Медицина за Девідсоном: принципи і практика: пер. 23-го англ. вид.: у 3 т. — т. 1: Навч. посіб. для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів, магістрів
ISBN: 978-617-505-796-4
Автор: за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана та ін.
Рік: 2020
Мова: українська
Сторінок: 258
Обкладинка: тверда
Ціна: 539 грн.

Від моменту першої публікації посібника «Медицина за Девідсоном: принципи і практика» понад 2 млн студентів-медиків, лікарів та інших фахівців галузі охорони здоров’я в усьому світі мали змогу користуватися цією книгою. У 23-му виданні висвітлено патофізіологію та клінічні прояви найважливіших станів з основних спеціальностей внутрішньої медицини, описано методи обстеження пацієнтів, а також діагностику та лікування цих захворювань. Книга, створена на основі славетних лекцій сера Стенлі Девідсона, і досі актуальна, оскільки автори постійно відстежують досягнення сучасної медицини і подають важливу інформацію у зручному для сприйняття, стислому та прекрасно ілюстрованому форматі.
Особливості 23-го видання:
• Українське видання, перекладене з англійської, складається із трьох томів.
• У томі 1 викладено матеріал перших двох частин посібника. У частині I описано основи генетики, імунології, інфекційних хвороб і громадського здоров’я, принципи прийняття клінічних рішень та засади раціональної фармакотерапії.
• У частині II висвітлено заходи невідкладної допомоги при отруєннях, укусах специфічних тварин й основи екологічної медицини. Розглянуто загальні принципи невідкладної допомоги, а також діагностику та лікування критичних станів.
• Матеріал частини ІІІ «Клінічна медицина», присвяченої найпоширенішим захворюванням з основних медичних спеціальностей, поділено на два томи. У томі 2 наведено базові знання та практичні поради щодо діагностики і лікування інфекційних хвороб, захворювань нирок, серця, легень, ендокринних залоз й органів травлення. У томі 3 висвітлено найважливіші питання з гепатології, гематології і трансфузіології, ревматології та захворювань кісток, неврології, клінічної офтальмології і психіатрії, дерматології та онкології. Матеріал кожного розділу ретельно переглянуто й оновлено. Два нові розділи, присвячені репродуктивній медицині й медицині підліткового та перехідного віку, доповнили розділ «Старіння і геріатрія»; у кожному з них розглядаються проблеми, що виникають на основних етапах життя пацієнтів.
• У рубриці «Об’єктивне обстеження» узагальнено основні елементи огляду для різних систем організму. Тепер цю рубрику додано в розділи з клінічної біохімії, нутриціології та дерматології.
• У рубриці «Актуальні проблеми» подано рекомендації щодо оцінювання найпоширеніших скарг з кожної медичної спеціальності.
• У блоках «Практичні поради» докладно описано практичні навички, які повинні опанувати студенти-медики і лікарі-інтерни.
• У блоках «Невідкладна допомога» узагальнено базові знання, необхідні для лікування критичних станів.
• У блоках «Похилий вік», «Вагітність» та «Дитячий і підлітковий вік» описано відмінності в лікуванні цих груп пацієнтів і проілюстровано взаємодію загальної медичної, акушерської та педіатричної служб.
• Текст містить багато ілюстрацій: понад 1000 графіків і діаграм, фотографії клінічних випадків, зображення, отримані за допомогою візуалізаційних та морфологічних досліджень.
• Глобальні перспективи забезпечено завдяки участі Міжнародної консультативної ради експертів із 17 країн й авторів з усього світу.
Книга «Медицина за Девідсоном: принципи і практика» поєднує медичну науку з клінічною медициною, містить базові знання та практичні поради в доступному й зручному для сприйняття форматі.
Для студентів, лікарів-інтернів, резидентів, субординаторів і магістрів медичних закладів вищої освіти, лікарів-практиків різних спеціальностей.

Передмова
Автори
Міжнародна консультативна рада
Подяка
Вступ
ЧАСТИНА І. ОСНОВИ МЕДИЦИНИ
1. Прийняття клінічних рішень
Вступ
Причини діагностичних помилок
Клінічне мислення: визначення
Клінічні навички і прийняття рішень
Використання та інтерпретація діагностичних тестів
Нормальні значення
Інші чинники (окрім типових для захворювання), які впливають на результати дослідження
Робочі характеристики методу
Чутливість і специфічність
Поширеність захворювання
Методи подолання невизначеності
Когнітивні спотворення
Мислення типу 1 і типу 2
Поширені когнітивні спотворення в медицині
Людський чинник
Запобігання помилкам у прийнятті клінічних рішень
Стратегії уникнення когнітивних спотворень
Використання правил клінічного прогнозування та інших допоміжних засобів
Ефективне спілкування в команді
Пацієнт-центрована доказова медицина і спільне прийняття рішень
Прийняття клінічних рішень: висновок
Відповіді на задачі
2. Фармакотерапія та раціональне призначення лікарських засобів
Принципи клінічної фармакології
Фармакодинаміка
Фармакокінетика
Індивідуальні особливості відповіді на лікарський засіб
Несприятливі наслідки медикаментозної терапії
Небажаний вплив лікарських засобів
Взаємодія лікарських засобів
Похибки медикаментозної терапії
Регуляція виробництва та управління лікарськими засобами
Розроблення лікарських засобів і маркетинг
Якісне використання лікарських засобів
Призначення лікарських засобів на практиці
Прийняття рішень щодо призначення лікарських засобів
Особливості призначення лікарських засобів
Виписування рецептів
Контроль медикаментозної терапії
3. Клінічна генетика
Основні принципи геноміки
Упакування генів: ДНК, хроматин і хромосоми
Від ДНК до білка
Некодувальна РНК
Поділ, диференціація та міграція клітин
Загибель клітин, апоптоз і старіння
Геноміка, здоров’я та хвороби
Типи геномних варіацій
Наслідки геномних варіацій
Геномні варіації в нормі
Конституціональне генетичне захворювання
Соматичні генетичні захворювання
Дослідження геному: мінливий пейзаж геномних технологій
Погляд на хромосоми
Погляд на гени
Геноміка і клінічна практика
Геноміка та охорона здоров’я
Лікування генетичних захворювань
Етика в геномному столітті
4. Клінічна імунологія
Функціональна анатомія і фізіологія
Вроджений імунітет
Набутий (адаптивний) імунітет
Запалення
Гостре запалення
Хронічне запалення
Лабораторні показники запального процесу
Захворювання, спричинені імунними розладами
Рецидивні інфекції
Переміжна гарячка
Анафілактична реакція
Імунодефіцит
Первинний дефіцит фагоцитів
Недостатність системи комплементу
Первинний дефіцит антитіл
Первинний дефіцит Т-лімфоцитів
Вторинний імунодефіцит
Синдроми періодичної гарячки
Амілоїдоз
Аутоімунні захворювання
Алергія
Ангіоневротичний набряк
Трансплантація і відторгнення трансплантата
Відторгнення трансплантата
Ускладнення імуносупресивної терапії після трансплантації
Донорство органів
Імунологія пухлини
5. Здоров’я населення та епідеміологія
Глобальний тягар хвороби та основні фактори ризику
Тривалість життя
Причини глобальної передчасної смертності та непрацездатності
Фактори ризику розвитку захворювання
Соціальні детермінанти здоров’я
Ієрархія систем – від молекулярного до екологічного рівня
Перебіг життя
Профілактична медицина
Принципи скринінгу
Епідеміологія
Розуміння причин і наслідків
Дані про стан здоров’я (медична інформатика)
6. Основні аспекти інфекційних захворювань
Інфекційні агенти
Нормальна мікрофлора
Взаємодія хазяїн–збудник
Діагностика інфекції
Безпосереднє виявлення збудників
Культуральний метод
Непрямі методи
Визначення чутливості до протимікробних засобів
Епідеміологія інфекційних захворювань
Профілактика і контроль поширення інфекцій
Внутрішньолікарняні інфекції
Спалахи інфекції
Імунізація
Стратегія використання антибіотиків
Лікування інфекційних захворювань
Принципи протимікробної терапії
Антибактеріальні препарати
Антимікобактеріальні засоби
Протигрибкові засо