Практикум з загальної патоморфології.
ISBN: 978-966-460-097-9
Автор: Гичка С.Г.
Рік: 2018
Сторінок: 142
Обкладинка: м'яка
Ціна: 180 грн.

Практикум з загальної патоморфології є навчальним посібником для студентів вищих медичних навчальних закладів
України. Основна його мета – допомогти студентам у вивченні навчальної дисципліни «Патоморфологія»
на практичних заняттях, а також при підготовці до поточного і підсумкового контролів знань.
У посібнику подано теоретичні питання для самостійної позааудиторної роботи та опрацюванні на занятті, визначення
термінів, параметрів, характеристик для засвоєння при підготовці до заняття, таблиці і схеми із визначеннями,
класифікаціями та іншими завданнями, приклади тестових завдань у форматі А (для підготовки до
ліцензійного іспиту «Крок 1»), ситуаційні задачі для самостійної роботи по самоконтролю, макро– і мікропрепарати.
При підготовці до практичного заняття студенту необхідно самостійно опрацювати теоретичні питання,
заповнити таблиці і схеми із завданнями, розв’язати ситуаційні задачі для самостійної роботи. На практичному
занятті студенту необхідно описати морфологічні зміни на фотографіях макро– і мікропрепаратів під керівництвом
викладача. У кінці посібника наведено список рекомендованої літератури.
Практикум підготовлено професором Гичкою С.Г., к.мед.н. Кузиком П.В., к.мед.н. Балабай А.A., доцентом Дібровою
В.А., доцентом Сидоренко І.І. Посібник створено відповідно до навчальної програми з Патоморфології для
студентів медичних та стоматологічних вищих навчальних закладів на основі вітчизняних і закордонних підручників,
посібників та керівництв.