Анатомія людини. Модуль 3 (розмальвка)
Автор: Черкасов В.Г.
Рік: 2015
Мова: українська
Сторінок: 96
Обкладинка: м'яка
Ціна: 69 грн.

Основним змістом навчання є активна самостійно-творча пізнавальна діяльність студента. Саме з метою забезпечення пріоритетної змістової й організаційної самостійності та зворотного зв’язку у процесі навчання студента на кафедрі анатомії людини створено даний навчально-методичний посібник. Запропонований посібник передбачає активний, творчий принцип засвоєння матеріалу та має забезпечити успішність навчання і оптимізацію системи оцінювання самостійної роботи студента.
Загалом завдання посібника сприяють розвитку у студентів яскравих та образних уявлень про анатомію та відповідають принципам формування відомого в психології явища ейдетизму (від грецького eidos - образ, зовнішній вигляд) - здібності до відтворення в плані представлень предметів зі всіма їх деталями. Інше визначення свідчить, що ейдетизм - явище, яке полягає в збереженні яскравого, наочного образу предмета тривалий час після зникнення його з поля зору.
Кожна сторінка посібника містить формалізовані завдання: замалювати літерні позначення на рисунках і в схемах різними (але відповідними) кольорами; заповнити таблиці відповідними анатомічними термінами, еквівалентами та необхідними даними.
У процесі виконання завдань студент створює свій власний посібник з анатомії людини, який він зможе використовувати для вивчення фізіології, патологічної анатомії, фармакології, інших дисциплін та у своїй подальшій професійній діяльності.