Компендіум з цитології, загальної ембріології та гістології.
ISBN: 978-966-460-127-3
Автор: Грабовий О. М., Яременко Л. М., Божко О. Г., Чайковський Ю. Б.
Рік: 2020
Мова: українська
Сторінок: 144
Обкладинка: м'яка
Ціна: 140 грн.

Навчальний посібник створено на основі курсу лекцій і методичних розробок до практич¬них занять кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Призначено для студентів, які навчаються на медичному та стоматологіч¬ному факультетах. У посібнику представлені матеріали по ембріологічному розвитку, будові і функціям органів і систем організму людини. Зміст посібника відповідає «Програмі з гісто-логії, цітології та ембріології подготовки фахівців вищого (магістерського) рівня вищої освіти Галузі знань 22, «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина» (2016 рік)».
Автори висловлюють щиру вдячність рецензентам за цінні зауваження, висловлені під час ре¬цензуванні допомоги. Автори також вдячні колективу кафедри гістології та ембріології Націо¬нального медичного університету імені О. О. Богомольця за постійну допомогу при підготовці рукопису до друку.
У навчальному посібнику, представлені мікрофотографії з колекції кафедри гістології та емб¬ріології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, відзняті авторами по¬сібника.

ЗМІСТ
Гістологія: визначення поняття, зміст 5
Короткий нарис історії гістології 6
Загальні принципи техніки проведення досліджень у гістології .................17
Мікроскопічна техніка .................17
Правила використання мікроскопа (навчального студентського) .................19
Гістологічна техніка .................20
Основи цитології .................25
Загальні уявлення про клітину.Клітинна теорія .................25
Біологічні мембрани .................28
Плазмолема .................29
Цитоплазма .................32
Ядро клітини ................. 40
Репродукція клітин .................42
Загальна ембріологія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Основи ембріології .................47
Запліднення .................47
Статеві клітини або гамети . . .................47
Класифікація яйцеклітин за вмістом жовтка .................49
Класифікація яйцеклітин за розподілом жовтка . . . . . . . . . . . .49
Дроблення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Гаструляція .................50
Гістогенез .................52
Ембріональний розвиток людини .................54
Запліднення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Дроблення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Гаструляція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Провізорні органи (позазародкові органи) . . . . . . . . . . . . . . .68
Критичні періоди індивідуального розвитку . . . . . . . . . . . . . .71
Загальна гістологія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Загальні принципи організації тканин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Епітеліальні тканини 74
Загальні уявлення про сполучні тканини . . . . . . . . . . . . . . .84
Кров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Лімфа 94
Гемопоез . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Пухка волокниста сполучна тканина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Щільні волокнисті сполучні тканини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Сполучні тканини зі спеціальними властивостями 108
Загальні уявлення про скелетні сполучні тканини . . . . . . . . . . . . 110
Хрящові тканини 110
Кісткові тканини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
М’язові тканини 122
Нервова тканина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Інтернет- ресурси 144