Фармацевтична хімія: Навч.-метод. посіб. для вищих мед. (фарм.) закладів (зошит). Схвалено МОЗ
ISBN: 978-617-505-488-8
Автор: Хранівська Валентина Олександрівна, Ніжник Галина Петрівна, Муленко Світлана Михайлівна та ін.
Рік: 2017
Мова: українська
Сторінок: 120
Обкладинка: тверда
Ціна: 125 грн.

Опис книги Фармацевтична хімія: навчально-методичний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.О. Хранівська, Г.П. Ніжник, С.М. Муленко та ін.
Навчально-методичний посібник з фармацевтичної хімії призначений для підготовки до проведення лабораторних занять, використовується для реєстрації результатів контролю якості лікарських засобів в умовах навчальної лабораторії. Він складений відповідно до чинної навчальної програми з фармацевтичної хімії для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів за спеціальністю 5.12020101 «Фарма­ція», затвердженої МОЗ України; є логічним доповненням навчального підручника: Ніжник Г.П. Фармацевтична хімія : підручник / Г.П. Ніжник. — Вид. 2-ге, виправл. — К. : ВСВ «Медицина», 2015.
Фармацевтична хімія є навчальною дисципліною циклу професійної та практичної підготовки фахівців у системі вищої фармацевтичної освіти. Вона вивчає широке коло питань, пов’язаних з лікарськими засобами, а саме: джерела і способи добування лікарських засобів, їх будову, фізичні та хімічні властивості, залежність фізико-хімічних властивостей лікарських засобів і їх фармакологічної дії від хімічної структури, методи контролю якості лікарських засобів, зміни, що відбуваються під час зберігання ліків.
Завданням дисципліни є формування у студентів цілісних уявлень про будову, фізичні та хімічні властивості лікарських засобів; взаємозв’язок «хімічна будова — фармакологічна дія»; основні показники якості лікарських засобів; методи контролю якості ліків; умови зберігання їх.
На заняттях з навчальної практики студенти набувають практичних умінь і навичок фармацевтичного аналізу та внутрішньоаптечного контролю лікарських засобів. Об’єктами аналізу можуть бути субстанції, готові лікарські засоби промислового виробництва, екстемпоральні лікарські засоби (ЕЛЗ). Визначення об’єкта для аналізу в межах навчальної практики вмотивовується методичним і практичним значеннями, регіональними особливостями, змінами нормативних вимог тощо.
Контроль якості субстанцій здійснюють за алгоритмом згідно з вимогами монографій ДФУ/АНД. Контроль лікарських засобів, виготовле­них в умовах аптеки, регламентується ДФУ/АНД, а також чинними наказами та інструкціями МОЗ України.
Алгоритм лежить в основі оформлення студентами результатів практичної роботи відповідно до чинної інструкції з контролю якості лікар­ських засобів.

Зміст книги Фармацевтична хімія: навчально-методичний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.О. Хранівська, Г.П. Ніжник, С.М. Муленко та ін.
Передмова
Загальні правила під час роботи в хімічній лабораторії
Правила надання першої медичної допомоги
Правила роботи з посудом та реактивами при експрес-методі аналізу
Контроль якості лікарських засобів, вироблених (виготовлених) в умовах аптеки
Рефрактометричний метод аналізу
Рефрактометричні таблиці
Титри робочих розчинів
Вимоги щодо контролю якості ліків в умовах аптеки
Рекомендована література
Лабораторна робота 1. Ідентифікація та кількісне визначення лікарських засобів методом рефрактометрії
Лабораторна робота 2. Аналіз розчину кислоти хлористоводневої
Лабораторна робота 3. Аналіз ізотонічного розчину натрію хлориду
Лабораторна робота 4. Аналіз фармакопейних препаратів води
Лабораторна робота 5. Аналіз розчину натрію тіосульфату. Аналіз розчину натрію гідрогенкарбонату
Лабораторна робота 6. Аналіз кислоти борної
Лабораторна робота 7. Аналіз розчину магнію сульфату гептагідрату. Аналіз розчину кальцію хлориду гексагідрату
Лабораторна робота 8. Аналіз цинку сульфату гептагідрату
Лабораторна робота 9. Лікарські засоби — похідні карбонових кислот аліфатичного ряду
Лабораторна робота 10. Аналіз кислоти глутамінової
Лабораторна робота 11. Аналіз кислоти бензойної, натрію бензоату. Аналіз кислоти саліцилової, натрію саліцилату. Аналіз кислоти ацетилсаліцилової
Лабораторна робота 12. Аналіз сульфаніламіду. Аналіз норсульфазолу. Аналіз сульфацетамід натрію
Лабораторна робота 13. Аналіз розчину сульфацетамід натрію в очних краплях
Лабораторна робота 14. Аналіз прокаїну гідрохлориду
Лабораторна робота 15. Аналіз метамізолу натрієвої солі
Лабораторна робота 16. Аналіз кофеїну, теоброміну, теофіліну
Лабораторна робота 17. Аналіз розчину кофеїн-бензоату натрію
Лабораторна робота 18. Аналіз глюкози в розчині для ін’єкцій
Лабораторна робота 19. Аналіз кислоти аскорбінової
Лабораторна робота 20. Аналіз очних крапель левоміцетину