Методи обстеження неврологічного хворого: Навч. посіб. для мед. ВНЗ ІІІ—ІV р.а. Рекомендовано ВР НМУ ім. О.О. Богомольця
ISBN: 978-617-505-398-0
Автор: За ред. Л.І. Соколової, Т.І. Ілляш.
Рік: 2015
Мова: українська
Сторінок: 144
Обкладинка: тверда
Ціна: 79 грн.

У навчальному посібнику викладено методики послідовного дослідження стану нервової системи, представлено різні варіанти патології неврологічних функцій. Наведено діагностичні можливості основних і додаткових методів обстеження пацієнтів. Описано принципи побудови та оформлення топічного і клінічного діагнозів.
Для студентів, лікарів-інтернів і викладачів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

Список скорочень
Вступ
Розділ 1. Збирання та оцінювання даних про хворого, скарг, анамнезу життя і хвороби
Розділ 2. Визначення стану свідомості хворого та дослідження вищих мозкових функцій
Розділ 3. Дослідження функцій черепних нервів
Розділ 4. Дослідження рухової функції нервової системи
Розділ 5. Методика дослідження чутливої функції нервової системи
Розділ 6. Виявлення оболонкових симптомів
Розділ 7. Дослідження стану автономної нервової системи
Розділ 8. Обстеження неврологічних хворих у стані коми
Розділ 9. Визначення та обґрунтування топічного діагнозу. Визначення попереднього клінічного діагнозу
Розділ 10. Дослідження спинномозкової рідини та оцінювання отриманих даних
Розділ 11. Додаткові інструментальні методи обстеження неврологічних хворих
Розділ 12. Проведення диференціальної діагностики
Розділ 13. Визначення та обґрунтування клінічного діагнозу
Правильні відповіді на запитання
Список літератури