Фармакологія: Навч.-метод. посіб. для вищих мед. (фарм.) закладів (зошит). Схвалено МОЗ
ISBN: 978-617-505-483-3
Автор: Луцак Ірина Василівна, Римарчук Клавдія Михайлівна, Зубрицька Тетяна Ростиславівна та ін.
Рік: 2018
Мова: українська
Сторінок: 344
Обкладинка: тверда
Ціна: 245 грн.

армакологія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних нав­чальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / І.В. Луцак, К.М. Римарчук, Т.Р. Зубрицька та ін. — К. : ВСВ «Медицина», 2018. — 344 с.

Навчально-методичний посібник з фармакології призначений для підготовки та проведення практичних занять, складений відповідно до чинної навчальної програми з фармакології для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів за спеціальністю 226 «Фармація», затверджений МОЗ України.
Посібник дасть можливість ефективніше опрацьовувати навчальний матеріал, підвищить якість підготовки до практичного заняття та сприятиме формуванню фармакологічного мислення, професійних компетенцій.
У виданні до кожної теми подано практичні рекомендації з вивчення теми: її актуальність, професійну орієнтацію студентів, наведено перелік запитань, які розглядатимуться на занятті, план самопідготовки, фармакологічні ситуаційні задачі, матеріали щодо формування професійних умінь і навичок, тестові завдання тощо. Посібник містить додатки до кожного заняття, в яких наведено основні питання фармакобезпеки та фармацевтичної опіки під час застосування лікарських засобів, що полегшує процес самостійного опрацювання матеріалу.
Посібник розрахований і на позааудиторну підготовку студента й передбачає активне використання довідкової літератури з фармакології, що активізуватиме його пізнавальну діяльність і сприятиме впровадженню інноваційних форм і методів навчання.
Використання посібника на практичних заняттях з дисципліни надасть можливість студенту знати:
– класифікацію та номенклатуру сучасних лікарських засобів, їх фармакодинаміку, показання, протипоказання, побічну дію;
– порівняльну характеристику, питання фармакобезпеки та умови раціонального застосування лікарських засобів.
Опрацювання практичних завдань у навчально-методичному посібнику сприятиме формуванню таких умінь, як:
– розподіл лікарських препаратів за фармакологічними групами;
– проведення порівняльної характеристики лікарських препаратів та їх заміни на аналог, дозволений до відпуску без рецепта лікаря;
– здійснення фармацевтичної опіки тощо.
Цю методичну розробку можна застосовувати для підготовки до практичних занять з фармакології студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів — училищ, коледжів, академії, інститутів медсестринства.

Передмова....................................................................................................................................... 6
Модуль 1......................................................................................................................................... 8
Практичне заняття 1. Загальна фармакологія............................................................................ 8
Практичне заняття 2. Загальна рецептура..................................... 17
Практичне заняття 3. Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію... 25
Практичне заняття 4. Лікарські засоби, що діють у ділянці холінергічних синапсів.. 33
Практичне заняття 5. Лікарські засоби, що діють в ділянці адренергічних синапсів...... 42
Практичне заняття 6. Лікарські засоби, що пригнічують центральну нервову систему... 50
Практичне заняття 7. Протисудомні засоби. Наркотичні анальгетики...... 57
Практичне заняття 8. Ненаркотичні анальгетики....... 65
Практичне заняття 9. Психотропні засоби пригнічувальної дії...... 73
Практичне заняття 10. Лікарські засоби, що збуджують функцію центральної нервової системи.. 81
Модуль 2....................................................................................................................................... 90
Практичне заняття 1. Лікарські засоби, що впливають на функції органів дихання............... 90
Практичне заняття 2. Кардіотонічні та протиаритмічні лікарські засоби... 100
Практичне заняття 3. Гіпохолестеринемічні лікарські засоби. Лікарські засоби,
що впливають на мозковий кровообіг..... 109
Практичне заняття 4. Антиангінальні лікарські засоби.. 119
Практичне заняття 5. Антигіпертензивні лікарські засоби ...... 128
Практичне заняття 6. Інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту.. 136
Практичне заняття 7. Лікарські засоби, що впливають на функцію нирок..... 145
Практичне заняття 8. Лікарські засоби, що впливають на міометрій....... 153
Практичне заняття 9. Лікарські засоби, що впливають на кровотворення
та згортання крові.......... 161
Практичне заняття 10. Лікарські засоби, що впливають на апетит і регулюють
секреторну функцію шлунка.......... 172
Практичне заняття 11. Лікарські засоби, які застосовують при порушенні секреції підшлункової залози. Гепатотропні лікарські засоби........ 181
Практичне заняття 12. Лікарські засоби, що впливають на моторику
шлунка та кишок....... 191
Модуль 3............ 200
Практичне заняття 1. Гормональні препарати гіпофіза та щитоподібної залози... 200
Практичне заняття 2. Гіпоглікемічні засоби..... 207
Практичне заняття 3. Гормональні препарати кори надниркових і статевих залоз.... 215
Практичне заняття 4. Вітамінні препарати........ 223
Практичне заняття 5. Лікарські засоби, що впливають на обмін речовин, імунітет. Лікарські засоби для лікування алергійних захворювань........ 230
Практичне заняття 6. Антисептичні та дезінфікуючі засоби... 238
Практичне заняття 7. ?-Лактамні антибіотики, макроліди та азаліди,
хлорамфеніколи.... 246
Практичне заняття 8. Антибіотики різних груп (аміноглікозиди, тетрацикліни, лінкозаміди тощо).. 255
Практичне заняття 9. Синтетичні хіміотерапевтичні засоби...... 264
Практичне заняття 10. Протитуберкульозні, протипротозойні, противірусні засоби...274
Практичне заняття 11. Протигрибкові, протигельмінтні засоби.... 283
Практичне заняття 12. Протипухлинні лікарські засоби. Ускладнення під час
лікування лікарськими засобами. Перша допомога при гострих отруєннях лікарськими засобами... 293

Додатки......................................................................................................................... 302
Додатки до модуля 1.................................................................................................. 302
Додаток 1...................................................................................................................... 302
Додаток 2................................................................................