Латинська мова і медична термінологія. Практикум. (м'яка обкл.)
ISBN: 978-966-460-085-6
Автор: Кісельова О.Г.
Рік: 2016
Мова: українська
Сторінок: 376
Обкладинка: м'яка
Ціна: 216 грн.

Посібник призначений для студентів ВМНЗ III-IV рівнів акредитації, а також може використовуватися у практичній діяльності фахівців медичної галузі усіх спеціальностей. Видання створене згідно нової навчальної програми і поділене на тематичні розділи. відповідно принципам терміноутворення у анатомо-гістологічгій, фармакохімічній та клінічній медичних підсистемах.
Для студентів медичних, стоматологічних та медико-психологічних факультетів, лікарів.

Передмова 10
АНАТОМО-ГІСТОЛОГІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ
Питання до підсумкового модульного контролю № 1 14
Латинський алфавіт (західне письмо) 16
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
ТЕМА 1. Фонетика. Алфавіт. Класифікація голосних і приголосних. Дифтонги. Диграфи. Літеросполучення 17
ТЕМА 2. Фонетика. Довгота і короткість. Наголос. Грецький алфавіт. Класифікація голосних і приголосних. Дифтонги 20
ТЕМА 3. Поняття «науковий термін». Морфологічна і синтаксична структура дво- і кількаслівного анатомічного терміна з різними типами означень. Система латинського іменника. Граматичні категорії. Словникова форма іменників. Неузгоджене означення 22
ТЕМА 4. Граматичні категорії прикметника, поділ на групи. Родові закінчення, визначення основи. Системне вивчення прикметників 1-ї групи. Узгоджене означення. Прикметники грецького походження на -os (azygos). Система грецького прикметника 24
ТЕМА 5. Іменники І відміни. Іменники І грецької відміни. Лексика. Вирази. Найбільш уживані прийменники з Acc. i Abl 26
ТЕМА 6. Іменники ІІ відміни чоловічого і середнього родів.
Іменники ІІ грецької відміни. Лексика: сталі вирази, суфікси 27
ТЕМА 7. Іменники ІІІ відміни. Визначення основи, парадигми всіх родів, типи відмінювання. Приголосний тип. Чоловічий рід. Винятки щодо роду. Лексика. Сталі вирази 29
ТЕМА 8. Іменники жіночого роду ІІІ відміни. Мішаний тип.
Винятки щодо роду. Лексика. Сталі вирази 31
ТЕМА 9. Іменники середнього роду. Голосний тип. Винятки.
Лексика. Сталі вирази 32
ТЕМА 10. Особливості відмінювання іменників грецького походження на «sis», а також латинських слів типу febris та інші. Іменники ІІІ грецької відміни. Особливості відмінювання деяких слів середнього роду на «та» etc. Лексика. Сталі вирази 33
ТЕМА 11. Прикметники 2-ї групи. Узгодження з іменниками І, ІІ, ІІІ відмінами. Вживання прикметників грецького походження в анатомічній термінології. Словотвір. Лексика. Сталі вирази 35
ТЕМА 12. Система латинського дієслова. Граматичні категорії. Словникова форма. Словотвір. Система грецького дієслова. Терміноелементи, що походять від основ дієслів грецького походження. Лексика. Сталі вирази 36
ТЕМА 13. Дієприкметники теперішнього часу активного стану.
Вживання в анатомічній термінології. Дієприкметники
минулого часу пасивного стану. Лексика. Сталі вирази 38
ТЕМА 14. Вивчення іменників IV-V відміни. Винятки. Утворення іменників IV відміни від основи супіна. Лексика. Сталі вирази 39
ТЕМА 15. Ступені порівняння прикметників у медичній термінології. Система латинського прислівника. Ступені порівняння прислівників. Вживання грецьких префіксів у анатомічній термінології.
Лексика. Сталі вирази 40
ТЕМА 16. Система латинського займенника. Загальна характеристика числівників. Кількісні та порядкові числівники. Вживання займенників, прийменників та числівників у ролі префіксів 42