Алгоритми маніпуляцій до державної атестації з стоматології. Затверджено рішенням Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця ( протокол № 12 від 27 квітня 2017 р.).
ISBN: 978-966-460-093-1
Автор: Біденко Н. В.
Рік: 2018
Мова: українська
Сторінок: 456
Обкладинка: м'яка
Ціна: 400 грн.

Навчальний посібник містить алгоритми виконання стоматологічних і загальномедичних маніпуляцій, що включені до галузевих стандартів освіти, розроблених і затверджених МОЗ і МОН України для спеціальності «Стоматологія».
Посібник призначений для студентів стоматологічних факультетів, лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів.

Передмова

Здоров’я людини – найважливіше і найцінніше надбання, тому вимоги до якості підготовки фахівців в різних галузях медицини є високими. Сучасний лікар зобов’язаний володіти низкою загальних і спеціальних компетентностей, що надає йому можливість якісно виконувати свою роботу і професійно розвиватись.
Стоматологія як розділ медичної науки і практики вимагає від фахівця не тільки глибокої теоретичної підготовки, а й досконалого володіння широким спектром практичних навичок. Водночас стрімкий розвиток стоматологічного матеріалознавства і поява нових технологій та матеріалів для профілактики і лікування стоматологічних захворювань зумовлює необхідність постійного самовдосконалення лікаря-стоматлога. Тому підготовка спеціалістів у галузі «Стоматологія» неможлива без опанування студентами необхідної кількості мануальних навичок, оволодіння сучасними методами та підходами до лікування стоматологічних захворювань у дітей та дорослих. Контроль цього передбачає підсумкова державна атестація випускників стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів, однією зі складових якої є практично-орієнтований державний іспит. Згідно з вимогами чинної Освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) спеціаліста за спеціальністю 7.110106 “Стоматологія” на практично-орієнтованому державному іспиті оцінюється якість вирішення типових задач діяльності фахівця в умовах, наближених до професійної діяльності.
Практично орієнтований державний іспит зі спеціальності “Стоматологія” в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця включає контроль оволодіння випускниками практичними навичками, передбаченими вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики зі спеціальності “Стоматологія”, під час роботи як на стимуляційних фантомах, так і безпосередньо при лікуванні пацієнта.
Дане видання призначено для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Навчальний посібник містить алгоритми виконання практичних навичок, внесених до ОКХ спеціаліста за спеціальністю 7.110106 “Стоматологія” напряму підготовки 1101 “Медицина”, затвердженої Наказом МОН України № 504 від 28 липня 2003 р. Докладно наведено методику і критерії контролю якості виконання стоматологічних маніпуляцій, представлено перелік необхідних матеріалів та інструментів. Матеріал розміщено відповідно до його належності до різних розділів стоматології. Авторський колектив сподівається, що дане видання дозволить оптимізувати практичну підготовку студентів-стоматологів та підвищити її якість.