Клінічна (медична) психологія.
ISBN: 978-966-460-129-7
Автор: Табачніков О.Ю., Абдряхімова Ц.Б., Копчак О.О.
Рік: 2020
Мова: українська
Сторінок: 264
Обкладинка: тверда
Ціна: 250 грн.

Підручник містить сучасну інформацію про зміст, структуру, задачі та методи
клінічної психології, а також про застосування її знань у різних галузях медицини.
Читачі мають змогу ознайомитися з різними точками зору щодо найактуальніших
питань цієї дисципліни.
Структурно підручник складається з десяти розділів, поділених на дві частини. Перша частина присвячена загальній, а друга — спеціальній клінічній психології. Наприкінці кожного розділу наведено завдання для тестового контролю та
самостійної роботи студентів.
Для студентів вищих медичних закладів освіти, інтернів, лікарів факультетів
підвищення кваліфікації та медичних психологів-практиків.

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА . . 8
Розділ 1. ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ . 9
Тема 1. Клінічна (медична) психологія як наукова дисципліна. . . 9
Предмет медичної (клінічної) психології, динаміка поглядів на її зміст та завдання . . 10
Структура клінічної психології . . 13
Методи дослідження в медичній психології . . 14
Значення клінічної психології в підготовці лікарів і психологів . . 15
Історія становлення клінічної психології...16
Додаток 1. Визначення предмета медичної (клінічної) психології . 20
Тестовий контроль... 22
Завдання для самостійної роботи...23
Заглядаючи наперед . . 24
Тема 2. Концепція психічного здоров’я і хвороби. Психогігієна та психологічна профілактика. . 25
Еволюція поняття «психічна норма» . .26
Сучасні підходи до розуміння психічної норми. Критерії психічного здоров’я ВООЗ . 28
Функціональний діагноз . 31
Психогігієна та психологічна профілактика . .32
Саногенні фактори психічного здоров’я . 34
Якість життя, пов’язана зі здоров’ям . 35
Додаток 1. Підходи до розуміння норми в медицині і психології . 37
Додаток 2. Визначення і критерії психічного здоров’я . 41
Додаток 3. Проблема психічного здоров’я в сучасних психологічних теоріях . .43
Додаток 4. Православна церква про психічну норму . 46
Додаток 5. Структура континуума «норма—патологія» . .47
Додаток 6. Проблеми охорони психічного здоров’я і діяльність міжнародних медичних і психологічних організацій . . 48
Додаток 7. Функціональний діагноз... 49
Тестовий контроль..51
Завдання для самостійної роботи.. 53
Заглядаючи наперед . 54
4
Тема 3. Психосоматичний підхід у медицині. Психологія стресу. . 55
Психосоматичний підхід у медицині. Вплив психологічних факторів на перебіг соматичних розладів . . 57
Психосоматичні теорії в психоаналізі . 59
Кортико-вісцеральна теорія . . 62
Алекситимічна концепція психосоматозів . . 63
Психосоматози і концепція пошукової активності . . 64
Механізми психосоматичних залежностей. Класифікації психосоматичних розладів . . 65
Психосоматичні розлади за МКХ-10 . 68
Емоційний стрес як фактор патогенезу психосоматичних розладів . 69
Діатез-стрес . . 70
Стратегії копінгу . 71
Профілактика та психологічне лікування психосоматичних розладів . . 73
Плацебо-ефект як психосоматичне явище. Застосування плацебо в медицині . 74
Додаток 1. Історія психосоматики . .77
Додаток 2. Психоаналіз і психосоматика . 82
Додаток 3. Торонтська шкала алекситимії (TAS). . 84
Додаток 4. Психосоматичні теорії і моделі . 87
Додаток 5. Визначення психосоматичних розладів . 90
Додаток 6. Копінг та копінг-стратегії . 90
Додаток 7. Плацебо . 95
Тестовий контроль.98
Завдання для самостійної роботи..100
Заглядаючи наперед . 101
Тема 4. Внутрішня картина хвороби та зміни особистості при хронічних соматичних захворюваннях .102
Поняття «внутрішня картина хвороби». Структура ВКХ . . 103
Стадії формування ВКХ при хронічних захворюваннях . .105
Фактори, що впливають на формування ВКХ . 106
Класифікація типів ВКХ . .107
Значення урахування ВКХ у клінічній практиці . .110
Методи діагностики ВКХ . 110
Зміни особистості при хронічних соматичних захворюваннях .112
Нозогенії . .114
4 5
Госпіталізм . .115
Додаток 1. Вплив індивідуально-психологічних факторів на концепцію хвороби . .117
Додаток 2. Модель двовимірної (синдромальний та метасиндромальний рівень) типологічної диференціації нозогеній . .120
Додаток 3. Нозогенії, як реакції на важкий стрес .122
Тестовий контроль...123
Завдання для самостійної роботи..125
Заглядаючи наперед . 125
Тема 5. Психологія лікарської діяльності . 126
Психологія діагностичного процесу. . .127
Психологія взаємодії з родиною пацієнта . . 143
Психологія лікувального процесу . 143
Психологічні ускладнення терапевтичного процесу . 151
Психологія відносин «терапевт—пацієнт» . 154
Додаток 1. Настановна поведінка пацієнта . 156
Додаток 2. Вправа на емпатію життєвої ситуації пацієнта .157
Додаток 3. Психологія прийняття рішень . .158
Додаток 4. Образ ідеального лікаря і т