Латинська мова та основи фармацевтичної термінології: Підручник для мед. ВНЗ IV р.а. Затверджено МОН
ISBN: 978-617-505-466-6
Автор: За ред. Л.Ю. Смольської.
Рік: 2016
Мова: українська
Сторінок: 352
Обкладинка: тверда
Ціна: 368 грн.

У підручнику застосовано сучасний підхід до вивчення основ латинської фармацевтичної термінологічної лексики. Структура підручника дає змогу вивчати латинську мову та основи фармацевтичної термінології не тільки під керівництвом викладача, а й самостійно. Обмежено до мінімуму вивчення граматики; уперше наведено назви бактерій, грибів і паразитів; подано скорочення, які найчастіше вживають у рецептурі в Україні та за кордоном; запропоновано вправи до вивчення гомеопатичної термінологічної лексики; уперше розроблено тему з ароматерапії у фармацевтичній термінології.
Для студентів і викладачів вищих фармацевтичних і медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Вступ
Тема 1. Алфавіт. Вимова голосних, приголосних, дифтонгів.
Тема 2. Довгота і короткість складів. Наголос.
Тема 3. Дієслово. Граматичні категорії дієслова. Основні форми дієслова. Основа теперішнього часу. Наказовий спосіб.
Тема 4. Іменник. Граматичні категорії іменника. Словникова форма. Іменники I відміни (Declinatio prima). Неузгоджене означення. Найуживаніші прийменники у фармації.
Тема 5. Грецькі іменники І відміни. Грецькі дублети іменників І відміни. Кінцеві терміноелементи І відміни. Найуживаніші грецькі префікси.
Тема 6. Теперішній час дійсного способу активного і пасивного стану (Praesens indicatlvi actlvi etpasslvi). Дієслово esse. Словотворчі елементи дієслівного походження.
Тема 7. ІІ відміна іменників (Declinatio secunda). Іменники чоловічого роду.
Тема 8. ІІ відміна іменників (Declinatio secunda). Іменники середнього роду.
Тема 9. Рецепт. Основні відомості. Деякі рецептурні скорочення.
Тема 10. Прикметники I-II відмін.
Тема 11. Дієприкметник минулого часу пасивного стану у фармацевтичній термінології. Основні моделі фармацевтичних термінів. Багаточленні найменування.
Тема 12. Латинська хімічна номенклатура: назви кислот.
Тема 13. Латинська хімічна номенклатура: назви хімічних елементів, оксидів, основ, солей безоксигенових кислот, натрієвих і калієвих солей.
Тема 14. Наукові й тривіальні назви лікарських препаратів. Номенклатура вітамінів. Назви гормональних і ферментних препаратів. Назви алкалоїдів і глікозидів. Назви вакцин, сироваток, анатоксинів.
Тема 15. Ботанічна номенклатура. Граматичні моделі ботанічних назв. Фармацевтичні назви рослин. Ботанічна номенклатура у косметології.
Тема 16. ІІІ відміна іменників (Declinatio tertia).
Тема 17. Чоловічий рід іменників ІІІ відміни. Винятки з правил про рід. Словотворення. Грецькі дублети іменників чоловічого роду ІІІ відміни. Деякі рецептурні скорочення.
Тема 18. Жіночий рід іменників ІІІ відміни. Винятки з правила про рід. Грецькі дублети іменників жіночого роду ІІІ відміни. Деякі рецептурні скорочення.
Тема 19. Середній рід іменників ІІІ відміни. Винятки з правил про рід. Грецькі дублети іменників середнього роду ІІІ відміни. Деякі рецептурні скорочення.
Тема 20. Особливості відмінювання деяких іменників ІІІ відміни.
Тема 21. Латинська хімічна номенклатура: утворення назв солей оксигеновмісних кислот і складних ефірів.
Тема 22. Прикметники ІІІ відміни. Суфікси прикметників ІІІ відміни.
Тема 23. Дієприкметник теперішнього часу активного стану у фармацевтичній термінології (Participium praesentis activi).
Тема 24. Ступені порівняння прикметників. Особливості утворення ступенів порівняння прикметників. Уживання ступенів порівняння прикметників у ботанічній номенклатурі.
Тема 25. Утворення та вживання 3-ї особи однини і множини умовного способу теперішнього часу активного і пасивного стану. Дієслово fio, Sri. Рецептурні формулювання з дієсловом fio, Sri.
Тема 26. Іменники ІУ відміни (Declinatio quarta). Словотворення. Грецькі дублети іменників ІУ відміни. Словотворчі елементи.
Тема 27. Іменники У відміни (Declinatio quinta).
Тема 28. Фармацевтичні частотні відрізки у назвах препаратів, які вказують на хімічний склад препарату.
Тема 29. Фармацевтичні частотні відрізки у назвах препаратів, які вказують на терапевтичну та фармакологічну дію.
Тема 30. Числівник. Латино-грецькі словотворчі елементи числівникового походження у назвах препаратів.
Тема 31. Прислівники та займенники, які вживають у рецептурі.
Тема 32. Рецепт. Латинська частина рецепта.
Тема 33. Найважливіші рецептурні скорочення.
Тема 34. Рідкі лікарські форми (Formae medicamentцrum fluldae).
Тема 35. М'які лікарські форми (Formae medicamentцrum molles).
Тема 36. Тверді лікарські форми (Formae medicamentцrum solldae).
Тема 37. Поняття про ароматерапію та ефірні олії. Історія ароматерапії.
Тема 38. Гомеопатія, її основні принципи. Гомеопатичний рецепт. Гомеопатичні форми ліків.
Тема 39. Загальні відомості про клінічну термінологію. Найпоширеніші префікси і суфікси у к