Неврологія: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 2-ге вид., випр. Затверджено МОЗ
ISBN: 978-617-505-449-9
Автор: Кареліна Т.І., Касевич Н.М.
Рік: 2017
Мова: українська
Сторінок: 288
Обкладинка: тверда
Ціна: 100 грн.

Запропонований підручник містить усі теми згідно з програмою дисципліни "Неврологія", затвердженою МОЗ України для вищих навчальних закладів I-III рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010101 "Лікувальна справа", і має на меті навчити майбутнього фельдшера ефективно оцінювати стан пацієнта, встановлювати діагноз, самостійно приймати рішення при загрозливих для життя пацієнта станах в умовах фельдшерсько-акушерського пункту, у відділеннях швидкої та невідкладної медичної допомоги, за непередбачених обставин.
У підручнику висвітлено такі питання: функціональна анатомія та патологія нервової системи; провідні неврологічні симптоми і синдроми; основні принципи обстеження, лікування хворих і догляд за ними; захворювання нервової системи: етіологія, патогенез, клінічна картина, лікування, профілактика; невідкладні стани в неврології і надання першої медичної допомоги; основи охорони праці в лікувально-профілактичному закладі неврологічного профілю.
Підручник також містить тести для контролю підсумкового рівня знань і додатки (взаємодія лікарських препаратів, що їх застосовують у неврології; словник медичних термінів, які використовують у неврології).

ПЕРЕДМОВА.
РОЗДІЛ І. Функціональна анатомія та патологія нервової системи. Загальна симптоматика нервових хвороб.
РОЗДІЛ ІІ. Основні принципи обстеження, лікування хворих неврологічного профілю і догляд за ними.
РОЗДІЛ ІІІ. Хвороби периферичної нервової системи.
РОЗДІЛ ІV. Інфекційні захворювання нервової системи.
РОЗДІЛ V. Порушення мозкового кровообігу.
РОЗДІЛ VІ. Об'ємні процеси центральної нервової системи.
РОЗДІЛ VІІ. Травми центральної нервової системи.
РОЗДІЛ VІІІ. Спадкові хвороби нервової системе. Хромосомні синдроми.
РОЗДІЛ ІХ. Хвороби нервової системи новонароджених.
РОЗДІЛ Х. Хвороби вегетативної нервової системи.
РОЗДІЛ ХІ. Інтоксикації нервової системи.
РОЗДІЛ ХІІ. Основи охорони праці в лікувально-профілактичних закладах неврологічного профілю.
РОЗДІЛ ХІІІ. Невідкладні стани в неврології. Тести для контролю підсумкового рівня знань. Ситуаційні задачі для повторення матеріалу.
Додатки.
Список літератури.