Лексичний мінімум з латинської мови (для студентів фармацевтичного факультету). Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації ( протокол № 4 від 16.12.2015 р.). (лист № 23-01-9/649
ISBN: 978-966-460-043-5
Автор: Кісельова О.Г.
Рік: 2021
Мова: українська
Сторінок: 166
Обкладинка: м'яка
Ціна: 140 грн.

Лексичний мінімум укладено відповідно до типової навчальної програми з дисципліни «Латинська мова» для студентів фармацевтичного факультету вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації. У словнику репрезентовано лексичні одиниці, сталі фармацевтичні вирази, фармацевтичні частотні відрізки, клінічні терміноелементи в алфавітному порядку та у вигляді таблиць, які необхідні для засвоєння та формування практичних навичок, спеціальної компетентності на етапі додипломної освіти. Відповідно до програми словник розділено на два тематичні розділи - «Фонетичні, лексико-граматичні основи фармацевтичної та ботанічної термінології» і «Граматика латинської мови. Рецептура. Лексико-семантичне забезпечення вивчення теми “Рецептура”».
Основною метою укладання лексичного мінімума є систематизація матеріалу та мотивування студентів щодо самостійного опрацювання та засвоєння необхідного для подальшого навчання термінологічного матеріалу на базі формування лексико-граматичної компетенції.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

I семестр
Фонетика. Алфавіт. Вимова голосних, приголосних, буквосполучень 5
Фонетика. Наголос. Довгота та короткість складу 7
Дієслово. Чотири дієвідміни. Основа теперішнього часу. Основні форми. Наказовий спосіб. 2-а особа однини та множини.Фармацевтичні фразеологізми 9
Дійсний спосіб теперішнього часу активного і пасивного станів. 3-я особа однини і множини. Дієслово “esse” 11
Умовний спосіб теперішнього часу активного та пасивного станів, 3-я особа однини та множини. Дієслово fio, fieri, 3-я особа однини і множини.
Вживання умовного способу у фармацевтичній термінології 12
Іменник. Граматичні категорії іменника. Словникова форма. Неузгоджене означення. Словотворчі елементи. Найуживаніші грецькі префікси 16
I відміна іменників. Грецькі іменники І відміни.
Найуживаніші прийменники у фармацевтичній термінології 18
ІІ відміна іменників. Іменники чоловічого роду. Винятки щодо роду. Відмінювання. Словотворчі елементи 23
ІІ відміна іменників. Іменники середнього роду. Грецькі іменники ІІ відміни. Прізвища у назвах лікарських засобів. Фармацевтична фразеологія 25
Рецепт. Основні відомості. Латинська частина рецепта Правила виписування латинської частини рецепта 30
Прикметник. Граматичні категорії. Дві групи прикметників, їх ознаки. Словникова форма прикметників. Грецькі прикметники,
загальна характеристика. Узгодження прикметників з іменниками І-ІІ відмін. Місце прикметників у фармацевтичних термінах 31
Дієприкметник минулого часу пасивного стану у фармацевтичній термінології. Основні моделі фармацевтичних термінів. Багаточленні найменування 35
Третя відміна іменників. Основа іменника. Три типи відмінювання (приголосний, голосний, мішаний типи) 37
Іменники чоловічого роду ІІІ відміни. Винятки з правил про рід. Назви лікарських засобів з іменником liquor 38
Іменники жіночого роду ІІІ відміни. Винятки з правил про рід. Особливості відмінювання іменників на -sis 41
Іменники середнього роду ІІІ відміни. Винятки з правил про рід. Особливості відмінювання іменників середнього роду грецького походження 45
Прикметники ІІІ відміни. Три групи прикметників ІІІ відміни. Дієприкметник теперішнього часу активного
стану у фармацевтичній термінології 48
IV відміна іменників. Відмінювання. Словотворення. Грецькі дублети та словотворчі елементи. Фармацевтична фразеологія. V відміна іменників. Відмінювання. Вживання іменника “species” у фармацевтичній термінології 50
II семестр
Хімічна номенклатура: утворення назв хімічних елементів, органічних і неорганічних кислот. Утворення назв солей: назви середніх солей, назви кислих і основних солей, назви органічних, калієвих і натрієвих солей. Виписування відповідних рецептів. Назви кислотних і вуглеводневих радикалів, назви складних ефірів, назви оксидів та основ. Частотні відрізки, які вказують на хімічний склад препарату. Виписування відповідних рецептів 54
Поняття про наукову ботанічну номенклатуру. Назви лікарських рослин у ботанічній номенклатурі, граматичні моделі ботанічних назв.
Назви ботанічних родин. Утворення назв алкалоїдів та глікозидів. Особливості вживання суплетивних ступенів порівняння в ботанічних назвах. Рецепти з прикметниками forte, mitte, retard 68
Назви сировини рослинного та тваринного походження, продуктів первинної обробки. Найменування лікарських препаратів, витяжок із рослинної сировини: утворення назв настоянок, сиропів, відварів, настоїв, а також екстрактів - рідких, сухих, густих. Узагальнення теми PPP. Назви сироваток, вакцин, анатоксинів. Виписування відповідних рецептів 83
Найменування назв гормональних та ферментних препаратів. Найменування жиророзчинних та водорозчинних вітамінів (2 способи утворення). Найменування полівітамінних комбінованих препаратів. Найменування лікарських препаратів терапевтичного, анатомічного, фізіологічногого й фармакологічного характерів 85
Скорочення в рецептах. Виписування відповідних рецептів, поняття про фармакопею. Підготовка до ЗМК: рецептурні задачі на тверді, м’які та рідкі лікарські форми 99