Цитологія органів і тканин людини.
ISBN: 978-966-460-104-4
Автор: Болгова Л.С.
Рік: 2018
Мова: українська
Сторінок: 288
Обкладинка: тверда
Ціна: 320 грн.

У навчальному посібнику розкрито структуру клітин органів і тканин людини на клітинному рівні, на чому базується метод цитологічної діагностики онкологічних та неонкологічних захворювань, що його використовують для ранньої діагностики передракових станів і ракових захворювань. Посібник може стати доповненням нових видань підручника «Гістологія», в якому на цей час викладено матеріали лише за гістологічними зрізами або за електронно-мікроскопічною будовою клітин. Матеріал цього посібника є першою частиною наступного видання, в якому буде наведено цитологічні ознаки захворювань різних органів і тканин.
Для лікарів, які займаються цитологічною чи гістологічною діагностикою онкологічних і неонкологічних захворювань, судових медиків, курсантів медичних післядипломних навчальних закладів, студентів медичних університетів, зокрема біологічних факультетів та наукових співробітників.
Рецензенти:
Глузман Данило Фішелевич – доктор медичних наук, професор, завідувач відділу
онкогематології Інституту експериментальної патології, онкології і радіо-
біології ім. Р.Є. Кавецького НАН України.
Дзержинський Микола Едуардович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри цитології, гістології та біології розвитку біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Рекомендовано до друку Вченою радою Національного інституту раку
МОЗ України, протокол № 5 від 12.04.2018 р.

ЗМІСТ
Вступ (Л.С. Болгова) ..............................................................................................5
Вчення про клітину (Л.С. Болгова).................................................................. 7
Вчення про тканини (Л.С. Болгова)................................................................ 28
Морфологія периферичної крові (О.М. Литвинець)............................. 35
Лімфатичний вузол (І.С. Танасийчук)............................................................. 52
Загальна характеристика мезенхіми і її похідних
(О.І. Алексєєнко)........................................................................................... 69
Органи ендокринної системи (Л.С. Болгова) ............................................127
Щитоподібна залоза (Л.С. Болгова) ...................................................132
Вилочкова залоза (Л.С. Болгова) .........................................................138
Надниркові залозм (Л.М. Сокуренко, Ю.Б. Чайковський) ..........142
Дихальна система (Є.О. Логінова, С.В. Мариненко) ................................156
Мезотелій (С.В. Мариненко) ..............................................................................163
Органи травної системи (Т.М. Ярощук, Л.С. Болгова) .............................165
Сечова система (С.В. Мариненко) ..................................................................200
Жіноча статева система (Л.С. Болгова) ........................................................208
Чоловіча статева система (Т.М. Ярощук) .....................................................226
Шкіра (Т.М. Туганова) ...........................................................................................236
Грудна (молочна) залоза (М.Г. Махортова) ...............................................267
Цитологічна характеристика клітин центральної нервової системи (Т.А. Малишева, О.Г. Черненко) .........273