Histology, cytology, embryology. Practical guide=Практикум з гістології, цитології та ембріології.
Автор: Мельник Н.О.
Рік: 2019
Мова: англійська
Сторінок: 44
Обкладинка: м'яка
Ціна: 110 грн.

Практикум з гістології, цитології та ембріології є навчальним посібником для студентів вищих медичних навчальних закладів. Основна його мета - допомогти студентам на практичних заняттях у вивченні мікроскопічних препаратів і електронних мікрофотографій клітин, тканин, органів.
У посібнику подано короткі відомості про мікроскопічні прилади та правила роботи зі світловим мікроскопом, гістологічну техніку, основні поняття гістології. Більшу частину альбому займають завдання до рисунків, схем, електронних мікрофотографій. Студенту необхідно замалювати мікроскопічний препарат, зробити до нього позначення; позначити певні структури на електронній мікрофотографії; заповнити пропущені рядки в наведених схемах або класифікаціях. На нашу думку саме така активна робота на практичному занятті в найбільшій мірі сприяє розумінню складного, але цікавого предмета, яким є гістологія, цитологія та ембріологія, формуванню тривимірного уявлення про мікроскопічні та субмікроскопічні об’єкти та запам’ятовуванню матеріалу.
Посібник створено у відповідності до Програми з гістології, цитології та ембріології для студентів медичних та стоматологічних вищих навчальних закладів ІІІ-ГУ рівнів акредитації (Київ, 2013), усі терміни узгоджено з Міжнародною гістологічною номенклатурою (2010).
Для студентів вищих медичних навчальних закладів, викладачів морфологічних дисциплін