Медична паразитологія з ентомологією: Навч. посіб. для мед ВНЗ ІV р.а. / Рекомендовано МОН
ISBN: 978-617-505-414-7
Автор: За ред. В.М. Козька, В.В. М’ясоєдова.
Рік: 2015
Мова: українська
Сторінок: 336
Обкладинка: тверда
Ціна: 147 грн.

Навчальний посібник укладено відповідно до типової навчальної програми з дисципліни "Медична паразитологія з ентомологією" для студентів зі спеціальності "Лабораторна діагностика" напряму підготовки "Медицина" з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки та стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. У першій частині посібника викладено основні питання загальної паразитології. У другій та третій частинах, де розглядаються відповідно найпростіші та гельмінти, розділи написано за однаковою схемою: латинська назва збудника, локалізація в організмі людини, спричинені ним захворювання, морфологічні особливості будови, життєвий цикл, епідеміологія, патогенез, клінічна картина, лабораторна діагностика, лікування, профілактика. У тому числі висвітлено теми, що виносяться на самостійне позааудиторне опрацювання. Четверту частину присвячено членистоногим - павукоподібним і комахам - збудникам і переносникам захворювань людини. Наведено їх морфологічні особливості, цикли розвитку, заходи боротьби та профілактики тощо.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів факультетів післядипломної освіти, лікарів-лаборантів, паразитологів, інфекціоністів.

Умовні скорочення
Передмова
ЧАСТИНА 1. ВВЕДЕННЯ ДО ПАРАЗИТОЛОГІЇ
Розділ 1. Предмет і завдання паразитології в їх історичному аспекті
Розділ 2. Загальна характеристика паразитів людини
ЧАСТИНА 2. МЕДИЧНА ПРОТОЗООЛОГІЯ
Розділ 3. Тип Саркоджгутикові
3.1. Клас Амеби
3.1.1. Дизентерійна амеба
3.1.2. Непатогенні амеби
3.1.3. Вільноживучі патогенні амеби
3.2. Клас Джгутикові
3.2.1. Лейшманії
3.2.2. Трипаносоми
3.2.3. Трихомонади
3.2.4. Лямблії
3.2.5. Непатогенні джгутикові кишечнику
Розділ 4. Тип Апікомплексні
4.1. Клас Споровики. Підклас Кокцидієподібні
4.1.1. Малярійний плазмодій
4.1.2. Токсоплазма
4.2. Підклас Кокцидії
4.2.1. Кокцидії
4.2.2. Саркоцисти
4.2.3. Пневмоциста
4.2.4. Криптоспоридії
Розділ 5. Тип Інфузорії. Клас Війчасті інфузорії
5.1. Балантидій
5.2. Вільноживучі інфузорії
Розділ 6. Організація роботи лабораторій з паразитологічного обстеження населення та хворих
Розділ 7. Лабораторна діагностика протозоозів
ЧАСТИНА 3. МЕДИЧНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ
Розділ 8. Тип Плоскі черви
8.1. Клас Сисуни
8.1.1. Печінковий сисун
8.1.2. Котячий сисун
8.1.3. Ланцетоподібний сисун
8.1.4. Легеневий сисун
8.1.5. Китайський сисун
8.1.6. Шистосоми
8.1.7. Нанофієт
8.2. Клас Стьожкові черви
8.2.1. Ціп'як бичачий
8.2.2. Ціп'як свинячий
8.2.3. Ціп'як карликовий
8.2.4. Ехінокок
8.2.5. Альвеокок
8.2.6. Стьожак широкий
8.2.7. Щурачий ціп'як
8.2.8.Гарбузовий ціп'як
Розділ 9. Тип Круглі черви
9.1. Клас Власне круглі черви
9.1.1. Аскарида людська
9.1.2. Гострик дитячий
9.1.3. Волосоголовець
9.1.4. Кривоголовка
9.1.5. Вугриця кишкова
9.1.6. Некатор
9.1.7. Трихінела
9.1.8. Токсокара
9.1.9. Філярії
9.1.10. Дирофілярії
Розділ 10. Лабораторна діагностика гельмінтозів
ЧАСТИНА 4. МЕДИЧНА АРАХНОЕНТОМОЛОГІЯ
Розділ 11. Тип Членистоногі. Клас Павукоподібні
11.1. Ряд Скорпіони
11.2. Ряд Павуки
11.2.1. Каракурти
11.2.2. Тарантули
11.2.3. Фаланги
11.3. Ряд Кліщі
11.3.1. Підряд Тромбідіформні кліщі
11.3.2. Підряд Паразитиформні кліщі
11.3.3. Підряд Саркоптиформні кліщі
11.3.4. Заходи боротьби з кліщами
Розділ 12. Тип Членистоногі. Клас Комахи
12.1. Ряд Воші
12.2. Ряд Блохи
12.3. Ряд Напівтвердокрилі
12.4. Ряд Двокрилі
12.4.1. Комарі
12.4.2. Москіти
12.4.3. Мухи
12.4.4. Оводи
12.4.5. Міази
12.4.6. Ґедзі
12.4.7. Мошки
12.4.8. Мокреці
Розділ 13. Вилов, облік і фіксація членистоногих
13.1. Кліщі
13.2. Блохи
13.3. Комарі
13.4. Москіти
13.5. Мухи
13.6. Приготування препаратів членистоногих
Предметний покажчик
Література