Медицина невідкладних станів: Екстрена (швидка) медична допомога: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. Затверджено МОН
ISBN: 978-617-505-462-8
Автор: Зозуля І.С., Боброва В.І., Рощін Г.Г.
Рік: 2017
Мова: українська
Сторінок: 960
Обкладинка: тверда
Ціна: 483 грн.

У підручник включено всі основні розділи невідкладних станів, які трапляються в медичній науці і практиці при різних захворюваннях. Висвітлено нові методи, способи і технології в діагностиці й наданні швидкої та невідкладної медичної допомоги в хірургії, терапії, кардіології, неврології, ендокринології, стоматології, нейрохірургії, оториноларингології, травматології та ін.
Відповідно до вимог доказової медицини стисло викладено етіологію, патогенез, діагностику і лікування різних нозологічних захворювань на догоспітальному і ранньому госпітальному етапах. Наведено сучасні препарати.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, а також для лікарів-інтернів, лікарів усіх спеціальностей, що вивчають медицину невідкладних станів за програмами післядипломної освіти, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів швидкої й невідкладної медичної допомоги, сімейних лікарів.

Список | Від авторів (І.С. Зозуля) | ВІД ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА ВИПУСКУ ПІДРУЧНИКА 2012 РОКУ (І.С. Зозуля) | ВІД ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА ВИПУСКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА 2016 РОКУ (І.С. Зозуля) | Розділ 1. Організація швидкої медичної допомоги (І.С. Зозуля, Г.Г. Рощін, А.В. Вершигора, А.В. Рогов) | Стислий нарис з історії розвитку швидкої медичної допомоги | Основні завдання і принципи організації екстреної (швидкої) медичної допомоги | Основні нові нормативні документи, що регламентують екстрену медичну допомогу населенню України | Основні напрями реформування екстреної (швидкої) та невідкладної медичної допомоги в Україні | Організаційні засади функціонування системи екстреної медичної допомоги | Шляхи інтеграції міжнародних принципів надання екстреної медичної допомоги в систему охорони здоров'я України | Розділ 2. Серцево-легенева реанімація у дорослих (Ю.І. Марков) | Стадії та етапи серцево-легеневої реанімації | Штучне підтримання кровообігу | Захист дихальних шляхів | Доступи для введення лікарських препаратів на догоспітальному етапі | Пункція-катетеризація периферичних вен | Внутрішньокістковий доступ | Деякі невідкладні стани, при яких необхідна серцево-легенева реанімація | Ураження електричним струмом | Ураження блискавкою | Утоплення | Странгуляційна асфіксія | Синдром тривалого стиснення тканин | Розділ 3. Невідкладні стани в кардіології (Т.І. Ганджа, М.Ф. Соколов, А.О. Супрун) | Гіпертензивний криз | Порушення серцевого ритму | Гострий коронарний синдром | Гостра лівошлуночкова недостатність | Кардіогенний шок | Розділ 4. Невідкладна хірургія черевної порожнини (М.І. Тутченко, Б.І. Слонецький) | Гострий апендицит | Защемлені грижі | Гостра непрохідність кишок | Перфоративні виразки шлунка і дванадцятипалої кишки | Гострий холецистит | Гострий панкреатит | Гострі шлунково-кишкові кровотечі | Перитоніт (О.О. Біляєва) | Закрита травма живота (М.В. Максименко, Б.І. Слонецький, І.В. Вербицький) | Окремі види травм живота | Діагностична та лікувальна тактика при закритих ушкодженнях органів черевної порожнини | Лапароскопічні технології в хірургії гострих захворювань черевної порожнини (Б.І. Слонецький, І.В. Вербицький) | Невідкладна допомога в умовах бойових дій (І.С. Зозуля, М.В. Максименко, Б.І. Слонецький, І.В. Вербицький) | Етапи надання медичної допомоги | Принципи обстеження та лікування поранених | Розділ 5. Невідкладна допомога при легеневих кровотечах і кровохарканні (Р.Г. Процюк, Р.Р. Процюк) | Фізіологічні особливості легень | Етіологія, патогенез і класифікація | Клінічна картина і діагностика | Лікування | Профілактика | Розділ 6. Невідкладна допомога при травмах опорно-рухового апарату (В.А. Попов, М.Л. Анкін) | Поняття "травма". Класифікація травм | Організація травматологічної допомоги | Кровотечі | Поранення | Ушкодження грудної клітки та органів грудної порожнини | Переломи ребер, груднини, ключиці та лопатки | Переломи плеча, передпліччя і кисті | Переломи кісток таза | Переломи стегнової кістки | Переломи кісток гомілки | Переломи кісток стопи | Розділ 7. Стани, що потребують надання екстреної і невідкладної медичної допомоги в акушерстві та гінекології (С.С. Леуш) | Класифікація невідкладних станів в акушерстві і гінекології | Симптоми акушерсько-гінекологічної патології, що потребують надання екстреної і невідкладної медичної допомоги | Причини звернення по екстрену медичну допомогу і показання до термінової госпіталізації у зв'язку з вагітністю | Ускладнення штучного аборту і кримінальних втручань з метою аборту | Екстрагенітальна патологія і вагітність | Пологи | Післяпологові інфекційні захворювання | Показання до термінової госпіталізації, зумовлені гострою гінекологічною патологією | Ушкодження жіночих статевих органів | Розділ 8. Невідкладні стани в урології (С.О. Возіанов, І.І. Горпинченко, А.І. Бойко, Ю.М. Гурженко) | Гострий пієлонефрит, уросепсис | Бактеріємічний (бактеріотоксичний) шок | Запальні захворювання калитки та її органів | Ниркова колька | Ушкодження сечових і статевих органів | З