Комп’ютерне моделювання у фармації: Навч. посіб. для мед. ВНЗ IV р.а. Рекомендовано МОЗ
ISBN: 978-617-505-504-5
Автор: Булах І.Є.
Рік: 2016
Мова: українська
Сторінок: 208
Обкладинка: тверда
Ціна: 100 грн.

У навчальному посібнику викладено комплексний дидактичний матеріал для набуття теоретичних знань і відпрацювання відповідних практичних навичок щодо застосування методів математичного моделювання у фармації та статистичної обробки даних за допомогою комп'ютерних технологій. Посібник відповідає чинній програмі з дисципліни "Комп'ютерне моделювання у фармації". Навчальний матеріал посібника структуровано за вимогами кредитно-трансферної системи організації навчального процесу на два змістових модулі: "Математичне моделювання у фармації засобами комп'ютерних технологій" та "Комп'ютерні технології у плануванні експерименту для контролю якості та аналізу даних".
Комплексний дидактичний матеріал навчального посібника включає теоретичні відомості з теми, комплекс дидактичних завдань для відпрацювання відповідних практичних навичок, демонстраційні приклади розв'язання типових завдань теми, завдання для самостійної роботи студентів, матеріали для самоконтролю та тестові завдання.
Для студентів фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України.

Передмова
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Математичне моделювання у фармації засобами комп'ютерних технологій
Моделювання як метод дослідження у фармації.
Основні етапи розв'язування задач фармації засобами комп 'ютерних технологій
Теоретичні відомості
Демонстраційні приклади
Практичні завдання
Завдання для самоконтролю
Основи роботи зі спеціальним програмним забезпеченням. Математичне моделювання хімічних, фармацевтичних і медико-біологічних задач
Теоретичні відомості
Демонстраційні приклади
Практичні завдання
Завдання для самоконтролю
Дослідження моделей багатокомпонентних хімічних, фармацевтичних і харчових сумішей на основі розв'язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь
Теоретичні відомості
Демонстраційні приклади
Практичні завдання
Завдання для самоконтролю
Моделювання фармацевтичних, медико-біологічних та хімічних процесів на основі чисельного розв'язання звичайних диференціальних рівнянь першого порядку та систем лінійних диференціальних рівнянь першого порядку
Теоретичні відомості
Демонстраційні приклади
Практичні завдання
Завдання для самоконтролю
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Комп'ютерні технології у плануванні експерименту, контролі якості та аналізі даних
Планування та проведення експерименту.
Способи представлення результатів експерименту
Теоретичні відомості
Демонстраційні приклади
Практичні завдання
Завдання для самоконтролю
Вибірковий метод оцінювання параметрів. Вибіркові розподіли.
Довірчі нтервали
Теоретичні відомості
Демонстраційні приклади
Практичні завдання
Завдання для самоконтролю
Задачі статистичної перевірки гіпотез. Критерії для перевірки статистичних гіпотез.
Оцінювання параметрів розподілу за малими вибірками
Теоретичні відомості
Демонстраційні приклади
Практичні завдання
Завдання для самоконтролю
Застосування кореляційного та регресійного аналізу у фармації
Теоретичні відомості
Демонстраційні приклади
Практичні завдання
Завдання для самоконтролю
Література