Анатомія ЦНС та органів чуттів. Посібник для ВМНЗ
ISBN: 978-966-460-014-6.
Автор: Чорнокульський С.Т.
Рік: 2019
Мова: українська
Сторінок: 160
Обкладинка: м'яка
Ціна: 90 грн.

Підручник створено з метою задовольнити запити викладачів української мови вищих медичних закладів освіти. Він дає змогу зробити заняття такими, що відповідають умовам реального професійного спілкування медиків. Мову подано в практичному аспекті, акцент зроблено на її комунікативній функції. Схема побудови уроку: слово - словосполучення - речення - текст. Наведено зразки медичної документадії та рекомендації щодо її оформлення. Система завдань має на меті оволодіння навичками автоматичного словотворення, а відтак усного і писемного спілкування. Підручник допоможе розширити лексичний, термінологічний запас медичних працівників. Проаналізовано деякі питання мовленнєвого етикету, який становить підгрунтя професійного формування лікаря.
Для студентів вищих медичних закладів освіти III - IV рівнів акредитації, а також для охорони здоров'я.

Тема I
Писемне наукове мовлення, 4
Структура наукового твору, 4
Система мовних засобів, 6
Види наукового тексту, 7
Тема II
Орфоепія як засіб удосконалення мовленнєвої діяльності, 13
Основні орфоепічні норми, 13
Особливості інтонування в українській мові. Наголос, 16
Типові конструкції наукового стилю мовлення, 17
Тема III
Правила української орфографії в професійній мові медика, 23
Розвиток українського правопису, 24
Деякі особливості сучасної української орфографії, 27
Вираження кваліфікації предмета (явища, поняття), 35
Тема IV
Поліклініка. Візит до дільничного лікаря, 40
Діалог лікаря з хворим, що має симптоми гострого респіраторного захворювання. Листок непрацездатності, 41
Особливості творення власних імен, 45
Фонетичні правила правопису слов'янських прізвищ та імен, 46
Вираження призначення, характеристики предмета, 48
Тема V
Паспортні дані хворого, 57
Діалог лікаря з хворим для з'ясування його паспортних даних, 58
Відмінювання прізвищ, імен та по батькові, 62
Вираження належності (сімейної, родової, національної), 69
Тема VI
Скарги хворого, 73
Діалог лікаря з хворим, що має симптоми захворювання органів кровообігу (стенокардія), 73
Запис скарг у медичній карті стаціонарного хворого, 76
Рід і число іменників, 76
Вираження причиново-наслідкових відношень, 80
Тема VII
Історія даного захворювання, 85
Діалог лікаря з хворим, що має симптоми гіпертонічної хвороби, 85
Запис історії даного захворювання в медичній карті стаціонарного хворого, 87
Особливості відмінювання іменників, 90
Вираження місцезнаходження, взаєморозміщення, 95
Тема VIII
Історія життя хворого, 99
Діалог лікаря з хворим, що має симптоми захворювання органів дихання (гострий бронхіт), 99
Запис історії життя хворого в медичній карті, 103
Способи творення ступенів порівняння прикметників, 107
Вираження ознаки, складу речовини (предмета). Співвідношення частин. Вираження змін, 111
Тема IX
Дійсний (об'єктивний) стан хворого, 118
Діалог лікаря з хворим, що має симптоми захворювання органів травлення, 118
Наказовий спосіб дієслів, 121
Вираження напрямку руху та часу дії, 123
Тема X
Попередній діагноз, 128
Діалог лікаря з хворим, що має симптоми захворювання жовчних проток та жовчнокам'яної хвороби, 128
Особливості вживання дієприкметників, 131
Вираження активної і пасивної дії. Характеристики предмета через дію. Характеристика дії, 1 35
Тема XI
Лабораторні дослідження, 141
Направлення на аналіз, 141
Правопис прислівників, 149
Вираження наявності й відсутності, 152
Вираження порівняння, подібності, відмінності, 1 54
Тема XII
Очні хвороби, 1 58
Діалог офтальмолога з хворим
під час огляду, 1 58
Особливості словотворення в українській мові, 161
Вираження способу дії, 167
Тема XII
Стоматологія, 1 73
Діалог лікаря-стоматолога з хворим під час огляду, 1 73
Синоніми та пароніми у фаховій мові медика, 1 78
Вираження припущення, впевненості, сумніву, підтвердження або спростування, згоди чи незгоди з певною думкою, 184
Тема XIV
Захворювання вуха, горла, носа, 189
Діалог лікаря з хворим, що має симптоми захворювання вуха, горла, носа, 189
Правопис іншомовних слів, 193
Вираження взаємозалежності, зв'язку явищ (умова, причина, наслідок, часова залежність), 195
Тема XV
Травматологія, 201
Діалог лікаря-травматолога з хворим під час огляду, 201
Фразеологізми як складник української лексики, 204
Вираження наявності інформації, виклад теорії, висновків, 208
Тема XVI
Хірургія. Операція, 213
Протокол операції (апендектомія), 213
Термінологічна лексикографія, 219
Опис проведення спостережень, експериментів, приготування препаратів, 225
Тема XVII
Лікування хворого. Загальний догляд за хворим, 231
Лікарська терапія. Аптека, рецепт, 231
Синтаксичні особливості фахового медичного тексту, 236
Перелік питань до підсумкової контрольної роботи, 245
Словник загальновживаних словосполучень, 248
Додатки
Додаток 1. Основні норми української літературної мови, 270