Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид. Рекомендовано МОН
ISBN: 978-617-505-800-8
Автор: Степаненко О.Ю., Мірошніченко О.В. та ін.
Рік: 2020
Мова: українська
Сторінок: 152
Обкладинка: тверда
Ціна: 270 грн.

Навчальний посібник підготовлено співробітниками кафедри гістології, цитології та ембріології Харківського національного медичного університету.
Атлас містить кольорові мікрофотографії програмних гістологічних препаратів, а також текстовий коментар до них, розкриває структурно-функціональну організацію органів і структур, що вивчаються. Мета створення атласу — забезпечити розуміння функціональної обумовленості будь-якого структурного елемента. Навчальний посібник може бути використаний як при самостійному вивченні предмета, так і під час підготовки до контрольних занять і призначений сприяти всебічному, послідовному і глибокому засвоєнню матеріалу. Усі терміни наведені відповідно до міжнародних гістологічної та ембріологічної номенклатур.
Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів різних спеціальностей, а також біологів.

Тема I. Цитология
Препарат № 1. Загальна морфологія клітини. Клітини печінки (гепатоцити)
Препарат № 2. Комплекс Гольджі в нейроцитах спинномозкового ганглія
Препарат № 3. Включення глікогену в клітинах печінки
Препарат № 4. Включення жиру в клітинах печінки
Препарат № 5. Пігментні включення у пігментних клітинах (меланоцитах)
Препарат № 6. Мітоз
Тема II. Ембріологія
Препарат № 7. Яйцеклітина
Препарат № 8. Сперматозоїди
Препарат № 9. Бластула
Препарат № 10. Первинна смужка
Препарат № 11. Осьові органи зародка
Препарат № 12. Тулубова й амніотична складки
Тема III. Епітальні тканини
Препарат № 13. Одношаровий низький призматичний (кубічний) епітелій
Препарат № 14. Одношаровий високий призматичний (циліндричний) епітелій
Препарат № 15. Одношаровий плоский целомічний епітелій — мезотелій
Препарат № 16. Одношаровий багаторядний миготливий (війчастий) епітелій
Препарат № 17. Перехідний епітелій сечового міхура
Препарат № 18. Прості трубчасті залози матки
Препарат № 19. Одноклітинні ендоепітеліальні залози (клітини Лейдіга) і прості альвеолярні нерозгалужені екзоепітеліальні залози
Тема IV. Кров
Препарат № 20. Мезенхіма зародка курчати
Препарат № 21. Кров людини (мазок)
Тема V. Сполучні тканини
Препарат № 22. Пухка сполучна тканина
Препарат № 23. Сухожилок (поздовжній зріз)
Препарат № 24. Еластична зв'язка (поздовжній зріз)
Препарат № 25. Ретикулярна тканина лімфатичного вузла
Препарат № 26. Жирова тканина
Тема VI. Хрящові тканини
Препарат № 27. Гіаліновий хрящ
Препарат № 28. Еластичний хрящ
Препарат № 29. Волокнистий хрящ
Тема VII. Кісткові тканини
Препарат № 30. Поперечний зріз трубчастої кістки
Препарат № 31. Розвиток кісткової тканини з мезенхіми (прямий остеогенез)
Препарат № 32. Розвиток кістки на місці хряща (непрямий остеогенез)
Тема VIII. М’язові тканини
Препарат № 33. Гладка м'язова тканина сечового міхура
Препарат № 34. Посмугована скелетна м'язова тканина язика
Препарат № 35. Посмугована серцева м'язова тканина
Тема IX. Нервова тканина
Препарат № 36. Хроматофільна речовина (тигроїд, або субстанція Ніссля) у нейронах спинного мозку
Препарат № 37. Нейрофібрили в нейронах спинного мозку
Препарат № 38. Безмієлінові нервові волокна
Препарат № 39. Мієлінові нервові волокна
Тема X. Нервова система
Препарат № 40. Спинномозковий вузол
Препарат № 41. Спинний мозок
Препарат № 42. Мозочок
Препарат № 43. Кора великих півкуль головного мозку
Тема XI. Сенсорна система
Препарат № 44. Рогівка
Препарат № 45. Задня стінка ока
Препарат № 46. Спіральний орган (орган Корті)
Тема XII. Шкіра
Препарат № 47. Товста шкіра пальця людини
Препарат № 48. Шкіра з волоссям
Тема XIII. Серцевосудинна система
Препарат № 49. Артеріоли, капіляри й венули — мікроциркуляторне русло
Препарат № 50. Артерія м'язового типу
Препарат № 51. Артерія еластичного типу
Препарат № 52. Вена м'язового типу
Препарат № 53. Ендокард, міокард і волокна Пуркіньє
Тема XIV. Імунна система
Препарат № 54. Червоний кістковий мозок
Препарат № 55. Загруднинна залоза (тимус)
Препарат № 56. Піднебінний мигдалик
Препарат № 57. Селезінка
Препарат № 58. Лімфатичний вузол
Тема XV. Ендокринна система
Препарат № 59. Гіпофіз
Препарат № 60. Щитоподібна залоза
Препарат № 61. Прищитоподібна залоза
Препарат № 62. Надниркова залоза
Тема XVI. Травна система
Препарат № 63. Ниткоподібні сосочки язика
Препарат № 64. Листоподібні сосочки язика
Препарат № 65. Розвиток зуба, рання стадія (закладка емалевого органа)
Препарат № 66. Розвиток зуба, пізня стадія (утворення дентину та емалі)
Препарат № 67. Привушна слинна залоза
Препарат № 68. Змішана слинна залоза
Препарат № 69. Стравохід (поперечний розріз)
Препарат № 70. Перехід стравоходу в шлунок
Препарат № 71. Дно шлунка
Препарат № 72. Пілорична частина шлунка
Препарат № 73. Дванадцятипала кишка
Препарат № 74. Тонка (порожня або клубова) кишка
Препарат № 75. Товста кишка
Препарат № 76. Печінка людини
Препарат № 77. Печінка свині
Препарат № 78. Підшлункова залоза
Те