Фізика. Екзаменаційні питання
ISBN: 966-7619-60-5
Автор: Чалий О.В., Стучинська Н.В.
Рік: 2010
Мова: українська
Сторінок: 108
Обкладинка: м'яка
Ціна: 36 грн.

У цьому методичному посібнику студенти-фармацевти мають змогу ознайомитися з основними розділами фізики, а саме: елементами фізики коливальних і хвильових процесів, основами біоакустики та акустичних методів у фармації, основами гідродинаміки та геодинаміки, основами молекулярної фізики та термодинаміки відкритих біологічних систем, основами електродинаміки та її застосуваннями в медицині та фармації, фізичними принципами оптичних методів, елементами біофізики мембранних процесів в клітинах, основними положеннями квантової механіки, основами дозиметрії та механізмами взаємодії іонізуючого випромінювання з біооб'єктами.
Посібник містить також завдання для контрольних робіт з фізики. Список рекомендованої літератури з фізики та біофізики, що наведений нижче, дозволяє студентам більш глибоко ознайомитися з основними положеннями фізичних методів, що використовуються у фармації.

Вступ, З
Загальні засади дисципліни, З
Тематичний план лекцій, 4
Тематичний план практичних занять, 4
Перелік екзаменаційних питань, 5
Література, 10
Загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни "Фізика", 10
Контрольна робота №1
Механіка, 12
Фізика рідин, 19
Молекулярна фізика, 28
Електродинаміка, 36
Оптика, 47
Квантова механіка, 57
Контрольна робота №2
Термодинаміка відкритих біологічних систем, 63
Транспорт речовини крізь біомембрани. Мембранні біопотенціали, 73
Електричні властивості біологічних тканин. Взаємодія електромагнітного поля з біологічними Тканинами, 83
Дія іонізуючого випромінювання на речовину та основи дозиметрії, 88
Додаток, 96