Медична хімія: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. — 2-ге вид., випр. Затверджено МОН та МОЗ
ISBN: 978-617-505-496-3
Автор: За ред. В.О. Калібабчук.
Рік: 2016
Мова: українська
Сторінок: 336
Обкладинка: тверда
Ціна: 158 грн.

У підручнику викладено теоретичні основи біоенергетики та кінетики біохімічних реакцій; описано властивості розчинів та їхню роль у перебігу біохімічних процесів; викладено сучасні уявлення про електродні процеси, поверхневі явища та їхню роль у життєдіяльності організму; висвітлено властивості дисперсних систем і розчинів біополімерів. Значну увагу приділено біогенним елементам і їхнім хімічним властивостям, розглянутим із позиції сучасних уявлень про будову атомів, хімічний зв'язок та будову молекул. Висвітлено сучасні екологічні проблеми. Акцентовано увагу також на нанохімії як одній з основ розвитку нанотехнологій, що активно входять у медичну практику.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. Може бути корисним для студентів біологічних та екологічних спеціальностей.

Передмова.
Вступ.
Розділ 1. Будова атомів, хімічний зв'язок і будова молекул.
Розділ 2. Теоретичні основи біоенергетики.
Розділ 3. Фізико-хімічні основи кінетики біохімічних реакцій.
Розділ 4. Розчини та їх роль у перебігу біохімічних процесів.
Розділ 5. Електродні процеси та їх значення для фізіології і медицини.
Розділ 6. Фізична хімія поверхневих явищ та їх роль у процесах, що відбуваються в організмі.
Розділ 7. Фізична хімія дисперсних систем.
Розділ 8. Фізична хімія біополімерів та їхніх розчинів.
Розділ 9. Хімія біогенних елементів.
Розділ 10. Нанохімія - шлях до високих технологій.
Список рекомендованої літератури.
Предметний покажчик