The manual for the course “History of Ukraine and ukrainian culture" in a concise form = Посібник для курсу «Історія України та українська культура» у стислій формі. Рекомендовано Вченою радою факультету для підготовки іноземних громадян.
ISBN: 978-966-460-117-4
Автор: Величко О.Б., Розовик О.Д.
Рік: 2019
Мова: українська
Сторінок: 216
Обкладинка: м'яка
Ціна: 180 грн.
Рекомендовано Вченою радою факультету для підготовки іноземних громадян НМУ імені О.О. Богомольця ( протокол № 5 від 11.01.2018 р.).

CONTENT
Theme 1.1.
The History Of Kyivan Rus’ (Rozovyk O. D.) ....................................... 4
Theme 1.2.
The culture Of Kyivan Rus’ (Velychko O. B.)....................................... 17
Theme 2.1.
The Polish-Lithuanian period and the era of the Hetmanate
(Rozovyk O. D.)............................................................................................. 39
Theme 2.2.
The Ukrainian culture of the XIV – mid. of the XVIII century
(Velychko O. B.)............................................................................................ 59
Theme 3.1.
Ukraine in the second half of the XVIII – early XX century
(Rozovyk O. D.)............................................................................................. 82
Theme 3.2.
The Ukrainian culture of the end of XVIII-XIX century
(Velychko O. B.)............................................................................................ 97
Theme 4.1.
Ukraine in the first half of the ХХ century (Rozovyk O. D.)........... 119
Theme 4.2.
The Ukrainian culture on the verge of the XIX–XX centuries
Modern period (Velychko O. B.)............................................................. 135
Theme 5.1.
Ukraine in the second half of the ХХ –
beginning of the ХХІ century (Rozovyk O. D.).................................. 150
Theme 5.2.
The Ukrainian culture of the Soviet era and postmodern
(Velychko O.B.)............................................................................................. 176
Recommended literature...................................................................................... 205