Clinical Anatomy and Operative Surgery=Клінічна анатомія і оперативна хірургія. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
ISBN: 978-966-382-519-9
Автор: Цигикало О. В.
Рік: 2020
Мова: англійська
Сторінок: 528
Обкладинка: тверда
Ціна: 650 грн.

The textbook compiled in accordance with the Program of the educational subject “Clinical Anatomy and Operative Surgery” for higher medical educational institutions of the III–IV levels of accreditation of the Ministry of Health of Ukraine. The textbook presents up-to-date data in Clinical Anatomy and Operative Surgery of the regions of head, neck, thorax, abdomen, pelvis, spine and limbs. The topographic specific characteristics of organs and anatomical structures have been ascertained and they should be taken into account in the process of performing diagnostic and treatment procedures. A technique of principal surgical operations with due regard for the history and the modern state of the medical science is adduced in detail. For medical students, internship doctors, residents. Підручник підготовлений відповідно до Програми навчальної дисципліни “Клінічна анатомія та оперативна хірургія” для вищих медичних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації МОЗ України.
У підручнику викладено сучасні дані з клінічної анатомії та оперативної хірургії ділянок та органів голови, шиї, грудей, живота, поперекової ділянки, таза, хребта та кінцівок. Визначено топографічні особ­ливості органів та анатомічні структури, які слід враховувати при виконанні діагностичних та лікувальних процедур. Детально подано техніки основних хірургічних операцій з урахуванням історичних даних та сучасного стану медичної науки. Для студентів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів.