпечення вивчення теми "Рецептура"». Основною метою укладання лексичного мінімума є систематизація матеріалу та мотивування студентів щодо самостійного опрацювання та засвоєння необхідного для подальшого навчання термінологічного матеріалу на базі формування лексико-граматичної компетенції. Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

ЗМІСТ
I семестр
1. Фонетика. Алфавіт. Вимова голосних, приголосних, буквосполучень. Наголос. Довгота та короткість складу. Латинський алфавіт. 6
2. Дієслово: загальна характеристика (дієвідміни; визначення інфектної основи; основні форми). Наказовий спосіб (2-а особа однини та множини). Дійсний спосіб теперішнього часу активного і пасивного станів латинського дієслова.
Умовний спосіб теперішнього часу активного та пасивного станів (3-я особа однини та множини). Дієслово fio, fieri. 8
3. Іменник. Граматичні категорії іменника. Словникова форма. I відміна іменників. Іменники І відміни грецького походження. Відмінювання. Неузгоджене означення. Прийменники. Форманти 10
4. ІІ відміна іменників. Іменники чоловічого роду. Винятки щодо роду. Іменники середнього роду. Відмінювання. Прізвища у назвах лікарських засобів. 11
5. Рецепт. Основні відомості. Правила виписування рецептів. Латинська частина рецепта. Скорочення в рецептах. Латинська частина рецепта: виписування рецептів зі стандартними скороченнями. 12
6. Прикметник. Граматичні категорії. Дві групи прикметників, їх ознаки. Словникова форма прикметників. Узгодження прикметників з іменниками ІІІ відмін. Місце прикметників у фармацевтичних термінах. 18
7. Дієприкметник минулого часу пасивного стану у фармацевтичній термінології. Основні моделі фармацевтичних термінів. Багаточленні найменування. Форманти. 19
8. Третя відміна іменників. Визначення основи іменника. Три типи відмінювання (consonans, voc?lis, mixta). Іменники чоловічого роду, classis consonans ІІІ відміни. Форманти. 20
9. Іменники жіночого роду ІІІ відміни. Винятки з правил про рід. Classis mixta. Відмінювання. Форманти. Особливості відмінювання деяких іменників на - sis. 21
10. Іменники середнього роду ІІІ відміни. Винятки з правил про рід.Classis vocalis. Відмінювання. Форманти. Особливості відмінювання деяких іменників на -ma 23
11. Прикметники ІІІ відміни. Три підгрупи прикметників ІІІ відміни. Дієприкметник теперішнього часу активного стану у фармацевтичній термінології. Відмінювання. Форманти. Ступені порівняння прикметників. 24
12. IV-Vвідміни іменників. Відмінювання. Винятки з правил про рід. Вживання іменника “species” у фармацевтичній термінології. Словотворення. Форманти. 25
13. Міжнародна латинськомовна номенклатура органічної хімії. Хімічна номенклатура. Назви хімічних елементів та сполук: назви кислот, солей, оксидів, гідроксидів. Фармацевтичні частотні відрізки в назвах препаратів,
які вказують на хімічний склад препарату. 26
14. Номенклатура органічної хімії: міжнародні назви естерів. Фармацевтичні частотні відрізки в назвах препаратів, які вказують на терапевтичний ефект (анальгетики, антипіретики, спазмолітики). 32
15. Фармацевтичні частотні відрізки в назвах препаратів анатомічного, фізіологічного і фармакологічного характеру. Суфікси і фармацевтичні частотні відрізки, що вказують на алкалоїди і глікозиди. 35
16. Найменування назв гормональних та ферментних препаратів. Найменування жиророзчинних та водорозчинних вітамінів (2 способи утворення). Найменування полівітамінних комбінованих препаратів. Прикметники, що
характеризують лікарський засіб за фармакологічною дією. 39
17. Назви сировини рослинного та тваринного походження, продуктів первинної обробки. Найменування лікарських препаратів, витяжок із рослинної сировини: утворення назв настоянок, сиропів, відварів, настоїв, а також
екстрактів – рідких, сухих, густих. Узагальнення теми PPP. Назви сироваток, вакцин, анатоксинів. Виписування відповідних рецептів. 42
18. Загальні відомості про лікарські форми. Тверді лікарські форми. Виписування рецептів на тверді лікарські форми. Розгорнуті і скорочені приписи рецептів.   49
19. М’які лікарські форми. Виписування рецептів на м’які лікарські форми. Розгорнуті і скорочені приписи рецептів.    53
20. Рідкі лікарські форми. Виписування рецептів на рідкі лікарські форми. Офіцинальні закордонні форми ліків. Розгорнуті і скорочені приписи рецептів.     56
21. Поняття «клінічний тeрмін». Однослівні та багатослівні терміни. Структура термінів-композитів латинською та українською мовами. Латинські прийменники в ролі префіксів. Грецькі та латинські числівники в ролі
префіксів. 59
22. Словотвір у клінічній термінології. Суфіксально-префіксальний спосіб словотвору.       64
23. Проблеми нормування та кодифікації клінічної термінології. Номенклатурна та термінологічна міжнародна наукова терміносистема: клінічна підсистема. Кінцеві терміноелементи віддієслівного походження.    71
24. Підготовка до ПК «Латинська частина рецепта та основи клінічної термінології»           76
25. Gaudeamus – студентська пісня.  81
26. Сентенції.           82
27. Латинсько-український словник               85
28. Фармацевтичні вирази             93
29. Список використаної літератури.               96