Hygiene and Ecology=Гігієна і екологія. — 2-ге вид. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації (лист № 1/11-10284 від 14.12.2009 р.).
ISBN: 978-966-382-687-5
Автор: Бардов В. Г. та ін.
Рік: 2018
Мова: англійська
Сторінок: 688
Обкладинка: тверда
Ціна: 620 грн.

Підручник підготовлений співробітниками гігієнічних кафедр Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та провідними гігієністами України та Росії,
за загальною редакцією завідувача опорної кафедри МОЗ України з загальної гігієни та
екології людини, члена-кореспондента НАМН України, професора В. Г. Бардова.
У підручнику на сучасному рівні викладені теоретичні основи, методологія, методи
і засоби вивчення факторів навколишнього середовища та їх впливу на здоров’я людини
і громадське здоров’я, а також на умови побуту, праці, відпочинку, навчання, харчування,
виховання, лікування тощо.
Підручник включає всі основні розділи загальної гігієни та екології людини і укладений відповідно до програми навчальної дисципліни “Гігієна та екологія” згідно з вимогами
Болонського процесу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ–ІV рівнів акредитації,
лікарів-інтернів, практичних лікарів.