Медична рецептура. Навчальний посібник для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей, викладачів, лікарів, провізорів і фармацевтів.
ISBN: 978-966-460-101-3
Автор: Зайченко Г.В., Горчакова Н.О., Савченко Н.В., Дяченко В.Ю., Шумейко О.В., Кава Т.В.
Рік: 2018
Мова: українська
Сторінок: 72
Обкладинка: м'яка
Ціна: 60 грн.

Навчальний посібник містить оновлені відомості про сучасне трактування фармакологічних
термінів, правила виписування рецептів на тверді, м’які і рідкі лікарські
форми. В посібнику наведена інформація як про традиційні, так і про нові лікарські
форми. Викладені правила виписування рецептів відповідно до вимог діючого
законодавства. Враховуючи домінування на фармацевтичному ринку готових лікарських
форм промислового виробництва представлені приклади скороченого способу
виписування рецептів на лікарські засоби в різних лікарських формах.
Посібник підготовлений у відповідності до державних стандартів вищої медичної
та фармацевтичної освіти, програм підготовки фахівців галузі знань «Охорона
здоров’я», рекомендований для студентів медичних і фармацевтичних факультетів,
викладачів, лікарів, провізорів і фармацевтів.

ЗМІСТ
Основні терміни і поняття .......... 4
Рецепт ....................................................... 10
Правила виписування рецептів............... 16
Аптека........................................................ 20
Державні номативні і правові документи........ 21
Лікарські форми................................................. 22
Тверді лікарські форми...................................... 22
М’які лікарські форми....................................... 32
Терапевтичні системи........................................ 39
Трансдермальні терапевтичні системи............. 39
Внутрішньоочні терапевтичні системи............ 40
Внутрішньоматкові терапевтичні системи...... 41
Лікарські форми для інгаляцій.......................... 42
Рідкі лікарські форми......................................... 44
Розчини для зовнішнього застосування.......... 44
Очні краплі ......................................................... 45
Лікарські форми для ін’єкцій ........................... 46
Розчини для ін’єкцій ........................................ 46
Розчини для внутрішнього застосування........ 50
Додаток 1. Розгорнуті способи виписування екстемпоральних лікарських форм ....... 55
Додаток 2. Правила виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення........................................ 65
Додаток 3. Спеціальний рецептурний бланк форми № 3 (ф-3) для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів............ 67
Додаток 4. Найважливіші рецептурні скорочення ........... 68
Додаток 5. Перелік лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров’я ............... 70