Urology=Урологія. — 3-тє вид. Затверджено Міністерством охорони здоров’я України як національний підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол №2 від 26.10.2011 засідання науково-методичної комісії з медиц
ISBN: 978-966-382-863-3
Автор: Пасєчніков С. П. (за ред.)
Рік: 2020
Мова: англійська
Сторінок: 416
Обкладинка: тверда
Ціна: 530 грн.

Гриф:
Затверджено Міністерством охорони здоров’я України як національний підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол №2 від 26.10.2011 засідання науково-методичної комісії з медицини) Approved by the Ministry of Health of Ukraine as a national textbook for students of higher medical educational institutions of IVth accreditation level (Protocol № 2 by 26.10.2011, conference of Scientific and Methodological Board on medicine of the Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine)

У підготовці підручника об’єднано зусилля і досвід провідних вітчизняних фахівців-урологів. Головна особливість цього підручника полягає в тому, це базовий підручник з навчальної дисципліни “Урологія”, який підготовлений відповідно до сучасної кредитно-модульної системи в межах 90-годинної навчальної програми затвердженої Міністерством охорони здоров’я України для спеціалістів, які навчаються на 4-му курсі: “Загальна практика”, “Педіатрія”, “Медична профілактика”, а також 45-годинної навчальної програми для спеціалістів “Медична психологія”. When preparing the textbook the efforts and experience of leading national experts in Urology have been combined. The main feature of this textbook consists in the fact that it is the first textbook for basic discipline “Urology” prepared in accordance with the modern credit-modular system within the 90-hour training program approved by the Ministry of Health of Ukraine for specialties taught in the 4th year: “General medicine”, “Pediatrics”, “Medical prophylaxis”, and 45-hour training program for specialty “Medical Psychology