Основи біоетики та біобезпеки: Підручник для мед. ВНЗ ІІІ—ІV р.а. Затверджено МОН
ISBN: 978-617-505-505-2
Автор: Ковальова О.М., Лісовий В.М.
Рік: 2016
Мова: українська
Сторінок: 392
Обкладинка: тверда
Ціна: 189 грн.

У підручнику викладено основні теми навчальної дисципліни "Основи біоетики та біобезпеки". У першій частині висвітлено історію, основні поняття, термінологію, етичні, медичні та правові аспекти біоетики. Розглянуто проблеми трансплантології, евтаназії, репродуктивних технологій, аборту, статусу ембріона, медичної генетики, ВІЛ-інфекції. Також вміщено розділ, присвячений основним принципам доказової медицини, сучасної стратегії проведення доклінічних і клінічних досліджень за участю тварин і людини, приділено увагу доктрині інформованої згоди в сучасній практичній і науковій медицині. У другій частині підручника представлено термінологічні визначення та категорії біологічної небезпеки, біологічного ризику, біологічної зброї, біологічної безпеки. Висвітлено досягнення та ризики сучасної біотехнології, генної терапії. Викладено міжнародні та національні нормативно-правові положення про регулювання створення, експертизи та використання генетично модифікованих організмів.
Для студентів медичних, біологічних, фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, лікарів, науковців, що займаються цією проблемою.

Передмова
ЧАСТИНА 1
ОСНОВИ БІОЕТИКИ

Розділ 1 Біоетика як теорія і практика медичної діяльності
1.1. Біоетика: джерела, визначення, призначення
1.2. Біоетичні складники лікарської практики
1.3. Міжнародні документи, що регламентують положення про права людини
Контрольні запитання
Тестові завдання
Література
Розділ 2 Біоетичні принципи клінічних досліджень
2.1. Методологія, типи, дизайн клінічних досліджень
2.2. Концепція доказової медицини
2.3. Моральне та правове оцінювання медичних досліджень
2.4. Доктрина інформованої згоди
2.5. Комітети з етики
Контрольні запитання
Тестові завдання
Література
Розділ 3 Етичні та правові аспекти біомедичних експериментів
3.1. Історія експериментальної медицини
3.2. Моральне оцінювання використання тварин для експерименту
3.3. Правові аспекти проведення біомедичних експериментів
3.4. Моделі як альтернатива експериментам на тваринах
Контрольні запитання
Тестові завдання
Література
Розділ 4 Гідність і недоторканність людського життя з моменту зачаття
4.1. Коли починається людське життя? Фізіологічні та теологічні аспекти
4.2. Правовий статус ембріона
4.3. Медичні, соціальні та теологічні проблеми аборту
4.4. Морально-етичні проблеми використання стовбурових клітин
Контрольні запитання
Тестові завдання
Література
Розділ 5 Репродуктивна медицина
5.1. Допоміжні репродуктивні технології
5.2. Правовий статус ембріона як компонента репродуктивних технологій
5.3. Сурогатне материнство
5.4. Пренатальна генетична діагностика
Контрольні запитання
Тестові завдання
Література
Розділ 6 Медико-етичні та правові аспекти трансплантології і донорства
6.1. Історія та досягнення трансплантології
6.2. Проблеми трансплантології та донорства
6.3. Правові й теологічні аспекти трансплантології та трансфузіології
6.4. Донорство крові: історичні, правові й етичні аспекти
Контрольні запитання
Тестові завдання
Література
Розділ 7 Проблема евтаназії: етичні, правові й теологічні аспекти
7.1. Визначення, терміни й історія
7.2. Біоетичні та теологічні проблеми евтаназії
7.3. За і проти "легкої смерті"
Контрольні запитання
Тестові завдання
Література
Розділ 8 Клінічні, соціальні та глобальні питання біоетики в контексті ВІЛ-інфекції
8.1. ВІЛ/СНІД: визначення понять, епідеміологія, історія відкриття, гіпотези виникнення, ко-фактори
8.2. Біоетичні основи соціально-правового аспекту ВІЛ-інфікованих пацієнтів
8.3. Наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу
Контрольні запитання
Тестові завдання
Література
ЧАСТИНА 2
ОСНОВИ БІОБЕЗПЕКИ
Розділ 9 Біологічна небезпека, біологічний ризик, біологічний тероризм
9.1. Визначення біологічної небезпеки та біологічного ризику
9.2. Біологічна безпека та біологічний захист
9.3. Сутність біологічного тероризму як суспільного явища
Контрольні запитання
Тестові завдання
Література
Розділ 10 Біологічна зброя
10.1. Історія застосування біологічної зброї
10.2. Основні характеристики біологічної зброї
10.3. Нормативно-правова база щодо нерозповсюдження біологічної та токсинної зброї
Контрольні запитання
Тестові завдання
Література
Розділ 11Біологічна безпека роботи в лабораторіях
11.1. Біологічні ризики в лабораторіях і на виробництвах мікробіологічного профілю
11.2. Компоненти біологічного захисту під час роботи з патогенними біологічними агентами
11.3. Рівні біологічної безпеки мікробіологічних процедур
11.4. Запобігання ризику зараження у лабораторних умова
Контрольні запитання
Тестові завдання
Література
Розділ 12 Сучасна біотехнологія, генна інженерія: історичні передумови, методологічні прийоми
12.1. Роль фундаментальних наукових відкриттів у створенні продуктів сучасної біотехнології
12.2. Методологічні прийоми генної інженерії
Контрольні запитання
Тестові завдання
Література
Розділ 13 Генетично модифіковані організми: науково-практичне значення
13.1. Основні етапи створення генетично модифікованих організмів
13.2. Науково-практичне значення генетично модифікованих рослин
13.3. Генетично модифікова