Онкоотоларингологія
ISBN: 966-7619-06-0
Автор: Абизов Р.А.
Рік: 2001
Мова: українська
Сторінок: 272
Обкладинка: тверда
Ціна: 100 грн.

У навчальному посібнику висвітлюються основні питання з нової лікарської спеціалізації, яка органічно вийшла із загальної оториноларингології,- "онкоотоларингологія".
У посібнику наведена стисла історія спеціальності, епідеміологія, канцерогенез, питання організації лікувальної допомоги і реабілітації ЛОР-онкологічних хворих.
Викладення матеріалу грунтується на сучасних морфологічних і клінічних класифікаціях, номенклатурі хвороб; злоякісні новоутворення розглядаються згідно з вимогами сучасної міжнародної класифікації хвороб за системою TNM 5-го видання, 1997 р. Водночас із загальновідомими методами діагностики і лікування онкоотоларинголопчної патології докладно описані сучасні інтраскопічні методи дослідження і нові лікувальні технології. Методи дослідження оцінені з точки зору інформативності; методи лікування характеризуються за їх ефективністю, рівнем ускладнень, реконструктивно-відновлювальним напрямком. Спеціальний розділ присвячений променевим реакціям і ушкодженням. Викладення матеріалу супроводжується численними ілюстраціями.
Навчальний посібник складений відповідно до удосконаленого навчального плану і програми із спеціальності "онкоотоларингологія" для лікарів-інтернів і лікарів-курсантів академій післядипломної освіти (інститутів удосконалення лікарів).
Розраховано на онкоотоларинголопв, отоларингологів, онкологів, радіологів (променевих діагностів).

Передмова, З
Лекція І. Суть та історичні шляхи онкоотоларингології, 5
Лекція II. Клінічна анатомія верхніх дихальних шляхів, стравоходу та вуха, 22
Лекція III. Фізіологія та методи дослідження верхніх дихальних шляхів (носа, глотки, гортані), стравоходу та вуха, 38
Лекція IV. Загальні питання онкології, епідеміологія, структураь ЛОР-захворювань, етіологія, канцерогенез (патогенез) , 51
Лекція V. Загальні питання онкології (продовження): класифікації пухлин, принципи класифікацій, міжнародна морфологічна класифікація, клінічні стадії, клініко-морфологічна класифікація за системою символів TNM , 68
Лекція VI. Організація лікувально-профілактичної онкологічної та онкоотоларигологічної допомоги населенню. Диспансеризація і експертиза непрацездатності хворих з онкоотоларигологічними захворюваннями. Питання деонтології, 79
Лекція VII. Діагностика пухлин в онкоотоларингології, 93
Лекція VIII. Загальні принципи лікування хворих з пухлинами ЛОР-органів, 117
Лекція IX. Доброякісні і злоякісні пухлини носа та приносових пазух, 138
Лекція X. Доброякісні і злоякісні пухлини носової частини глотки, 152
Лекція XI. Доброякісні і злоякісні пухлини ротової частини глотки та слинних залоз,163
Лекція XII. Новоутворення гортанної частини глотки та шийної частини стравоходу, 178
Лекція XIII. Передракові стани, доброякісні і злоякісні пухлини гортані, 187
Лекція XIV. Пухлини вуха, 208
Лекція XV. Регіонарні метастази раку і позаорганні пухлини шиї, 222
Лекція XVI. Променеві реакції та ушкодження верхніх дихальних шляхів і вуха, 239
Лекція XVII. Реконструктивно-відновне та реабілітаційне лікування онкоотоларингологічних хворих, 250
Список літератури 261