Біостатистика. Підручник для ВМНЗ
ISBN: 978-966-460-004-7
Автор: Москаленко В.Ф.
Рік: 2009
Мова: українська
Сторінок: 184
Обкладинка: тверда
Ціна: 100 грн.

У підручнику представлено історію розвитку біостатистики, клінічної епідеміології та доказової медицини, теоретичні основи аналітичної статистики. Висвітлені методики використання основних статистичних методів аналізу в медицині. Описані сучасні методи епідеміологічних досліджень. Викладені основні принципи та положення доказової медицини. Розглядаються принципи побудови та діяльності медико-статистичної служби в Україні.
Підручник написаний відповідно до навчальної програми з дисципліни, складеної згідно з вимогами експериментального навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації "лікар" у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України та розрахований на студентів вищих медичних навчальних закладів, аспірантів та лікарів.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, 5
ВСТУП Москаленко В.Ф, 6
Розділ 1. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ БІОСТАТИСТИКИ Огнєв В.А, 12
Розділ 2. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Лєхан В.М., Максименко О.П, 31
Епідеміологія як наука: сфера застосування, задачі , 31
Характеристика епідеміологічних методів досліджень, 34
Скринінг - джерело інформації про стан здоров'я населення в епідеміологічних дослідженнях , 41
Чинники ризику, методика розрахунку ризиків , 44
Статистичні показники в епідеміологічних дослідженнях , 51
Розділ 3. АНАЛІТИЧНА СТАТИСТИКА Гульчій О.П., Литвинова Л.О., Тонковид О.Б, 57
Організація і дизайн статистичних досліджень, 57
Відносні величини (статистичні коефіцієнти). Графічні методи аналізу , 72
Метод стандартизації , 86
Ряди динаміки і їх аналіз , 91
Характеристика і аналіз статистичної сукупності , 99
Оцінювання і аналіз вірогідності статистичних гіпотез, 111
Непараметричні методи оцінювання вірогідності статистичних гіпотез , 116
Аналіз взаємозв'язку між параметрами статистичних сукупностей , 124
Методи багатофакторного аналізу, 130
Розділ 4. ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА Москаленко В.Ф., Лєдощук Б.О., Литвинова Л.0, 135
Історія доказової медицини , 135
Основні положення доказової медицини, 144
Доказова медицина і якість проведення клінічних досліджень , 149
Доказова медицина і якість надання медичної допомоги , 156
Розділ 5. МЕДИЧНА СТАТИСТИКА. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я Москаленко В.Ф., Голубчиков М.В., Тонковид О.Б, 162
Предмет і зміст медичної статистики, 162
Принципи побудови і діяльності медико-статистичної служби України, 167