Методологія науково-дослідної роботи: Навч. посіб. для мед. ВНЗ І—ІІІ рів. акред. Рекомендовано МОЗ
ISBN: 978-617-505-122-1
Автор: Кривонос О.Б., Демченко О.М.; за ред О.В. Кононова
Рік: 2011
Мова: українська
Сторінок: 160
Обкладинка: тверда
Ціна: 37 грн.

У навчальному посібнику викладено методологію й організацію наукових досліджень. Висвітлено види та форми науково-дослідної діяльності студентів, етапи наукового пошуку. Надано основні рекомендації щодо проведення наукових досліджень і визначення результатів науково-дослідної діяльності студентів.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-III рівнів акредитації, а також викладачів, які займаються науково-дослідною роботою.

Передмова
Лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів
Модуль І. Наука та наукові дослідження
Теоретичний блок
Лекція 1. Наука як система знань про світ
Лекція 2. Наукове дослідження. Категоріальний апарат наукового дослідження.
Інформаційне забезпечення
Практичний блок
Модуль ІІ. Методологія та методи наукового дослідження
Теоретичний блок
Лекція 3. Методологічні основи наукового дослідження. Методи наукового дослідження
Практичний блок
Модуль ІІІ. Науково-дослідна робота студентів у системі навчального процесу
Теоретичний блок
Лекція 4. Основні види науково-дослідної роботи студентів вищої школи
Лекція 5. Педагогічна діагностика результатів науково-дослідної роботи студентів
Практичний блок
Питання з дисципліни "Методологія науково-дослідної роботи" до диференційованого заліку
Література
Словник наукової термінології
Додатки