Medical English. Student's Book=Медична англійська : підручник. Рекомендовано вченою радою Української медичної стоматологічної академії як підручник для здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 222 “Медицина”.
ISBN: 978-966-382-816-9
Автор: Знаменська І. В., Бєляєва О. М., Пісоцька О. О., Гаврильєва К. Г.
Рік: 2020
Мова: англійська
Сторінок: 264
Обкладинка: м'яка
Ціна: 290 грн.

Підручник містить 15 розділів (15 Units), кожний з яких розрахований на 4 аудиторні
годони. Кожний Unit – це окрема, змістовно і структуровано завершена одиниця, що містить
лексико-граматичний мінімум, основний та додаткові тексти, які пропонуються студентам для
самостійного опрацювання, спрямовані на вдосконалення мовних і мовленнєвих знань і вмінь
студентів. Значна увага приділена термінологічному словотворенню, зокрема, частотним інтернаціональним префіксам і суфіксам, поширеним в англійській медичній термінології. Такий підхід покликаний максимально використати можливості міжпредметної інтеграції, розширити рецептивний словниковий запас студентів-першокурсників і сформувати в них навички розуміння спеціальних текстів різного рівня складності, а також уже на початковому етапі розпочати підготовку студентів до складання іспиту з іноземної мови професійного спрямування як невід’ємної складової першого етапу ЄДКІ.
Наявність значної кількості вправ і комунікативних завдань дає змогу врахувати в навчальному процесі реальні можливості й потреби студентів із різним рівнем володіння англійською мовою відповідно до CEFR (Strasbourg, 2001).
До підручника розроблений робочий зошит, який є навчальним засобом, покликаним активізувати й розвивати індивідуальні здібності, знання та особистий мовленнєвий досвід осіб, що навчаються, а також урізноманітнити форми організації навчальної діяльності студентів.
Підручник призначений для студентів ЗВО, які здійснюють підготовку фахівців галузі
знань 22 “Охорони здоров’я” на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю
222 “Медицина”.

Contents
PREFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROPAEDEUTIC COURSE
ABC, Phonetic symbols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
List of grammar terms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
UNIT 1. I AM A MEDICAL STUDENT
Grammar: Article. Word Order. Forms of the Verb “be”. Impersonal “there” . . . . . . . . . . 9
UNIT 2. ESTABLISHMENT OF HIGHER MEDICAL EDUCATION
Word-Building: -under, -post.
Grammar: Forms of Verb. Simple Tenses, Active Voice, Affirmative Form . . . . . . . . . . . . 19
UNIT 3. HISTORY OF MEDICINE
Word-Building: -ion, -ation, -s(s)ion, -ful, -less.
Grammar: Noun. Possessive’s. Simple Tenses, Active Voice, Interrogative Form . . . . . . 30
UNIT 4. HUMAN ANATOMY
Word-Building: Adjectives of Latin and Greek Origin.
Grammar: Simple Tenses, Passive Voice, Affirmative Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
UNIT 5. ORGAN SYSTEMS
Word-Building: -ment, -ance (-ence).
Grammar: Numerals. Simple Tenses, Passive Voice, Interrogative Form . . . . . . . . . . . . . 58
UNIT 6. MEDICAL SPECIALISTS AND SPECIALITIES
Word-Building: -logy, -ist.
Grammar: Adjective. Modal Auxiliary Verbs. Imperative Mood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
UNIT 7. HOSPITAL
Word-Building: -itis, -tomy, -ectomy.
Grammar: Present Participle. Continuous Tenses, Active Voice, Affirmative Form,
Interrogative Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
UNIT 8. MEDICAL EXAMINATION
Word-Building: micro-, macro-.
Grammar: Continuous Tenses, Passive Voice, Affirmative Form, Interrogative Form . . . 105
UNIT 9. CASE HISTORY
Word-Building: inter-, infra-.
Grammar: Past Participle. Perfect Tenses, Active Voice, Affirmative Form . . . . . . . . . . 122
UNIT 10. FIRST AID
Word-Building: Conversion.
Grammar: Perfect Tenses, Active Voice, Interrogative Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
UNIT 11. CHEMIST’S SHOP
Word-Building: -scope, -scopy.
Grammar: Perfect Tenses, Passive Voice, Affirmative Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
4
UNIT 12. DRUGS
Word-Building: re-, intra-.
Grammar: Perfect Tenses, Passive Voice, Interrogative Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
UNIT 13. VITAMINS
Word-Building: -al, -ic, -ive.
Grammar: Perfect Continuous Tenses, Active Voice, Affirmative Form,
Interrogative Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
UNIT 14. RATIONAL NUTRITION
Word-Building: mal-, im-.
Grammar: Equivalents of Modal Verbs. Sequence of Tenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
UNIT 15. Additional Materials for Individual work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
APPENDIX 1. List of Irregular Verbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
APPENDIX 2. Comprehensive Grammar, Affirmative Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
APPENDIX 3. Comprehensive Grammar, Interrogative Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
APPENDIX 4. Symbols and Abbreviations in Medicine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
APPENDIX 5. Alphabetical List of Word Components of Latin or Greek Origin . . . . . . . . 226
APPENDIX 6. English Adjectives with Latin or Greek Roots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
ENGLISH-UKRAINIAN DICTIONARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
LITERATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261