General and Clinical Pathophysiology=Загальна та клінічна патофізіологія.— 4-те вид. Рекомендовано Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації. Лист від 27.10.2010 № 01.01-47/2409.
ISBN: 978-966-382-858-9
Автор: Кубишкін А. В. та ін.
Рік: 2020
Мова: англійська
Сторінок: 696
Обкладинка: тверда
Ціна: 460 грн.

У пропонованому підручнику з патофізіології для студентів, які навчаються англійською мовою, викладені основні розділи патологічної фізіології відповідно до учбової програми для студентів вищих медичних навчальних закладів, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України. Підручник написано з метою допомогти студентам у самостійній підготовці до занять з патофізіології та вивченні матеріалу з розвитку патологічних процесів. Наданий у підручнику матеріал адаптовано до кредитно-модульної системи навчання та буде сприяти розширенню знань про механізми розвитку типових патологічних прцесів на молекулярному, органному та системному рівнях. У підручнику представлено нові досягнення як вітчизняної, так і зарубіжної патологічної фізіології. підручник рекомендується для підготовки студентів-медиків на усіх факультетах вищих медичних навчальних закладів. Також він може бути використаний для підготовки лікарів-інтернів, ординаторів, аспірантів та бути корисним лікарем усіх спеціальностей на будь-якому етапі післядипломної освіти.