Orthodontiсs. Dentognathic Anomalies and Deformations=Ортодонтія. Зубо-щелепні аномалії та деформації: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. — 2-ге вид., випр. Рекомендовано МОН
ISBN: 978-617-505-499-4
Автор: За ред. Фліса П.С.
Рік: 2016
Сторінок: 176
Обкладинка: тверда
Ціна: 200 грн.

У підручнику висвітлюються питання етіології, патогенезу, клінічної картини, діагностики, методів лікування та профілактики зубо-щелепних аномалій та деформацій. При підготовці підручника автори спирались на навчальну програму вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації для студентів стоматологічних факультетів. Текст підручника супроводжується ілюстраціями. Для перевірки рівня засвоєння знань після кожного розділу наведено тести, запитання й ситуаційні задачі.

The textbook is dedicated to the problems of etiology, pathogenesis, clinical presentation, diagostics, methods of treatment and prophylaxis of dentognathic anomalies and deformations.
The textbook has been prepared according to the syllabus of higher medical education institutions of the 4th level of accreditation for students of dental faculties.
The text of the textbook is accompanied by illustrations. Tests, questions and si- tuational exercises for the knowledge level control are represented after each chapter.

Chapter 1. Anomalies of individual teeth and dental arches
1.1. Anomalies of individual teeth
1.2. Anomalies of the number of teeth
1.3. Anomalies of the eruption of teeth
1.4. Anomalies of the individual teeth position
1.5. Anomalies of the dental arches
Chapter 2. Anomalies of occlusion
2.1. Sagital anomalies of bite (occlusion). Mesial bite (occlusion)
2.1.1. Etiology, pathogenesis and prophylaxis of mesial bite (occlusion)
2.1.2. Clinical presentation, diagnostics of mesial bite (occlusion)
2.1.3. Complex treatment of mesial bite (occlusion) and its prognostication
2.2. Sagital anomalies of bite (occlusion). Distal bite (occlusion)
2.2.1. Etiology, pathogenesis and prophylaxis of distal bite (occlusion)
2.2.2. Clinical presentation, diagnostics of distal bite (occlusion)
2.2.3. Complex treatment of distal bite (occlusion) and its prognostication
2.3. Vertical anomalies of bite (occlusion). Deep bite
2.3.1. Etiology, pathogenesis and prophylaxis of deep bite
2.3.2. Clinical presentation and diagnostics of deep bite
2.3.3. Complex treatment of deep bite and its prognostication
2.4. Vertical anomalies of bite (occlusion). Open bite
2.4.1. Etiology, pathogenesis and prophylaxis of open bite
2.4.2. Clinical presentation and diagnostics of open bite
2.4.3. Complex treatment of open bite and its prognostication
2.5. Transversal anomalies of bite (occlusion). Cross bite
2.5.1. Etiology, pathogenesis, prophylaxis, clinical presentation and diagnostics of cross bite
2.5.2. Complex treatment of cross bite and its prognostication
Literature