Пропедевтика внутрішньої медицини: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 6-те вид. Допущено МОЗ
ISBN: 978-617-505-818-3
Автор: За ред. О.Г. Яворського
Рік: 2020
Мова: українська
Сторінок: 552
Обкладинка: тверда
Ціна: 620 грн.

Підручник “Пропедевтика внутрішньої медицини” за редакцією професора О.Г. Яворського є лідером серед підручників з пропедевтики внутрішньої медицини. У ньому детально викладено особливості обстеження хворих із патологією різних систем, наведені важливі синдроми, а також деякі нозологічні одиниці. Добре проілюстровано й описано електрокардіограму в нормі і за наявності різних видів порушення ритму й розладів провідності. Наприкінці підручника подано схему історії хвороби, а також найважливіші лабораторні показники. Підручник проілюстрований якісними фотографіями.
На особливу увагу студентів і викладачів заслуговує електронний додаток у двох частинах — двобічний DVD-диск (автор проф. О.Г. Яворський). У першій частині диску проілюстровано методику збирання анамнезу, огляд пацієнтів (наведено 111 фотографій з власних спостережень професора О.Г. Яворського), а також викладено аускультативні феномени, що трапляються під час вислуховування серця і легень. У другій частині диску автор демонструє методику пальпації, перкусії та аускультації, висвітлює принципи загального догляду за хворими.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів.

Передмова до п‘ятого видання
Передмова до третього видання
Передмова до другого видання
Передмова до першого видання
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Розділ І. Вступ. Поняття про внутрішні хвороби. Основні завдання внутрішньої медицини (Ю.І. Децик)
Розділ II. Методи клінічного обстеження хворого (Ю.І. Децик, О.Г. Яворський)
Розділ III. Загальні методологічні аспекти діагностики (Ю.І. Децик)
СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА
Розділ IV. Дихальна система (Г.І. Мельник, О.Г. Яворський)
Методи дослідження
Основні клінічні синдроми
Симптоматика основних нозологічних форм
Розділ V. Серцево-судинна система (Є.М. Грицай-Маланіч, О.Г. Яворський)
Методи дослідження
Основні клінічні синдромиСимптоматика основних нозологічних форм
Розділ VI. Травна система (Є.М. Нейко, О.Г. Яворський)
Методи дослідження.
Органи травної системи
Стравохід
Методи дослідження
Основні клінічні синдроми
Шлунок
Методи дослідження
Основні клінічні синдроми
Симптоматика основних нозологічних форм
Кишки
Методи дослідження
Основні клінічні синдроми
Симптоматика основних нозологічних форм
Печінка і жовчні шляхи
Методи дослідження
Основні клінічні синдроми
Симптоматика основних нозологічних форм
Підшлункова залоза
Методи дослідження
Основні клінічні синдроми
Симптоматика основних нозологічних форм
Розділ VII. Сечова система (Л.А. Пиріг, Г.О. Білецька)
Методи дослідження
Основні клінічні синдроми
Симптоматика основних нозологічних форм
Розділ VIII. Система крові (В.В. Короткий)
Методи дослідження
Основні клінічні синдроми
Симптоматика основних нозологічних форм
Розділ IX. Ендокринна система (Р.Я. Дутка)
Методи дослідження
Основні клінічні синдроми
Симптоматика основних нозологічних форм
Розділ X. Кістково-м’язова система. Патологія сполучної тканини. Алергози (Ю.І. Децик, З.А. Гельнер, О.Г. Яворський)
Методи дослідження
Основні клінічні синдроми
Симптоматика основних нозологічних форм
Додатки (О.Г. Яворський)
Додаток 1. Схема історії хвороби
Додаток 2. Нормальні величини основних лабораторних показників
Предметний покажчик