Видавництво "Книга-Плюс"
ISBN Назва Автор Сторінок Рік Обкладинка Ціна, грн.
ISBN 978-966-460-130-3 Clinical neurology. Course of Lectures= Клінічна неврологія. Курс лекцій. Рекомендовано рішенням Вченої ради Київського медичного університету. Копчак O.O., Бачинська Н.Ю. 192 2021 м'яка 200,00
978-966-460-131-0 Dental caries. Pulpitis. Apical periodontitis = Карієс зубів. Пульпіт. Верхівковий пародонтит. Лист Міністерства охорони здоров'я України від 30 березня , 2015 № 23-01-9 / 124 Борисенко А. В. 580 2020 тверда 600,00
978-966-460-083-2 Dental-Prosthetic technique= Зубопротезна техніка. Затверджено МОЗ України як підручник для англомовних студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України. Рожко М.М. 560 2016 тверда 500,00
978-966-460-109-9 English for Dentists = Англійська мова для стоматологів. Рекомендовано Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця як підручник для студентів вищих навчальних закладів – медичних університетів, інститутів й академій. Аврахова Л.Я., Паламаренко І.О., Голік О.В., та. інш. 216 2020 тверда 250,00
ISBN 978-966-460-141-9 English for physical rehabilitologists and therapists.=Англійська для фізичних реабілітологів і терапевтів. L. Avrakhova, L. Grusha, A. Levchuk. 104 2021 м'яка 100,00
978-966-460-105-1 General and mediсal psychology=Загальна і медична психологія. Друге доповнене видання. Прийнята та рекомендована Вченою радою на засіданні Методична комісія з медичних та психологічних предметів 11.04.2017, провадження № 5. Olena O. Lazurenko, Oleksandr Yu. Tabachnikov 232 2018 тверда 250,00
978-966-460-132-7 Guidelines Obstetrics. For students of 4th, 5th and 6th years of study Medical faculty Department of obstetrics and gynecology = Нормальне акушерство. Для студентів 4, 5 та 6 курсів медичного факультету кафедри акушерства та гінекології. А. Senchuk, I. Chermak, I. Ventskivska, D. Martynova, V. Boykо 204 2020 м'яка 300,00
978-966-460-121-1 Guidelines. Pathological Obstetrics. Study guide. For students of 4th, 5th and 6th years of study Medical faculty Department of obstetrics and gynecology = Патологічне акушерство. Навчальний посібник. Для студентів 4, 5 та 6 курсів. Senchuk А., Chermak I., Ventskivska I., Martynova D., Boykо V. 210 2020 тверда 300,00
978-966-460-130-3 Histology, cytology and embryology (must have for training to exam)=Гістологія, цитологія та ембріологія (підготовка до іспиту). Рекомендовано Методичним комітетом Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, N 2 від 21.10.2019. Мельник Н.О. 368 2020 тверда 450,00
978-966-460-100-6 Histology, cytology and embryology = Гістологія, цитологія та ембріологія. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для англомовних студентів вищих навчальних закладів МОЗ України. Мельник Н.О. 416 2019 тверда 500,00
978-966-460-099-3 Histology, cytology, embryology. English-ukrainian dictionary = Англо-український словник гістологічних термінів. Рекомендовано на засіданні кафедри гістології та ембріології (№ 2 від 29.08.2017). Мельник Н.О. 78 2017 м'яка 40,00
978-966-460-084-9 History of medicine = Історія медицини. Рекомендовано до друку Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця як підручник для вищих медичних навчальних закладів (протокол № 4 від 26.02.2019 р.) Ступак Ф.Я. 128 2020 тверда 320,00
978-966-460-088-7 Lexicon. For the medical students of universities with III-IV accreditation levels = Лексікон. Для студентов высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации. Кісельова О.Г. 144 2021 м'яка 150,00
978-966-460-043-3 Medical latin terminology workbook: study guide = Робочий зошит з медичної латинської термінології: навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством здоров'я України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України. Kiselova O.H., Lekhnitska S.I., Shpynta G.M. 140 2018 м'яка 160,00
978-966-460-095-5 Medical English Competence = Вивчення англійської мови для студентів медиків. Рекомендовано вченою радою ВНКЗ Львівської обласної ради «Львівський інститут медсестер та лабораторної медицини імені Андрія Крупинського» як підручник. O. S. Isayeva, M.Yu. Shumylo, L.Ya. Avrahova, I.O. Palamarenko, I.R. Khmilyar 360 2018 тверда 200,00
978-966-460-125-9 Radiology practical training for independent work of students in preparation for practical classes. Dental faculty = Практичне заняття з радіології для самостійної роботи студентів при підготовці до практичних занять. Стоматологічний факультет. М.М. Ткаченко, Н.В. Танасічук-Гажиєва, 112 2020 м'яка 160,00
978-966-460-121-1 Radiology practical training for independent work of students in preparation for practical classes. Part 1= Практичне заняття з радіології для самостійної роботи студентів при підготовці до практичних занять. Частина 1. Ткаченко М.М. 84 2019 м'яка 150,00
978-966-460-121-1 Radiology practical training for independent work of students in preparation for practical classes. Part 2= Практичне заняття з радіології для самостійної роботи студентів при підготовці до практичних занять. Частина 2. Ткаченко М.М. 128 2019 м'яка 150,00
978-966-460-121-1 Radiology practical training for sndependent work of students in preparation for practical classes. Part 3. Madical faculty = Практичне заняття з радіології для самостійної роботи студентів під час підготовки до практичних занять. Частина 3. Медичний Ткаченко М.М. 88 2020 м'яка 150,00
978-966-460-124-2 Social medicine and public health module №1 «Biostatistic». Methodical guidelines for student’s practical classes for 3rd year study masters Specialty 222 «Medicine»= Соціальна медицина та охорона здоров'я. Модуль №1 «Біостатистика». Gruzieva T. S., Lytvynova L. O., Hrechyshkina N.V., Vasyuta V. A., Antonyuk O. Y. 80 2021 м'яка 80,00
978-966-460-023-8 Study Guide of Surgery for Medical Students (module 2) = Навчальний посібник з хірургії для студентів-медиків (модуль 2). Рекомендовано ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних медичних закладів. Безродный Б., Колосович И., Кучер М., Теплый В., Сидоренко Р., Петренко О. 256 2010 тверда 80,00
978-966-460-037-2 Study Guide of Surgery for Medical Students (module 4) = Навчальний посібник з хірургії для студентів-медиків (модуль 4). Рекомендовано ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для англомовних студентів. Безродный Б., Колосович И., Кучер М. 600 2012 тверда 252,00
978-966-460-117-4 The manual for the course “History of Ukraine and ukrainian culture" in a concise form = Посібник для курсу «Історія України та українська культура» у стислій формі. Рекомендовано Вченою радою факультету для підготовки іноземних громадян. Величко О.Б., Розовик О.Д. 216 2019 м'яка 180,00
  Workbook for practical classes in histology, cytology, embryology = Робочий зошит для практичних занять з гістології, цитології, ембріології. Затвердженоі Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Sokurenko L.M., Chaikovsky Y.B., Raskalei T.Ya. та інш. 96 2021 м'яка 120,00
978-966-460-143-3 Workbook for students’ individual work types of the 4-year Learning discipline «Children surgical dentistry» Module 1 Anesthesia and tooth extraction in children,inflammatory disease of the maxillofacial area tissues. Specialities “Dentistry” prof. Yakovenko L.N. 136 2021 м'яка 170,00
  Workbook for students’ individual work types of the 5-year Learning discipline «Children surgical dentistry» Module 2=Робочий зошит для самостійної роботи студентів 5 курса з дисципліни "Дитяча хірургічна стоматологія". Модуль 2 Яковенко Л.М. 0 0 м'яка 170,00
978-966-460-097-9 Workbook general pathomorphology = Робочий зошит з загальної патоморфології. Гичка С.Г., Кузик П.В., Кособродова Г.Х., Кризина Є.В. 160 2018 м'яка 180,00
978-966-460-116-7 Актуальные вопросы системы гемостаза. Мельник А.А. 232 2019 м'яка 220,00
966-7619-22-2 Акушерство. Фантомный курс. Жиляев Н,И., Жиляев Н.Н., Сопель В.В. 240 2002 м'яка 80,00
978-966-460-079-5 Алгоритми виконання стоматологічних маніпуляцій з дисципліни «Дитяча хірургічна стоматологія» до комплексного практично-орієнтованого державного іспиту зі стоматології. Яковенко Л.М., Чехова І.Л., Єгоров Р.І. 40 2017 м'яка 50,00
978-966-460-093-1 Алгоритми маніпуляцій до державної атестації з стоматології. Затверджено рішенням Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця ( протокол № 12 від 27 квітня 2017 р.). Біденко Н. В. 456 2018 м'яка 400,00
966-7619-79-6 Алгоритмы современной онкологии. Утверждено ЦМК МЗ Украины в качестве учебного пособия для студентов медицинских вузов IV уровня аккредитации (протокол № 2 от 27.05.2005). Щепотин И.Б. 304 2006 тверда 150,00
978-966-460-021-1 Амбулаторна хірургія. Коржик Н.Г. 264 2010 м'яка 90,00
  Анатомічний плакат 0 0 60,00
  Анатомічний плакат "М'язи людини". Вигляд ззаду. 0 0 130,00
  Анатомічний плакат "М'язи людини". Вигляд спереду. 0 0 130,00
  Анатомічний плакат "Скелет людини". 0 0 130,00
978-966-7619-94-7. Анатомія внутрішніх органів. Спланхнологія. Видання 5-е доповнене. Затверджено центральним методичним кабінетом з вищої освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів та викладачів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації. Чорнокульський С.Т. 152 2020 м'яка 120,00
978-966-460-036-5 Анатомія кісток та їх з'єднань (остео-артросиндесмологія). Видання 5-е доповнене. Затверджено центральним методичним кабінетом з вищої освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів та викладачів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів Чорнокульський С.Т. 160 2021 м'яка 120,00
978-966-460-118-1 Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять). Видання 11-е доповнене. Черкасов В.Г., Дзевульська І.В., Ковальчук О.І. 124 2021 м'яка 160,00
978-966-460-062-7 Анатомія судин і нервів верхньої та нижньої кінцівок. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров'я України, як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів III–IVрівнів а Чорнокульський С.Т. 95 2018 м'яка 100,00
978-966-460-012-2. Анатомія судин та нервів голови і шиї (ангіоневрологія). Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров'я України як навчальнометодичний посібник для студентів та викладачів вищих медичних навчальних Чорнокульский С.Т. 120 2019 м'яка 120,00
978-966-460-033-4 Анатомія судин та нервів тулуба (ангіоневрологія) навчально-методичний посібник. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров'я України як навчальний посібник для студентів. Чорнокульский С.Т. 120 2019 м'яка 120,00
978-966-460-014-6. Анатомія центральної нервової системи та органів чуттів. Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ як навчально-методичний посібник для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів. Чорнокульський С.Т. 160 2019 м'яка 120,00
966-7619-48-6 Антибактеріальна і протимікозна терапія у клінічній медицині. Сахарчук І.І., Ільницький Р.І. 426 2004 тверда 70,00
966-7619-74-5 Антигомотоксическая терапия распространенных забол. у детей (справочное пособие для врачей) Ч. 2. Кривопустов С.П. 248 2006 м'яка 50,00
966-7619-65-6 Антигомотоксическая терапия распространенных заболеваний у детей (справочное пособие для врачей). Ч. 1. Кривопустов С.П. 144 2005 м'яка 50,00
978-966-460-020-7 Биотерапия опухолей. Ялкут С.И., Потебня Г.П. 468 2010 м'яка 90,00
978-966-460-004-7 Біостатистика. Допущено Міністерством охорони здоров'я як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Москаленко В.Ф. 184 2009 тверда 120,00
978-966-460-002-3 Болезнь и власть. Когда президент болен. Книга 3. Сохин А.А. 336 2009 тверда 80,00
978-966-460-105-1 Вікова психологія: навчальний посібник. Рекомендовано рішенням Вченої ради медико-психологічного факультету (протокол № 9 від 13 квітня 2017 р.) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Тертична Н.А. 352 2018 тверда 240,00
978-966-460-029-7 Война полов. Неразгаданная тайна природы. Сохин А.А. 352 2011 тверда 80,00
966-7619-63-Х Воспалительные заболевания бронхов: дифференциальная диагностика и лечение. Сахарчук І.І., Ільницький Р.І. 224 2005 тверда 70,00
966-7619-78-8 Воспалительные заболевания легких и плевры: дифференциальная диагностика и лечение. Сахарчук І.І., Ільницький Р.І. 296 2006 тверда 70,00
978-966-460-094-8 Вплив конкуренції на громадське здоров'я нації України. Ветчінін В.В. 286 2017 м'яка 234,00
978-966-460-087-0 Врожденные пороки сердца у взрослых.Синдром Эйзенмергера. Коноплева Л.Ф. 160 2016 тверда 100,00
978-966-460-025-2 Врожденные пороки сердца. Зиньковский М.Ф. 1200 2010 тверда 1 500,00
978-966-460-000-9 Гомеопатия в стоматологии. Бадья Л.Н. 160 2008 м'яка 70,00
978-966-460-139-6 Громадське здоров'я. Навчальний посібник. Рекомендовано Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України як навчальний посібник з навчальної дисципліни «Соціальна медицина, громадське здоров’я» (модуль № 2) Грузєва Т.С., Галієнко Л.І., Гречишкіна Н.В., Донік О.М., Замкевич В.Б., Іншакова Г.В., Литвинова Л.О., Короленко В.В., Власенко С.В. 296 2021 тверда 250,00
978-966-460-108-2 Детская терапевтическая стоматология. Т. 2. Рекомендовано Ученым советом Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца как учебник для студентов медцинских заведений высшего образования (протокол №13 от 25.06.2018). Хоменко Л.А., Майданник В.Г., Голубева И.Н., Остапко Е.И., Биденко Н.В., Кривонос Ю.Н. 308 2018 тверда 450,00
978-966-460-103-7 Детская терапевтическая стоматология. Том 1. Рекомендовано Ученым советом Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца как учебник для студентов медцинских заведений высшего образования (протокол №13 от 25.06.2018). Хоменко Л.А., Биденко Н.В., Остапко Е.И., Савичук А.В., Чайковский Ю.Б., Голубева И.Н., Сороченко Г.В., Шматко 396 2018 тверда 450,00
978-966-460-012-2 Диагностика и лечение травматических повреждений мыщелкового отростка нижней челюсти у детей. Харьков Л.В. 120 2010 м'яка 51,00
966-7619-66-4 Дитяча травматологія. Дольницький О.В., Кривченя Д.Ю., Поліщук М.Є. 472 2006 м'яка 200,00
978-966-460-092-4 Дифференциальная диагностика эрозивных и язвенных поражений слизистой оболочки полости рта. Несин А.Ф. 262 2019 тверда 250,00
978-966-460-076-4 Дренирование ран и полостей в хирургии. Зюбрицкий Н.М. 371 2015 тверда 300,00
978-966-460-067-2 Зубопротезна техніка. Видання 3-є перероблене та доповнене. Затверджено Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України ( протокол № 2 від 02.06.2016). Рожко М.М., Неспрядько В.П., Палійчук І.В., Михайленко Т.М., Опанасюк Ю.В., Мельничук М.В., Парасюк Г.З., Дусько Ю.С., Гульчук С.В. 597 2016 тверда 450,00
978-966-460-110-5(978-3-319-53576-0) Иммуногистохимия в диагностике опухолей. Туффаха С.А. Муин, Гичка С., Гуски Ганс, Кристиансен Глен 316 2018 тверда 800,00
978-966-460-082-5 История медицины. Рекомендовано к печати Ученым советом Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца как учебник для высших медицинских учебных заведений ( протокол № 7 от 29.12.2015). Ступак Ф.Я. 144 2016 тверда 260,00
978-966-460-069-6 Історія медицини. Видання 4-е виправлене і доповнене. Рекомендовано до друку Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, як підручник для вищих медичних навчальних закладів ( протокол № 4 від 26.02.2019). Ступак Ф.Я. 176 2020 тверда 260,00
978-966-460-111-2 Історія психології: навчальний посібник. Рекомендовано рішенням вченої ради медико-психологічного факультету (протокол № 9 від 13 квітня 2017 р.) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Тертична Н.А. 352 2018 тверда 220,00
978-966-460-048-1 Клинические лабораторные тесты для практической медицины, их интерпретация. Мельник А.А. 308 2017 м'яка 100,00
978-966-460-129-7 Клінічна (медична) психологія. Підручник. Рекомендовано вченою радою Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет». Табачніков О.Ю., Абдряхімова Ц.Б., Копчак О.О. 264 2020 тверда 250,00
978-5-93268-030-8 Кожные и венерические болезни. Практикующему врачу. Кулага В.В. 510 2013 м'яка 200,00
978-966-460-123-5 Компендіум з спеціальної гістології та ембріології. Рекомендовано Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця як посібник для студентів медичного, медико-психологічного та стоматологічного факультетів. Грабовий О. М., Яременко Л. М., Божко О. Г., Чайковський Ю. Б. 344 2020 м'яка 280,00
978-966-460-127-3 Компендіум з цитології, загальної ембріології та гістології. Рекомендовано Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця як посібник для студентів медичного, медико-психологічного та стоматологічного факультетів. Грабовий О. М., Яременко Л. М., Божко О. Г., Чайковський Ю. Б. 144 2020 м'яка 140,00
966-7619-77-Х Краткий курс лекций по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Утверждено ученым советом ХГМУ. Протокол № 6 от 17.06.2004. Рузин Г.П. 232 2006 м'яка 50,00
978-966-460-042-6 Крововилови в задню черепну ямку. Поліщук М.Є. 208 2012 тверда 80,00
966-7619-81-8 Культурологія. Частина 1. Видання 2-е доповнене. Рекомендований Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Бондарева О., Величко О., Редькіна О. 256 2006 м'яка 54,00
978-966-460-043-3 Латинська мова та медична термінологія (робочий зошит до практикуму). Видання 3-е доповнене та удо.Рекомендовано Міністерством здоров'я України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол № 1 від 24.03.2016). Кісельова О.Г. 160 2021 м'яка 160,00
978-966-460-075-7 Лексичний додаток з дисципліни латинська мова та медична термінологія. Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації ( протокол № 4 від 16.12.2015 р.). Гриф надано МОЗ України. Кісельова О.Г. 112 2021 м'яка 120,00
978-966-460-043-5 Лексичний мінімум з латинської мови (для студентів фармацевтичного факультету). Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації ( протокол № 4 від 16.12.2015 р.). (лист № 23-01-9/649 Кісельова О.Г. 166 2021 м'яка 140,00
978-966-460-130-3 Лечение огнестрельных ранений магистральных артерий. Роговский В.М., Щепетов Н.В., Гуменюк К.В., Гибало Р.В. 114 2021 тверда 200,00
  Лінійка кардіологічна 2020 р. 0 0 70,00
978-966-460-112-9 Логопедична скарбничка. Рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник дошкільних та шкільних загальноосвітніх закладів. Наказ № 750 від 24 червня 2014 року. Пінчук Ю.В., Циба Л.Л. 116 2019 тверда 280,00
978-966-460-136-5 Матеріали науково-практичної конференції за міжнародної участі «Актуальні питання сучасної стоматології», присвяченої 100-річчю стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Канюра О.А., Біденко Н.В., 412 2021 м'яка 250,00
978-966-460-101-3 Медична рецептура. Навчальний посібник для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей, викладачів, лікарів, провізорів і фармацевтів. Зайченко Г.В., Горчакова Н.О., Савченко Н.В., Дяченко В.Ю., Шумейко О.В., Кава Т.В. 72 2021 м'яка 80,00
978-966-460-029-7. Обратная сторона удовольствия. Сохин А.А. 272 2013 тверда 80,00
978-966-460-001-6 Онкология. Підручник. Рекомендовано ЦМК МОЗ України IV рівня акредитації. Щепотин И.Б. 568 2008 тверда 150,00
966-7619-72-9 Онкологія. Підручник. Рекомендовано ЦМК МОЗ України IV рівня акредитації. Щепотін І.Б. 496 2006 тверда 150,00
966-7619-06-0 Онкоотоларингологія. Абизов Р.А. 272 2001 тверда 100,00
978-966-460-138-9 Оперативна хірургічна техніка. Ничик А.З. 278 2021 тверда 250,00
978-966-460-016-0 Опухоли спинного мозга и позвоночника. Зозуля Ю.А., Слынько Е.И. 512 2010 тверда 700,00
987-966-460-063-4 Осложнения заболеваний в хирургической и терепевтической стоматологии детского возраста. Харьков Л.В., Хоменко Л.А., Яковенко Л.Н., Биденко Н.В. 352 2014 м'яка 120,00
966-7619-24-9 Основы нефрологии детского возраста. Возианов А.С. 348 2002 тверда 50,00
978-966-460-074-0 Основы цитологии, общей эмбриологии и гистологии. Рекомендовано державною установою "Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України" як навчальний посібник для іноземних студентів вищих навчальних медичних закладів МОЗ України. Чайковский Ю.Б. 144 2017 м'яка 120,00
978-966-460-08-089-4 Парадокс долголетия. Сохин А.А. 348 2016 тверда 100,00
978-966-7619-89-3 Повреждения таза и переломы вертлужной впадины Анкин Л.Н., Анкин Н.Л. 216 2007 м'яка 100,00
978-966-460-107-5 Практикум з вікової психології: навчально-методичний посібник. Рекомендовано рішенням вченої ради медико-психологічного факультету (протокол № 9 від 13 квітня 2017 р.) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Тертична Н.А. 120 2018 м'яка 120,00
  Практикум з гістології, цитології та ембріології (навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів). (Видання шосте, виправлене та доповнене Київ, 2020.- 80 с.). Рекомендовано Вченою радою НМУ імені О.О. Богомольця як практикум . Грабовий О. М., Чайковський Ю. Б., Яременко Л. М. 84 2021 м'яка 110,00
978-966-460-097-9 Практикум з загальної патоморфології. Гичка С.Г. 176 2021 м'яка 200,00
978-966-460-119-9 Практикум з мікробіології, вірусології, імунології. Баєва О. В., Церковняк Л.С. 208 2019 м'яка 220,00
978-966-460-124-2 Практикум з радіології для самостійної підготовки до практичних занять студентів стоматфакультету. Посібник. Рекомендовано до друку рішенням засідання кафедри радіології та радіаційної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомоль Ткаченко М.М., Танасічук-Гажиєва Н.В., Морозова Н.Л. та інш. 112 2020 м'яка 160,00
978-966-460-114-3 Практикум з радіології. Частина 1. Навчальний посібник. Рекомендовано до друку рішенням засідання кафедри радіології та радіаційної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 13 від 05.06.2020 р.). Ткаченко М.М. 120 2021 м'яка 170,00
978-966-460-114-3 Практикум з радіології. Частина 2. Навчальний посібник. Рекомендовано до друку рішенням засідання кафедри радіології та радіаційної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 13 від 05.06.2020 р.). Ткаченко М.М. 140 2021 м'яка 170,00
  Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. Рекомендовано до друку Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця від 15.11.2016 протокол № 5. Мельник Н.А. 84 2017 м'яка 100,00
978-966-460-068-9 Пропедевтика детской терапевтической стоматологии. Хоменко Л.А. 318 2015 тверда 300,00
5-93268-017-2 Профилактика опухолей. Ялкут С.И. 456 2006 м'яка 90,00
978-966-460-009-2 Профилактика стоматологических заболеваний. Часть 2. Хоменко Л.А. 120 2010 м'яка 60,00
978-966-460-105-1 Психологія емоцій. Підручник. Рекомендовано рішенням вченої ради медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 9 від 13 квітня 2017 р.). Лазуренко О.О. 264 2018 тверда 220,00
  Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов 5-го курса учебной дисциплины "Детская хирургическая стоматология". Модуль 2. Яковенко Л.Н., Ефименко В.П., Чехова И.Л. 132 2021 м'яка 150,00
978-966-7619-94-7 Рабочая тетрадь к практикуму по латинскому языку и медицинской терминологии. Рекомендуется Министерством здравоохранения Украины как учебное пособие для студентов высших учебных заведений III-IV уровней акредитации (протокол № 1 от 12.03.2012). Киселева Е.Г. 168 2018 м'яка 100,00
978-966-460-050-4 Радиология (лучевая диагностика и лучевая терапия). Рекомендовано Министерством здравоохранения Украины как учебник для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня акредитации. Ткаченко М. М. 743 2013 тверда 300,00
978-966-460-091-7 Радіологія (променева діагностика та променева терапія). Для стоматфакультетів. Затверджено Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів. Ткаченко М. М. 424 2016 тверда 300,00
978-966-460-028-0 РАДІОЛОГІЯ (променева діагностика та променева терапія). Рекомендовано Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів вищих медичних закладів освіти IV рівня акредитації. Ткаченко М.М. 720 2011 тверда 300,00
978-966-460-072-6 Радіологія (променева діагностика та променева терапія). Тестові завдання. Частина 1. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Ткаченко М. М. 103 2015 м'яка 85,00
978-966-460-073-3 Радіологія (променева діагностика та променева терапія). Тестові завдання. Частина 2. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Ткаченко М. М. 168 2015 м'яка 100,00
978-966-460-072-6. Радіологія (променева діагностика та променева терапія). Тестові завдання. Частина 3. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Ткаченко М. М. 248 2015 м'яка 150,00
978-966-460-113-6 Развитие цивилизаций и технологии происхождения видов. Корпчев В.В. 780 2019 тверда 380,00
966-7619-41-9 Рак пищевода. Ганул В.Л., Киркилевский С.И. 198 2003 тверда 80,00
966-7619-28-1 Ревматоидный артрит у детей. Лукьянова Е.М., Омельченко Л.И. 176 2002 м'яка 30,00
  Робочий зошит для самостійної роботи студентів 4 курсу навчальної дисципліни «Дитяча хірургічна стоматологія» Модуль 1. Затверджено на ЦМК стоматологічного факультету протокол № 11 від 26.08.2021 р. Яковенко Л.Н. 144 2021 м'яка 170,00
  Робочий зошит для самостійної роботи студентів 5 курсу навчальної дисципліни "Дитяча хірургічна стоматологія" модуль 2. Затверджено на ЦМК стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Яковенко Л.М. 144 2022 м'яка 170,00
978-966-460-074-0 Робочий зошит з латинської мови (для студентів фармацевтичного факультету). Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для студентіввищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації (протокол № 4 від 16.12.2015). Гриф надано МОЗ України. Кісельова О.Г. 198 2021 м'яка 180,00
966-7619-47-8 Сахара и сахарозаменители. Корпачев В.В. 320 2004 тверда 50,00
978-966-460-005-4 Сладкое бремя власти. Sweet burden of power. Сохин А.А. 144 2010 м'яка 40,00
978-966-460-063-1 Словник клінічних термінів. Литвиненко Н.П. 846 2014 тверда 160,00
978-966-460-008-5 Соціальна медицина і організація охорони здоров'я. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Москаленко В.Ф. 328 2010 тверда 150,00
978-966-460-120-4 Соціальна медицина, Громадське здоров'я. Модуль №1 «Біостатистика». Методичні рекомендації з проведення практичних. Затверджено на засіданні Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, протокол № 8 від «23» травня 2019 р. Грузєва Т.С., Литвинова Л.О., Гречишкіна Н.В. та інш. 92 2019 м'яка 100,00
978-966-460-070-2 Терапевтична стоматологія дитячого віку. Том 2. Видання 2-е стереотипне. Затверджено Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Хоменко Л.О. 328 2016 тверда 450,00
978-966-460-075-4 Тестові завдання "Крок 1" Анатомія людини. Модуль 2. Спланхнологія. ЦНС. Черкасов В.Г. 112 2017 м'яка 150,00
  Тестові завдання "Крок 1". Анатомія людини. Модуль 1 "Опорно-руховий апарат". Черкасов В.Г. 52 2020 м'яка 70,00
978-966-460-051-3 Тестові завдання з гістології, цитології та ембріології. Загальна гістологія. Рекомендовано Державною установою "Центральний методичний кабінет з вищої освіти МОЗ України" як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів. Мельник Н.О., Чайковський Ю.Б., Запривода Л.П., Козак Г.І., Раскалєй В.Б., Ритікова Н.В., Скібінська Т.Р., Сокуренко Л.М., Шобат Л.Б., Щербак Л.Ф., Козицька Т.В., Раскалєй Т.Я., Храпай О.В., Островська Л.М., Шамало С.М., Демидчук А.С., Кондаурова А.Ю.Козицька Т.В., Рудюк Т.Я., Храпай О.В.,Островська Л.М. 180 2022 м'яка 150,00
978-966-460-051-1 Тестові завдання з гістології, цитології та ембріології. Спеціальна гістологія. Рекомендовано Державною установою "Центральний методичний кабінет з вищої освіти МОЗ України" як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів. Мельник Н.О., Чайковський Ю.Б., Божко О.Г., Бідна Л.П., Запривода Л.П., Козак Г.І., Раскалєй В.Б., Ритікова Н.В., Скібінська Т.Р., Сокуренко Л.М., Шобат Л.Б., Щербак Л.Ф., Корсак А.В., Куц Г.А., Шамало С.М., Демидчук А.С., Кондаурова А.Ю. 256 2022 м'яка 180,00
978-966-460-113-6 Тестовые задания по дисциплине«Гистология, цитология, эмбриология» для подготовки к экзамену «STEP-1» для иностранных студентов (на русском и английском языке). Затверджено на засіданні Циклової методичної комісії з медико-біологічних дисциплін. Мельник Н.А. 176 2019 м'яка 135,00
978-966-460-044-0 Техніка виконання найпоширеніших амбулаторних операцій та маніпуляцій. Коржик Н.Г. 48 2012 м'яка 50,00
978-966-460-041-9 Травматология (европейские стандарты диагностики и лечения). Анкин Н.Л., Анкин Л.Н. 460 2016 тверда 380,00
978-966-460-071-9 Трагическая природа гениальности. Поэты-пророки. Сохин А.А. 248 2015 тверда 80,00
978-966-460-014-6 Фахова мова медика. Литвиненко Н.П. 334 2012 м'яка 80,00
978-966-7758-73-8 Фізіологія. Навчальний посібник для студентів фармацевтичного та медико-психологічного фкультетів. Рекомендовано МОН України. Рекомендовано Вченою радою НМУ імені О.О. Богомольця. Карвацький І.М. 172 2021 м'яка 160,00
978-966-136-688-5 Фізіологія. Навчальний посібник до практичних занять і самостійної роботи студентів. У 2-х томах. К.: Книга-плюс, 2021. Т.2. Рекомендовано МОН України. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України (протокол №2 від 15.06.2007 р.). Карвацький І.М. та ін. 404 2021 м'яка 250,00
978-966-460-114-3 Фізіологія. Навчальний посібник до практичних занять і самостійної роботи студентів. У 2-х томах. Т. 1. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України (протокол №2 від 15.06.2007 р.) Рекомендовано Вченою радою Національного медичного Рекоме Карвацький І.М. 296 2021 м'яка 200,00
966-529-11-65 Фундаментальные основы гомеопатической фармакотерапии. Корпачев В.В. 296 2005 тверда 50,00
5-93268-015-6 Хирургическая стоматология и чел-лицевая хирургия детского возраста. Харьков Л.В., Яковенко Л.Н., Чехова И.Л. 472 2005 тверда 200,00
978-966-460-046-4 Хирургия глиом головного мозга при сохраненном сознании. Полищук Н.Е. 118 2012 м'яка 80,00
966-7619-36-2 Хірургічна стоматологія дитячого віку. Допущено Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Харьков Л.В., Яковенко Л.Н., Чехова И.Л. 480 2003 тверда 200,00
978-966-460-087-0 Хроническое легочное сердце. Взгляд кардиолога. Коноплева Л.Ф., Решотько Д. 160 2017 тверда 100,00
978-966-460-104-4 Цитологія органів і тканин людини. Навчальний посібник. Рекомендовано до друку Вченою радою Національного інституту раку МОЗ України, протокол № 5 від 12.04.2018 р. Болгова Л.С. 288 2018 тверда 320,00
978-966-460-104-4 Цитоморфологічна діагностика пухлин людини. Болгова Л.С. 416 2021 тверда 450,00
978-966-460-074-0 Частная гистология и эмбриология. Краткий курс: учебное пособие. Рекомендовано Вченою радою НМУ імені О.О. Богомольця як навчальний посібник для іноземних студентів медичного та стоматологичного факультетів, які навчаються російською мовою. Л.М. Яременко, Е.Г. Божко, А. Н. Грабовой, Ю. Б. Чайковский; Под редакцией член-корреспондента НАМН Украины, д. мед. н., профессора Ю.Б. Чайковского 340 2019 м'яка 260,00
  «Ophthalmology. Practical course»=Офтальмологія. Практичний курс. Вітовська О. 160 2021 тверда 300,00
Видавництво "Медицина"
ISBN Назва Автор Сторінок Рік Обкладинка Ціна, грн.
978-617-505-784-1 150 випадків ЕКГ=150 ECG Cases: пер. 5-го англ. вид.: Навч. посіб. для студ. мед. ЗВО, лікарів, кардіологів, медсестер Джон Хемптон, Девід Едлем, Джоанна Хемптон; наук. ред. Нестор Середюк. 344 2020 м'яка 440,00
978-617-505-769-8 Atlas of Human Anatomy=Атлас анатомії людини: перeклад 7-го англ. вид.: двомовне вид. / Френк Г. Неттер. — К., 2020. — 736 с., кольор. вид., тв. пал. Френк Г. Неттер. 736 2020 тверда 1 200,00
978-617-505-791-9 Biological and Bioorganic Chemistry=Біологічна і біоорганічна хімія: in 2 books. — Book 1. Bioorganic Chemistry=Біоорганічна хімія: Підручник для студ. і викладачів мед. ЗВО. — 3-тє вид. Затверджено МОН, Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. Богомо За ред. Б.С. Зіменковського, І.В. Ніженковської. 288 2020 тверда 310,00
  Biological and Bioorganic Chemistry=Біологічна і біоорганічна хімія: in 2 books. — Book 2. Biological Chemistry=Біологічна хімія: Підручник для студ. і викладачів мед. ЗВО. Затверджено МОН, Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. Богомольця За ред. Ю.І. Губського, І.В. Ніженковської. 544 2020 тверда 660,00
  Clinical Anatomy and Operative Surgery=Клінічна анатомія і оперативна хірургія: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. Рекомендовано Вченою радою Буковинського НМУ О.М. Слободян, В.Ю. Єршов, Г.Ю. Костюк, В.І. Півторак; за ред. В.Ю. Єршова. 504 2018 тверда 665,00
978-617-505-425-3 English for medical students=Англійська мова для студентів-медиків: Підручник для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. — 4-те вид., випр. Рекомендовано МОЗ Cаблук А.Г., Левандовська Л.В. 576 2018 тверда 280,00
978-617-505-470-3 Fachsprache Deutsch in der Zahnheilkunde=Німецька мова за професійним спрямуванням: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. Затверджено МОЗ Варецька Д.О., Семисюк А.М. 408 2016 тверда 350,00
978-617-505-494-9 Family medicine: in 3 b. — B. 1: General Issues of Family Medicine = Сімейна медицина: у 3 кн. — Кн. 1. Загальні питання сімейної медицини: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. Затверджено МОН і МОЗ За ред. Гиріної О.М., Пасієшвілі Л.М. 560 2016 тверда 470,00
978-617-505-652-3 Family Medicine=Сімейна медицина: in 3 b. — B. 2: Symptoms and Syndromes in Clinical Course of Internal Diseases=Синдроми і симптоми у клініці внутрішніх хвороб: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. Затверджено МОН і МОЗ За ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі. 376 2018 тверда 410,00
  Family Medicine=Сімейна медицина: in 3 b. — B. 3: Special Part. Multidisciplinary General Medical Practice=Спеціальна частина. Багатопрофільність загальної лікарської практики: Підручник для студ. мед. ЗВУ, сімей. лікарів та педіатрів. Затверджено МО За ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Л.С. Бабінець. 616 2020 тверда 760,00
978-617-505-657-8 General and Inorganic Chemistry=Загальна та неорганічна хімія: Підручник для студ. фарм. ЗВО та фарм. факульт. мед. ЗВО. Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. Богомольця За ред. В.О. Калібабчук. 456 2019 тверда 375,00
978-617-505-582-3 General epidemiology=Загальна епідеміологія: Навч. посіб. для мед. ВНЗ ІІІ—IV р.а. — 2-ге вид., випр. Рекомендовано МОН Виноград Н.О. 128 2017 тверда 80,00
978-617-505-746-9 General Surgery=Загальна хірургія: Підручник для мед. ун-тів., інст., акад. Затверджено МОН Хіміч С.Д., Желіба М.Д., Андрущенко В.П. та ін.; за редакцією С.Д. Хіміча, М.Д. Желіби 536 2019 тверда 650,00
978-617-505-139-9 HIV-infection=ВІЛ-інфекція: Навч. посіб. для мед. ВНЗ ІV р.а. Допущено МОЗ Golubovska O., Gudzenko O., Shestakova I. 288 2011 тверда 93,00
978-617-505-727-8 Infectious Diseases: textbook За ред. О.А. Голубовської. 664 2018 тверда 750,00
978-617-505-636-3 Internal medicine: Critical care=Внутрішня медицина: Невідкладна допомога: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. Рекомендовано Вченою радою ХНМУ O.Я. Бaбaк, O.M. Біловол, Н.М. Железнякова та ін.; за ред. O.Я. Бaбaка, O.M. Біловола 368 2018 тверда 360,00
978-617-505-736-0 Internal medicine=Внутрішня медицина: у 2 кн. — Кн. 1: Diseases of the Cardiovascular and Respiratory System=Захворювання серцево-судинної та дихальної систем: Підручник для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів, курсантів. Рекомендовано МОЗ, Рекомендован Н.М. Середюк, І.П. Вакалюк, Р.І. Яцишин та ін. 664 2019 тверда 790,00
978-617-505-783-4 Internal medicine=Внутрішня медицина: у 2 кн. — Кн. 2: Diseases of the Digestive System, Kidney, Rheumatic and Hematological Diseases=Захворювання травної системи, нирок, ревматичні і гематологічні захворювання: Підручник для студ. мед. ЗВО, лікарів- Н.М. Середюк, І.П. Вакалюк, Р.І. Яцишин та ін. 464 2020 тверда 620,00
978-617-505-629-5 Latin Language for Students of Dental Faculties=Lingua Latina ad Usum Stomatologiae Studentium= Латинська мова для англомовних студентів-стоматологів: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. Затверджено МОН Олена Миколаївна Бєляєва, Валентина Григорівна Синиця, Лариса Юріївна Смольська та ін.; за редакцією Олени Миколаївни Бєляєвої 488 2018 тверда 490,00
978-617-505-712-4 Means of Protecting the Body from the Effects of Ionising Radiation=Засоби захисту організму від дії іонізувального випромінювання: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. Рекомендовано вченою радою УМСА Жукова Т.О., Почерняєва В.Ф., Баштан В.П. 112 2019 тверда 110,00
978-617-505-771-1 Medical chemistry=Медична хімія: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 7-ме вид., випр. Затверджено МОН Калібабчук В.О., Галинська В.І., Грищенко Л.І. та ін. 224 2020 тверда 280,00
978-617-505-667-7 Medical English for Academic Purposes=Англійська мова за академічним спрямуванням: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. Рекомендовано Вченою радою ВНЗ "УМСА" Лисанець Ю.В., Бєляєва О.М., Мелащенко М.П. 312 20180 тверда 360,00
978-617-505-685-1 Medical Informatics=Медична інформатика: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 4-те вид. Рекомендовано МОЗ Булах І.Є., Лях Ю.Є., Марценюк В.П. та ін. 368 2018 тверда 295,00
978-617-505-595-3 Neurology=Неврологія: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. Затверджено МОН Ірина Анатоліївна Григорова, Лариса Іванівна Соколова, Роман Дмитрович Герасимчук та ін.; за ред. Ірини Анатоліївни Григорової, Лариси Іванівни Соколової 624 2017 тверда 530,00
978-617-505-693-6 Obstetrics and Gynecology=Акушерство i гінекологія: in 2 volumes. — Volume 1. Obstetrics=Акушерство: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид. Рекомендовано МОЗ За ред. В.І. Грищенка, М.О. Щербини 392 2018 тверда 400,00
978-617-505-694-3 Obstetrics and Gynecology=Акушерство i гінекологія: in 2 volumes. — Volume 2. Gynecology=Гінекологія: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид. Рекомендовано МОЗ За ред. В.І. Грищенка, М.О. Щербини 352 2018 тверда 360,00
978-617-505-679-0 Occupational Diseases=Професійні хвороби: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид. Затверджено МОН За ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк 496 2018 тверда 510,00
978-617-505-672-1 Occupational Health and Safety for Healthcare Workers=Охорона праці в медичній галузі: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. — 3-тє вид. Рекомендовано МОН Яворовський О.П., Веремій М.І., Зенкіна В.І. 120 2018 тверда 140,00
978-617-505-722-3 Oncology=Онкологія: Підручник для студ. мед. ун-тів, інст., акад. Затверджено вченою радою ХНМУ Старіков В.І., Ходак А.С., Галайчук І.Й. 216 2019 тверда 190,00
978-617-505-788-9 Operative Dentistry: in 2 vol. — Vol 1: Endodontic: Підручник для англомов. студ. мед. ф-тів ЗВО. — 2 вид. Рекомендовано МОЗ За ред. А.В. Борисенко 384 2020 тверда 470,00
978-617-505-790-2 Pathomorphology=Патоморфологія: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид. Затверджено вченою радою ХНМУ За ред. І.В. Сорокіної, В.Д. Марковського, Д.І. Галати. 328 2020 тверда 400,00
978-617-505-066-8 Pediatric Dental Prosthetics=Дитяче зубне протезування: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. Рекомендовано МОН За ред. Фліса П.С. 176 2012 тверда 95,00
978-617-505-807-7 Pediatric Infectious Diseases=Інфекційні хвороби у дітей: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 4-те вид. Затверджено МОН С.О. Крамарьов, О.Б. Надрага, Л.В. Пипа та ін.; за редакцією С.О. Крамарьова, О. Б. Надраги. 240 2020 тверда 240,00
978-617-505-772-8 Pediatric Oral and Maxillofacial Surgery=Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку: Підручник для студ. мед. ЗВО, інтернів, лікарів-стоматологів. — 2-ге вид. Рекомендовано МОЗ Л.В. Харьков, Л.М. Яковенко, Н.В. Кисельова; за ред. Л.В. Харькова 104 2020 тверда 175,00
978-617-505-752-0 Pediatric Surgery=Хірургія дитячого віку: Підручник для студ. мед. ун-тів, інст., акад. Рекомендовано вченою радою ДМА Дігтяр В.А., Сушко В.І., Кривченя Д.Ю. та ін.; за редакцією В.А. Дігтяря, В.І. Сушка, Д.Ю. Кривчені 368 2019 тверда 510,00
978-617-505-673-8 Periodontal and Oral Mucosa Diseases=Періодонтологія і захворювання слизової оболонки рота: in 2 volumes. — Volume 2: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. Рекомендовано МОЗ Борисенко А.В., Линовицька Л.В., Несин О.Ф. та ін.; за ред. А.В. Борисенка 624 2018 тверда 750,00
978-617-505-628-8 Pharmaceutical Chemistry. Analysis of the Medicinal Substances according to Functional Groups= Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських речовин за функціональними групами: Навч. посіб для мед. ун-тів, інст., акад. Рекомендовано МОН і МОЗ Олександр Олександрович Цуркан, Ірина Володимирівна Ніженковська, Ольга Олександрівна Глушаченко 152 2018 тверда 175,00
978-617-505-717-9 Philosophy and General Philosophy of Medicine=Філософія і загальна філософія в медицині: Навч. посіб. для студ мед. ЗВО, викладачів, лікарів. Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. Богомольця Васильєва І.В., Верменко А.Ю. 240 2019 тверда 225,00
978-617-505-687-5 Phthisiology=Фтизіатрія: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид. Затверджено МОЗ За ред. В.І. Петренка 416 2018 тверда 425,00
  Practice in Patient Care at the Therapeutic Department of a Hospital: Workbook. Clinical manual=Практика догляду за пацієнтами в терапевтичному відділенні: Робочий зошит. Клінічний посібник. Для студ. мед. ЗВО. Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. В.Є. Кондратюк, В.А. Хомазюк. 112 2020 тверда 95,00
978-617-505-468-0 Principles of Pediatric Nursing. Techniques for Medical Procedures and Manipulations=Основи догляду за дітьми. Техніка лікувальних процедур і маніпуляцій: Навч. посіб. для мед. ВНЗ ІІІ—ІV р.а. Рекомендовано МОЗ За ред. Тяжкої О.В. 144 2016 тверда 120,00
978-617-505-674-5 Stomatology=Стоматологія: Textbook: in 2 books. — Book 2: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. Затверджено МОЗ Рожко Микола Михайлович, Кириленко Іван Іванович, Денисенко Олександр Григорович та ін.; за редакцією М.М. Рожка 960 2018 тверда 960,00
978-617-505-682-0 The Latin Language and Medical Terminology Basics=Латинська мова і основи медичної термінології: Підручник для мед. ун-тів., інст., акад. — 4-те вид. Затверджено МОН Лариса Юріївна Смольська, Ольга Григорівна Пилипів, Павло Андрійович Содомора та ін.; за редакцією Л.Ю. Смольської 400 2018 тверда 420,00
978-617-505-231-0 Акушерство и гинекология: В 2 кн. — Кн. 1: Акушерство: Учебник для мед. ВУЗ III—ІV р.а. Допущено МЗ Под ред В.И. Грищенко, Н.А. Щербины 516 2012 тверда 185,00
978-617-505-232-7 Акушерство и гинекология: В 2 кн. — Кн. 2: Гинекология: Учебник для мед. ВУЗ III—ІV р.а. Допущено МЗ Под ред Грищенко В.И., Щербины Н.А. 376 2012 тверда 165,00
978-617-505-578-6 Аналітична хімія. Якісний аналіз: Навч.-метод. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. Рекомендовано вч. радою НМУ О.О. Богомольця Рева Тетяна Дмитрівна, Чихало Оксана Михайлівна, Зайцева Галина Миколаївна та ін. 280 2017 тверда 175,00
978-617-505-723-0 Анатомічний атлас людини: Переклад з 8-го англійського видання Фредерік Мартіні. 128 2018 м'яка 350,00
978-617-505-544-1 Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія: Навч. посіб. для мед. училищ, коледжів, інст. медс-ва. — 2-ге вид., переробл. і доп. Затверджено МОЗ Ілько Андрій Андрійович 256 2018 тверда 105,00
978-617-505-729-2 Атлас дитячих інфекційних хвороб. Червона книга=Red Book Atlas of Pediatric Infectious Diseases: Переклад 3-го англ. вид.: двомов. вид. (укр., англ.). Для студ. мед ЗВО, лікарів-інфекціоністів, інтернів Керол Дж. Бейкер; пер. з англ. Л.В. Закордонець; наук. ред. пер. С.О. Крамарьов 744 2019 тверда 1 260,00
978-617-505-446-8 Безопасность жизнедеятельности, основы охраны труда: Учеб. пособие для мед. ВУЗ ІІІ—ІV ур. аккр. Рекомендовано МОН Под ред. А.П. Яворовского. 312 2015 тверда 110,00
  Безпека життєдіяльності, основи охорони праці: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид. Рекомендовано МОН За ред. О.П. Яворовського 288 2018 тверда 180,00
978-617-505-699-8 Биологическая и биоорганическая химия: В 2 кн. — Кн. 1: Биоорганическая химия: Учебнник для мед. ун-тов, инст., акад. — 2-е изд. Утверждено МОН Борис Семенович Зіменковський, Володимир Афанасійович Музиченко, Ірина Володимирівна Ніженковська та ін.; за редацією Бориса Семеновича Зіменковського, Ірини Володимирівни Ніженковської 296 2018 тверда 240,00
978-617-505-700-1 Биологическая и биоорганическая химия: В 2 кн. — Кн. 2: Биологическая химия: Учебнник для мед. ун-тов, инст., акад. — 2-е изд. Утверждено МОН Юрий Иванович Губский, Ирина Владимировна Ниженковская, Михаил Михайлович Корда и др.; под редацией Юрия Ивановича Губского, Ирины Владимировны Ниженковской 584 2018 тверда 480,00
978-617-505-585-4 Біологічна і біоорганічна хімія: У 2 кн. — Кн. 1: Біоорганічна хімія: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. — 2-ге вид., випр. Затверджено МОН Борис Семенович Зіменковський, Володимир Афанасійович Музиченко, Ірина Володимирівна Ніженковська та ін.; за редакцією Бориса Семеновича Зіменковського, Ірини Володимирівни Ніженковської 272 2017 тверда 175,00
978-617-505-378-2 Ботаніка: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. Допущено МОН Ходаківська Вікторія Павлівна, Бобкова Інна АркБобкова І.А., Варлахова Л.В. 304 2015 тверда 95,00
978-617-505-710-0 Військова епідеміологія: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. Рекомендовано Вченою радою Львівського НМУ ім. Данила Галицького Н.О. Виноград, З.П. Василишин, Л.П. Козак 184 2018 тверда 125,00
978-617-505-182-5 Військова ортопедична стоматологія: Підручник для мед. ВНЗ IV р. а. Затверджено МОН Іщенко П.В., Кльомін В.А., Качалов Р.Х., Лихота А.М. 312 2013 тверда 100,00
978-617-505-765-0 Внутрішні хвороби: у 2 ч. Ч. 1: Розділи 1–8: Нац. підручник для лікарів-інтернів, студ. мед. ЗВО, лікарів-практиків терапевт. профілю. Рекомендовано вченою радою ІФНМУ Глушко Л.В., Федоров С.В., Скрипник І.М. та ін.; за редакцією Л.В. Глушка 680 2019 тверда 650,00
978-617-505-766-7 Внутрішні хвороби: у 2 ч. Ч. 2: Розділи 9–24: Нац. підруч. для лікарів-інтернів, студ. мед. ЗВО, лікарів-практиків терапевт. профілю. Рекомендовано вченою радою ІФНМУ Глушко Л.В., Федоров С.В., Скрипник І.М. та ін.; за редакцією Л.В. Глушка 584 2019 тверда 600,00
978-617-505-774-2 Внутрішньолікарняні інфекції та інфекційний контроль: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. Затверджено ХНМУ Юрко К.В., Козько В.М., Соломенник Г.О. 296 2020 тверда 240,00
978-617-505-138-2 Гигиена и экология в терминах, схемах, таблицах и тестах: Учеб. пособие для мед. ВУЗ IV ур. аккред. Рекомендовано МОН Под ред. В.Ф. Москаленка 208 2012 тверда 60,00
978-617-505-156-6 Гинекология: Учебник для мед. ВУЗ ІV ур. аккред. Утверждено МОН Под ред. Б.М. Венцковского, Г.К. Степанковской, В.П. Лакатоша 296 2011 тверда 115,00
978-617-505-680-6 Гігієна та епідеміологія в системі військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій: Підручник для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. Рекомендовано МОЗ С.О. Бондарь, Т.М. Гут, Р.П. Гут 344 2018 тверда 175,00
978-617-505-543-4 Гінекологія: Підручник для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. — 4-те вид., випр. Затверджено МОЗ Степанківська Ольга Володимирівна, Щербина Микола Олександрович 432 2018 тверда 165,00
978-617-505-552-6 Гістологія з технікою гістологічних досліджень: Навч. посіб. для для мед. учил., коледжів, інст. медс-ва. Рекомендовано МОЗ Вахнюк Тетяна Василівна 256 2018 тверда 125,00
978-617-505-800-8 Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид. Рекомендовано МОН Степаненко О.Ю., Мірошніченко О.В. та ін. 152 2020 тверда 270,00
978-966-505-177-1 Гістологія, цитологія та ембріологія: Навч. посіб. у 3-х кн. — Кн. 3. Ч. 2: Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів. Для мед. ВНЗ ІV рів. акред. Рекомендовано МОН За редакцією Е.Ф. Барінова, Ю.Б. Чайковського 472 2013 тверда 150,00
978-617-505-728-5 Гнійно-септична хірургія: Навч. посіб. для студ. мед. ВНЗ, лікарів-інтернів, лікарів-практиків та науковців. Рекомендовано вченою радою ЗМАПО Шаповал С.Д. 192 2019 тверда 180,00
978-617-505-115-3 Громадське здоров’я і громадське медсестринство: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ рів. акред. — 3-тє вид. Затверджено МОЗ За ред. Є.Я. Склярова, М.Б. Шегедин і Б.Б. Лемішка 224 2011 тверда 120,00
978-617-505-565-6 Деонтология в медицине: Учебник для мед. ун-тов, инст., акад. Рекомендовано МЗ Ольга Николаевна Ковалева, Надежда Асхатовна Сафаргалина-Корнилова, Нина Николаевна Герасимчук 240 2017 тверда 120,00
978-617-505-648-6 Деонтологія в медицині: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. Рекомендовано МОЗ Ковальова Ольга Миколаївна, Сафаргаліна-Корнілова Надія Астахівна, Герасимчук Ніна Миколаївна 240 2018 тверда 150,00
978-617-505-144-3 Детское зубное протезирование: Учебник для мед. ВУЗ ІV ур. аккред. Утверждено МОН Под ред. П.С. Флиса 192 2011 тверда 95,00
978-617-505-242-6 Дитяча імунологія: Підручник для мед. ВНЗ ІV рів. акред. Затверджено МОН і МОЗ За редакцією Л.І. Чернишової, А.П. Волохи 720 2013 тверда 250,00
978-617-505-695-0 Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: Навч. посіб. для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. — 4-те вид. Затверджано МОЗ Любов Станіславівна Савка, Людмила Іванівна Разінкова, Олена Іванівна Коцар; за редакцією Любомира Маркіяновича Ковальчука, Олександра Вікторовича Кононова 600 2018 тверда 295,00
978-966-505-439-0 Догляд за хворими: Практика: Підручник для мед. ВНЗ ІІІ—ІV р.а. — 3-тє вид., випр. Затверджено МОН, Рекомендовано МОЗ О.М. Ковальова, В.М. Лісовий, С.І. Шевченко, Т.В. Фролова 488 2015 тверда 190,00
  ЕКГ у практиці=The ECG in Practice=ЭКГ в практике: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. Рекомендовано Вченою радою Івано-Франківського НМУ Джон Р. Хемптон; за участю Девіда Едлема. 560 2018 м'яка 430,00
978-617-505-284-6 Заболевания губ: Учеб. пособие. Рекомендовано МОН Коваль Н.И. 344 2013 тверда 140,00
978-617-505-204-4 Заболевания пародонта: Учеб. пособие для мед. ВУЗ ІІІ—IV ур. аккред. Допущено МОЗ и МОН Борисенко А.В. 456 2013 тверда 150,00
978-617-505-586-1 Загальна епідеміологія: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. — 4-те вид., випр. Рекомендовано МОН Наталя Олексіївна Виноград, Зоряна Петрівна Василишин, Людмила Петрівна Козак 200 2017 тверда 90,00
978-617-505-668-4 Загальна хірургія: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. — 3-тє вид., випр. Затверджено МОН За ред. С.Д. Хіміча, М.Д. Желіби 608 2018 тверда 520,00
978-617-505-718-6 Засоби захисту організму від дії іонізувального випромінювання: Навч. посіб. для cтуд. мед. ЗВО, лікарів-інтернів. Рекомендовано вченою радою УМСА Васько Л.М., Почерняєва В.Ф., Баштан В.П. 112 2019 тверда 80,00
978-617-505-754-4 Захворювання органів дихання в сімейній медицині: Навч. посіб. для сімейних лікарів, студентів-медиків, лікарів-інтернів. Рекомендовано вченою радою ТДМУ Бабінець Л.С., Боровик І.О., Андріюк Л.В. 312 2019 тверда 290,00
978-617-505-644-8 Здоровье на вашем столе: Науч.-поп. изд. — 7-е изд., испр. — (Энциклопедия народной медицины) Ильина Светлана Ивановна 424 2018 тверда 85,00
978-617-505-642-4 Здоров’я на вашому столі: Наук.-поп. вид. — (Енциклопедія народної медицини) Ільїна Світлана Іванівна 424 2018 тверда 75,00
978-617-505-268-6 Инфекционные болезни у детей: Учебник для мед. ВУЗ ІV ур. аккр. Утверждено МОН Под ред. С.А. Крамарева, А.Б. Надраги 432 2013 тверда 140,00
978-617-505-767-4 Імунопрофілактика інфекційних хвороб: Навч.-метод. посіб. для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів, інфекціоністів та педіатрів. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано Нац. техніч. групою з імунопрофілактики при МОЗ За ред. Л.І. Чернишової, Ф.І. Лапія, А.П. Волохи 320 2019 тверда 230,00
978-617-505-814-5 Інфекційні хвороби: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 3-тє вид. Затверджено МОН і МОЗ За ред. О.А. Голубовської. 688 2020 тверда 670,00
978-617-505-709-4 Інфекційні хвороби: Підручник для студ. мед. ЗВО. Затверджено вченою радою ХНМУ Козько В.М., Соломенник Г.О., Юрко К.В. та ін. ; за ред. В.М. Козька 312 2019 тверда 340,00
978-617-505-546-5 Історія медицини і медсестринства: Навч. посіб. для мед. училищ, коледжів, інст. медс-ва. Рекомендовано МОЗ Луцик Людмила Федорівна, Малюта Віктор Ростиславович, Мельник Віктор Іванович та ін. 376 2018 тверда 170,00
978-617-505-697-4 Історія України: Нац. підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид. Затверджено Вченою радою Івано-Франківського НМУ В.А. Качкан, В.М. Левандовський, О.Б. Величко та ін.; за редакцією Володимира Атаназійовича Качкана 360 2018 тверда 290,00
978-617-505-497-0 Історія української культури: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. — 3-тє вид., випр. Затверджено МОЗ За ред. В.А. Качкана 368 2016 тверда 150,00
978-617-505-160-3 Кариес. Пульпит. Периодонтит: Учеб. пособие для мед. ВУЗ ІІІ—ІV ур. аккред. Допущено МОН Борисенко А.В. 520 2011 тверда 150,00
978-617-505-168-9 Клиническая иммунология и аллергология с возрастными особеностями: Учебник для мед. ВУЗ ІV ур. аккред. — 2-е изд. переработ. и доп. Рекомендовано МЗ Казмирчук В.Е., Ковальчук Л.В., Мальцев Д.В. 520 2012 тверда 175,00
978-617-505-653-0 Клінічна фармакологія невідкладних станів у практиці стоматолога: Навч. посіб. для студ. стомат. ф-тів, ліарів-інтернів, ліарів-стоматологів. Рекомендовано Вченою радою ХНМУ О.М. Біловол, Л.Р. Боброннікова, I.I. Вакалюк та ін. ; за ред. О.М. Біловола 296 2018 тверда 295,00
978-617-505-762-9 Клінічна фармакологія та фармакотерапія в стоматології: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид. Рекомендовано Вченою радою НМАПО ім. П.Л. Шупика Мазур Ірина Петрівна, Хайтович Микола Валентинович, Голопихо Лариса Іванівна 376 2019 тверда 290,00
978-617-505-192-4 Клінічна фізіологія: Підручник для мед. ВНЗ ІІІ—IV рів. акред. Затверджено МОН Філімонов В.І. 736 2013 тверда 220,00
978-617-505-683-7 Клінічне медсестринство в інфекційних хворобах: Навч. посіб. для мед. закладів вищої освіти, медсестер. Затверджено Вченою радою ХНМУ Козько В.М., Соломенник Г.О., Юрко К.В. 256 2018 тверда 130,00
978-617-505-555-7 Комп’ютерне моделювання у фармації: Навч. посіб. для мед. ВНЗ IV р.а. — 2-е вид., випр. Рекомендовано МОЗ Булах Ірина Євгенівна, Войтенко Леся Петрівна, Кривенко Інна Петрівна 208 2017 тверда 95,00
978-617-505-389-8 Культурологія: Навч. посіб. для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. Рекомендовано МОЗ Євгенія Василівна Козира 352 2017 тверда 150,00
978-617-505-761-2 Лабораторна діагностика туберкульозної інфекції: Навч. посіб. для фахівців бактеріологіч лабораторій, студ. мед. ЗВО, лікарів-фтизіатрів, наук. працівників. Рекомендовано МОЗ та НАМН України Фещенко Ю.І., Журило О.А., Барбова А.І. 304 2019 тверда 220,00
978-617-505-756-8 Латинська мова та основи медичної термінології: Підручник для студ. і викл. мед. ЗВО. — 4-те вид. Затверджено МОН Смольська Л.Ю., Содомора П.А., Шега Д.Г. та ін.; за ред. Л.Ю. Смольської 472 2019 тверда 490,00
978-617-505-770-4 Латинська мова та основи фармацевтичної термінології: Підручник для студ. і викл. мед. (фармацевт.) ЗВО. — 2-ге вид., переробл. і доп. Затверджено МОН За ред. Л.Ю. Смольської. 368 2019 тверда 425,00
978-617-505-053-8 Лекарственное растительное сырье и фитосредства: Учеб. пособие для мед. (фарм.) ВУЗ ІІІ—ІV ур. аккр. Рекомендовано МОН Петро Іванович Середа, Ніна Павлівна Максютіна, Олена Миколаївна Струменська та ін.; за редакцією Петра Івановича Середи 272 2010 тверда 45,00
978-617-505-053-8 Лекарственные пищевые растения: Учеб. пособие для мед. ВУЗ, провизоров, врачей, работников пищевой промышленности Л.В. Бензель, П.В. Олійник, І.Л. Бензель та ін. 344 2010 тверда 50,00
978-617-505-294-5 Логіка: Навч. посіб. для мед. ВНЗ ІV р.а. Рекомендовано МОН Попов М.В. 184 2015 тверда 50,00
978-617-505-538-0 Малий атлас з анатомії=Maly atlas anatomiczny: Навч. посіб. (Переклад з 5-го польського видання). — 2-ге вид., випр. Рекомендовано МОЗ Ришард Алєксандровіч. 136 2017 тверда 135,00
978-617-505-447-5 Материаловедение медицинских и фармацевтических товаров: Учебник для мед. ун-тов, инст., акад. Утверждено МОН Виктор Григорьевич Демьяненко, Инна Ивановна Баранова, Дмитрий Викторович Демьяненко и др.; под редакцией Виктора Григорьевича Демьяненко 296 2017 тверда 180,00
978-617-505-796-4 Медицина за Девідсоном: принципи і практика: пер. 23-го англ. вид.: у 3 т. — т. 1: Навч. посіб. для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів, магістрів за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана та ін. 258 2020 тверда 410,00
978-617-505-581-6 Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги: Навч. посіб. для мед. ВНЗ ІІ—ІV р.а. — 4-те вид., випр. Рекомендовано МОЗ Володимир Семенович Тарасюк, Микола Васильович Матвійчук, Віктор Володимирович Паламар та ін.; за редакцією Володимира Семеновича Тарасюка 528 2017 тверда 230,00
978-617-505-097-2 Медицинская генетика: Учебник для мед. ВУЗ IV ур. аккред. Утверждено МОЗ Под ред. Е.Я. Гречаниной, Р.В. Богатыревой, А.П. Волосовца 552 2010 тверда 135,00
978-617-505-339-3 Медицинская информатика в модулях: Учеб. пособие для мед. ВУЗ ІV ур. аккр. Рекомендовано МЗ Булах И.Е., Войтенко Л.П. и др. 192 2014 тверда 60,00
978-617-505-789-6 Медична біологія: Посібник з практичних занять: Навч. посіб. для студ. мед. ВНЗ ІV р.а. — 2 ге вид. Рекомендовано МОН. О.В. Романенко, М.Г. Кравчук, В.М. Грінкевич, О.В. Костильов; за редакцією О.В. Романенка 472 2020 тверда 340,00
978-966-8144-57-8 Медична генетика: Підручник для мед. ВНЗ ІІІ—ІV рів. акред. Рекомендовано МОЗ За ред. О.Я. Гречаніної, Р.В. Богатирьової, О.П. Волосовця 536 2007 тверда 430,00
978-966-8144-60-8 Медична генетика: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ рів. акред. — 2-ге вид., перероб. та доп. Затверджено МОЗ Путинцева Г.Й. 392 2008 тверда 310,00
978-617-505-207-5 Медична і соціальна реабілітація: Підручник для мед. училищ, коледжів, інст. медс-ва. — 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено МОЗ Самойленко Володимир Борисович, Яковенко Наталія Павлівна, Петряшев Ігор Олександрович та ін. 464 2018 тверда 170,00
978-617-505-593-9 Медична паразитологія з ентомологією: Навч. посіб. для мед ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид, випр. Рекомендовано МОН Володимир Миколайович Козько, Валерій Васильович М’ясоєдов, Ганна Олегівна Соломенник та ін.; за редакцією Володимира Миколайовича Козька, Валерія Васильовича М’ясоєдова 336 2017 тверда 175,00
978-617-505-714-8 Медична та соціальна реабілітація: Навч.-метод. посіб. для мед. училищ, коледжів, інст. медс-ва. Рекомендовано ЦМК МОЗ України Сапункова С.С., Піц Л.О., Гутніцька А.Ф. та ін. 280 2018 тверда 160,00
978-617-505-630-1 Медична хімія: Підручник для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. — 3-тє вид. випр. Затверджено МОЗ Музиченко Володимир Панасович, Луцевич Дмитро Дмитрович, Яворська Лідія Петрівна; за редакцією Бориса Семеновича Зіменковського 496 2018 тверда 240,00
978-617-505-760-5 Медична хімія: Підручник для студ мед. ЗВО. — 4-те вид., випр. Затверджено МОН та МОЗ Калібабчук В.О., Чекман І.С., Галинська В.І. та ін.; за редакцією В.О.Калібабчук 336 2019 тверда 310,00
978-617-505-708-7 Медсестринство в дерматології і венерології: Навч.-метод. посіб. для мед. коледжів, училищ, акад., інст. медс-тва. Рекомендовано Вченою радою НМУ імені О.О. Богомольця Степаненко В.І., Чоботарь А.І., Бондарь С.О. та ін. 416 2018 тверда 210,00
978-617-505-265-5 Медсестринство в онкології: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. —2-ге вид., випр. Затверджено МОЗ За ред. Л.М. Ковальчука 512 2013 тверда 95,00
978-617-505-250-1 Медсестринство в оториноларингології: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. Затверджено МОЗ Гавріш О.В., Ніколаєнко С.А 416 2015 тверда 125,00
978-617-505-280-8 Медсестринство в педіатрії: Підручник для мед. ВНЗ I—III р.а. Затверджено МОЗ За ред. В.С. Тарасюка 336 2014 тверда 95,00
978-617-505-638-7 Медсестринство в психіатрії і наркології: Підручник для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. — 3-тє вид., випр. Затверджено МОЗ Погорєлов Ігор Іванович, Сезін Сергій Юрійович 352 2018 тверда 140,00
978-617-505-662-2 Медсестринство у внутрішній медицині: Підручник для мед. училищ, коледжів, інст. медс-ва. — 5-те вид., перероб. і доп. Затверджено МОЗ О.С. Стасишин, В.В. Стасюк, І.М.Бандура, І.В. Вібла та ін. 496 2019 тверда 360,00
978-966-505-271-6 Медсестринська етика і деонтологія: Підруч. для мед. ВНЗ І—ІІІ рів. акред. — 3-тє вид., випр. Затверджено МОЗ Касевич Н.М. 200 2013 тверда 45,00
978-617-505-768-1 Методи діагностики в клініці внутрішньої медицини: Навч. посіб. для лікарів-практиків, сімей. лікарів, аспірантів, студ. мед. ЗВО. Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. Богомольця А.С. Свінціцький 1008 2019 тверда 975,00
978-617-505-793-3 Методи обстеження неврологічного хворого: Навч. посіб. для студ., лікарів-інтернів, викладачів мед. ЗВО. — 2-ге вид. Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. Богомольця За ред. Л.І. Соколової, Т.І. Ілляш 144 2020 тверда 120,00
978-617-505-122-1 Методологія науково-дослідної роботи: Навч. посіб. для мед. ВНЗ І—ІІІ рів. акред. Рекомендовано МОЗ Кривонос О.Б., Демченко О.М. 160 2011 тверда 90,00
978-617-505-810-7 Мікробіологія з основами імунології: Підручник для студ. мед. ЗВО, фармацевтів та провізорів. — 3-тє вид. Рекомендовано вченою радою ЛНМУ За ред. В.В. Данилейченка, Й.М. Федечка. 376 2020 тверда 390,00
978-617-505-702-5 Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень, вірусологія та імунологія: Підручник для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. — 2-ге вид. Затверджено МОЗ Люта В.А., Кононов О.В. 576 2018 тверда 370,00
978-617-505-645-5 Моделювання анатомічної форми зубів: Підручник для студ. мед. ЗВО. Затверджено вченою радою УжНУ Фліс П.С., Банних Т.М., Бібік А.М., Костенко С.Б. 352 2019 тверда 290,00
978-617-505-361-4 Навчальний посібник з медичної генетики: Навч. посіб. для мед. ВНЗ І—ІІ р.а. — 2-ге вид, випр. Затверджено МОЗ Саляк Н.О., М.С. Панкевич 144 2015 тверда 90,00
978-617-505-508-3 Невідкладна допомога в оториноларингології: Навч. посіб. для мед. ВНЗ післядиплом. освіти. Рекомендовано МОЗ Олександр Миколайович Науменко, Валерій Михайлович Васильєв, Юлія Валеріївна Дєєва, Сергій Борисович Безшапочний 144 2017 тверда 80,00
978-617-505-689-9 Невідкладна інфектологія: Навч. посіб. для мед. ВНЗ, лікарів-інтернів, курсантів. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН За ред. В.М. Козька. 120 2018 тверда 100,00
978-617-505-773-5 Невідкладні стани в педіатричній практиці: Навч. посіб. для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів. — 2-ге вид. перероб. і доп. Рекомендовано МОН, Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. Богомольця Марушко Ю.В., Шеф Г.Г. та ін. 440 2020 тверда 295,00
978-617-505-370-6 Невідкладні стани в хірургії: Навч. посіб. для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. Затверджено МОЗ Казимира Михайлівна Бобак, Андрій Іванович Бобак, Василь Васильович Киретів та ін.; за ред. Л.М. Ковальчука 560 2017 тверда 210,00
978-617-505-509-0 Неврология: Учебник для мед. ВУЗ IV ур.аккр. Утверждено МОН, Рекомендовано МЗ Под. ред. И.А. Григоровой, Л.И. Соколовой 680 2016 тверда 370,00
978-617-505-777-3 Неврологія: Підручник для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів, неврологів, сімей. лікарів. — 3-тє вид., перероб. і доп. Затверджено МОН За ред. І.А. Григорової, Л.І. Соколової 640 2020 тверда 615,00
978-617-505-482-6 Неорганічна хімія: Навч.-метод. посіб. для вищих мед. (фарм.) закладів (зошит). Схвалено МОЗ Ковальчук Ірина Станіславівна, Гончарук Світлана Володимирівна, Гирина Наталія Петрівна та ін. 80 2017 м'яка 65,00
978-617-505-311-9 Неорганічна хімія: Практикум: Навч. посіб. для мед. ВНЗ I—III рів. акред. — 2-ге вид., перероб. та доп. Рекомендовано МОЗ Гирина Н.П., Туманова І.В. 184 2013 тверда 40,00
978-617-505-420-8 Неотложная помощь в оториноларингологии: Учеб. пособие для мед. ВУЗ последиплом. образования. Рекомендовано МЗ Науменко А.Н., Васильев В.М., Деева Ю.В. 152 2017 тверда 90,00
978-617-505-345-4 Общая эпидемиология: Учеб. пособие для мед. ВУЗ ІІІ—IV ур. аккред. Рекомендовано МОН Виноград Н.О., Василишин З.П., Козак Л.П. 200 2015 тверда 60,00
978-617-505-431-4 Онкология: Учебник для мед. ВУЗ ІV р.а. Утверждено МОН Под ред. Г.В. Бондаря, Ю.В. Думанского, А.Ю. Поповича. 576 2015 тверда 275,00
978-617-505-396-6 Онкологія: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ рів. акред. — 3-тє вид., випр. Затверджено МОЗ Севідов В.В., Касевич Н.М. 232 2015 тверда 80,00
978-617-505-731-5 Онкологія: Підручник для студ. мед. закладів ВО, лікарів-інтернів, сімей. лікарів, онкологів. — 2-ге вид., перероб. та доп. Затверджено МОН Г.В. Бондар, А.I. Шевченко, I.Й. Галайчук, Ю.В. Думанський 520 2019 тверда 485,00
978-617-505-435-2 Організація роботи і обсяг невідкладної медичної допомоги на фельдшерсько-акушерському пункті: Навч. посіб. для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОЗ За ред. Р.І. Поцюрка 152 2015 тверда 60,00
978-617-505-303-4 Організація та економіка фармації: Модулі 2–3. Системи обліку й основи економіки у фармації: Навч. посіб. для мед. ВНЗ ІV р.а. Рекомендовано МОЗ і МОН За ред. В.Ф. Москаленка 432 2013 тверда 130,00
978-617-505-484-0 Органічна хімія: Навч.-метод. посіб. для вищих мед. (фарм.) закладів (зошит). Схвалено МОЗ Зубрицька Людмила Олександрівна, Бойчук Ірина Дмитрівна, Тодосійчук Наталія Ананіївна 80 2018 м'яка 70,00
978-617-505-781-0 Ортопедична стоматологія: Підручник для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів, магістрів. Рекомендовано вченою радою ІФНМУ Рожко М.М., Неспрядько В.П., Палійчук І.В. 720 2020 тверда 780,00
978-617-505-592-2 Основи біоетики та біобезпеки: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид, випр. Затверджено МОН Ковальова О.М., Лісовий В.М. 392 2017 тверда 200,00
978-617-505-325-6 Основи біологічної фізики і медична апаратура: Підручник для ВНЗ І—ІІІ р.а. — 2-ге вид., випр. Рекомендовано МОН Ємчик Л.Ф. 392 2014 тверда 95,00
978-617-505-286-0 Основи догляду за дітьми. Техніка лікувальних процедур і маніпуляцій: Навч. посіб. для мед. ВНЗ ІІІ—ІV р.а. За ред. О.В. Тяжкої 152 2013 тверда 50,00
978-617-505-776-6 Основи ЕКГ=The ECG Made Easy: пер. 9-го англ. вид.: Навч. посіб. для студ. мед. ЗВО, лікарів, кардіологів Джон Хемптон і Джоана Хемптон 234 2020 м'яка 360,00
978-617-505-418-5 Основи екології та профілактична медицина: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. Затверджено МОЗ Д.О. Ластков, І.В. Сергета, О.В. Швидкий, А.Ю. Сергієнко та ін. 472 2017 тверда 180,00
978-617-505-476-5 Основи медичного та фармацевтичного товарознавства: Навч.-метод. посіб. для вищих мед. (фарм.) закладів (зошит). Схвалено МОЗ Мороз Ольга Григорівна, Осінська Жанна Володимирівна, Римарчук Клавдія Михайлівна та ін. 68 2018 м'яка 70,00
978-617-505-647-9 Основи медичної інформатики. Практикум: Навч. посіб. для мед. (фарм.) коледжів, училищ, акад., інст. медс-тва. Рекомендовано МОЗ Бондаренко Т.І. 128 2018 тверда 75,00
978-617-505-527-4 Основи медсестринства в модулях: Навч. посіб. для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. — 3-тє вид., випр. Затверджено МОЗ Касевич Ніна Микитівна 480 2018 тверда 180,00
978-617-505-223-5 Основи медсестринства. Практикум: Навч. посіб. для мед. ВНЗ І—ІІІ рів. акред. — 2-ге вид., випр. Затверджено МОЗ Гаврилюк О.Ф., Залюбівська Л.С. 352 2012 тверда 70,00
978-617-505-622-6 Основи медсестринства: Підручник для мед. учил., коледжів, інст. медс-ва. — 3-тє вид., перероб. і доп. Затверджено МОЗ Лісовий Володимир Миколайович, Ольховська Лілія Петрівна, Капустник Валерій Андрійович 912 2018 тверда 390,00
978-617-505-379-9 Основи менеджменту і маркетингу в стоматології: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІ р.а. Затверджено МОЗ Феськов В.В. 192 2015 тверда 80,00
978-617-505-474-1 Основи менеджменту і маркетингу у фармації: Навч.-метод. посіб. для вищих мед. (фарм.) закладів (зошит). Схвалено МОЗ Косяченко Наталія Миколаївна, Горкуша Валентина Прокопівна, Кобрин Валентина Василівна та ін. 49 2018 м'яка 45,00
  Основи мікробіології: Навч.-метод. посіб. для вищих мед. (фарм.) закладів (зошит). Схвалено МОЗ Л.В. Довженко, В.А. Зінченко. 49 2017 м'яка 45,00
978-617-505-725-4 Основи патології за Роббінсом: пер. 10-го англ. вид.: у 2 т. — Т. 1 Вінней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К Астер 420 2019 тверда 760,00
978-617-505-758-2 Основи патології за Роббінсом: пер. 10-го англ. вид.: у 2 т. — Т. 2 Вінней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К Астер 532 2020 тверда 980,00
978-617-505-764-3 Основи педіатрії за Нельсоном: пер. 8 англ. вид.: у 2 т. — Т. 1 Карен Дж. Маркданте, Роберт М. Клігман 378 2019 тверда 700,00
978-617-505-780-3 Основи педіатрії за Нельсоном: пер. 8 англ. вид.: у 2 т. — Т. 2 Карен Дж. Маркданте, Роберт М. Клігман 440 2020 тверда 800,00
978-617-505-686-8 Основи психології та міжособове спілкування: Навч. посіб. для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. — 2-ге вид. Рекомендовано МОН Засєкіна Л.В., Пастрик Т.В. 216 2018 тверда 120,00
978-617-505-056-9 Основи рефлексотерапії, фітотерапії та гомеопатії: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. Затверджено МОН Лисенюк В.П. 424 2010 тверда 120,00
978-617-505-617-2 Основи філософських знань: Навч.-метод. посіб. для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. Рекомендовано МОЗ Воронюк Олександр Леонідович 120 2018 тверда 65,00
978-617-505-333-1 Основы ухода за детьми. Техника лечебных процедур и манипуляций: Учеб. пособие для мед. ВНЗ ІІІ—IV ур. аккред. Рекомендовано МЗ Под ред. А.В. Тяжкой 184 2014 тверда 60,00
978-617-505-172-6 Офтальмология: Учебник для мед. ВУЗов ІV ур. аккред. Утверждено МОН. Допущено МЗ Под ред. Г.Д. Жабоедова, Р.Л. Скрипник 448 2011 тверда 160,00
978-617-505-469-7 Офтальмологія: Підручник для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. Рекомендовано МОЗ Жабоєдов Геннадій Дмитрович, Скрипник Рімма Леонідівна, Кіча Ольга Анатоліївна 296 2018 тверда 160,00
978-617-505-180-1 Офтальмологія: практикум: Навч. посіб. для мед. ВНЗ IV рів. акред. Затверджено МОН, Допущено МОЗ Жабоєдов Г.Д., Кірєєв В.В. 280 2013 тверда 95,00
978-617-505-569-4 Охорона праці в медичній галузі: Навч.-метод. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид., випр. Рекомендовано МОН Олександр Петрович Яворовський, Михайло Іванович Веремей, Валентина Іванівна Зенкіна та ін. 208 2017 тверда 130,00
978-617-505-609-7 Охрана труда в медицинской отрасли: Учеб.-метод. пособие для мед. ун-тов, инст., акад., врачей-интернов. — 2-е изд., испр. Рекомендовано МОН Александр Петрович Яворовский, Михаил Иванович Веремей, Валентина ИванОвна Зенкина и др. 216 2017 тверда 130,00
978-617-505-535-9 Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз: Навч. посіб. для студентів ВНЗ, лікарів-інтернів. Рекомедовано МОЗ Юрій Іванович Фещенко, Василь Михайлович Князевич, Олена Миколаївна Разнатовська, Наталія Анатоліївна Гріцова 128 2017 тверда 70,00
978-617-505-428-4 Патофізіологія: Підручник для мед. ВНЗ ІІІ—ІV р.а. — 5-те вид., випр. Затверджено МОН та МОЗ За ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, М.В. Кришталя. 752 2015 тверда 480,00
978-617-505-548-9 Патофізіологія: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 6-те вид., переробл. і доп. Затверджено МОН та МОЗ За ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця 736 2017 тверда 480,00
978-617-505-551-9 Педиатрия: Нац. учебник для мед. ун-тов, инст., акад. Утверждено МОН Татьяна Александровна Крючко, Александр Евгеньевич Абатуров, Татьяна Викторовна Кушнерева; под редакцией Татьяны Александровной Крючко, Александра Евгеньевича Абатурова 224 2017 тверда 140,00
978-617-505-085-9 Пластична хірургія: Підручник для мед. ВНЗ ІV рів. акред. Затверджено МОН та МОЗ За ред. Я. Фесталя 376 2010 тверда 125,00
978-617-505-159-7 Политравма: хирургия, травматология, анестезиология, интенсивная терапия: Учебн. издание для мед. ВНЗ ІV ур.аккред. Рекомендовано МОЗ Под ред. Ф.С. Глумчера 736 2012 тверда 230,00
978-617-505-734-6 Посібник з біологічної хімії Крок 1. Стоматологія: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. Богомольця Л.В. Яницкая, З.М. Скоробогатова, О.П. Хаврона, Т.И. Бондарчук; под редакцией О.Я. Склярова, Л.В. Гайовой 360 2019 тверда 260,00
978-617-505-706-3 Практикум з акушерства: Навч. посіб. для мед. коледжів, училищ, акад., інст. медс-тва. Рекомендовано Вченою радою Івано-Франківського нац. мед. ун-ту Бачинська І.І. 104 2019 тверда 70,00
978-617-505-750-6 Практикум з анатомії людини: Навч. посіб. для мед. коледжів, училищ, акад., інст. медс-тва. — 2-ге вид. Рекомендовано МОЗ Павлюк Н.Л. 216 2019 тверда 130,00
978-617-505-705-6 Практикум з гінекології: Навч. посіб. для мед. коледжів, училищ, акад., інст. медс-тва. Рекомендовано вченою радою Івано-Франківського нац. мед. ун-ту Валовіна А.М. 96 2019 тверда 70,00
978-617-505-360-7 Практикум з медичної біології: Навч. посіб. для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 2-ге вид., випр. Затверджено МОЗ Неоніла Опанасівна Саляк 152 2015 тверда 40,00
978-617-505-481-9 Практикум з медичної біології: Навч. посіб. для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 3-тє вид., перероб. і доп. Затверджено МОЗ Неоніла Опанасівна Саляк 296 2017 тверда 95,00
978-617-505-635-6 Практикум з мікробіології: Навч. посіб. для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. — 3-тє вид., випр. Затверджено МОЗ Люта Віра Антонівна, Кононов Олександр Вікторович 184 2018 тверда 70,00
978-617-505-719-3 Практикум з фармацевтичної хімії: Навч.-метод. посіб. для мед. (фарм.) коледжів, училищ, акад., інст. медс-тва. Рекомендовано наук.-метод. радою Житомирського базового фарм. коледжу В.О. Хранівська, Г.П. Ніжник, С.М. Муленко та ін. 192 2018 тверда 95,00
978-617-505-525-0 Практикум з фізіології людини: Навч. посіб. для мед. ВНЗ І—III р.а. — 2-ге вид., випр. Рекомендовано МОЗ. Мотузюк О.П., Хмелькова А.І., Міщенко І.В. 160 2017 тверда 70,00
978-617-505-818-3 Пропедевтика внутрішньої медицини: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 6-те вид. Допущено МОЗ За ред. О.Г. Яворського 552 2020 тверда 620,00
978-617-505-567-0 Професійні хвороби: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. — 5-те вид. перероб. та доп. Затверджено МОН Валерій Андрійович Капустник, Інна Федорівна Костюк, Геннадій Опанасович Бондаренко та ін.; за редакцією Валерія Андрійовича Капустника, Інни Федорівни Костюк 536 2017 тверда 310,00
978-617-505-146-7 Професійні хвороби: Підручник для мед. ВНЗ ІV рів. акред. — 3-тє вид. перероб. і доп. Затверджено МОН За ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк 480 2011 тверда 190,00
978-617-505-637-0 Психіатрія і наркологія: Підручник для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. — 2-ге вид., випр. Затверджено МОЗ Погорєлов Ігор Іванович, Манаєнкова Ольга Дмитрівна 320 2018 тверда 130,00
978-617-505-704-9 Психіатрія та наркологія в загальній медичній практиці: Навч. посіб. для студ. мед. ЗВО, інтернів, сімей. лікарів. Затверджено вченою радою ХНМУ Кожина Г.М., Марута Н.О., Юр’єва Л.М. та ін. 344 2019 тверда 255,00
978-617-505-744-5 Радіологія: Підручник для студ. та лікарів-інтернів мед. ЗВО. Рекомендовано вченою радою БДМУ Кравчук С.Ю. 296 2019 тверда 240,00
978-617-505-623-3 Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї: Підручник для мед. училищ, коледжів, інст. медс-ва. Допущено МОЗ Володимир Борисович Самойленко, Галина Геннадіївна Рой, Віолетта Володимирівна Мисік; за редакцією Володимира Івановича Литвиненка 216 2018 тверда 95,00
978-617-505-534-2 Ротационные системы в стоматологии: Справочник Полонейчик Николай Михайлович 177 2017 тверда 275,00
978-617-505-020-0 Руководство по анестезиологии: Учеб. пособие для мед. ВНЗ ІІІ—ІV ур. аккред. — 2-е изд. Рекомендовано МОЗ Под ред. Ф.С. Глумчера. 608 2010 тверда 490,00
978-617-505-262-4 Семейная медицина: в 3 кн. — Кн. 1: Общие вопросы семейной медицины: Учебник для мед. ВУЗ ІV ур. аккр. Утверждено МОН. О.Н. Гирина, Л.М. Пасиешвили, Г.С. Попик и др. 672 2015 тверда 295,00
978-617-505-506-9 Семейная медицина: в 3 кн. — Кн. 2: Симптомы и синдромы в клинике внутренних болезней: Учебник для мед. ВУЗ ІV ур. аккр. Утверждено МОН, Рекомендовано МЗ. Под ред. О.Н. Гириной, Л.М. Пасиешвили. 488 2016 тверда 400,00
978-617-505-749-0 Семейная медицина: в 3 кн. — Кн. 3: Специальная часть. Полипрофильность общей врачебной практики: Учебник для мед. ВУЗ. Утверждено МОН, Рекомендовано ученым советом НМУ им. А.А. Богомольца М.Ю. Бабанина, Л.С.?Бабінець, П.А.?Бездітко та ін.; за редакцією О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі 744 2019 тверда 760,00
978-617-505-362-1 Сестринська справа: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 3-тє вид., випр. Затверджено МОЗ. Ніна Микитівна Касевич, Ігор Олександрович Петряшев, Василь Васильович Сліпченко та ін.; за редакцією Володимира Івановича Литвиненка 816 2017 тверда 290,00
978-617-505-607-3 Сімейна медицина: у 3 кн. — Кн. 3: Спеціальна частина. Поліпрофільність загальної лікарської практики: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. Затверджено МОН, Рекомендовано МОЗ Лілія Степанівна Бабінець, Павло Андрійович Бездітко, Сергій Анатолійович Бондар та ін.; за редакцією Ольги Миколївни Гиріної, Людмили Михайлівни Пасієшвілі 680 2017 тверда 440,00
978-617-505-656-1 Спеціальна епідеміологія: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид., переробл. і доповн. Рекомендовано МОН Виноград Н.О., Василишин З.П., Козак Л.П 368 2018 тверда 290,00
978-617-505-399-7 Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. Затверджено МОЗ. Анатолій Васильович Борисенко, Марина Юріївна Антоненко, Леся Вікторівна Линовицька та ін.; за редакцією Анатолія Васильовича Борисенка 664 2017 тверда 270,00
978-617-505-239-6 Стоматологія: у 2-х кн. — Кн. 1: Підручник для мед. ВНЗ ІІІ—IV р.а. Допущено МОЗ За редакцією М.М. Рожка 872 2013 тверда 290,00
978-617-505-681-3 Стоматологія: у 2-х кн. — Кн. 2: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид. Затверджено МОЗ За ред. М.М. Рожка 992 2018 тверда 850,00
978-617-505-663-9 Судова медицина. Медичне законодавство: у 2-х кн. — Кн. 1: Судова медицина: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 5-те вид. Затверджено МОН Борис Валентинович Михайличенко, Вадим Аврамович Шевчук, Станіслав Степанович Бондар та ін.; за редакцією Бориса Валентиновича Михайличенка 448 2018 тверда 275,00
978-617-505-137-5 Терапевтическая стоматология: В 4-х т. — Т. 3: Заболевания парадонта: Учебник для мед. ВУЗ ІV ур. аккр. Утверждено МЗ Под редакцией А.В. Борисенко 616 2011 тверда 250,00
978-617-505-236-5 Терапевтическая стоматология: В 4-х т. — Т. 4: Заболевания слизистой оболочки полости рта: Учебник для мед. ВУЗ ІІІ—ІV ур. аккред. Утверждено МОЗ Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., Антоненко М.Ю. и др. 632 2012 тверда 250,00
978-617-505-792-6 Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 1. Пропедевтика терапевтичної стоматології: Підручник для студ. стомат. ф-тів. мед. ЗВО. — 4-те вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОЗ Данилевський Микола Федорович, Борисенко Анатолій Васильович, Сидельникова Лариса Федорівна та ін.; за ред. Борисенка Анатолія Васильовича 456 2020 тверда 390,00
978-617-505-786-5 Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 2. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсіс: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 3-тє вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОЗ Данилевський Микола Федорович, Борисенко Анатолій Васильович, Сідельнікова Лариса Федорівна та ін.; за редакцією Анатолія Васильовича Борисенка 592 2020 тверда 580,00
978-617-505-579-3 Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 3: Захворювання пародонта: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид., перероб. і доп. Допущено МОЗ Микола Федорович Данилевський, Анатолій Васильович Борисенко, Марина Юріївна Антоненко та ін.; за редакцією Анатолія Васильовича Борисенка 624 2018 тверда 620,00
978-966-10-0050-2 Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 4: Захворювання слизової оболонки порожнини рота: Підручник для мед. ВНЗ ІІІ—ІV р.а. Допущено МОЗ За ред. А.В. Борисенка 640 2010 тверда 520,00
978-617-505-743-8 Тестові завдання і ситуаційні задачі з охорони праці в медичній галузі: Навч. посіб. для мед. ВНЗ, лікарів-інтернів та практичних лікарів. Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. Богомольця О.П. Яворовський, Ю.О. Паустовський, О.А. Никитюк та ін.; За ред. О.П. Яворовського, І.В. Сергети 224 2019 тверда 160,00
978-617-505-125-2 Техніка виготовлення знімних протезів: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 2-ге вид., перероб. та доп. Затверджено МОЗ Фліс П.С., Банних Т.М. 264 2012 тверда 190,00
978-617-505-711-7 Техніка лабораторних робіт: Навч. посіб. для мед. коледжів, учил., інст. медс-ва. — 2-ге вид. Рекомендовано МОЗ Н.П. Гирина, А.В. Шлянина, И.С. Ковальчук 304 2019 тверда 190,00
978-617-505-473-4 Техніка лабораторних робіт: Навч.-метод. посіб. для вищих мед. (фарм.) закладів (зошит). Схвалено МОЗ Гирина Наталія Петрівна, Ковальчук Ірина Станіславівна, Шляніна Алла Володимирівна, Туманова Ірина Володимирівна 72 2017 м'яка 65,00
978-617-505-140-5 Технологія виготовлення ортодонтичних та ортопедичних конструкцій у дитячому віці: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. Затверджено МОЗ Фліс П.С., Власенко А.З., Чупіна А.О. 256 2013 тверда 70,00
978-617-505-322-5 Технологія ліків: Навч. посіб. для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 2-ге вид., переробл. і доп. Затверджено МОЗ Марчук О.С., Андрощук Н.Б. 576 2014 тверда 150,00
978-617-505-487-1 Технологія ліків: Навч.-метод. посіб. для вищих мед. (фарм.) закладів (зошит). Схвалено МОЗ Косяченко Наталія Миколаївна, Домбровська Тамара Антонівна, Марчук Олена Степанівна та ін. 464 2017 тверда 290,00
  Токсикологічна хімія: Підручник для студ. мед. (фарм.) ЗВО. — 3-тє вид. Затверджено МОН, Рекомендовано МОЗ Ніженковська І.В., Вельчинська О.В., Кучер М.М. 372 2020 тверда 390,00
978-617-505-670-7 Тропічні хвороби: Навч. посіб. для студ. мед. ВНЗ, лікарів-інтернів, курсантів ПО та практичних лікарів. Затверджено вченою радою ХНМУ Козько В.М., Соломенник Г.О., Юрко К.В. 384 2019 тверда 350,00
978-617-505-529-8 Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 2-е вид., випр. Затверджено МОЗ. Козаченко Г.В.. 336 2017 тверда 95,00
978-617-505-742-1 Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків: у 2 кн. — Кн. 1: Соціокуль-турна комунікація: Підручник для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів, викладачів. Рекомендовано Вченою радою Івано-Франківського НМУ С.М. Луцак, А.В. Ільків, Н.П. Литвиненко та ін.; за ред. С.М. Луцак 504 2019 тверда 675,00
978-617-505-741-4 Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків: у 2 кн. — Кн. 2: Основи професійного мовлення: Підручник для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів, викладачів. Рекомендовано Вченою радою Івано-Франківського НМУ С.М. Луцак, А.В. Ільків, О.І. Криницька та ін.; за ред. С.М. Луцак 456 2019 тверда 610,00
978-617-505-698-1 Українська мова: культура мовлення медика: Навч. посіб. для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. Рекомендовано МОЗ Г.Г. Кисіль, О.Ф. Чорногуз 464 2018 тверда 205,00
978-617-505-173-3 Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник: У 4 т. — Т. 1. А–Д Л.І. Петрух, І.М. Головко 704 2012 тверда 605,00
978-617-505-253-2 Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник: У 4 т. — Т. 2. Е–Н Л.І. Петрух, І.М. Головко 744 2013 тверда 605,00
978-617-505-457-4 Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник: У 4 т. — Т. 3. О–С. Петрух Л.І., Головко І.М. 744 2016 тверда 605,00
978-617-505-334-8 Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник: У 4 т. — Т. 4. Т–Я. Петрух Л.І., Головко І.М. 600 2016 тверда 605,00
978-617-505-157-3 Урологія: Підручник для мед. ВНЗ ІV рів. акред. Затверджено МОЗ- 3-є вид., випр. Люлько О.В., Возіанов О.Ф. 664 2011 тверда 225,00
978-617-505-304-1 Уход за больными: Практика: Учебник для ВУЗ ІV ур. аккред. Под ред. О.Н. Ковалевой и др. 432 2014 тверда 170,00
978-617-505-489-5 Фармакогнозія: Навч.-метод. посіб. для вищих мед. (фарм.) закладів (зошит). Схвалено МОЗ Ходаківська Вікторія Павлівна, Бобкова Інна Аркадіївна, Варлахова Лідія Василівна 192 2018 тверда 160,00
978-617-505-618-9 Фармакогнозія: Підручник для мед. (фарм.) коледжів, училищ, провізорів. — 3-тє вид., перероб. і доп. Допущено МОЗ Бобкова І.А., Варлахова Л.В. 504 2018 тверда 250,00
978-617-505-483-3 Фармакологія: Навч.-метод. посіб. для вищих мед. (фарм.) закладів (зошит). Схвалено МОЗ Луцак Ірина Василівна, Римарчук Клавдія Михайлівна, Зубрицька Тетяна Ростиславівна та ін. 344 2018 тверда 245,00
978-617-505-720-9 Фармакологія: Підручник для мед. коледжів, училищ, акад., інст. медс-тва. — 8-ме вид. Затверджено МОЗ Нековаль І.В., Казанюк Т.В. 552 2018 тверда 280,00
978-617-505-665-3 Фармакотерапія захворювань слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонта: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. Рекомендовано Вченою радою НМУ О.О. Богомольця А.В. Борисенко, М.Ф. Данилевский, М.А. Мохорт та ін.; за ред. А.В. Борисенка 504 2018 тверда 510,00
978-617-505-187-0 Фармакотерапія: У 2 кн. — Кн. 1: Підручник для фарм. ВНЗ і фарм.ф-тів мед. (фарм.) закладів. — 3-тє вид., перероб. і доп. Затверджено МОН Самура Б.А., Свінціцький А.С., Колесник Ю.М. та ін. 952 2012 тверда 240,00
978-617-505-186-3-1 Фармакотерапія: У 2 кн. — Кн. 2: Підручник для фарм. ВНЗ і фарм. ф-тів мед. (фарм.) закладів. — 3-тє вид., перероб. і доп. Затверджено МОН Самура Б.А., Свінціцький А.С. 792 2012 тверда 225,00
978-617-505-732-2 Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських речовин за функціональними групами: Навч. посіб. для мед. ВНЗ, фарм. ф-тів, інтернів, магістрів. — 3-тє вид. Рекомендовано МОЗ і МОН О.О. Цуркан, І.В. Ніженковська, О.О. Глушаченко 152 2019 тверда 175,00
978-617-505-488-8 Фармацевтична хімія: Навч.-метод. посіб. для вищих мед. (фарм.) закладів (зошит). Схвалено МОЗ Хранівська Валентина Олександрівна, Ніжник Галина Петрівна, Муленко Світлана Михайлівна та ін. 120 2017 тверда 125,00
978-617-505-634-9 Фізіологічне акушерство: Підручник для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. — 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено МОЗ Назарова Інеса Борисівна, Самойленко Володимир Борисович 408 2018 тверда 210,00
978-617-505-633-2 Фізіотерапія: Підручник для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. — 2-ге вид., випр. Затверджено МОЗ Яковенко Наталія Павлівна, Самойленко Володимир Борисович 256 2018 тверда 95,00
978-617-505-553-3 Філософія: Підручник для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. — 3-тє вид., переробл. та допов. Затверджено МОЗ Воронюк Олександр Леонідович 216 2018 тверда 80,00
978-617-505-491-8 Фтизиатрия: Учебник для мед. ВУЗ ІV ур. аккр. Утверждено МОН и МЗ. Под ред. В.И. Петренко. 440 2016 тверда 350,00
978-617-505-203-7 Фтизіатрія: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. Затверджено МОН і МОЗ За редакцією В.І. Петренка 472 2015 тверда 250,00
978-617-505-563-2 Хирургические болезни: Учебник для мед. ун-тов, инст., акад. Утверждено МОН Яков Соломонович Березницкий, Александр Афанасиевич Вильцанюк, Николай Дмитриевич Желиба и др.; под редакцмей Петра Дмитриевича Фомина, Якова Соломоновича Березницкого 432 2017 тверда 370,00
978-617-505-263-1 Хирургия детского возраста: Учебник для мед. ВУЗ IV ур. аккр. Рекомендовано МОЗ Под ред. В.И. Сушко, Д.Ю. Кривчени. 568 2015 тверда 320,00
978-617-505-602-8 Хірургічні хвороби: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид., випр. Затверджено МОН Яків Соломонович Березницький, Олександр Афанасійович Вільцанюк, Микола Дмитрович Желіба та ін.; за редакцією Петра Дмитровича Фоміна, Якова Соломоновича Березницького 408 2017 тверда 350,00
978-966-10-0032-1 Хірургія дитячого віку: Підручник для мед. ВНЗ III—IV рів. акред. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОЗ Сушко В.І., Кривченя Д.Ю. та ін. 800 2009 м'яка 650,00
978-966-10-0036-9 Хірургія: Підручник для мед. ВНЗ ІV рів. акред. Рекомендовано МОЗ За ред. П.Г. Кондратенка 968 2009 тверда 780,00
978-617-505-803-9 Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология: в 2 кн. — кн. 1: Учебник для студ. стомат. ф-тов мед. ВУЗов, врачей-интернов, стоматологов. Утверждено МОН Тимофеев А.А. 992 2020 тверда 1 480,00
Видавництво "Нова книга"
ISBN Назва Автор Сторінок Рік Обкладинка Ціна, грн.
978-966-382-728-5 Bases of Bioethics and Biosafety=Основи біоетики та біобезпеки. – 2-ге вид. Рекомендовано ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник IV рівня акредитації. Бобирьов В. М. та ін. 248 2019 тверда 210,00
978-966-382-419-2 Basics of Dentistry=Основи стоматології. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації. Маланчук В. О. та ін. 616 2018 тверда 430,00
978-966-382-842-8 Basics of Medical Terminology = Основи медичної термінології. Рекомендовано вченою радою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів. Содомора П. А. та ін. 264 2020 тверда 320,00
978-966-382-835-0 Biological Chemistry=Біологічна хімія. — 3-тє вид. Рекомендовано вченою радою Тернопільського державного медичного університету ім. І.Горбачевського як підручник для студентів медичних і фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів України. Губський Ю.І. та ін. 488 2020 тверда 390,00
978-966-382-777-3 Bioorganic Сhemistry=Біоорганічна хімія. — 2-ге вид. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Губський Ю. І. 228 2019 тверда 230,00
978-966-382-519-9 Clinical Anatomy and Operative Surgery=Клінічна анатомія і оперативна хірургія. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Цигикало О. В. 528 2020 тверда 650,00
978-966-382-795-7 Clinical Immunology and Allergology=Клінічна імунологія та алергологія . — 3-тє вид. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-17606 від 18.11.2013 р.). Бажора Ю.І. 272 2020 тверда 275,00
978-966-382-737-7 Clinical pharmacology=Клінічна фармакологія. — 3-те вид., доопрац. Рекомендовано рішенням вченої ради Запорізького державного медичного університету як навчальний посібник для студентів-іноземців вищих медичних закладів. Крайдашенко О.В., Самура Б.Б. та ін. 232 2019 тверда 195,00
978-966-382-798-8 Crash Course in Pathophysiology. Questions & Answers=Короткий курс патофізіології. Запитання та відповіді. Атаман О. В. 520 2019 тверда 300,00
978-966-382-772-8 Emergency and Urgent Medical Care Student Training Manual=Екстрена та невідкладна медична допомога. Рекомендовано Державною установою “Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України” як навчальний посібник . Шкурупій Д. А. та ін. 200 2019 тверда 195,00
978-966-382-587-8 Endocrinology=Ендокринологія. — 4-тє вид. Рекомендовано Мінітерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих навчальних медичних закладів IV рівня акредитації з англійською як мовою викладання (Лист № 3 від 15.06.2006). Боднар П. М. (за ред.) 328 2017 тверда 250,00
966-8609-71-9 Explanatory Dictionary of Medicinal Botany=Тлумачний словник з медичної ботаніки. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів. Гулько Р. М. 224 2006 тверда 200,00
978-966-382-858-9 General and Clinical Pathophysiology=Загальна та клінічна патофізіологія.— 4-те вид. Рекомендовано Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації. Лист від 27.10.2010 № 01.01-47/2409. Кубишкін А. В. та ін. 696 2020 тверда 460,00
978-966-382-852-7 General Surgery=Загальна хірургія. — 2-ге вид. Recommended by the State Institution “Central methodical cabinet of the higher medical education of the Ministry of Health of Ukraine” as a textbook for students of higher educational institutions. Березницький Я. С.(за ред.) 328 2020 тверда 550,00
978-966-382-859-6 Human Аnatomy=Анатомія людини. Рекомендовано вченою радою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького як підручник для англомовних студентів закладів вищої освіти України (протокол № 5-ВР від 30 вересня 2020 року). Черкасов В. Г., Кравчук С. Ю., Матешук-Вацеба Л.Р та ін. 656 2020 тверда 640,00
978-966-382-841-1 Human Аnatomy=Анатомія людини. — 3-тє вид. Рекомендовано вченою радою Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів (протокол № 12 від 30.10.2018 р.). Черкасов В.Г., Герасим’юк І. Є. та ін. 472 2020 тверда 660,00
978-966-382-687-5 Hygiene and Ecology=Гігієна і екологія. — 2-ге вид. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації (лист № 1/11-10284 від 14.12.2009 р.). Бардов В. Г. та ін. 688 2018 тверда 620,00
978-966-382-741-4 Infant and Young Child Nutrition (0–23 months) : recommendations=Харчування дітей перших років життя (0–23 місяців) : клінічна настанова. Катілов О. В. та ін. 64 2019 м'яка 165,00
978-966-382-733-9 Internal Medicine=Внутрішня медицина. Т1. Recommended by the Academic Council of National Pirogov Memorial Medical University,Vinnytsya as a textbook for students of medical and pharmaceutical faculties of higher educational establishments of Ukraine Станіславчук М.А., Сєркова В.К.(за ред.) 408 2019 тверда 320,00
978-966-382-734-6 Internal Medicine=Внутрішня медицина. Т2. Recommended by the Academic Council of National Pirogov Memorial Medical University,Vinnytsya as a textbook for students of medical and pharmaceutical faculties of higher educational establishments of Ukrain. Станіславчук М.А., Сєркова В.К.(за ред.) 360 2019 тверда 300,00
978-966-382-814-5 Manual of Children's Infectious Diseases=Дитячі інфекційні хвороби. Рекомендовано вченою радою Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського як навчальний посібник (протокол № 9 від 24 червня 2019 року). Федорців О. Є. та ін. 440 2020 тверда 360,00
978-966-382-804-6 Medical and Biological Physics=Медична і біологічна фізика. — 4-те вид. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих навчальних медичних закладів IV рівня акредитації (лист № 08.01-47/2735 від 25.12.2009 р.). Чалий О.В. (за ред.) 480 2020 тверда 340,00
978-966-382-749-0 Medical Biology = Медична біологія. — 2-ге вид. випр. та допов. Recommended by the High Scientifc Board of Odessa National Medical University, as a textbook for 1st year students of medical and pharmaceutical faculties. Бажора Ю.І. та ін. 448 2019 тверда 450,00
978-966-382-816-9 Medical English. Student's Book=Медична англійська : підручник. Рекомендовано вченою радою Української медичної стоматологічної академії як підручник для здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 222 “Медицина”. Знаменська І. В., Бєляєва О. М., Пісоцька О. О., Гаврильєва К. Г. 264 2020 м'яка 290,00
978-966-382-817-6 Medical English. Work Book=Медична англійська мова : робочий зошит. Рекомендовано вченою радою Української медичної стоматологічної академії як робочий зошит для здобувачів вищої освіти. Знаменська І. В., Бєляєва О. М., Пісоцька О. О., Гаврильєва К. Г. 168 2020 м'яка 160,00
978-966-382-766-7 Medical Microbiology and Immunology=Медична мікробіологія та імунологія. Рекомендовано до друку рішенням засідання вченої ради Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького як підручник для студентів. Тимків М., Корнійчук О., Павлій С. 416 2019 тверда 440,00
978-966-382-800-8 Medical Microbiology, virology and Immunology=Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія. Широбоков В.П. (за ред.) 744 2019 тверда 820,00
978-966-382-747-6 Medicine of Emergency Situations=Медицина надзвич ситуацій.— 2-ге вид. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 2 від 26.10.2011 року). Чаплик В.В., Олійник П.В, Омельчук С. Т. 376 2020 тверда 290,00
978-966-382-794-0 Neurosurgery = Нейрохірургія — 2-ге вид. In the manual, according to a new program, problems of craniocerebral trauma, pathology of brain vessels are stated. Цимбалюк В.І. (за ред.) 192 2019 тверда 190,00
978-966-382-839-8 Oncology=Онкологія. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11–23.2–96 від 18.07.2019 року). Шевченко А. І., Колесник О. П., Шевченко Н. Ф. та ін. 496 2020 тверда 580,00
978-966-382-672-1 Oral and Maxillofacial Surgery = Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія. Ч.1. — 2-ге вид. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих стоматологічних навчальних закладів IV рівня акредитації. Маланчук В. О. (за ред.) 440 2018 тверда 310,00
978-966-382-673-8 Oral and Maxillofacial Surgery = Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія. Ч.2. Вид.2. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих стоматологічних навчальних закладів IV рівня акредитації. Маланчук В. О. (за ред.) 296 2018 тверда 210,00
978-966-382-861-9 Pathomorphology of Сommon Diseases of Maxillofacial Area=Патоморфологія основних захворювань щелепно-лицевої ділянки. Рекомендовано вченою радою Української медичної стоматологічної академії як навчальний посібник для студентів. Старченко І.І., Филенко Б.М., Черняк В.В. 128 2020 тверда 380,00
978-966-382-751-3 Pediatric Physical Examination=Клінічне обстеження дитини. — 2-ге вид., випр. Рекомендовано Державною установою “Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України” як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Катілов О.В. та ін. 504 2019 тверда 480,00
978-966-382-866-4 Pediatric Physical Examination=Клінічне обстеження дитини. — 3-є вид., випр. Рекомендовано Державною установою “Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України” як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ Укр Катілов О.В. та ін. 504 2021 тверда 480,00
978-966-382-690-5 Pediatrics=Педіатрія. — 3-тє вид. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для англомовних студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 5 від 28.12.2010 р. Тяжка О.В. та ін. 544 2018 тверда 440,00
978-966-382-862-6 Pharmacology in Pictures and Schemes = Фармакологія в рисунках і схемах. It is published according to the decision of the Academic Council of Odessa National Medical University as a textbook for students. Годован В.В. ; за ред. Кресюна В.Й. 464 2021 тверда 320,00
978-966-382-840-4 Pharmacology=Фармакологія. Рекомендовано вченою радою Запорізького державного медичного університету як підручник (протокол № 8 від 10 березня 2020 року) Recommended by the Academic Board of Zaporizhzhia State Medical University. Самура І. Б., Бєлєнічев І. Ф., Нєруш А. В. 632 2020 тверда 580,00
978-966-382-851-0 Pharmacology=Фармакологія. — 5-те вид. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації, які опановують дисципліну англійською мовою. В.М. Бобирьов, О.М. Важнича, Т.О. Дев’яткіна, Н.М. Дев’яткіна. 560 2020 тверда 430,00
978-966-382-865-7 Pharmacoterapy in Dentistry=Фармакотерапія в стоматології. Recommended by the Academic Council of the Ukrainian Medical Stomatological Academy as a manual for foreign students-graduands of Master's degree studying "Dentistry". Бобирьов В.М., Петрова Т. А., Островська Г.Ю. та ін. 376 2020 тверда 340,00
978-966-382-727-8 Phisiology =Фізіологія. — 4-те вид. Рекомендовано Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів з 4-м рівнем акредитації, з англійською мовою викладання (Лист №2 від 26.10.2011). Мороз В.М., Шандра О.А. (за ред.) 728 2019 тверда 510,00
978-966-382-793-3 Propedeutics of Orthopedic Stomatology=Пропедевтика ортопедичної стоматології. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-23-2-61 від 21.11.2018 р.). Король Д. М. та ін. 200 2019 тверда 275,00
 978-966-382-832-9 Propedeutics to Internal Medicine. Part 1=Пропедевтика внутрішньої медицини Ч.1. — 5-те вид. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України (протокол № 2 від 27.05.05 р.) як підручник для студентів. Ковальова О.М. та ін. 424 2020 тверда 320,00
978-966-382-833-6 Propedeutics to Internal Medicine. Part 2=Пропедевтика внутрішньої медицини Ч.2. — 5-те вид. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України (протокол № 2 від 27.05.05 р.) як підручник для студентів. Ковальова О. М. та ін. 264 2020 тверда 220,00
978-966-382-696-7 Radiology. Radiotherapy. Diagnostic Imaging =Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика. — 2-ге вид. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (пр Ковальський О. В .та ін. 496 2017 тверда 350,00
978-966-382-714-8 Surgery=Хірургія.–2-ге вид. Березницький Я.С. та ін. 712 2018 тверда 640,00
978966-382-781-0 TNM класифікація злоякісних пухлин. Шевченко А.І.(за ред.) 88 2019 м'яка 200,00
978-966-382-699-8 Topographical Anatomy and Operative Surgery =Топографічна анатомія та оперативна хірургія — 3-тє вид. Рекомендовано Мністерством охорони здоровя України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів 4 рівня акредетації, які опановуют Цигикало О.В. 528 2018 тверда 580,00
978-966-382-671-4 Traumatology and Orthopedics =Травматологія та ортопедія. Затверджено Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів вищих медичних закладів навчальні заклади ІV рівня акредитації (протокол № 3 від 16.10.2012 р.). Голка Г.Г., Бур’янов О.А. (за ред.) 400 2018 тверда 390,00
978-966-382-863-3 Urology=Урологія. — 3-тє вид. Затверджено Міністерством охорони здоров’я України як національний підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол №2 від 26.10.2011 засідання науково-методичної комісії з медиц Пасєчніков С. П. (за ред.) 416 2020 тверда 340,00
978-966-382-801-5 Анатомия человека. — 2-е изд. Рекомендовано Центральным методичниым кабинетом по высшему медичному образованию МЗ УКраины как учебное пособие для студентов высших учебних заведений IV уровня аккредитации (протокол № 1 от 17.03.2011 г.). Черкасов В.Г., Кравчук С.Ю. 584 2020 тверда 380,00
978-966-382-752-0 Анатомія людини. Т.1. — 8-ме вид. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (лист № 1/11-12044 від 29.07.2014 р.). Головацький А.С. та ін. 368 2019 тверда 460,00
978-966-382-753-7 Анатомія людини. Т.2. — 7-ме вид. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (лист № 1/11-12044 від 29.07.2014). Головацький А. С. та ін. 456 2019 тверда 560,00
978-966-382-755-1 Анатомія людини. Т.3. — 6-те вид. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (лист № 1/11-12044 від 29.07.2014). Головацький А. С. та ін. 376 2019 тверда 480,00
978-966-382-707-0 Анатомія людини. — 2-ге вид. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 1 від 17.03.2011 р.). Черкасов В. Г., Кравчук С. Ю. 640 2018 тверда 390,00
978-966-382-760-5 Аптечна технологія ліків. — 5-те вид. Затверджено Міністерством охорони здоров’я України як національний підручник для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу (фармацевтичних факультетів) IV рівня акредитації. Тихонов О. І., Ярних Т. Г. 536 2019 тверда 365,00
978-966-382-778-0 Біоорганічна хімія. — 3-тє вид., стер. Рекомендовано Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів вищих медичних та фармацевтичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. Протокол №1 від 10.02.2004 р. Губський Ю. І. 416 2019 тверда 260,00
978-966-382-857-2 Біостатистика. Рекомендовано вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України як підручник з навчальної дисципліни “Соціальна медицина, громадське здоров’я” . Грузєва Т. С., Лехан В. М., Огнєв В. А. та ін. ; за заг. ред. Грузєвої Т. С. 384 2020 тверда 380,00
978-966-382-541-0 Біофізика. Фізичні методи аналізу та метрологія. Затверджено Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 4 від 14.11.2013 р.). Личковський Е.І. та ін. 464 2014 тверда 210,00
978-966-382-501-4 Вибрані лекції з онкології. Затверджено та рекомендовано Центральною методичною радою ЗДМУ, як навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності “Лабораторна діагностика (протокол № 5 від 25 травня 2017 р.). Шевченко А. І. та ін. 136 2020 м'яка 280,00
978-966-382-538-0 Вища математика. Затверджено Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Личковський Е. І. та ін. 632 2014 тверда 290,00
978-966-382-542-7 Внутрішня медицина. Затверджено Міністерством охорони здоров’я України (протокол № 2 від 01.06.2012 р. засідання Комісії з медицини науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України). Расін М. С. (за ред.) 320 2019 тверда 310,00
978-966-382-830-5 Гігієна та екологія. Рекомендовано вченою радою Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. як підручник для студентів медичних, педіатричного та стоматологічного факультетів медичних закладів вищої освіти ІV рівня акредитації (прот Бардов В. Г. (за ред.) 472 2020 тверда 680,00
978-966-382-819-0 Гістологія. Короткий курс. — 3-тє вид. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 4 від 14.11.2013 р.). Чайковський Ю. Б. (за ред.) 336 2020 тверда 200,00
978-966-382-815-2 Гістологія. Цитологія. Ембріологія : підручник для студ. стомат. ф-ту. Рекомендовано вченою радою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького як підручник для студентів стоматологічних факультетів. Луцик О.Д., Чайковський Ю.Б. (за ред.) 496 2020 тверда 550,00
978-966-382-698-1 Гістологія. Цитологія. Ембріологія.Національний підручник. Затверджено Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол № 2 від 02.06.2016 р.). Луцик О.Д., Чайковський Ю.Б. (за ред.) 592 2018 тверда 640,00
978-966-382-868-8 Дерматологія. Венерологія = Dermatology. Venereology : атлас укр. та англ. Мовами. Рекомендовано вченою радою Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського ( протокол №16 від 24.12.2019 року). Святенко Т.В., Свистунов І.В. 424 2020 тверда 860,00
978-966-382-256-3 Економіка охорони здоров’я. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (лист № 1/11-1225 від 26.02.2010). Рекомендовано Міністерством охорони здоров'я України. Москаленко В. Ф. (за ред.) 288 2010 тверда 158,00
978-966-382-821-3 Ендокринологія. — 5-те вид. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (лист № 1/11-10474 від 23.12.2009 р.). Комісаренко Ю. І., Михальчишин Г.П. (за ред.) 536 2020 тверда 540,00
978-966-382-864-0 Епідеміологія у схемах. Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету як навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти IV рівня акредитації та лікарів (протокол № 9 від 20.02.20 р.). М. Д. Чемич, Н. Г. Малиш, О. М. Чемич, Н. І. Ільїна. 256 2020 тверда 380,00
978-966-382-838-1 Епідеміологія: протиепідемічні заходи. Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету як навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти IV рівня акредитації та лікарів (протокол № 9 від 20.02.20 р.). Чемич М.Д. 288 2020 тверда 320,00
978-966-382-591-5 Загальна та неогранічна хімія. Рекомендовано до друку вченою радою ДВНЗ “Ужгородський національний університет” як підручник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 6 від 16.06.2016 року). Гомонай В. І. та ін. 448 2016 тверда 225,00
978-966-382-847-3 Загальна хірургія. — 2-ге вид. Рекомендовано Державною установою “Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України” як підручник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол засідання Комісії від 02.06.2017 № 2). Березницький Я. С. (за ред.) та ін. 344 2020 тверда 530,00
966-8609-67-0 Кандидозна інфекція у дітей. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів курсів підвищення кваліфікації. Чернишова Л. І., Самарін Д. В. 168 2006 м'яка 42,00
978-966-382-385-0 Карієс та некаріозні ураження твердих тканин зубів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для лікарів-інтернів за фахом ’Стоматологія” вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Мороз К. А. 240 2012 м'яка 240,00
978-966-382-521-2 Клиническая пульмонология детского возраста. — 3-е изд. Рекомендовано ученым советом Винницкого национального медицинского университета имени М. И. Пирогова в качестве учебного пособия для студентов, врачей-интернов, клинических ординаторов. Катилов А.В., Дмитриев Д.В. и др. 336 2020 тверда 420,00
978-966-382-601-1 Клиническое обследование ребенка. Рекомендовано к печати ученом советом Вінницького національного медичного університета имени Н.И. Пирогова в качестве учебно-методического пособия для студентов высшиз медицинских учебних заведений III–IV уровней. Катилов А. В., Дмитриев Д. В. и др. 560 2016 тверда 460,00
978-966-382-853-4 Клінічна пульмонологія дитячого віку. Рекомендовано вченою радою Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, як навчальний посібник для студентів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів/ Катілов О. В.,  Дмитрієв Д. В.,  Дмитрієва К. Ю. 320 2020 тверда 420,00
978-966-382-873-2 Клінічна фармакологія. Затверджено до видання вченою радою Харківського національного медичного університету як підручник (протокол №5 від 18.06.2020 року) Біловол О. М. (за ред.) 544 2021 тверда 560,00
978-966-382-779-7 Клінічна фармакологія. Рекомендовано вченою радою Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» як навчальний посібник (протокол № 8 від 26.04.2018 р.). Шоріков Є.І., Шумко Г.І. , Хухліна О.С. 512 2019 тверда 360,00
978-966-382-750-6 Лабораторна діагностика. — 2-ге вид. стер. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів МОЗ України. Купновицька І.Г., Ерстенюк А.М.(за ред.) 320 2019 тверда 235,00
978-966-382-776-6 Лекції з клінічної вертебрології. — 2-ге вид. Рекомендовано Державною установою “Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України” як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України. Колісник П.Ф. 184 2019 тверда 240,00
978-966-382-792-6 Матеріалознавство в стоматології. Реомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-23.2-97 від 18.07.2019 р.). Король Д. М. (за ред.) 400 2019 тверда 240,00
978-966-382-745-2 Медична ембріологія з основами тератології. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України. Сілкіна Ю.В. та ін. 208 2019 тверда 365,00
978-966-382-874-9 Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія. — 3-тє вид., оновл. та допов. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 5 від 28.12.2010 р.). Широбоков В. П. (за ред.) 920 2021 тверда 990,00
978-966-382-850-3 Медична психологія. Т.1. Загальна медична психологія. Рекомендовано вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів (протокол № 5 від 10.06.2020 р.). Пилягіна Г. Я. (за ред.) 288 2020 тверда 410,00
978-966-382-867-1 Медична психологія. Т.2. Спеціальна медична психологія. Рекомендовано вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів (протокол № 5 від 10.06.2020 р.). Пилягіна Г.Я. (за ред.) 496 2020 тверда 410,00
978-966-382-608-0 Медична та біологічна фізика. — 2-ге вид. Рекимендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації. Чалий О.В. та ін. 528 2017 тверда 290,00
978-966-382-590-8 Медична хімія. Рекомендовано до друку вченою радою хімічного факультету ДВНЗ Ужгородського національного університету як підручник для студентів медичного, фармацевтичного, біологічного напрямків ВНЗ III—IV рівнів акредитації. Гомонай В. І. та ін. 672 2016 тверда 320,00
966-8609-55-7 Менеджмент у фармації. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18-2-2764 від 22. 12. 2004 р.). Кузьмін О. Є., Громовик Б. П. 448 2005 тверда 132,00
978-966-382-647-9 Невідкладні стани на амбулаторному прийомі у стоматолога. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів. Купновицька І.Г., Кононенко Ю.Г.та ін. 288 2017 тверда 180,00
978-966-382-088-0 Нейроаксіальна анестезія. Регіонарні методи знеболення в практиці. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів. Тітов І. І. 144 2010 м'яка 50,00
978-966-382-870-1 Нейрохірургія. — 2-ге вид. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (лист № 08.01-47/2410 від 27.10.2010 р.). Цимбалюк В.І. (за ред.) 360 2020 тверда 450,00
978-966-382-872-5 Нормальна анатомія. — 3-тє вид. Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України як навчально-методичний посібник для студентів та викладачів медичних інститутів. Матешук-Вацеба Л. Р. 432 2020 тверда 400,00
978-966-382-441-3 Обладнання технологічних процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів напряму “Фармація” і “Біотехнологія” вищих навчальних закладів. Новіков В. П. (за ред.) 408 2012 тверда 210,00
978-966-382-791-9 Онкологія. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-23.2-96 від 18.07.2019 року). Шевченко А.І. та ін. 488 2020 тверда 590,00
978-966-382-015-6 Ортодонтія. Фліс П. С. 0 2019 тверда 350,00
978-966-382-848-0 Основи біоетики та біобезпеки. Рекомендовано вченою радою Української медичної стоматологічної академії як навчальний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня магістра, які навчаються за спеціальностями 221 «Стоматологія,» 222 «Медицина». Бобирьов В. М., Дворник В. М., Девяткіна Т. О. та ін . 248 2020 тверда 260,00
978-966-382-211-2 Основи внутрішньої медицини. Т.1. Рекомендовано Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Протокол № 08.01-22/2473 від 09.12.2008 р. Передерій В. Г., Ткач С. М. 640 2018 тверда 280,00
978-966-382-227-3 Основи внутрішньої медицини. Т.2. Рекомендовано Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Протокол № 08.01-22/2473 від 09.12.2008 р. Передерій В. Г., Ткач С. М. 784 2018 тверда 350,00
978-966-382-231-0 Основи внутрішньої медицини. Т.3. Рекомендовано Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Протокол № 2 від 19.03.2010 р. Передерій В. Г., Ткач С. М. 1006 2018 тверда 390,00
978-966-382-330-0 Основи гомеопатії. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Лист № 1/11-10749 від 30.12.2009 р. Гуцол Л. П. 344 2011 тверда 180,00
978-966-382-466-6 Основи екології. Затверджено Міністерством охорони здоров’я охорони здоров’я України як підручник для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Бардов В. Г., Федоренко В. І. 424 2013 тверда 180,00
978-966-382-288-4 Основи стандартизаціі та сертифікаціі лікарських засобів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Сметаніна К. І. 376 2010 тверда 220,00
978-966-382-226-6 Основы внутренней медицины. Том 2. Рекомендовано Министерством здравоохранения Украины как учебник для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации. Протокол № 08.01-22/2473 от 09.12.2008 г. Передерий В.Г., Ткач С.М. 976 2009 тверда 340,00
978-966-382-229-7 Основы внутренней медицины. Том 3. Передерий В.Г., Ткач С.М. 1304 2010 тверда 390,00
978-966-382-144-3 Основы деонтологии в стоматологии. Рузин Г. П. 120 2008 м'яка 70,00
978-966-382-607-3 Основы технологии операций в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Рекомендовано Центральным методичным кабинетом по высшему медицинскому образованию МЗ Украины в качестве учебного пособия для студентов стоматологических факультетов Рузин Г.П., Бурых М.П., Вакуленко Е.Н. 408 2016 тверда 210,00
978-966-382-655-4 Паліативна та хоспісна допомога. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів, лікарів-інтернів та лікарів слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти вищих навчальних закладів МОЗ України. Вороненко Ю.В., Губський Ю.І. (за ред.) 392 2017 тверда 240,00
978-966-382-422-2 Патентознавство. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів/ Москаленко В. Ф., Волох Д. М. та ін. 360 2012 тверда 126,00
978-966-382-758-2 Патоморфологія основних захворювань щелепно-лицьової ділянки. Рекомендовано вченою радою У країнської медичної стоматологічної академії як навчальний посібник для ст удентів стоматологічних факультетів закладів вищої освіти МОЗ України. Старченко І.І., Філенко Б.М. та ін. 128 2019 тверда 240,00
978-966-382-576-2 Патоморфологія та гістологія. Рекомендовано вченою радою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (протокол № 8 від 16.09.2015 р.). Рекомендовано вченою радою ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” Зербіно Д.Д., Багрій М.М., Боднар Я.Я. 800 2016 тверда 850,00
978-966-382-871-8 Патоморфологія. Загальна патоморфологія. Затверджено та рекомендовано вченою радою Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України як навчальний посібник (протокол № 2 від 25 листопада 2019 року). Боднар Я. Я. та ін. 248 2020 тверда 460,00
978-966-382-701-8 Патофізіологія. Т.1. Загальна патологія. Атаман О. В. 584 2018 тверда 590,00
978-966-382-770-4 Патофізіологія. Т.2. Патофізіологія органів і систем. — 3-тє вид. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Атаман О. В. 448 2019 тверда 500,00
978-966-382-695-0 Педіатрія. 5-те вид. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 3 від 18.10.2007 року). Тяжка О.В. (за ред.) 1152 2018 тверда 450,00
978-966-382-802-2 Питание детей грудного и младшего возраста (0-23 месяцев). Катилов А.В. и др. 68 2019 м'яка 130,00
978-966-382-860-2 Побічна дія ліків. Том 1 = Side Effects of Medications. Volume 1. Рекомендовано вченою радою Української медичної стоматологічної академії як навчальний посібник для закладів вищої освіти України, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти. Бобирьов В. М., Потяженко М.М., Бєляєва О. М. та ін. 352 2020 тверда 350,00
978-966-382-729-2 Практична мікробіологія. Рекомендовано до друку вченою радою ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України" (протокол засідання № 17 від 20 травня 2016 року). Широбоков В.П., Климнюк С. І. (за ред.) 584 2018 тверда 660,00
978-966-382-516-8 Пропедевтика внутрішньої медицини. Затверджено Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 2 від 01.06.2012 р.). Расін М. С. (за ред.) 208 2019 тверда 220,00
978-966-382-427-7 Пропедевтика ортопедической стоматологии. Рекомендовано Центральным методичным кабінетом по высшему медицинскому образованию МЗ Украины в качестве учебника для студентов стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений. Король М. Д. (под ред.) 280 2012 тверда 210,00
978-966-382-796-4 Пропедевтика ортопедичної стоматології. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-23-2-61 від 21.11.2018 р.). Король Д. М. та ін. 328 2019 тверда 220,00
978-966-382-667-7 Пропедевтическая педиатрия (на русск. яз.). Рекомендовано Центральним методичним кабінетом вищої медичної освіти охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Майданник В.Г. и др. 888 2017 тверда 470,00
978-966-382-711-7 Пропедевтична педіатрія. — 2-ге вид., випр. та допов. Рекомендовано Центральним методичним кабінето з вищої медичної освіти МОЗ України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 2 від 01.06.2012 р. Майданник В. Г. (за ред.) 880 2018 тверда 520,00
978-966-382-561-8 Протиінфекційні лікарські засоби. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів (лист № 1/11-2507 від 29.03.2010 року). Крайдашенко О. В. та ін. 424 2019 м'яка 210,00
978-966-382-599-1 Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика. — 2-ге вид. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 3 від 16.10.2012 р.). Ковальський О. В. та ін. 512 2017 тверда 510,00
978-966-382-312-6 Терапевтична стоматологія. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (лист № 23-01-9/12 від 18.01.2011 р.). Ніколішин А. К. (за ред) 680 2012 тверда 575,00
978-966-382-756-8 Термінологічний словник: Біологічна безпека. Епідеміологія. Паразитологія. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-10057 від 17.07.2015 р.). Виноград Н.О. 312 2019 тверда 240,00
978-966-382-582-3 Травматология и ортопедия. Утверждено Министерством здравоохранения в качестве учебника для студентов высших медицинских учебних заведений IV уровня аккредитации (протокол № 3 от 16.10.2012 г.). Голка Г. Г., Бурьянов О. А. и др. 448 2016 тверда 450,00
978-966-382-783-4 Травматологія та ортопедія. — 2-ге вид. Затверджено Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Голка Г.Г., Бур’янов О.А. (за ред.) 416 2019 тверда 340,00
978-966-382-780-3 Урологія. — 3-тє вид. випр. і доп. Затверджено Міністерством охорони здоров’я України як національний підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 2 від 26.10.2011 р.) засідання науково-методичної комісі Пасєчніков С. П. (за ред.) 424 2019 тверда 480,00
978-966-382-651-6 Фармакология в рисунках и схемах. Печатається по решению Ученого совета Одесского національного медицинского университета (протокол № 6 от 18.02.2016 г.). Годован В. В. 464 2017 тверда 250,00
978-966-382-803-9 Фармакологія : підручник для студентів медичних та стоматологічних факультетів. Рекомендовано вченою радою Одеського національного медичного університету як підручник для студентів медичних та стоматологічних факультетів. Чекман І.С., Бобирьов В.М., Кресюн В.Й. та ін. 472 2020 тверда 510,00
978-966-382-668-4 Фармакологія : практикум. Рекомендовано Державною установою “Центральний методичний кабінет з вищиї медичної освіти МОЗ України” як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України. Бобирьов В.М. та ін. 352 2017 тверда 260,00
978-966-382-721-6 Фармакологія в рисунках і схемах. Друкується за рішенням ученої ради Одеського національного медичного університету як навчальний посібник для студентів вищих медичних і фармацевтичних вузів ІІІ- ІV рівнів акредитації (протокол № 9 від 18.04.2018 р.) Годован В. В. 464 2019 тверда 250,00
978-966-382-618-9 Фармакотерапия в стоматологии. Рекомендовано Центральным методическим кабинетом высшего медицинскогообразования Министерства здравоохранения Украины в качестве учебного пособия для студентов стоматологических факультетов. Бобирев В.Н., Петрова Т. А. 392 2016 тверда 220,00
978-966-382-465-9 Фармакотерапия. Утверждено Министерством образования и науки, молодежи и спорта України в качестве учебника для студентов высшего фармацевтического учебного заведения и фармацевтических факультетов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккре Крайдашенко О. В. и др. 536 2013 тверда 320,00
978-966-382-486-4 Фармакотерапія. Видання 2-ге. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Крайдашенко О.В. та ін. 644 2019 тверда 380,00
978-966-382-652-3 Фармацевтична хімія.— 3-тє вид. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лис т № 1/11-5670 від 13.06.2017 р.) Безуглий П.О. (за ред.) 456 2017 тверда 205,00
978-966-382-505-27 Фізична та колоїдна хімія. Вид. 3-те. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 14/18-Г-314 від 29.06.2006 р.). Гомонай В. І. 496 2014 тверда 240,00
978-966-382-761-2 Фізіологія : навчально-методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи. Рекомендовано Державною установою “Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України” як навчально-методичний посібник для студентів. Гжегоцький М. Р. та ін. 464 2019 тверда 790,00
978-966-382-215-0 Фізіологія в запитаннях і відповідях. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Протокол № 3 від 18.10.2007 р. Філімонов В. І. 456 2010 тверда 220,00
978-966-382-694-3 Фізіологія. 4-те вид. Затверджено Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 3 від 16.10.2012 р. засідання Комісії з медицини науково-методичної ради з питань Шевчук В. Г. та ін. 448 2018 тверда 480,00
978-966-382-785-8 Фізіологія. Короткий курс. — 2-ге вид. Рекомендовано вченою радю Вінницького медичного університету імені М.І.Пирогова як навчальний посібник (протокол № 11 від 26 червня 2019 р.). Мороз В.М., Йолтухівський М.В. (за ред.) 392 2019 тверда 360,00
978-966-382-736-0 Харчування дітей перших років життя (0–23 місяців). Катілов О.В. та ін. 64 2019 м'яка 250,00
978-966-382-373-7 Хирургия. Рекомендовано Министерством здравоохранения Украины в качестве учебника для студентов высших медицинских учебних заведений III—IV уровня аккредитации (протокол № 2 от 26.10.2011 г.). Захараш М. П. и др. 688 2014 тверда 580,00
978-966-382-061-3 Хірургічні захворювання у дітей. Рекомендовано ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Протокол №1 від 23.03.2007 р. Кривченя Д. Ю., Лисак С. В. та ін. 256 2019 тверда 250,00
978-966-382-813-8 Хірургія : підручник для студентів стомат. факультетів. Рекомендовано вченою радою Української медичної стоматологічної академії як підручник для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої овіти МОЗ України. Малик С. В. (за заг. ред.). 440 2020 тверда 420,00
978-966-382-834-3 Хірургія. Рекомендовано до видання вченою радою ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України” як підручник для студентів 4–6 курсів закладів вищої медичної освіти (протокол № 5 від 26 грудня 2019 p.) Березницький Я. С.(за ред.) 528 2020 тверда 750,00
978-966-382-730-8 Хірургія. Т1. Рекомендовано до видання вченою радою Донецького національного медичного університету як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів (протокол № 9 від 25 травня 2017 р.) Кондратенко П.Г., Русін В.І. (за ред.) 704 2019 тверда 680,00
978-966-382-732-2 Хірургія. Т2. Рекомендовано до видання вченою радою Донецького національного медичного університету як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів (протокол № 9 від 25 травня 2017 р.). Кондратенко П.Г., Русін В.І. (за ред.) 704 2019 тверда 680,00
978-966-382-560-1 Эндокринология.- 2-е изд. Утверждено Министерством образования и науки Украины в качестве учебника для высших медицинских учебных заведений ІV уровня аккредитации. Письмо № 1/11–10474 от 23.12.2009 г. Боднар П. Н. (под ред.) 488 2016 тверда 460,00