Менеджмент і маркетинг у фармації: Підручник. Затверджено МОН
ISBN: 978-966-10-0004-8
Автор: За ред. В.П. Громовика.
Рік: 2008
Мова: українська
Сторінок: 752
Обкладинка: тверда
Ціна: 126 грн.

Підручник присвячений вивченню теоретичних основ і прикладних засад фармацевтичного менеджменту і маркетингу та відповідає програмі навчальної дисципліни "Менеджмент і маркетинг у фармації" для студентів напрямку підготовки 7.110201 "Фармація" і 7.110206 "Клінічна фармація". Особливістю архітектоніки підручника є те, що навчальна дисципліна розбита на чотири модулі - "Менеджмент у фармації", "Маркетинг у фармації", "Міжнародний маркетинг у фармації" і "Методичне забезпечення виробничої практики з "Менеджменту та маркетингу у фармації".
Процес менеджменту розглядається як послідовність трьох змістових модулів, перший з яких містить три теми, другий - чотири і третій - дві. У свою чергу, фармацевтичний маркетинг теж поділений на три послідовні змістові модулі, перший і другий з яких містять по дві теми, а третій - чотири. Міжнародний маркетинг у фармації представлений у підручнику трьома темами. Четвертий модуль підручника висвітлює методичне забезпечення виробничої практики з менеджменту і маркетингу у фармації та методику виконання курсової роботи.
Для кращого засвоєння матеріалу у кінці кожної навчальної теми подано перелік контрольних питань, умови завдань для практичного виконання і приклади їх рішень, а також тести для самостійної підготовки. Для перевірки рівня засвоєння знань у кінці кожного змістового модуля наведено питання до підсумкового тестового контролю. Завершують навчальне видання відповіді на тести для самостійної підготовки та підсумкового тестового контролю і глосарій.
Для студентів фармацевтичних вузів і факультетів, провізорів-інтернів, провізорів-підприємців і провізорів-управлінців, а також магістрантів, аспірантів і викладачів вищих навчальних фармацевтичних закладів.

Передмова
МОДУЛЬ "МЕНЕДЖМЕНТ У ФАРМАЦІЇ":
Змістовий модуль № 1 "Менеджмент і фармацевтична організація".
Змістовий модуль № 2 "Етапи процесу управління фармацевтичною організацією".
Змістовий модуль № 3 "Кадровий фармацевтичний менеджмент".
МОДУЛЬ "МАРКЕТИНГ У ФАРМАЦІЇ":
Змістовий модуль № 4 "Управління фармацевтичним маркетингом".
Змістовий модуль № 5 "Комплексне дослідження фармацевтичного ринку".
Змістовий модуль № 6 "Комплекс фармацевтичного маркетингу"
МОДУЛЬ "МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ У ФАРМАЦІЇ"
МОДУЛЬ "МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З "МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ У ФАРМАЦІЇ"
Відповіді на тестові завдання для самостійної підготовки.
Глосарій.
Література