РАДІОЛОГІЯ (променева діагностика та променева терапія)
ISBN: 978-966-460-028-0
Автор: Ткаченко М.М.
Рік: 2011
Мова: українська
Сторінок: 720
Обкладинка: тверда
Ціна: 300 грн.

Підручник написано відповідно до програми з навчальної дисципліни "Радіологія (променева діагностика та променева терапія)" для студентів III курсу медичних факультетів вищих медичних закладів освіти IV рівня акредитації.
Представлені фізичні основи методів променевої діагностики, відомості з променевої анатомії, методи променевого дослідження органів і систем, променевої діагностики основних захворювань організму людини. Розглянуто питання променевої терапії.

Розділ 1. Введення в радіологію. Радіобіологічні основи променевої терапії. Дозиметрія (д.м.н., проф. М.М.Ткаченко)
Історія розвитку медичної радіології , 6
Організація радіологічної служби в Україні. Джерела іонізуючих випромінювань і типи радіологічних відділень, 13
Природа і властивості іонізуючих випромінювань, 17
Біологічна дія іонізуючого випромінювання, 20
Методи і засоби захисту від іонізуючого випромінювання , 38
Регламенту вальні документи для роботи із джерелами іонізуючих випромінювань , 40
Радіоактивність і дози опромінювання. Дозиметрія іонізуючих випромінювань, 43
Контрольні запитання , 51
Розділ 2. Принципи і методи променевої терапії (к.м.н. Т.В. Удатова)
Основи променевої терапії , 53
Променева терапія пухлинних і непухлинних захворювань, 61
Рентгенотерапія , 67
Далекодистаниійна гамма-терапія. Променева терапія джерелами високих енергій , 73
2.5., Контактні методи променевої терапії,90
Контрольні запитання, 103
Розділ 3. Методи візуалізації у променевій діагностиці (к.м.н., доц. О.Л. Маньковська)
Рентгенологічний метод дослідження, 105
Метод комп'ютерної томографії, 114
Радіонуклідний метод діагностики , 120
Ультразвукове дослідження (к.м.н., доц. Н.К. Волик), 125
Метод магнітно-резонансної томографії, 138
Контрастні засоби у променевій діагностиці, 145
Загальні рекомендації щодо вибору методу візуалізації, 160
Контрольні запитання, 171
Розділ 4. Променеве дослідження органів грудної порожнини
4.1. Променеве дослідження органів дихання (к.м.н., доц. О.В. Миронова), 173
Променеві методи дослідження , 173
Променева анатомія органів дихання , 184
Променеві ознаки захворювань органів дихання , 195
Променеве дослідження за наявності окремих захворювань органів дихання, 218
Контрольні запитання, 251
4.2. Променеве дослідження серцево-судинної системи (к.м.н. А.О. Бодров), 253
Променеві методи дослідження , 254
Променева анатомія серця і великих судин, 263
Променеві симптоми захворювань серцево-судинної системи , 271
Променеве дослідження окремих захворювань серцево-судинної системи, 275
Контрольні запитання, 296
Розділ 5. Променеве дослідження слинних залоз і травної системи
5.1., Слинні залози. Методи променевого дослідження (д.м.н., проф. Т.В. Топчій, к.м.н., доц. В.Ю. Кундін), 299
Променева діагностика патологічних процесів слинних залоз . . 304
Загальні принципи променевого дослідження травного каналу (д.м.н., проф. Т.В. ТОПЧІЙ) , 308
Променеве дослідження стравоходу, 311
Методи променевого дослідження , 311
Променева анатомія, 312
5.4., Променеве дослідження шлунка, 314
Методи променевого дослідження, 314
Променева анатомія, 316
5.5., Променеве дослідження тонкої кишки, 319
Методи променевого дослідження, 319
Променева анатомія, 321
5.6., Променеве дослідження товстої кишки ,324
Методи променевого дослідження, 324
Променева анатомія, 325
5.7., Основні променеві симптоми і синдроми захворювань травного каналу, 326
Захворювання стравоходу, 329
Захворювання шлунка, 333
Захворювання тонкої кишки, 348
Захворювання товстої кишки , 354
5.8., Променеве дослідження печінки, жовчовивідної системи і підшлункової залози (к.м.н., доц. Н.К. Волик) , 361
Променеві методи дослідження паренхіматозних органів черевної порожнини, 361
Променева анатомія печінки і жовчовивідних шляхів, 366
Променеве дослідження функції печінки, її судин і жовчних шляхів, 370
Променеві ознаки захворювань жовчного міхура, 383
Ехоанатомія підшлункової залози, 389
Ультразвукові ознаки захворювань підшлункової залози, 390
Діагностичні програми та схеми променевого дослідження за наявності уражень печінки, жовчних шляхів, 392
Контрольні запитання, 395
Розділ 6. Променеве дослідження сечовидільної системи (к.м.н., доц. В.Ю. Кундін)
Променеві методи дослідження нирок і сечовивідних шляхів , 397
Променева анатомія нирок і сечовивідних шляхів , 414
Променева семіотика захворювань нирок, 418
Контрольні запитання, 435
Розділ 7. Променеве дослідження грудної з