Oral and Maxillofacial Surgery = Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія. Ч.1. — 2-ге вид. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих стоматологічних навчальних закладів IV рівня акредитації.
ISBN: 978-966-382-672-1
Автор: Маланчук В. О. (за ред.)
Рік: 2018
Мова: англійська
Сторінок: 440
Обкладинка: тверда
Ціна: 310 грн.

This textbook (the first part of full edition) represents the contemporary theoretical views and operating techniques in the field of oral and maxillofacial surgery based on investigations and achievements of world’s science. All materials fully match new study program developed at the Department of Oral and Maxillofacial surgery of Bogomolets National Medical University as leading school in Ukraine.
It is intended for III–IV course students of dental faculties of medical universities and practicing doctors.

У підручнику (частина 1) представлено сучасні теоретичні та практичні погляди в галузі
хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, які базуються на дослідженнях та досягненнях
вітчизняних та світових вчених. Викладені матеріали повністю відповідають новій навчальній
програмі, яку розроблено на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця як опорній.
Підручник призначено для студентів III–IV курсів стоматологічних факультетів університетів та
практикуючих лікарів.

Contents
List of Abbreviations..5
Chapter 1. Oral, maxillofacial and craniomaxillofacial surgery. History of the development and present state ...7
History of the oral and maxillofacial surgery..8
Bioethics in surgery.....12
Anatomical and functional peculiarities of the maxillofacial area and neck..16
Chapter 2. Examination and methods of diagnostics in oral and maxillofacial surgery. Anaesthesia in oral surgery..32
Еxamination .32
Anaesthesia in oral surgery ..50
The general anaesthesia..59
Premedication..60
Local anaesthesia, types and equipment ..73
Local and general complications...100
Chapter 3. Exodontia ..114
Indications and contraindications for teeth extraction ..114
Instruments for teeth extraction, preparation of patient ..116
Tooth extraction technique..117
Complications of tooth extraction..126
Chapter 4. Inflammatory processes of maxillofacial area and neck..140
Signs for classifications of the acute odontogenic inflammatory processes..142
Periodontitis ..143
Hypodermic granuloma of the face..148
Periostitis of the jaw...150
Osteomyelitis of the jaws..154
Osteonecrosis of the jaws..172
Abscesses and phlegmons of the maxillofacial region..175
Abscesses and phlegmons of the maxillofacial region – at a glance ..179
Basic principles of surgical management of abscesses and phlegmons (cellulitis)..193
4
Medical supportive care for inflammatory processes of the maxillofacial area .194
Furuncle and carbuncle ..196
Maleruption. Impacted and semi-impacted teeth ..198
Pericoronitis ..201
Sialadenitis..205
Arthtritis of the Temporomandibular joint ..211
Lymphadenites of maxillofacial area and a neck ..218
Specific inflammatory processes..224
The maxillary sinusitis..227
Erysipelas..231
Complications of inflammatory processes of the maxillofacial region and neck ..233
Chapter 5. Benign tumors and tumor-like lesions of the
maxillofacial area and neck.........................................................................252
Determination and classification ...........................................................252
Etiology and pathogenesis of the tumors ..............................................255
The diagnostic process..........................................................................261
Benign tumors and tumor-like lesions of the maxillo-facial area
and neck.................................................................................................270
Cysts of the soft tissues.........................................................................291
Tumors and tumor-like Lesions of salivary glands...............................296
Surgical treatment for salivary gland tumors........................................326
Cysts of the jaws ...................................................................................334
Benign odontogenic tumors and tumor-like lesions of the jaws...........352
Tumours and dysplasias of cementum ..................................................367
Benign non-odontogenic tumours of the jaws.......................................370
Tumor-like lessions of the jaws.............................................................379
Chapter 6. Malignant tumors of the maxillofacial area and neck .....390
Precancerous diseases, cancer of the maxillofacial area and neck........390
Malignant tumors of the jaws................................................................406
Carcinoma .............................................................................................411
Malignant Odontogenic Tumors............................................................414
Surgical management of the jaw cancer................................................417
REFERENCES.............................................................................................428