Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень, вірусологія та імунологія: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. Затверджено МОЗ
ISBN: 978-617-505-434-5
Автор: Люта В.А., Кононов О.В.
Рік: 2017
Мова: українська
Сторінок: 576
Обкладинка: тверда
Ціна: 242 грн.

У підручнику на сучасному науковому рівні описано властивості основних збудників інфекційних захворювань, особливості епідеміології, патогенезу і клінічної картини цих захворювань, механізму формування патологічних процесів та імунологічних реакцій з боку макроорганізму, а також відбору патологічного матеріалу та умови транспортування. Особливу увагу приділено методам лабораторної діагностики, які описано з урахуванням методичних вказівок та інструкцій, затверджених наказами МОЗ України, а також Державних санітарних норм і правил.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I-III рівнів акредитації зі спеціальностей "Лабораторна справа", "Медико-профілактична справа", "Сестринська справа", "Лікувальна справа", "Акушерська справа".

Від авторів 14
Допущені скорочення 16
ЧАСТИНА І
Спеціальна мікробіологія 17
Патогенні коки 17
Грампозитивні коки 18
Стафілококи 18
Стрептококи 23
Пневмококи 28
Ентерококи 30
Грамнегативні коки 32
Менінгококи 32
Гонококи 37
Родина кишкових бактерій (ентеробактерії) 42
Ешерихії 42
Сальмонели 48
Черевний тиф і паратифи А і В 51
Збудники харчових токсикоінфекцій 54
Шигели 58
Кампілобактерії. Хелікобактер 64
Умовнопатогенні бактерії. Методи діагностики дисбактеріозу 69
Клебсієли 73
Протей 77
Iєрсинії 79
Синьогнійна паличка 83
Збудники особливо небезпечних інфекцій 86
Холерні вібріони 88
Збудник чуми 95
Збудник туляремії 100
Збудники бруцельозу 104
Збудник сибірки 109
Бордетели 114
Коринебактерії дифтерії 120
Лістерії 128
Мікобактерії туберкульозу 133
Мікобактерії лепри 141
Легіонели 145
Патогенні анаероби 150
Клостридії 151
Збудник правця 152
Збудник ботулізму 156
Збудники газової гангрени 161
Патогенні бактероїди 169
Патогенні спірохети 172
Трепонеми 173
Борелії 179
Збудники поворотного тифу 179
Збудник системного кліщового бореліозу 183
Лептоспіри 186
Рикетсії 191
Збудник епідемічного висипного тифу 192
Збудник ендемічного висипного тифу 196
Збудник гарячки Ку 198
Хламідії 201
Мікоплазми 209
Актиноміцети 213
Патогенні гриби 217
Збудники поверхневих мікозів 222
Збудники кандидозів 229
Віруси 232
Віруси - збудники гострих респіраторних вірусних інфекцій 243
Ортоміксовіруси 243
Параміксовіруси 248
Віруси парагрипу 248
Вірус епідемічного паротиту 249
Вірус кору 250
Респіраторносинцитіальний вірус 253
Аденовіруси 254
Вірус краснухи 256
Віруси - збудники гострих кишкових інфекцій 259
Вірус поліомієліту 259
Віруси Коксакі 262
Віруси ECHO 263
Віруси гепатитів 264
Вірус гепатиту А 265
Вірус гепатиту В 266
Вірус гепатиту С 269
Вірус гепатиту Е 271
Вірус гепатиту D 272
Герпесвіруси 274
Віруси простого герпесу 275
Вірус вітряної віспи 278
Цитомегаловірус 279
Вірус Епштейна-Барр 281
Вірус кліщового енцефаліту 283
Вірус сказу 285
Ретровіруси 289
Вірус імунодефіциту людини 290
Клінічна мікробіологія 294
Санітарна мікробіологія 304
Література 311
Практичні заняття 312
Практичне заняття № 25. Стафілококи. Стрептококи. Виготовлення поживних середовищ, відбір патологічного матеріалу, проведення первинного посіву 312
І. Виготовлення поживних середовищ - ЖСА і КА 313
ІІ. Відбір патологічного матеріалу для дослідження, заповнення направлення, підготовка матеріалу до транспортування та дослідження 313
ІІІ. Проведення первинного посіву патологічного матеріалу на поживні середовища 315
ІV. Вивчення схеми лабораторного дослідження з метою виявлення та ідентифікації стафілококів. 316
Практичне заняття № 26. Стафілококи. Стрептококи. Виділення чистої культури стафілококів. Вивчення етапів ідентифікації трептококів 319
І. Визначення колоній стафілококів і стрептококів за їх культуральними ознаками; вивчення культуральних властивостей мікроорганізмів
на цукровому бульйоні 320
ІІ. Визначення морфології та тинкторіальних властивостей стафілококів і стрептококів 321
ІІІ. Виділення чистої культури стафілококів 321
ІV. Вивчення схеми лабораторного дослідження з метою виявлення та ідентифікації S. pyogenes 321
Практичне заняття № 27. Стафілококи. Стрептококи. Ідентифікація культури стафілококів 324
І. Вивчення культуральних властивостей стафілокока на скошеному МПА, перевірка чистоти культури. 325
ІІ. Визначення ферментативних властивостей стафілококів. 325
ІІІ. Посів культури стафілокока з метою визначення його фаговаріанту 326
ІV. Посів культури стафілокока з метою визначення чутливості до антибіотиків. 326
V. Ознайомлення зі схемою лабораторного дослідження з метою виявлення та ідентифікації S. pneumonіae 327
Практичне заняття № 28. Менінгококи. Гонок