Акції
ISBN Назва Автор Сторінок Рік Обкладинка Ціна, грн.
Видавництво "Книга-Плюс"
ISBN Назва Автор Сторінок Рік Обкладинка Ціна, грн.
ISBN 978-966-460-130-3 Clinical neurology. Course of Lectures= Клінічна неврологія. Курс лекцій. Рекомендовано рішенням Вченої ради Київського медичного університету. Копчак O.O., Бачинська Н.Ю. 192 2021 м'яка 300,00
978-966-460-131-0 Dental caries. Pulpitis. Apical periodontitis = Карієс зубів. Пульпіт. Верхівковий пародонтит. Лист Міністерства охорони здоров'я України від 30 березня , 2015 № 23-01-9 / 124 Борисенко А. В. 580 2020 тверда 700,00
978-966-460-083-2 Dental-Prosthetic technique= Зубопротезна техніка. Затверджено МОЗ України як підручник для англомовних студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України. Рожко М.М. 560 2016 тверда 500,00
978-966-460-141-9 Englich for phisical and occupatinal therapists = Англійська мова для фізичних та ерготерапевтів. Затверджено на засіданні циклової методичної комісії з суспільно-лінгвістичних дисциплін НМУ імені О.О. Богомольця як навчальний посібник для студентів медико-психологічних факультетів закладів вищої освіти у галузі охорони здоров’я ІV рівня акредитації (протокол №11 від 27.06.2023 ). Сторожук Х.В., Груша Л.О., Левчук А.І., Яхно Т.В. 132 2023 м'яка 200,00
978-966-460-109-9 English for Dentists = Англійська мова для стоматологів. Рекомендовано Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця як підручник для студентів вищих навчальних закладів – медичних університетів, інститутів й академій. Аврахова Л.Я., Паламаренко І.О., Голік О.В., та. інш. 216 2020 тверда 330,00
ISBN 978-966-460-141-9 English for physical rehabilitologists and therapists.=Англійська для фізичних реабілітологів і терапевтів. L. Avrakhova, L. Grusha, A. Levchuk. 104 2021 м'яка 200,00
978-966-460-105-1 General and mediсal psychology=Загальна і медична психологія. Друге доповнене видання. Прийнята та рекомендована Вченою радою на засіданні Методична комісія з медичних та психологічних предметів 11.04.2017, провадження № 5. Olena O. Lazurenko, Oleksandr Yu. Tabachnikov 232 2018 тверда 400,00
978-966-460-132-7 Guidelines Obstetrics. For students of 4th, 5th and 6th years of study Medical faculty Department of obstetrics and gynecology = Нормальне акушерство. Для студентів 4, 5 та 6 курсів медичного факультету кафедри акушерства та гінекології. А. Senchuk, I. Chermak, I. Ventskivska, D. Martynova, V. Boykо 204 2020 м'яка 350,00
978-966-460-121-1 Guidelines. Pathological Obstetrics. Study guide. For students of 4th, 5th and 6th years of study Medical faculty Department of obstetrics and gynecology = Патологічне акушерство. Навчальний посібник. Для студентів 4, 5 та 6 курсів. Senchuk А., Chermak I., Ventskivska I., Martynova D., Boykо V. 210 2020 тверда 350,00
978-966-460-130-3 Histology, cytology and embryology (must have for training to exam)=Гістологія, цитологія та ембріологія (підготовка до іспиту). Рекомендовано Методичним комітетом Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, N 2 від 21.10.2019. Мельник Н.О. 368 2020 тверда 600,00
978-966-460-100-6 Histology, cytology and embryology = Гістологія, цитологія та ембріологія. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для англомовних студентів вищих навчальних закладів МОЗ України. Мельник Н.О. 416 2019 тверда 600,00
978-966-460-099-3 Histology, cytology, embryology. English-ukrainian dictionary = Англо-український словник гістологічних термінів. Рекомендовано на засіданні кафедри гістології та ембріології (№ 2 від 29.08.2017). Мельник Н.О. 78 2017 м'яка 40,00
978-966-460-084-9 History of medicine = Історія медицини. Рекомендовано до друку Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця як підручник для вищих медичних навчальних закладів (протокол № 4 від 26.02.2019 р.) Ступак Ф.Я. 128 2020 тверда 450,00
978-966-460-088-7 Lexicon. For the medical students of universities with III-IV accreditation levels = Лексікон. Для студентов высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации. Кісельова О.Г. 144 2021 м'яка 200,00
978-966-460-043-3 Medical latin terminology workbook: study guide = Робочий зошит з медичної латинської термінології: навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством здоров'я України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України. Kiselova O.H., Lekhnitska S.I., Shpynta G.M. 140 2018 м'яка 220,00
978-966-460-095-5 Medical English Competence = Вивчення англійської мови для студентів медиків. Рекомендовано вченою радою ВНКЗ Львівської обласної ради «Львівський інститут медсестер та лабораторної медицини імені Андрія Крупинського» як підручник. O. S. Isayeva, M.Yu. Shumylo, L.Ya. Avrahova, I.O. Palamarenko, I.R. Khmilyar 360 2018 тверда 300,00
  Ophthalmology. Practical course. Офтальмологія. Практичний курс. Вітовська О. 160 2021 тверда 400,00
978-966-460-139-6 Professional English for Medical Purposes=Професійна англійська для медичних потреб. Затверджено на засіданні циклової методичної комісії з суспільно-лінгвістичних дисциплін НМУ імені О.О. Богомольця як підручник для студентів медичних факультетів закладів вищої освіти у галузі охорони здоров’я IV рівня акредитації (протокол № 11 від 27.06.2023). Сачук О.В., Сторожук Х.В., Коломієць Т.В., Камінська І.П. 320 2023 м'яка 400,00
978-966-460-125-9 Radiology practical training for independent work of students in preparation for practical classes. Dental faculty = Практичне заняття з радіології для самостійної роботи студентів при підготовці до практичних занять. Стоматологічний факультет. М.М. Ткаченко, Н.В. Танасічук-Гажиєва, 112 2020 м'яка 180,00
978-966-460-121-1 Radiology practical training for independent work of students in preparation for practical classes. Part 1= Практичне заняття з радіології для самостійної роботи студентів при підготовці до практичних занять. Частина 1. Ткаченко М.М. 84 2019 м'яка 180,00
978-966-460-121-1 Radiology practical training for independent work of students in preparation for practical classes. Part 2= Практичне заняття з радіології для самостійної роботи студентів при підготовці до практичних занять. Частина 2. Ткаченко М.М. 128 2019 м'яка 180,00
978-966-460-121-1 Radiology practical training for sndependent work of students in preparation for practical classes. Part 3. Madical faculty = Практичне заняття з радіології для самостійної роботи студентів під час підготовки до практичних занять. Частина 3. Медичний Ткаченко М.М. 88 2020 м'яка 180,00
978-966-460-124-2 Social medicine and public health module №1 «Biostatistic». Methodical guidelines for student’s practical classes for 3rd year study masters Specialty 222 «Medicine»= Соціальна медицина та охорона здоров'я. Модуль №1 «Біостатистика». Gruzieva T. S., Lytvynova L. O., Hrechyshkina N.V., Vasyuta V. A., Antonyuk O. Y. 80 2021 м'яка 120,00
978-966-460-023-8 Study Guide of Surgery for Medical Students (module 2) = Навчальний посібник з хірургії для студентів-медиків (модуль 2). Рекомендовано ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних медичних закладів. Безродный Б., Колосович И., Кучер М., Теплый В., Сидоренко Р., Петренко О. 256 2010 тверда 150,00
978-966-460-037-2 Study Guide of Surgery for Medical Students (module 4) = Навчальний посібник з хірургії для студентів-медиків (модуль 4). Рекомендовано ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для англомовних студентів. Безродный Б., Колосович И., Кучер М. 600 2012 тверда 300,00
978-966-460-117-4 The manual for the course “History of Ukraine and ukrainian culture" in a concise form = Посібник для курсу «Історія України та українська культура» у стислій формі. Рекомендовано Вченою радою факультету для підготовки іноземних громадян. Величко О.Б., Розовик О.Д. 216 2019 м'яка 200,00
  Workbook for practical classes in histology, cytology, embryology = Робочий зошит для практичних занять з гістології, цитології, ембріології. Затвердженоі Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Sokurenko L.M., Chaikovsky Y.B., Raskalei T.Ya. та інш. 96 2021 м'яка 180,00
978-966-460-143-3 Workbook for students’ individual work types of the 4-year Learning discipline «Children surgical dentistry» Module 1 Anesthesia and tooth extraction in children,inflammatory disease of the maxillofacial area tissues. Specialities “Dentistry” prof. Yakovenko L.N. 136 2021 м'яка 220,00
  Workbook for students’ individual work types of the 5-year Learning discipline «Children surgical dentistry» Module 2=Робочий зошит для самостійної роботи студентів 5 курса з дисципліни "Дитяча хірургічна стоматологія". Модуль 2 Яковенко Л.М. 0 0 м'яка 220,00
978-966-460-097-9 Workbook general pathomorphology = Робочий зошит з загальної патоморфології. Гичка С.Г., Кузик П.В., Кособродова Г.Х., Кризина Є.В. 160 2018 м'яка 180,00
978-966-460-116-7 Актуальные вопросы системы гемостаза. Мельник А.А. 232 2019 м'яка 220,00
966-7619-22-2 Акушерство. Фантомный курс. Жиляев Н,И., Жиляев Н.Н., Сопель В.В. 240 2002 м'яка 100,00
978-966-460-079-5 Алгоритми виконання стоматологічних маніпуляцій з дисципліни «Дитяча хірургічна стоматологія» до комплексного практично-орієнтованого державного іспиту зі стоматології. Яковенко Л.М., Чехова І.Л., Єгоров Р.І. 40 2017 м'яка 50,00
978-966-460-093-1 Алгоритми маніпуляцій до державної атестації з стоматології. Затверджено рішенням Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця ( протокол № 12 від 27 квітня 2017 р.). Біденко Н. В. 456 2018 м'яка 400,00
966-7619-79-6 Алгоритмы современной онкологии. Утверждено ЦМК МЗ Украины в качестве учебного пособия для студентов медицинских вузов IV уровня аккредитации (протокол № 2 от 27.05.2005). Щепотин И.Б. 304 2006 тверда 150,00
978-966-460-021-1 Амбулаторна хірургія. Коржик Н.Г. 264 2010 м'яка 150,00
  Анатомічний плакат 0 0 60,00
  Анатомічний плакат "М'язи людини". Вигляд ззаду. 0 0 150,00
  Анатомічний плакат "М'язи людини". Вигляд спереду. 0 0 150,00
  Анатомічний плакат "Скелет людини". 0 0 150,00
978-966-7619-94-7. Анатомія внутрішніх органів. Спланхнологія. Видання 5-е доповнене. Затверджено центральним методичним кабінетом з вищої освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів та викладачів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації. Чорнокульський С.Т. 152 2020 м'яка 170,00
978-966-460-036-5 Анатомія кісток та їх з'єднань (остео-артросиндесмологія). Видання 5-е доповнене. Затверджено центральним методичним кабінетом з вищої освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів та викладачів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів Чорнокульський С.Т. 160 2022 м'яка 170,00
  Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять). Видання 14-е. – К.: Книга-плюс, 2023. – 124 с. Черкасов В.Г., Дзевульська І.В., Ковальчук О.І. За редакцією О. І. Ковальчука 124 2023 м'яка 280,00
9789667619947 Анатомія м'язів (міологія). Атлас схем та малюнків. Навчально-методичний посібник (видання третє, доповнене). Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України, як навчальнометодичний посібник . Чорнокульський С.Т. 160 2022 м'яка 170,00
978-966-460-062-7 Анатомія судин і нервів верхньої та нижньої кінцівок. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров'я України, як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів III–IVрівнів а Чорнокульський С.Т. 95 2018 м'яка 140,00
978-966-460-012-2. Анатомія судин та нервів голови і шиї: ангіоневрологія. Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров'я України як навчально методичний посібник для студентів та викладачів вищих медичних навчальних Чорнокульский С.Т. 120 2019 м'яка 170,00
978-966-460-033-4 Анатомія судин та нервів тулуба (ангіоневрологія) навчально-методичний посібник. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров'я України як навчальний посібник для студентів. Чорнокульский С.Т. 120 2019 м'яка 170,00
978-966-460-045-7 Анатомія центральної нервової системи та органів чуттів. Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ як навчально-методичний посібник для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів. Чорнокульський Сергій Тимофійович 160 2023 м'яка 170,00
966-7619-48-6 Антибактеріальна і протимікозна терапія у клінічній медицині. Сахарчук І.І., Ільницький Р.І. 426 2004 тверда 100,00
966-7619-74-5 Антигомотоксическая терапия распространенных забол. у детей (справочное пособие для врачей) Ч. 2. Кривопустов С.П. 248 2006 м'яка 50,00
966-7619-65-6 Антигомотоксическая терапия распространенных заболеваний у детей (справочное пособие для врачей). Ч. 1. Кривопустов С.П. 144 2005 м'яка 50,00
978-966-460-031-0 Атлас хирургических стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области у детей. 504 2012 тверда 250,00
978-966-460-020-7 Биотерапия опухолей. Ялкут С.И., Потебня Г.П. 468 2010 м'яка 100,00
978-966-460-158-7 Біологічна та біоорганічна хімія. Робочий зошит для практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти (IV семестр) спеціальності 225 «Медична психологія». Розглянуто та схвалено на навчально-методичному засіданні кафедри медичної біохімії та молекулярної біології НМУ імені О.О. Богомольця, 01.12.2023 р., протокол № 11 Розглянуто та затверджено на засіданні ЦМК з природничих дисциплін НМУ імені О.О. Богомольця, 04.12.2023 .року, протокол №4 Яніцька Л.В. 136 2024 м'яка 360,00
978-966-460-004-7 Біостатистика. Допущено Міністерством охорони здоров'я як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Москаленко В.Ф. 184 2009 тверда 120,00
978-966-460-002-3 Болезнь и власть. Когда президент болен. Книга 3. Сохин А.А. 336 2009 тверда 100,00
978-966-460-105-1 Вікова психологія: навчальний посібник. Рекомендовано рішенням Вченої ради медико-психологічного факультету (протокол № 9 від 13 квітня 2017 р.) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Тертична Н.А. 352 2018 тверда 300,00
978-966-460-029-7 Война полов. Неразгаданная тайна природы. Сохин А.А. 352 2011 тверда 100,00
966-7619-63-Х Воспалительные заболевания бронхов: дифференциальная диагностика и лечение. Сахарчук І.І., Ільницький Р.І. 224 2005 тверда 100,00
966-7619-78-8 Воспалительные заболевания легких и плевры: дифференциальная диагностика и лечение. Сахарчук І.І., Ільницький Р.І. 296 2006 тверда 100,00
978-966-460-094-8 Вплив конкуренції на громадське здоров'я нації України. Ветчінін В.В. 286 2017 м'яка 234,00
978-966-460-087-0 Врожденные пороки сердца у взрослых.Синдром Эйзенмергера. Коноплева Л.Ф. 160 2016 тверда 100,00
978-966-460-025-2 Врожденные пороки сердца. Зиньковский М.Ф. 1200 2010 тверда 2 000,00
978-966-460-000-9 Гомеопатия в стоматологии. Бадья Л.Н. 160 2008 м'яка 100,00
978-966-460-139-6 Громадське здоров'я. Навчальний посібник. Рекомендовано Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України як навчальний посібник з навчальної дисципліни «Соціальна медицина, громадське здоров’я» (модуль № 2) Грузєва Т.С., Галієнко Л.І., Гречишкіна Н.В., Донік О.М., Замкевич В.Б., Іншакова Г.В., Литвинова Л.О., Короленко В.В., Власенко С.В. 296 2021 тверда 350,00
978-966-460-108-2 Детская терапевтическая стоматология. Т. 2. Рекомендовано Ученым советом Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца как учебник для студентов медцинских заведений высшего образования (протокол №13 от 25.06.2018). Хоменко Л.А., Майданник В.Г., Голубева И.Н., Остапко Е.И., Биденко Н.В., Кривонос Ю.Н. 308 2018 тверда 450,00
978-966-460-103-7 Детская терапевтическая стоматология. Том 1. Рекомендовано Ученым советом Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца как учебник для студентов медцинских заведений высшего образования (протокол №13 от 25.06.2018). Хоменко Л.А., Биденко Н.В., Остапко Е.И., Савичук А.В., Чайковский Ю.Б., Голубева И.Н., Сороченко Г.В., Шматко 396 2018 тверда 450,00
978-966-460-012-2 Диагностика и лечение травматических повреждений мыщелкового отростка нижней челюсти у детей. Харьков Л.В. 120 2010 м'яка 50,00
966-7619-66-4 Дитяча травматологія. Дольницький О.В., Кривченя Д.Ю., Поліщук М.Є. 472 2006 м'яка 200,00
978-966-460-092-4 Дифференциальная диагностика эрозивных и язвенных поражений слизистой оболочки полости рта. Несин А.Ф. 262 2019 тверда 250,00
978-966-460-076-4 Дренирование ран и полостей в хирургии. Зюбрицкий Н.М. 371 2015 тверда 300,00
978-966-460-177-2 Загальна біологічна хімія та біохімія рухової активності. Робочий зошит для практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 227 «Терапія та реабілітація». Розглянуто та схвалено на навчально-методичному засіданні кафедри медичної біохімії та молекулярної біології НМУ імені О.О. Богомольця, 01.12.2023 р., протокол № 11 Розглянуто та затверджено на засіданні ЦМК з природничих Яніцька Л.В. 132 2024 м'яка 360,00
978-966-460-166-2 Збірник тестових завдань з медичної інформатики. Ухвалено до друку Вченою радою факультета підготовки іноземних громадян Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 6 від 09.02.2024 р.) Стучинська Н.В., Чалий К.О., Кривенко І.П. і інш. 112 2024 м'яка 150,00
978-966-460-165-5 Збірник тестових завданьз медичної і біологічної фізики. Ухвалено до друку Вченою радою факультета підготовки іноземних громадян Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 6 від 09.02.2024 р.). Стучинська Н.В., Чалий О.В., Чалий К.О. і інш. 132 2024 м'яка 160,00
  Зубопротезна техніка. Видання 4-е перероблене та доповнене. Рекомендовано Вченою радою Івано-Франківського національного медичного університету як підручник для аспірантів, лікарів-інтернів, студентів стоматологічних факультетів, зуботехнічних відділень медичних закладів вищої освіти (протокол № 18 від 26 грудня 2023 року) М.М. Рожко, В.П. Неспрядько, І.В. Палійчук, Т.М. Дмитришин, М.В. Мельничук, Л.І. Пелехан, Г.З. Парасюк, Р.І. Вербовська, В.М. Штурмак, І.О. Кінаш, Б.Л. Пелехан, Г.С. Орнат, Т.Я. Дівнич, В.П. Левко, О.І. Бульбук, С.М. Рожко, В.І. Палійчук, Т.П. Кривенький, В.А. Лабунець, Ю.В. Редушко, З.Т. Костишин. 696 2024 тверда 1 000,00
978-966-460-110-5(978-3-319-53576-0) Иммуногистохимия в диагностике опухолей. Туффаха С.А. Муин, Гичка С., Гуски Ганс, Кристиансен Глен 316 2018 тверда 800,00
978-966-460-069-6 Історія медицини. Видання 4-е виправлене і доповнене. Рекомендовано до друку Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, як підручник для вищих медичних навчальних закладів ( протокол № 4 від 26.02.2019). Ступак Ф.Я. 176 2020 тверда 300,00
978-966-460-111-2 Історія психології: навчальний посібник. Рекомендовано рішенням вченої ради медико-психологічного факультету (протокол № 9 від 13 квітня 2017 р.) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Тертична Н.А. 352 2018 тверда 300,00
978-966-460-048-1 Клинические лабораторные тесты для практической медицины, их интерпретация. Мельник А.А. 308 2017 м'яка 200,00
978-966-460-129-7 Клінічна (медична) психологія. Підручник. Рекомендовано вченою радою Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет». Табачніков О.Ю., Абдряхімова Ц.Б., Копчак О.О. 264 2020 тверда 350,00
978-966-460-150-1 Клінічна неврологія. Курс лекцій. Копчак O.O., Бачинська Н.Ю., Худенко Л.І. та ін. 208 2023 тверда 400,00
978-5-93268-030-8 Кожные и венерические болезни. Практикующему врачу. Кулага В.В. 512 2013 м'яка 200,00
978-966-460-123-5 Компендіум з спеціальної гістології та ембріології. Рекомендовано Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, як посібник для студентів медичного, медико-психологічного та стоматологічного факультетів (протокол засідання № 6 від 26.11.2020 р.) Грабовий О. М., Яременко Л. М., Божко О. Г., Чайковський Ю. Б. 344 2020 м'яка 400,00
978-966-460-127-3 Компендіум з цитології, загальної ембріології та гістології. Рекомендовано Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця як посібник для студентів медичного, медико-психологічного та стоматологічного факультетів. Грабовий О. М., Яременко Л. М., Божко О. Г., Чайковський Ю. Б. 144 2020 м'яка 220,00
966-7619-77-Х Краткий курс лекций по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Утверждено ученым советом ХГМУ. Протокол № 6 от 17.06.2004. Рузин Г.П. 232 2006 м'яка 100,00
  Крок 1. Збірник теcтів 2005-2018 рр.Test items for licensing examination. Krok 1. Medicine 300 2018 м'яка 180,00
978-966-460-141-9 Лабораторний журнал з дисципліни “Біологічна хімія” у двох частинах. Навчально-методичний посібник. Частина 1. Модуль 1. Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, амінокислот. Рекомендовано до друку Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 4 від 01 грудня 2022 року) Ніженковська І.В., Кузнецова О.В., Нароха В.П. 68 2023 м'яка 150,00
978-966-460-141-9 Лабораторний журнал з дисципліни “Біологічна хімія” у двох частинах. Навчально-методичний посібник. Частина 1. Модуль 1. Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, амінокислот. Рекомендовано до друку Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 4 від 01 грудня 2022 року) Ніженковська І.В., Кузнецова О.В., Нароха В.П. 68 2023 м'яка 160,00
978-966-460-168-6 Лабораторний журнал з дисципліни “Біологічна хімія” у двох частинах. Навчально-методичний посібник. Частина ІІ. Модуль 2. Біохімічні основи проліферації, міжклітинних комунікацій органів і тканин людини. Основи фармацевтичної біохімії. Рекомендовано до друку Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 10 від 27 квітня 2023 року) Ніженковська І.В., Кузнецова О.В., Нароха В.П. 68 2023 м'яка 160,00
978-966-460-169-3 Лапароскопічна повна мезоколічна ексцизія. Шлях до опанування / Серія: Мінімально інвазивні процедури та базова хірургічна анатомія / (україномовне видання). Мірошниченко Євген. 144 2023 тверда 450,00
978-966-460-043-3 Латинська мова та медична термінологія (робочий зошит до практикуму). Видання 3-е доповнене та удо.Рекомендовано Міністерством здоров'я України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол № 1 від 24.03.2016). Кісельова О.Г., Лехніцька С.І., Шпинта Г.М. 148 2023 м'яка 280,00
978-966-460-075-7 Лексичний додаток з дисципліни латинська мова та медична термінологія. Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації ( протокол № 4 від 16.12.2015 р.). Гриф надано МОЗ України (лист № 23-01-9/650 від 24. 12. 2015) Кісельова О.Г., Ніколаєнко О.І. 112 2023 м'яка 180,00
978-966-460-043-5 Лексичний мінімум з латинської мови (для студентів фармацевтичного факультету). Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації ( протокол № 4 від 16.12.2015 р.). (лист № 23-01-9/649 Кісельова О.Г., Ніколаєнко О.А., Шпинта Г.М. 96 2023 м'яка 200,00
978-966-460-130-3 Лечение огнестрельных ранений магистральных артерий. Роговский В.М., Щепетов Н.В., Гуменюк К.В., Гибало Р.В. 114 2021 тверда 200,00
ISBN 978-966-460-153-2 Лікування вогнепальних поранень магістральних артерій. Роговський В.М., Щепетов М.В., Гуменюк К.В., Гибало Р.В. 128 2022 тверда 300,00
  Лінійка кардіологічна 2020 р. 0 0 81,00
978-966-460-112-9 Логопедична скарбничка. Рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник дошкільних та шкільних загальноосвітніх закладів. Наказ № 750 від 24 червня 2014 року. Пінчук Ю.В., Циба Л.Л. 116 2019 тверда 350,00
978-966-460-176-2 Медична біохімія. Робочий зошит для практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 222 «Медицина», 228 «Педіатрія». 2-й курс. Розглянуто та схвалено на навчально-методичному засіданні кафедри медичної біохімії та молекулярної біології НМУ імені О.О. Богомольця, 01.12.2023 р., протокол № 11. Розглянуто та затверджено на засіданні ЦМК з природничих дисциплін НМУ імені О.О. Богомольця, 04.12.2023 року, протокол № 4. Яніцька Л.В. 144 2024 м'яка 360,00
978-966-460-180-1 Медична біохімія. Робочий зошит для самостійної роботи до практичних занять з медичної біохіміїдля здобувачів другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня вищої освіти 1 року навчання галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальностей: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія». Затверджено: На засіданні циклової методичної комісії з природничих дисциплін Національного медичного університету імені О.О. Богомольця я Яніцька Л.В. 100 2024 м'яка 300,00
978-966-460-101-3 Медична рецептура. Навчальний посібник для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей, викладачів, лікарів, провізорів і фармацевтів. Зайченко Г.В., Горчакова Н.О., Савченко Н.В., Дяченко В.Ю., Шумейко О.В., Кава Т.В. 72 2021 м'яка 100,00
  Міжнародна анатомічна термінологія (латинська, українська, англійська) / International anatomical termsnology (Latin, Ukrainian, English). Ковальчук О.І. 128 2023 м'яка 220,00
978-966-460-178-1 Молекулярна біологія. Робочий зошит для практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 222 «МЕДИЦИНА», 228 «ПЕДІАТРІЯ». Розглянуто та схвалено на навчально-методичному засіданні кафедри медичної біохімії та молекулярної біології НМУ імені О.О. Богомольця, 01.12.2023 р., протокол № 11 Розглянуто та затверджено на засіданні ЦМК з природничих дисциплін НМУ імені О.О. Богомольця, Яніцька Л.В., Іщенко А.А., Білявський С.М. і інш. 116 2024 м'яка 320,00
978-966-460-170-9 Невідкладна гінекологія: довідник за ред. чл.-кор. НАМН України проф. Венцківського Б.М., проф. Говсєєва Д.О. Авторський колектив: Аксьонова А.В., Антонюк М.І., Бондаренко Н.П., Бурка О.А., Венцківська І.Б., Вітовський Я.М. 148 2024 м'яка 200,00
978-966-460-029-7. Обратная сторона удовольствия. Сохин А.А. 272 2013 тверда 100,00
  Обстеження дітей із хірургічними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки. Затверджено Вченою Радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця як навчальний посібник для студентів, лікарів-інтернів стоматологічного факультету україномовної форми навчання вищих медичних навчальних закладів України ІІІ?ІV рівня акредитації, щелепно-лицевих хірургів, хірургів-стоматологів, логопедів та лікарів-ортодонтів (протокол № 13 від 18 червня 2021 року) Яковенко Л.М., Чехова І.Л., Єфименко В.П. 164 2022 м'яка 250,00
978-966-460-001-6 Онкология. Підручник. Рекомендовано ЦМК МОЗ України IV рівня акредитації. Щепотин И.Б. 568 2008 тверда 150,00
966-7619-72-9 Онкологія. Підручник. Рекомендовано ЦМК МОЗ України IV рівня акредитації. Щепотін І.Б. 496 2006 тверда 150,00
966-7619-06-0 Онкоотоларингологія. Абизов Р.А. 272 2001 тверда 150,00
978-966-460-138-9 Оперативна хірургічна техніка. Ничик А.З. 278 2021 тверда 350,00
978-966-460-016-0 Опухоли спинного мозга и позвоночника. Зозуля Ю.А., Слынько Е.И. 512 2010 тверда 700,00
987-966-460-063-4 Осложнения заболеваний в хирургической и терепевтической стоматологии детского возраста. Харьков Л.В., Хоменко Л.А., Яковенко Л.Н., Биденко Н.В. 352 2014 м'яка 120,00
978-966-460-162-4 Основи клінічної офтальмології / За ред. З.Ф. Веселовської – академіка НАМН України, професора, д-ра мед. наук. Затверджено на засіданні Вченої ради ПВНЗ «Київський медичний університет» (протокол № 12 від 22.07.2021 р.). Веселовська З.Ф., Веселовська Н.М., Валід Алі Абу Самрa, Адель Ель Лайе, Мокбел Х. Тарват та ін. 336 2023 тверда 900,00
966-7619-24-9 Основы нефрологии детского возраста. Возианов А.Ф., Майданник В.Г., Видный В.Г., Багдасарова И.В. 348 2002 тверда 100,00
978-966-460-074-0 Основы цитологии, общей эмбриологии и гистологии. Рекомендовано державною установою "Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України" як навчальний посібник для іноземних студентів вищих навчальних медичних закладів МОЗ України. Чайковский Ю.Б. 144 2017 м'яка 150,00
978-966-460-08-089-4 Парадокс долголетия. Сохин А.А. 348 2016 тверда 100,00
ISBN 978-966-460-154-9 Пізнай себе через малюнок. Жук А.В. 120 2024 м'яка 100,00
978-966-7619-89-3 Повреждения таза и переломы вертлужной впадины Анкин Л.Н., Анкин Н.Л. 216 2007 м'яка 150,00
978-966-460-137-2 Посібник з патологічної фізіології в т.ч. з особливостями дитячого віку до практичних занять і самостійної роботи студентів за освітньо-професійною програмою "Педіатрія". Частина 2. Патофізіологія органів і систем. Обговорено та рекомендовано до затвердження нарадою завідувачів кафедрами патологічної фізіології медичних вищих учбових закладів України, що була проведена на Пленумі Наукового товариства патофізіологів України, 15-17 вересня 2023 року, м. Тернопіль, Україна. ЗЯБЛІЦЕВ С.В.та інш. 184 2024 м'яка 350,00
978-966-460-137-2 Посібник з патологічної фізіології до практичних занять і самостійної роботи студентів за ОПП «Фармація. Промислова фармація». Частина 2. Патофізіологія органів і систем. Панова Т.І. та інш. 132 2023 м'яка 250,00
978-966-460-171-6 Посібник з патологічної фізіології до практичних занять і самостійної роботи студентів за освітньо-професійною програмою «Медицина». Частина 1. Загальна патофізіологія. Обговорено та рекомендовано до затвердження нарадою завідувачів кафедрами патологічної фізіології медичних вищих учбових закладів України, що була проведена на Пленумі Наукового товариства патофізіологів України, 15-17 вересня 2022 року, м. Тернопіль, Україна. ЗЯБЛІЦЕВ С.В. та інш. 188 2023 м'яка 350,00
978-966-460-171-6 Посібник з патологічної фізіології до практичних занять і самостійної роботи студентів за освітньо-професійною програмою «Медична психологія». Частина 1. Загальна патофізіологія. Обговорено та рекомендовано до затвердження нарадою завідувачів кафедрами патологічної фізіології медичних вищих учбових закладів України, що була проведена на Пленумі Наукового товариства патофізіологів України, 15-17 вересня 2022 року, м. Тернопі Зябліцев С.В. та інш. 160 2023 м'яка 350,00
978-966-460-171-6 Посібник з патологічної фізіології до практичних занять і самостійної роботи студентів за освітньо-професійною програмою «Педіатрія». Частина 1. Загальна патофізіологія. Обговорено та рекомендовано до затвердження нарадою завідувачів кафедрами патологічної фізіології медичних вищих учбових закладів України, що була проведена на Пленумі Наукового товариства патофізіологів України, 15-17 вересня 2022 року, м. Тернопіль, Україна Зябліцев С.В. та інш. 184 2023 м'яка 350,00
978-966-460-143-1 Посібник з патологічної фізіології до практичних занять і самостійної роботи студентів за освітньо-професійною програмою «Стоматологія». Частина 1. Загальна патофізіологія. Обговорено та рекомендовано до затвердження нарадою завідувачів кафедрами патологічної фізіології медичних вищих учбових закладів України, що була проведена на Пленумі Наукового товариства патофізіологів України, 15-17 вересня 2022 року, м. Тернопіль, Україна. Зябліцев С.В. та інш. 184 2024 м'яка 350,00
978-966-460-143-3 Посібник з патологічної фізіології до практичних занять і самостійної роботи студентів за освітньо-професійною програмою «Стоматологія». Частина 2. Патофізіологія органів і систем. Обговорено та рекомендовано до затвердження нарадою завідувачів кафедрами патологічної фізіології медичних вищих учбових закладів України, що була проведена на Пленумі Наукового товариства патофізіологів України, 15-17 вересня 2022 року, м. Тернопіль, Україна Панова Т.І. та інш. 180 2023 м'яка 350,00
978-966-460-171-6 Посібник з патологічної фізіології до практичних занять і самостійної роботи студентів за освітньо-професійною програмою «Фармація. Промислова фармація».Частина 1. Загальна патофізіологія. Обговорено та рекомендовано до затвердження нарадою завідувачів кафедрами патологічної фізіології медичних вищих учбових закладів України, що була проведена на Пленумі Наукового товариства патофізіологів України,15-17 вересня 2022 року, м Зябліцев С.В. та інш. 148 2023 м'яка 350,00
978-966-460-137-2 Посібник з патологічної фізіології до практичних занять і самостійної роботи студентів за освітньо-професійною програмою «Фармація. Промислова фармація».Частина 2. Патофізіологія органів і систем. Обговорено та рекомендовано до затвердження нарадою завідувачів кафедрами патологічної фізіології медичних вищих учбових закладів України, що була проведена на Пленумі Наукового товариства патофізіологів України, 15-17 вересня 2022 року, м. Тернопіль, Україна. Зябліцев С.В. та інш. 120 2024 м'яка 320,00
978-966-460-171-6 Посібник з патологічної фізіології до практичних занять і самостійної роботи студентів за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія. Ерготерапія» Частина 1. Загальна патофізіологія.» Обговорено та рекомендовано до затвердження нарадою завідувачів кафедрами патологічної фізіології медичних вищих учбових закладів України, що була проведена на Пленумі Наукового товариства патофізіологів України, 15-17 вересня 2022 ро Зябліцев С.В. та інш. 176 2023 м'яка 350,00
978-966-460-144-0 Посібник з патологічної фізіології до практичних занять і самостійної роботи студентів по спеціальності «фізіотерапія, ерготерапія». Частина 2. Зябліцев С.В., Зябліцев Д.С., Перепелиця Ю.В., Тимченко М.Д., Нагорний О.В., Зябліцева Т.А., Решетинський В.В., Шемет Я.В. 104 2023 м'яка 250,00
ISBN 978-966-460-143-3 Посібник з патологічної фізіологіїдо практичних занять і самостійної роботи студентів за освітньо-професійною програмою "Медицина" Частина 2. Патофізіологія органів і систем. Обговорено та рекомендовано до затвердження нарадою завідувачів кафедрами патологічної фізіології медичних вищих учбових закладів України, що була проведена на Пленумі Наукового товариства патофізіологів України,15-17 вересня 2023 року, м. Тернопіль, Україна Зябліцев С.В. та інш. 204 2024 м'яка 390,00
978-966-460-143-3 Посібник з патофізіології до практичних занять і самостійної роботи студентів за освітньо-професійною програмою "Медицина". Частина 2. Патофізіологія органів і систем. Панова Т.І. та інш. 196 2023 м'яка 350,00
978-966-460-167-9 Практикум з вибіркової дисципліни «Візуалізіційна діагностика: загальна та спеціальна» для самостійної підготовки до практичних занять студентів факультетів: № 1-4, підготовка лікарів для Збройних Сил України. Рекомендовано до друку рішенням засідання кафедри радіології та радіаційної медицини НМУ імені О.О. Богомольця (протокол № 16 від 26.06.2023 р.) Ткаченко М.М. 200 2023 м'яка 400,00
978-966-460-107-5 Практикум з вікової психології: навчально-методичний посібник. Видання 2-ге, виправлене, доповнене. Рекомендовано рішенням вченої ради медико-психологічного факультету (протокол № 9 від 11 квітня 2023 р.) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Тертична Н.А. 140 2024 м'яка 280,00
  Практикум з гістології, цитології та ембріології (навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів). Рекомендовано Вченою радою Національного медичного університету імені О. О. Богомольця практикум для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (протокол № 4 від 27.12.2020 р.) Грабовий О. М., Чайковський Ю. Б., Яременко Л. М. 80 2023 м'яка 180,00
978-966-460-097-9 Практикум з загальної патоморфології. Гичка С.Г. 176 2021 м'яка 250,00
978-966-460-119-9 Практикум з мікробіології, вірусології, імунології. Баєва О. В., Церковняк Л.С. 208 2023 м'яка 400,00
978-966-460-124-2 Практикум з навчальної дисципліни "Радіологія, радіологія в стоматології" для самостійної підготовки до практичних занять студентів стоматологічного факультету. Рекомендовано до друку рішенням засідання кафедри радіології та радіаційної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 6 від 11.12.2023 р.) Ткаченко М.М., Танасічук-Гажиєва Н.В., Морозова Н.Л. та інш. 96 2024 м'яка 320,00
978-966-460-114-3 Практикум з радіології та ядерної медицини. Частина 2. Для самостійної підготовки до практичних занять студентів 3-го курсу медичних факультетів та факультету підготовки лікарів для збройних сил України (видання п’яте доповнене та перероблене). Навчальний посібник. Рекомендовано до друку¶рішенням засідання кафедри радіології та радіаційної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 16 від 26.06.2023 р.) Ткаченко М.М. 140 2021 м'яка 320,00
978-966-460-114-3 Практикум з радіології. Частина 1. Для самостійної підготовки до практичних занять студентів 3-го курсу медичних факультетів та факульткту підготовки лікарів для Збройних сил України (видання друге доповнене та перероблене). Рекомендовано до друку Рішенням засідання кафедри радіології та радіаційної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол №16 від 26.06.2023 р.) Ткаченко М.М. 120 2023 м'яка 250,00
978-966-460-068-9 Пропедевтика детской терапевтической стоматологии. Хоменко Л.А. 318 2015 тверда 350,00
978-966-460-043-3 Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології. Хоменко Л.О. 316 2021 тверда 450,00
5-93268-017-2 Профилактика опухолей. Ялкут С.И. 456 2006 м'яка 100,00
978-966-460-009-2 Профилактика стоматологических заболеваний. Часть 2. Хоменко Л.А. 120 2010 м'яка 60,00
978-966-460-105-1 Психологія емоцій. Підручник. Рекомендовано рішенням вченої ради медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 9 від 13 квітня 2017 р.). Лазуренко О.О. 264 2018 тверда 270,00
978-966-460-050-4 Радиология (лучевая диагностика и лучевая терапия). Рекомендовано Министерством здравоохранения Украины как учебник для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня акредитации. Ткаченко М. М. 743 2013 тверда 350,00
978-966-460-091-7 Радіологія (променева діагностика та променева терапія). Для стоматфакультетів. Затверджено Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів. Ткаченко М. М. 424 2016 тверда 350,00
978-966-460-028-0 РАДІОЛОГІЯ (променева діагностика та променева терапія). Рекомендовано Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів вищих медичних закладів освіти IV рівня акредитації. Ткаченко М.М. 720 2011 тверда 400,00
978-966-460-072-6 Радіологія (променева діагностика та променева терапія). Тестові завдання. Частина 1. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Ткаченко М. М. 103 2015 м'яка 100,00
978-966-460-073-3 Радіологія (променева діагностика та променева терапія). Тестові завдання. Частина 2. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Ткаченко М. М. 168 2015 м'яка 150,00
978-966-460-072-6. Радіологія (променева діагностика та променева терапія). Тестові завдання. Частина 3. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Ткаченко М. М. 248 2015 м'яка 200,00
978-966-460-113-6 Развитие цивилизаций и технологии происхождения видов. Корпчев В.В. 780 2019 тверда 380,00
966-7619-41-9 Рак пищевода. В. Л. Ганул, С. И. Киркилевский 198 2003 тверда 80,00
978-966-460-114-3 Робочий зошит для самостійної роботи (аудиторної та позааудиторної) Спеціальність: 221 «СТОМАТОЛОГІЯ» Навчальна дисципліна: медична біохімія, в тому числі біохімія ротової порожнини. Рекомендовано до друку Рішенням засідання кафедри радіології та радіаційної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол №16 від 26.06.2023 р.) Яніцька Л.В. 124 2024 м'яка 360,00
978-966-460-175-4 Робочий зошит для самостійної роботи студентів 3 курсу навчальної дисципліни «Ортодонтія». Модуль 1. Діагностика зубо-щелепних аномалій та деформацій. Затверджено на ЦМК стоматологічного факультету протокол № 7 від 09.06.2022 р. Костюк Т.М., Скрипник І.Л., Жачко Н.І., Ращенко Н.В., Циж А.В. 56 2023 м'яка 100,00
  Робочий зошит для самостійної роботи студентів 4 курсу навчальної дисципліни «Дитяча хірургічна стоматологія». Модуль 1. Затверджено на ЦМК стоматологічного факультету протокол № 7 від 09.06.2022 р. Єфименко В.П., Чехова І. Л. 144 2022 м'яка 200,00
  Робочий зошит для самостійної роботи студентів 4 курсу навчальної дисципліни «ОРТОДОНТІЯ» Модуль 2 Аномалії та деформації зубо-щелепного апарату. Затверджено на ЦМК стоматологічного факультету протокол № 7 від 09.06.2022 р. доц. Костюк Т.М., доц. Ращенко Н.В., доц. Циж А.В., доц. Скрипник І.Л., доц. Жачко Н.І. 48 2022 м'яка 120,00
  Робочий зошит для самостійної роботи студентів 5 курсу навчальної дисципліни "Дитяча хірургічна стоматологія" модуль 2. Затверджено на ЦМК стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Яковенко Л.М. 144 2022 м'яка 240,00
  Робочий зошит для самостійної роботи студентів 5 курсу навчальної дисципліни «ОРТОДОНТІЯ»Модуль 3 Затверджено на ЦМК стоматологічного факультету протокол № 7 від 09.06.2022 р. доц. Жачко Н.І., доц. Скрипник І.Л., доц. Ращенко Н.В., доц. Циж А.В. За редакцією завідувача кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця д.мед.н. Костюк Т.М. 64 2023 м'яка 110,00
  Робочий зошит для самостійної роботи студентів 5 курсу навчальної дисципліни: «Дитяча хірургічна стоматологія» МОДУЛЬ 2 «Доброякісні та злоякісні пухлини, пухлиноподібні утворення м’яких тканин і щелеп. Вроджені вади розвитку тканин щелепно-лицевої ділянки, травматичні ушкодження м’яких тканин, зубів та кісток» Затверджено на ЦМК стоматологічного факультету протокол № 7 від 18.12.2023 р. Чехова І.Л., Єфименко В.П., Кисельова Н.В. та інш. 144 2024 м'яка 240,00
978-966-460-074-0 Робочий зошит з латинської мови (для студентів фармацевтичного факультету). Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для студентіввищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації (протокол № 4 від 16.12.2015). Гриф надано МОЗ України. Кісельова О.Г. 198 2022 м'яка 280,00
978-966-460-074-1 Робочий зошит з латинської мови (для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання). Затверджено на засіданні циклової методичної комісії з суспільно-лінгвістичних дисциплін НМУ імені О.О.Богомольця як навчальний посібник для студентів МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів у галузі охорони здоров’я ІV рівня акредитації (протокол № 11 від 27.06.2023) Ніколаєнко О.А., Шпинта Г.М. 120 2023 м'яка 280,00
978-966-460-074-0 Робочий зошит з латинської мови (для студентів фармацевтичного факультету). Для очного навчання. Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації (протокол № 4 від 16.12.15) Гриф надано МОЗ України (лист № 23-01-9/649 від 24. 12. 2015) Кісельова О.Г., Ніколаєнко О.А., Шпинта Г.М. 186 2023 м'яка 260,00
966-7619-47-8 Сахара и сахарозаменители. Корпачев В.В. 320 2004 тверда 100,00
978-966-460-066-5 Сахарный диабет. Иммунитет. Цитокины. Тронько Н.Д., Зак К.П., Попова В.В., Бутенко А.К. 488 2015 тверда 180,00
978-966-460-005-4 Сладкое бремя власти. Sweet burden of power. Сохин А.А. 144 2010 м'яка 50,00
978-966-460-063-1 Словник клінічних термінів. Литвиненко Н. П., Місник Н. В. 848 2014 тверда 160,00
978-966-460-008-5 Соціальна медицина і організація охорони здоров'я. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Москаленко В.Ф. 328 2010 тверда 150,00
978-966-460-120-4 Соціальна медицина, Громадське здоров'я. Модуль №1 «Біостатистика». Методичні рекомендації з проведення практичних. Затверджено на засіданні Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, протокол № 8 від «23» травня 2019 р. Грузєва Т.С., Литвинова Л.О., Гречишкіна Н.В. та інш. 92 2019 м'яка 150,00
978-966-460-070-2 Терапевтична стоматологія дитячого віку. Том 2. Видання 2-е стереотипне. Затверджено Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Хоменко Л.О. 328 2016 тверда 450,00
12321312312312323 ТЕСТ Автор 100 2023 твердая 0,00
978-966-460-075-4 Тестові завдання "Крок 1" Анатомія людини. Модуль 2. Спланхнологія. ЦНС. За редакцією В.Г. Черкасова, І.В. Дзевульської, О.І. Ковальчука. 180 2019 м'яка 200,00
  Тестові завдання "Крок 1". Анатомія людини. Модуль 1 "Опорно-руховий апарат". Черкасов В.Г. 52 2022 м'яка 90,00
978-966-460-051-3 Тестові завдання з гістології, цитології та ембріології. Загальна гістологія. Рекомендовано Державною установою "Центральний методичний кабінет з вищої освіти МОЗ України" як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів. Мельник Н.О., Чайковський Ю.Б., Запривода Л.П., Козак Г.І., Раскалєй В.Б., Ритікова Н.В., Скібінська Т.Р., Сокуренко Л.М., Шобат Л.Б., Щербак Л.Ф., Козицька Т.В., Раскалєй Т.Я., Храпай О.В., Островська Л.М., Шамало С.М., Демидчук А.С., Кондаурова А.Ю.Козицька Т.В., Рудюк Т.Я., Храпай О.В.,Островська Л.М. 180 2022 м'яка 180,00
978-966-460-051-1 Тестові завдання з гістології, цитології та ембріології. Спеціальна гістологія. Рекомендовано Державною установою "Центральний методичний кабінет з вищої освіти МОЗ України" як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів. Мельник Н.О., Чайковський Ю.Б., Божко О.Г., Бідна Л.П., Запривода Л.П., Козак Г.І., Раскалєй В.Б., Ритікова Н.В., Скібінська Т.Р., Сокуренко Л.М., Шобат Л.Б., Щербак Л.Ф., Корсак А.В., Куц Г.А., Шамало С.М., Демидчук А.С., Кондаурова А.Ю. 256 2022 м'яка 250,00
978-966-460-113-6 Тестовые задания по дисциплине«Гистология, цитология, эмбриология» для подготовки к экзамену «STEP-1» для иностранных студентов (на русском и английском языке). Затверджено на засіданні Циклової методичної комісії з медико-біологічних дисциплін. Мельник Н.А. 176 2019 м'яка 160,00
978-966-460-044-0 Техніка виконання найпоширеніших амбулаторних операцій та маніпуляцій. Коржик Н.Г. 48 2012 м'яка 50,00
978-966-460-041-9 Травматология (европейские стандарты диагностики и лечения). Анкин Н.Л., Анкин Л.Н. 460 2016 тверда 440,00
978-966-7619-86-2 Травматология и ортопедия. Пособие для практических занятий. Бурьянов А.А. Скляренко Е.Т., Волошин А.И. та інш. 122 2006 м'яка 36,00
978-966-460-071-9 Трагическая природа гениальности. Поэты-пророки. Сохин А.А. 248 2015 тверда 100,00
978-966-460-136-5 Фармацевтична хімія. Навчальний посібник для студентів вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. Рекомендовано Вченою радою ПВНЗ «Київський медичний університет» як навчальний посібник (протокол № 6 від 25.02.2020) Коновалова О.Ю., Геращенко І.І., Джан Т.В., Гуртовенко І.О., Гудзенко Н.В., Рибак Л.М. 384 2023 тверда 900,00
978-966-460-014-6 Фахова мова медика. Литвиненко Н.П., Місник Н.В. 334 2012 м'яка 150,00
966-7619-38-9 Фізика. Довідник для учнів та абітурієнтів. К: Книга-плюс. Калита В.М., Стучинська Н.В. 280 2003 м'яка 50,00
978-966-7758-73-8 Фізіологія. Навчальний посібник для студентів фармацевтичного та медико-психологічного фкультетів. Рекомендовано МОН України. Рекомендовано Вченою радою НМУ імені О.О. Богомольця. Карвацький І.М. 172 2021 м'яка 220,00
978-966-136-688-5 Фізіологія. Навчальний посібник до практичних занять і самостійної роботи студентів. У 2-х томах. К.: Книга-плюс, 2023. Т.2. Рекомендовано МОН України. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України (протокол №2 від 15.06.2007 р.). За редакцією Ігоря Карвацького. 424 2023 м'яка 360,00
978-966-460-114-3 Фізіологія. Навчальний посібник до практичних занять і самостійної роботи студентів. У 2-х томах. Т. 1. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України (протокол №2 від 15.06.2007 р.) Рекомендовано Вченою радою Національного медичного університету Карвацький І.М. 324 2023 м'яка 360,00
978-966-460-152-5 Фтизіатрія.Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Рекомендовано Президією Академії наук вищої школи України Президії АНВШ України (протокол №32 від 28 січня 2022 року); Вченою радою ПВНЗ «Київський медичний університет» як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації (протокол №6 від 20 січня 2022 року). Видавництво «Книга-плюс», 2022 р.-234 с., Мельник В. П., Панасюк О.В., Разнатовська О.М. та інш 304 2022 тверда 400,00
966-529-11-65 Фундаментальные основы гомеопатической фармакотерапии. Корпачев В.В. 296 2005 тверда 100,00
5-93268-015-6 Хирургическая стоматология и чел-лицевая хирургия детского возраста. Харьков Л.В., Яковенко Л.Н., Чехова И.Л. 472 2005 тверда 250,00
978-966-460-046-4 Хирургия глиом головного мозга при сохраненном сознании. Полищук Н.Е. 118 2012 м'яка 80,00
966-7619-36-2 Хірургічна стоматологія дитячого віку. Допущено Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Харьков Л.В., Яковенко Л.Н., Чехова И.Л. 480 2003 тверда 250,00
978-966-460-087-0 Хроническое легочное сердце. Взгляд кардиолога. Коноплева Л.Ф., Решотько Д. 160 2017 тверда 100,00
978-966-460-104-4 Цитологія органів і тканин людини. Навчальний посібник. Рекомендовано до друку Вченою радою Національного інституту раку МОЗ України, протокол № 5 від 12.04.2018 р. Болгова Л.С. 288 2018 тверда 400,00
978-966-460-104-4 Цитоморфологічна діагностика пухлин людини. Болгова Л.С. 416 2021 тверда 560,00
978-966-460-074-0 Частная гистология и эмбриология. Краткий курс: учебное пособие. Рекомендовано Вченою радою НМУ імені О.О. Богомольця як навчальний посібник для іноземних студентів медичного та стоматологичного факультетів, які навчаються російською мовою. Л.М. Яременко, Е.Г. Божко, А. Н. Грабовой, Ю. Б. Чайковский; Под редакцией член-корреспондента НАМН Украины, д. мед. н., профессора Ю.Б. Чайковского 340 2019 м'яка 300,00
Видавництво "Медицина"
ISBN Назва Автор Сторінок Рік Обкладинка Ціна, грн.
978-617-505-784-1 150 випадків ЕКГ=150 ECG Cases: пер. 5-го англ. вид.: Навч. посіб. для студ. мед. ЗВО, лікарів, кардіологів, медсестер Джон Хемптон, Девід Едлем, Джоанна Хемптон; наук. ред. Нестор Середюк. 344 2020 м'яка 583,00
978-617-505-879-4 Anesthesiology and intensive care=Анестезіологія та інтенсивна терапія: Підручник для студ. мед. ЗВО. — 3-тє вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОЗ Ф.С. Глумчер, Ю.Л. Кучин, С.О. Дубров та ін. 312 2021 тверда 410,00
978-617-505-769-8 Atlas of Human Anatomy=Атлас анатомії людини: перeклад 7-го англ. вид.: двомовне вид. / Френк Г. Неттер. — К., 2020. — 736 с., кольор. вид., тв. пал. Френк Г. Неттер. 736 2020 тверда 2 121,00
978-617-505-791-9 Biological and Bioorganic Chemistry=Біологічна і біоорганічна хімія: in 2 books. — Book 1. Bioorganic Chemistry=Біоорганічна хімія: Підручник для студ. і викладачів мед. ЗВО. — 3-тє вид. Затверджено МОН, Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. Богомо За ред. Б.С. Зіменковського, І.В. Ніженковської. 288 2020 тверда 341,00
978-617-505-886-2 Biological and Bioorganic Chemistry=Біологічна і біоорганічна хімія: in 2 books. — Book 2. Biological Chemistry=Біологічна хімія: Підручник для студ. і викладачів мед. ЗВО. — 2-ге вид. Затверджено МОН, Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. Богомольця За ред. Ю.І. Губського, І.В. Ніженковської. 544 2021 тверда 726,00
  Clinical Anatomy and Operative Surgery=Клінічна анатомія і оперативна хірургія: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. Рекомендовано Вченою радою Буковинського НМУ О.М. Слободян, В.Ю. Єршов, Г.Ю. Костюк, В.І. Півторак; за ред. В.Ю. Єршова. 504 2018 тверда 732,00
978-617-505-896-1 English for Health Care Purposes=Англійська мова для фахівців у галузі охорони здоров’я: Підручник для студ. мед. ЗВО, магістрів. Рекомендовано Вченою радою ПДМУ Ю.В. Лисанець, О.М. Бєляєва, Л.Б. Сліпченко 352 2022 тверда 429,00
978-617-505-425-3 English for Medical Students=Англійська мова для студентів-медиків: Підручник для мед. ун-тів, інст, акад. — 6-те вид. Затверджено МОН Аврахова Л.Я., Паламаренко І.О., Яхно Т.В. 448 2018 тверда 418,00
978-617-505-597-7 English for Pharmacists=Англійська мова для фармацевтів: Підручник для мед. ун-тів., інст., акад. — 2-ге вид., випр. Затверджено МОН Л.Я. Аврахова, І.О. Паламаренко, Т.В. Яхно та ін. 368 2017 тверда 325,00
978-617-505-470-3 Fachsprache Deutsch in der Zahnheilkunde=Німецька мова за професійним спрямуванням: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. Затверджено МОЗ Дарія Олександрівна Варецька, Альбіна Михайлівна Семисюк, Марія Іванівна Гуцол та ін. 408 2016 тверда 385,00
978-617-505-494-9 Family medicine: in 3 b. — B. 1: General Issues of Family Medicine = Сімейна медицина: у 3 кн. — Кн. 1. Загальні питання сімейної медицини: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. Затверджено МОН і МОЗ За ред. Гиріної О.М., Пасієшвілі Л.М. 560 2016 тверда 517,00
978-617-505-652-3 Family Medicine=Сімейна медицина: in 3 b. — B. 2: Symptoms and Syndromes in Clinical Course of Internal Diseases=Синдроми і симптоми у клініці внутрішніх хвороб: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. Затверджено МОН і МОЗ За ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі. 376 2018 тверда 451,00
978-617-505-799-5 Family Medicine=Сімейна медицина: in 3 b. — B. 3: Special Part. Multidisciplinary General Medical Practice=Спеціальна частина. Багатопрофільність загальної лікарської практики: Підручник для студ. мед. ЗВУ, сімей. лікарів та педіатрів. Затверджено МО За ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Л.С. Бабінець. 616 2020 тверда 836,00
978-617-505-819-0 Foreign Language Proficiency Test: «Krok 1. Medicine»: manual: Посібник для студ. та викл. мед. ЗВО. Рекомендовано вченою радою УМСА О.М. Бєляєва, О.В. Гордієнко, Ю.В. Лисанець та ін.; за редакцією O.M. Бєляєвої 328 2020 тверда 358,00
978-617-505-809-1 Foreign Language Proficiency Test: «Krok 1. Stomatology»: manual: Посібник для студ. та викл. мед. ЗВО. Рекомендовано вченою радою УМСА. О.М. Бєляєва, Ю.В. Лисанець, В.Г. Костенко та ін.; за редакцією O.M. Бєляєвої 392 2020 тверда 407,00
978-617-505-899-2 Forensic Medicine=Судова медицина: Підручник для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів. — 3-тє вид., стер. Затверджено МОН, Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. Богомольця. Б.В. Михайличенко, А.М. Біляков, І.Г. Савка; за редакцією Б.В. Михайличенка 224 2022 тверда 231,00
978-617-505-657-8 General and Inorganic Chemistry=Загальна та неорганічна хімія: Підручник для студ. фарм. ЗВО та фарм. факульт. мед. ЗВО. Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. Богомольця В.О. Калібабчук, В.В. Огурцов, В.І. Галинська та ін.; за редакцією В.О. Калібабчук 456 2019 тверда 413,00
978-617-505-864-0 General Epidemiology=Загальна епідеміологія: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. — 4-те вид., випр. Рекомендовано МОН. Виноград Н.О. 152 2021 тверда 165,00
978-617-505-746-9 General Surgery=Загальна хірургія: Підручник для мед. ун-тів., інст., акад. Затверджено МОН Хіміч С.Д., Желіба М.Д., Андрущенко В.П. та ін.; за редакцією С.Д. Хіміча, М.Д. Желіби 536 2019 тверда 715,00
978-617-505-727-8 Infectious diseases=Інфекційні хвороби: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. Затверджено МОН і МОЗ. О.А. Голубовська, М.А. Андрейчин, А.В. Шкурба та ін.; за ред. О.А. Голубовської 664 2018 тверда 825,00
978-617-505-636-3 Internal medicine: Critical care=Внутрішня медицина: Невідкладна допомога: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. Рекомендовано Вченою радою ХНМУ O.Я. Бaбaк, O.M. Біловол, Н.М. Железнякова та ін.; за ред. O.Я. Бaбaка, O.M. Біловола 368 2018 тверда 396,00
978-617-505-736-0 Internal medicine=Внутрішня медицина: у 2 кн. — Кн. 1: Diseases of the Cardiovascular and Respiratory System=Захворювання серцево-судинної та дихальної систем: Підручник для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів, курсантів. Рекомендовано МОЗ, Рекомендовано вченою радою ІФНМУ. Н.М. Середюк, І.П. Вакалюк, Р.І. Яцишин та ін. 664 2019 тверда 869,00
978-617-505-783-4 Internal medicine=Внутрішня медицина: у 2 кн. — Кн. 2: Diseases of the Digestive System, Kidney, Rheumatic and Hematological Diseases=Захворювання травної системи, нирок, ревматичні і гематологічні захворювання: Підручник для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів, курсантів. Рекомендовано МОЗ, Рекомендовано вченою радою ІФНМУ. Н.М. Середюк, І.П. Вакалюк, Р.І. Яцишин та ін. 464 2020 тверда 726,00
978-617-505-629-5 Latin Language for Students of Dental Faculties=Lingua Latina ad Usum Stomatologiae Studentium= Латинська мова для англомовних студентів-стоматологів: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. Затверджено МОН Олена Миколаївна Бєляєва, Валентина Григорівна Синиця, Лариса Юріївна Смольська та ін.; за редакцією Олени Миколаївни Бєляєвої 488 2018 тверда 539,00
978-617-505-712-4 Means of Protecting the Body from the Effects of Ionising Radiation=Засоби захисту організму від дії іонізувального випромінювання: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. Рекомендовано вченою радою УМСА Жукова Т.О., Почерняєва В.Ф., Баштан В.П. 112 2019 тверда 121,00
978-617-505-771-1 Medical chemistry=Медична хімія: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 7-ме вид., випр. Затверджено МОН Калібабчук В.О., Галинська В.І., Грищенко Л.І. та ін. 224 2020 тверда 308,00
978-617-505-667-7 Medical English for Academic Purposes=Англійська мова за академічним спрямуванням: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. Рекомендовано Вченою радою ВНЗ "УМСА" Лисанець Ю.В., Бєляєва О.М., Мелащенко М.П. 312 2018 тверда 396,00
978-617-505-685-1 Medical Informatics=Медична інформатика: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 4-те вид. Рекомендовано МОЗ І.Є. Булах, Ю.Є. Лях, В.П. Марценюк, І.Й. Хаїмзон 368 2018 тверда 325,00
978-617-505-895-4 Medical Сhemistry=Медична хімія: Підручник для студ. мед. ЗВО Рекомендовано вченою радою ПДМУ. В.Ю. Цубер, А.А. Котвицька, К.В. Тихонович; за редакцією В.Ю. Цубер 392 2022 тверда 446,00
978-617-505-595-3 Neurology=Неврологія: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. Затверджено МОН Ірина Анатоліївна Григорова, Лариса Іванівна Соколова, Роман Дмитрович Герасимчук та ін.; за ред. Ірини Анатоліївни Григорової, Лариси Іванівни Соколової 624 2017 тверда 583,00
978-617-505-693-6 Obstetrics and Gynecology=Акушерство i гінекологія: in 2 volumes. — Volume 1. Obstetrics=Акушерство: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид. Рекомендовано МОЗ В.І. Грищенко, М.О. Щербина, Б.М. Венцківський та ін.; за редакцією В.І. Грищенка, М.О. Щербини 392 2018 тверда 462,00
978-617-505-900-5 Obstetrics and Gynecology=Акушерство i гінекологія: in 2 volumes. — Volume 2. Gynecology=Гінекологія: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 3-тє вид., стер. Рекомендовано МОЗ В.І. Грищенко, М.О. Щербина, Б.М. Венцківський та ін.; за редакцією В.І. Грищенка, М.О. Щербини 352 2022 тверда 517,00
978-617-505-679-0 Occupational Diseases=Професійні хвороби: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид. Затверджено МОН За ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк 496 2018 тверда 561,00
978-617-505-672-1 Occupational Health and Safety for Healthcare Workers=Охорона праці в медичній галузі: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. — 3-тє вид. Рекомендовано МОН О.П. Яворовський, М.І. Веремій, В.І. Зенкіна та ін. 120 2018 тверда 154,00
978-617-505-722-3 Oncology=Онкологія: Підручник для студ. мед. ун-тів, інст., акад. Затверджено вченою радою ХНМУ В.І. Старіков, А.С. Ходак, І.Й. Галайчук 216 2019 тверда 209,00
978-617-505-788-9 Operative Dentistry: in 2 vol. — Vol 1: Endodontic: Підручник для англомов. студ. мед. ф-тів ЗВО. — 2 вид. Рекомендовано МОЗ M.Ю. Aнтoнeнкo, Л.Ф. Сiдeльнiкoвa, O.Ф. Несін тa ін.; за редакцією А.В. Борисенка 384 2020 тверда 517,00
978-617-505-829-9 Ophthalmology=Офтальмологія: Підручник для студ. мед. ЗВО, лікарів-офтальмологів. — 2-ге вид. Затверджено МОН / За ред. О.П. Вітовської. — К., 2020. — 648 с., кольор. вид., тв. пал О.П. Вітовська, П.А. Бездітко, І.М. Безкоровайна та ін.; за редакцією О.П. Вітовської 648 2020 тверда 869,00
978-617-505-790-2 Pathomorphology=Патоморфологія: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид. Затверджено вченою радою Харківського національного медичного університету І.В. Сорокіна, В.Д. Марковський, Д.І. Галата та ін. ; за редакцією І.В. Сорокіної, В.Д. Марковського, Д.І. Галати 328 2020 тверда 440,00
978-617-505-660-8 Pathophysiology=Патофізіологія: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 3-тє вид. випр. Затверджено МОН — К., 2018. — 656 с. + 4 с. кольор. вкл., тв. пал. М.В. Кришталь, В.А. Міхньов, М.Н. Зайко та ін.; за редакцією М.В. Кришталя, В.А. Міхньова 656 2018 тверда 869,00
  Patient Сare (Practical Coursе)=Догляд за хворими. Практика: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид, випр. Затверджено МОН, Рекомендовано МОЗ. Ковальова О.М., Лісовий В.Н., Шевченко Р.С. та ін. 320 2018 тверда 429,00
978-617-505-066-8 Pediatric Dental Prosthetics=Дитяче зубне протезування: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. Рекомендовано МОН Петро Семенович Фліс, Стефан Іванович Тріль, Василь Петрович Вознюк, Галина Петрівна Леоненко; за редакцією Петра Семеновича Фліса 176 2012 тверда 209,00
978-617-505-807-7 Pediatric Infectious Diseases=Інфекційні хвороби у дітей: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 4-те вид. Затверджено МОН С.О. Крамарьов, О.Б. Надрага, Л.В. Пипа та ін.; за редакцією С.О. Крамарьова, О. Б. Надраги. 240 2020 тверда 264,00
978-617-505-772-8 Pediatric Oral and Maxillofacial Surgery=Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку: Підручник для студ. мед. ЗВО, інтернів, лікарів-стоматологів. — 2-ге вид. Рекомендовано МОЗ Л.В. Харьков, Л.М. Яковенко, Н.В. Кисельова; за ред. Л.В. Харькова 104 2020 тверда 193,00
978-617-505-752-0 Pediatric Surgery=Хірургія дитячого віку: Підручник для студ. мед. ун-тів, інст., акад. Рекомендовано вченою радою ДМА Дігтяр В.А., Сушко В.І., Кривченя Д.Ю. та ін.; за редакцією В.А. Дігтяря, В.І. Сушка, Д.Ю. Кривчені 368 2019 тверда 600,00
978-617-505-601-1 Pediatrics=Педіатрія: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид., випр. Затверджено МОН. Крючко Тетяна Олександрівна, Абатуров Олександр Євгенійович, Кушнерева Тетяна Вікторівна та ін.; за редакцією Крючко Тетяни Олександрівни, Абатурова Олександра Євгенійовича 208 2017 тверда 220,00
978-617-505-673-8 Periodontal and Oral Mucosa Diseases=Періодонтологія і захворювання слизової оболонки рота: in 2 volumes. — Volume 2: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. Рекомендовано МОЗ Борисенко А.В., Линовицька Л.В., Несин О.Ф. та ін.; за ред. А.В. Борисенка 624 2018 тверда 825,00
978-617-505-628-8 Pharmaceutical Chemistry. Analysis of the Medicinal Substances according to Functional Groups= Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських речовин за функціональними групами: Навч. посіб для мед. ун-тів, інст., акад. Рекомендовано МОН і МОЗ Олександр Олександрович Цуркан, Ірина Володимирівна Ніженковська, Ольга Олександрівна Глушаченко 152 2018 тверда 193,00
978-617-505-717-9 Philosophy and General Philosophy of Medicine=Філософія і загальна філософія в медицині: Навч. посіб. для студ мед. ЗВО, викладачів, лікарів. Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. Богомольця Васильєва І.В., Верменко А.Ю. 240 2019 тверда 248,00
978-617-505-687-5 Phthisiology=Фтизіатрія: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид. Затверджено МОЗ В.І. Петренко, О.К. Асмолов, М.Г. Бойко та ін.; за ред. В.І. Петренка 416 2018 тверда 616,00
978-617-505-779-7 Practice in Patient Care at the Therapeutic Department of a Hospital: Workbook. Clinical manual=Практика догляду за пацієнтами в терапевтичному відділенні: Робочий зошит. Клінічний посібник. Для студ. мед. ЗВО. Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. В.Є. Кондратюк, В.А. Хомазюк. 112 2020 тверда 105,00
978-617-505-468-0 Principles of Pediatric Nursing. Techniques for Medical Procedures and Manipulations=Основи догляду за дітьми. Техніка лікувальних процедур і маніпуляцій: Навч. посіб. для мед. ВНЗ ІІІ—ІV р.а. Рекомендовано МОЗ Oлександра Василівна Tяжкa, Aлла Mиколаївна Aнтошкінa, Mарина Mарківна Васюковa та ін.; за редакцією Олександри Василівної Тяжкої 144 2016 тверда 132,00
978-617-505-934-0 Professional English for Paramedics and Nurses:=Англійська мова за професійним спрямуванням для парамедиків і медичних сестер. Підручник для студентів мед. ЗВО, лікарів-практиків, військових парамедиків. Знаменська І.В., Бєляєва О.М., Ефендієва С.М., Гаврильєва К.Г. 239 2023 тверда 396,00
978-617-505-902-9 Prosthetic Dentistry=Ортопедична стоматологія: Підручник для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів, магістрів. Рекомендовано вченою радою ІФНМУ. М.М. Рожко, В.П. Неспрядько, І.В. Палійчук та ін.; за редакцією М.М. Рожка, В.П. Неспрядька 696 2022 тверда 1 381,00
978-617-505-868-8 Psychiatry and Narcology=Психіатрія та наркологія: Підручник для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів. Затверджено вченою радою ХНМУ — К., 2021. — 352 с., тв. пал. Г.М. Кожина, Т.С. Міщенко, Н.О. Марута та ін. 352 2021 тверда 385,00
978-617-505-828-2 Stomatology=Стоматологія: Textbook: in 2 books. — Book 1: Підручник для студ. мед. ЗВО, інтернів, лікарів-стоматологів. Затверджено МОЗ. М.М. Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова та ін.; за редакцією М.М. Рожка 792 2020 тверда 1 144,00
978-617-505-674-5 Stomatology=Стоматологія: Textbook: in 2 books. — Book 2: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. Затверджено МОЗ Рожко Микола Михайлович, Кириленко Іван Іванович, Денисенко Олександр Григорович та ін.; за редакцією М.М. Рожка 960 2018 тверда 1 056,00
978-617-505-682-0 The Latin Language and Medical Terminology Basics=Латинська мова і основи медичної термінології: Підручник для мед. ун-тів., інст., акад. — 4-те вид. Затверджено МОН Лариса Юріївна Смольська, Ольга Григорівна Пилипів, Павло Андрійович Содомора та ін.; за редакцією Л.Ю. Смольської 400 2018 тверда 462,00
978-617-505-231-0 Акушерство и гинекология: В 2 кн. — Кн. 1: Акушерство: Учебник для мед. ВУЗ III—ІV р.а. Допущено МЗ Валентин Іванович Грищенко, Микола Олександрович Щербина, Борис Михайлович Венцківський та ін.; за редакцією Валентина Івановича Грищенка, Миколи Олександровича Щербини 416 2012 тверда 204,00
978-617-505-232-7 Акушерство и гинекология: В 2 кн. — Кн. 2: Гинекология: Учебник для мед. ВУЗ III—ІV р.а. Допущено МЗ Валентин Іванович Грищенко, Микола Олександрович Щербина, Борис Михайлович Венцківський та ін.; за редакцією Валентина Івановича Грищенка, Миколи Олександровича Щербини 376 2012 тверда 182,00
978-617-505-823-7 Акушерство і гінекологія: У 2 кн. — Кн. 1: Акушерство: Підручник для студ. мед. ЗВО. — 4-те вид., стер. Допущено МОЗ. В.І. Грищенко, М.О. Щербина, Б.М. Венцківський та ін.; за редакцією В.І. Грищенка, М.О. Щербини 424 2020 тверда 715,00
978-617-505-820-6 Акушерство і гінекологія: У 2 кн. — Кн. 2: Гінекологія: Підручник для студ. мед. ЗВО. — 3-тє вид., стер. Допущено МОЗ. В.І. Грищенко, М.О. Щербина, Б.М. Венцківський та ін.; за редакцією В.І. Грищенка, М.О. Щербини 376 2020 тверда 671,00
978-617-505-578-6 Аналітична хімія. Якісний аналіз: Навч.-метод. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. Рекомендовано вч. радою НМУ О.О. Богомольця Рева Тетяна Дмитрівна, Чихало Оксана Михайлівна, Зайцева Галина Миколаївна та ін. 280 2017 тверда 193,00
978-617-505-723-0 Анатомічний атлас людини: Переклад з 8-го англійського видання Фредерік Мартіні. 128 2018 м'яка 350,00
978-617-505-932-6 Анатомія людини: Підручник для студ. мед. ЗВО, здобувачів освітнього рівня "Бакалавр". Рекомендовано вченою радою Полтавського ДМУ. С.М. Білаш, М.М. Коптев, О.М. Проніна, О.М. Бєляєва та ін. 279 2023 тверда 787,00
978-617-505-885-5 Анестезіологія та інтенсивна терапія: Підручник для студ. мед. ЗВО. — 4-те вид. Рекомендовано МОЗ, Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. Богомольця. 360 2021 тверда 534,00
978-617-505-544-1 Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія: Навч. посіб. для мед. училищ, коледжів, інст. медс-ва. — 2-ге вид., переробл. і доп. Затверджено МОЗ Ілько Андрій Андрійович 256 2018 тверда 105,00
978-617-505-869-5 Атлас анатомії людини з латинською термінологією: перeклад 7- го англ. вид. (укр.-лат.). — К., 2023. — 665 c., тв. пал. Френк Г. Неттер. 665 2023 тверда 2 048,00
978-617-505-729-2 Атлас дитячих інфекційних хвороб. Червона книга=Red Book Atlas of Pediatric Infectious Diseases: Переклад 3-го англ. вид.: двомов. вид. (укр., англ.). Для студ. мед ЗВО, лікарів-інфекціоністів, інтернів Керол Дж. Бейкер; пер. з англ. Л.В. Закордонець; наук. ред. пер. С.О. Крамарьов 744 2019 тверда 1 454,00
978-617-505-446-8 Безопасность жизнедеятельности, основы охраны труда: Учеб. пособие для мед. ВУЗ ІІІ—ІV ур. аккр. Рекомендовано МОН Олександр Петрович Яворовський, Валентина Митрофанівна Шевцова, Валентина Іванівна Зенкіна та ін.; за редакцією Олександра Петровича Яворовського 312 2015 тверда 253,00
978-617-505-692-9 Безпека життєдіяльності, основи охорони праці: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид. Рекомендовано МОН Олександр Петрович Яворовський, Валентина Митрофанівна Шевцова, Валентина Іванівна Зенкіна та ін.; за редакцією Олександра Петровича Яворовського 288 2018 тверда 253,00
978-617-505-699-8 Биологическая и биоорганическая химия: В 2 кн. — Кн. 1: Биоорганическая химия: Учебнник для мед. ун-тов, инст., акад. — 2-е изд. Утверждено МОН Борис Семенович Зіменковський, Володимир Афанасійович Музиченко, Ірина Володимирівна Ніженковська та ін.; за редацією Бориса Семеновича Зіменковського, Ірини Володимирівни Ніженковської 296 2018 тверда 264,00
978-617-505-700-1 Биологическая и биоорганическая химия: В 2 кн. — Кн. 2: Биологическая химия: Учебнник для мед. ун-тов, инст., акад. — 2-е изд. Утверждено МОН Юрий Иванович Губский, Ирина Владимировна Ниженковская, Михаил Михайлович Корда и др.; под редацией Юрия Ивановича Губского, Ирины Владимировны Ниженковской 584 2018 тверда 528,00
978-617-505-585-4 Біологічна і біоорганічна хімія: У 2 кн. — Кн. 1: Біоорганічна хімія: Підручник для студ. і викл. мед. (фарм.) ЗВО. — 3-тє вид. Затверджено МОН Борис Семенович Зіменковський, Володимир Афанасійович Музиченко, Ірина Володимирівна Ніженковська та ін.; за редакцією Бориса Семеновича Зіменковського, Ірини Володимирівни Ніженковської 272 2022 тверда 451,00
978-617-505-850-3 Біологічна і біоорганічна хімія: У 2 кн. — Кн. 2: Біологічна хімія: Підручник для студ. мед. (фарм.) ЗВО. — 3-тє вид. Затверджено МОН. Ю.І. Губський, І.В. Ніженковська, М.М. Корда та ін.; за редакцією Ю.І. Губського, І.В. Ніженковської 544 2021 тверда 902,00
978-617-505-378-2 Ботаніка: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. Допущено МОН Ходаківська Вікторія Павлівна, Бобкова Інна АркБобкова І.А., Варлахова Л.В. 304 2015 тверда 95,00
978-617-505-710-0 Військова епідеміологія: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. Рекомендовано Вченою радою Львівського НМУ ім. Данила Галицького Н.О. Виноград, З.П. Василишин, Л.П. Козак 184 2018 тверда 125,00
978-617-505-182-5 Військова ортопедична стоматологія: Підручник для мед. ВНЗ IV р. а. Затверджено МОН Павло Васильович Іщенко, Володимир Анатолійович Кльомін, Рафік Ханафійович Камалов, Андрій Миколайович Лихота 312 2013 тверда 231,00
978-617-505-765-0 Внутрішні хвороби: у 2 ч. Ч. 1: Розділи 1–8: Нац. підручник для лікарів-інтернів, студ. мед. ЗВО, лікарів-практиків терапевт. профілю. Рекомендовано вченою радою ІФНМУ Глушко Л.В., Федоров С.В., Скрипник І.М. та ін.; за редакцією Л.В. Глушка 680 2019 тверда 809,00
978-617-505-904-3 Внутрішні хвороби: у 2 ч. Ч. 1: Розділи 1–8: Нац. підручник для лікарів-інтернів, студ. мед. ЗВО, лікарів-практиків терапевт. профілю. — 2-ге вид. Рекомендовано вченою радою ІФНМУ. Л.В. Глушко, С.В. Федоров, І.М. Скрипник та ін.; за редакцією Л.В. Глушка 680 2022 тверда 808,00
978-617-505-766-7 Внутрішні хвороби: у 2 ч. Ч. 2: Розділи 9–24: Нац. підруч. для лікарів-інтернів, студ. мед. ЗВО, лікарів-практиків терапевт. профілю. Рекомендовано вченою радою ІФНМУ Глушко Л.В., Федоров С.В., Скрипник І.М. та ін.; за редакцією Л.В. Глушка 584 2019 тверда 704,00
978-617-505-908-1 Внутрішні хвороби: у 2 ч. Ч. 2: Розділи 9–24: Нац. підруч. для лікарів-інтернів, студ. мед. ЗВО, лікарів-практиків терапевт. профілю. — 2-ге вид. Рекомендовано вченою радою ІФНМУ. Л.В. Глушко, С.В. Федоров, І.М. Скрипник та ін.; за редакцією Л.В. Глушка 584 2022 тверда 703,00
978-617-505-774-2 Внутрішньолікарняні інфекції та інфекційний контроль: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. Затверджено ХНМУ Юрко К.В., Козько В.М., Соломенник Г.О. 296 2020 тверда 319,00
978-617-505-138-2 Гигиена и экология в терминах, схемах, таблицах и тестах: Учеб. пособие для мед. ВУЗ IV ур. аккред. Рекомендовано МОН Под ред. В.Ф. Москаленка 208 2012 тверда 60,00
978-617-505-156-6 Гинекология: Учебник для мед. ВУЗ ІV ур. аккред. Утверждено МОН Под ред. Б.М. Венцковского, Г.К. Степанковской, В.П. Лакатоша 296 2011 тверда 264,00
978-617-505-680-6 Гігієна та епідеміологія в системі військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій: Підручник для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. Рекомендовано МОЗ С.О. Бондарь, Т.М. Гут, Р.П. Гут 344 2018 тверда 175,00
978-617-505-543-4 Гінекологія: Підручник для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. — 4-те вид., випр. Затверджено МОЗ Степанківська Ольга Володимирівна, Щербина Микола Олександрович 432 2018 тверда 165,00
978-617-505-552-6 Гістологія з технікою гістологічних досліджень: Навч. посіб. для для мед. учил., коледжів, інст. медс-ва. Рекомендовано МОЗ Вахнюк Тетяна Василівна 256 2018 тверда 125,00
978-617-505-800-8 Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид. Рекомендовано МОН Степаненко О.Ю., Мірошніченко О.В. та ін. 152 2020 тверда 297,00
978-966-505-177-1 Гістологія, цитологія та ембріологія: Навч. посіб. у 3-х кн. — Кн. 3. Ч. 2: Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів. Для мед. ВНЗ ІV рів. акред. Рекомендовано МОН За редакцією Е.Ф. Барінова, Ю.Б. Чайковського 472 2013 тверда 165,00
978-617-505-884-8 Гістологія: підручник і атлас: З основами клітинної та молекулярної біології=Histology. A Text and Atlas: With Correlated Cell and Molecular Biology: пер. з 8-го англ. вид.: у 2-х т. — Т. 1. Войцех Павліна, Майкл Г. Росс; наукові редактори перекладу Олександр Степаненко, Юрій Чайковський 462 2021 тверда 1 344,00
978-617-505-903-6 Гістологія: підручник і атлас: З основами клітинної та молекулярної біології=Histology. A Text and Atlas: With Correlated Cell and Molecular Biology: пер. з 8-го англ. вид.: у 2-х т. — Т. 2. Войцех Павліна, Майкл Г. Росс; наукові редактори перекладу Олександр Степаненко, Юрій Чайковський 606 2021 тверда 1 344,00
978-617-505-728-5 Гнійно-септична хірургія: Навч. посіб. для студ. мед. ВНЗ, лікарів-інтернів, лікарів-практиків та науковців. Рекомендовано вченою радою ЗМАПО Шаповал С.Д. 192 2019 тверда 180,00
978-617-505-778-0 Громадське здоров'я у практиці сімейного лікаря: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. Є.Я. Скляров, М.А. Бичков, Н.М. Громнацька та ін.; за редакцією Є.Я. Склярова, М.А. Бичкова 288 2020 тверда 319,00
978-617-505-565-6 Деонтология в медицине: Учебник для мед. ун-тов, инст., акад. Рекомендовано МЗ. Ольга Николаевна Ковалева, Надежда Асхатовна Сафаргалина-Корнилова, Нина Николаевна Герасимчук 240 2017 тверда 209,00
978-617-505-648-6 Деонтологія в медицині: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид, випр. Рекомендовано МОЗ Ковальова Ольга Миколаївна, Сафаргаліна-Корнілова Надія Астахівна, Герасимчук Ніна Миколаївна 240 2018 тверда 209,00
978-617-505-924-1 Депресія: погляд психотерапевта : наук.-попул. вид. Юнак В.Ю. 334 2023 тверда 594,00
978-617-505-937-1 Дерматологія. Текст і кольорові ілюстрації : керівництво: пер. 7-го англ. вид. Для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів, медсестер і сімейних лікарі. Девід Дж. Гоукроджер, Майкл. Ардерн-Джонс ; наук. ред. пер. В. Степаненко. 184 2023 тверда 996,00
978-617-505-144-3 Детское зубное протезирование: Учебник для мед. ВУЗ ІV ур. аккред. Утверждено МОН Петро Семенович Фліс, Стефан Іванович Тріль, Василь Петрович Вознюк, Галина Петрівна Леоненко; за редакцією Петра Семеновича Фліса 192 2011 тверда 209,00
978-617-505-242-6 Дитяча імунологія: Підручник для мед. ВНЗ ІV рів. акред. Затверджено МОН і МОЗ Людмила Іванівна Чернишова, Алла Петрівна Волоха, Лариса Василівна Костюченко та ін.; за редакцією Людмили Іванівни Чернишової, Алли Петрівни Волохи 720 2013 тверда 275,00
978-617-505-858-9 Дитяча пульмонологія: Навч. посіб. для студ., лікарів-інтернів мед. ЗВО, педіатрів, лікарів заг. практики. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано вченою радою ІФНМУ. О.Л. Цимбаліста, З.В. Вовк, Н.Я. Митник та ін.; за редакцією О.Л. Цимбалістої 624 2021 тверда 787,00
978-617-505-695-0 Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: Навч. посіб. для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. — 4-те вид. Затверджано МОЗ Любов Станіславівна Савка, Людмила Іванівна Разінкова, Олена Іванівна Коцар; за редакцією Любомира Маркіяновича Ковальчука, Олександра Вікторовича Кононова 600 2018 тверда 295,00
978-966-505-439-0 Догляд за хворими: Практика: Підручник для мед. ВНЗ ІІІ—ІV р.а. — 3-тє вид., випр. Затверджено МОН, Рекомендовано МОЗ О.М. Ковальова, В.М. Лісовий, С.І. Шевченко, Т.В. Фролова 488 2015 тверда 209,00
  ЕКГ у практиці=The ECG in Practice=ЭКГ в практике: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. Рекомендовано Вченою радою Івано-Франківського НМУ Джон Р. Хемптон; за участю Девіда Едлема. 560 2018 м'яка 520,00
978-617-505-794-0 ЕКГ у практиці=The ECG Made Practical: пер. 7-го англ. вид.: Посібник для студ. мед. ЗВО, мед. працівників — К., 2020. — ХVIІІ, 398 с., двомов. вид. (укр., англ.), м’яка обкл. Джон Хемптон, Девід Едлем; науковий редактор перекладу Нестор Середюк 398 2020 м'яка 655,00
978-617-505-930-2 Ендоскопічна і роботизована хірургія: Навч. посіб. для студ. мед. ЗВО, лікарів-хірургів, онкологів, ендоскопістів. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано вченою радою Одеського НМУ Запорожан В.М., Грубнік В.В,, Яп Боньєра. 559 2023 тверда 1 062,00
978-617-505-733-9 Ендоскопічна хірургія: Навч. посіб. для студ. мед. ЗВО, лікарів-хірургів, онкологів, ендоскопістів. Рекомендовано вченою радою Одеського НМУ. В.М. Запорожан, В.В. Грубнік, Ю.В. Грубнік, А.В. Малиновський та ін.; за редакцією В.М. Запорожана, В.В. Грубніка 592 2019 тверда 695,00
978-617-505-284-6 Заболевания губ: Учеб. пособие. Рекомендовано МОН Коваль Н.И. 344 2013 тверда 140,00
978-617-505-204-4 Заболевания пародонта: Учеб. пособие для мед. ВУЗ ІІІ—IV ур. аккред. Допущено МОЗ и МОН Анатолій Васильович Борисенко 456 2012 тверда 165,00
978-617-505-863-3 Загальна епідеміологія: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. — 5-те вид., переробл. і доповн. Рекомендовано МОН — К., 2021. — 272 с., тв. пал., (ст. 12 пр.). Н.О. Виноград, З.П. Василишин, Л.П. Козак 272 2021 тверда 248,00
978-617-505-668-4 Загальна хірургія: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. — 3-тє вид., випр. Затверджено МОН Хіміч Сергій Дмитрович, Желіба Микола Дмитрович, Герич Ігор Деонизійович та ін.; за редакцією Сергія Дмитровича Хіміча, Миколи Дмитровича Желіби 608 2018 тверда 572,00
978-617-505-718-6 Засоби захисту організму від дії іонізувального випромінювання: Навч. посіб. для cтуд. мед. ЗВО, лікарів-інтернів. Рекомендовано вченою радою УМСА Васько Л.М., Почерняєва В.Ф., Баштан В.П. 112 2019 тверда 143,00
978-617-505-754-4 Захворювання органів дихання в сімейній медицині: Навч. посіб. для сімейних лікарів, студентів-медиків, лікарів-інтернів. Рекомендовано вченою радою ТДМУ Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Л.В. Андріюк 312 2019 тверда 484,00
978-617-505-842-8 Захворювання органів травлення у сімейній медицині: Навч. посіб. для студ., лікарів-інтернів мед. ЗВО, сімейних лікарів. Рекомендовано вченою радою ТНМУ. Л.С. Бабінець, I.О. Боровик, Л.В. Андріюк 328 2021 тверда 363,00
978-617-505-644-8 Здоровье на вашем столе: Науч.-поп. изд. — 7-е изд., испр. — (Энциклопедия народной медицины) Ильина Светлана Ивановна 336 2018 тверда 187,00
978-617-505-642-4 Здоров’я на вашому столі: Наук.-поп. вид. — (Енциклопедія народної медицини) Ільїна Світлана Іванівна 336 2018 тверда 176,00
978-617-505-268-6 Инфекционные болезни у детей: Учебник для мед. ВУЗ ІV ур. аккр. Утверждено МОН Сергій Олександрович Крамарєв, Олександр Борисович Надрага, Лариса Володимирівна Пипа та ін.; за редакцією Сергія Олександровича Крамарєва, Олександра Борисовича Надраги 432 2013 тверда 275,00
978-617-505-894-7 Імунопрофілактика інфекційних хвороб: Навч.-метод. посіб. для лікарів-інтернів, інфекцоністів, педіатрів, студ. мед. ЗВО. — 3-тє вид., перероб. і доп. Рекомендовано Нац. техніч. групою з імунопрофілактики при МОЗ. Л.І. Чернишова, Ф.І. Лапій, А.П. Волоха та ін.; за редакцією Л.І. Чернишової, Ф.І. Лапія, А.П. Волохи 336 2022 тверда 308,00
978-617-505-767-4 Імунопрофілактика інфекційних хвороб: Навч.-метод. посіб. для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів, інфекціоністів та педіатрів. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано Нац. техніч. групою з імунопрофілактики при МОЗ За ред. Л.І. Чернишової, Ф.І. Лапія, А.П. Волохи 320 2019 тверда 308,00
978-617-505-938-8 Інфекційні хвороби в дітей: Підручник для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів та лікарів усіх спеціальностей. — 3-тє вид., переробл. та доп. Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. Богомольця . Крамарьов С.О, Надрага О.Б. Буц О.Р. та інш. 339 2023 тверда 798,00
978-617-505-859-6 Інфекційні хвороби у дітей: Підручник для дит. інфекціоністів, педіатрів, сімей. лікарів, інтернів. — 3-тє вид., перероб. та доп. Затверджено МОН Л.I. Чернишова, А.П. Волоха, А.В. Бондаренко та ін.; за редакцією Л.I. Чернишової 1072 2021 тверда 798,00
978-617-505-814-5 Інфекційні хвороби: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 3-тє вид. Затверджено МОН і МОЗ За ред. О.А. Голубовської. 688 2020 тверда 737,00
978-617-505-909-8 Інфекційні хвороби: Підручник для студ. мед. (фарм.) ЗВО, лікарів-інтернів, сімей. лікарів, лікарів-інфекціоністів. — 4-те вид., перероб. та доп. Затверджено МОН і МОЗ. О.А. Голубовська, М.А. Андрейчин, А.В. Шкурба та ін.; за редакцією О.А. Голубовської 464 2022 тверда 1 045,00
978-617-505-709-4 Інфекційні хвороби: Підручник для студ. мед. ЗВО. Затверджено вченою радою ХНМУ В.М. Козько, Г.О. Соломенник, К.В. Юрко та ін.; за редакцією В.М. Козька 312 2019 тверда 374,00
978-617-505-546-5 Історія медицини і медсестринства: Навч. посіб. для мед. училищ, коледжів, інст. медс-ва. Рекомендовано МОЗ Луцик Людмила Федорівна, Малюта Віктор Ростиславович, Мельник Віктор Іванович та ін. 376 2018 тверда 187,00
978-617-505-697-4 Історія України: Нац. підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид. Затверджено Вченою радою Івано-Франківського НМУ В.А. Качкан, В.М. Левандовський, О.Б. Величко та ін.; за редакцією Володимира Атаназійовича Качкана 360 2018 тверда 319,00
978-617-505-497-0 Історія української культури: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. — 3-тє вид., випр. Затверджено МОЗ За ред. В.А. Качкана 368 2016 тверда 150,00
978-617-505-160-3 Кариес. Пульпит. Периодонтит: Учеб. пособие для мед. ВУЗ ІІІ—ІV ур. аккред. Допущено МОН Борисенко А.В. 520 2011 тверда 165,00
978-617-505-168-9 Клиническая иммунология и аллергология с возрастными особеностями: Учебник для мед. ВУЗ ІV ур. аккред. — 2-е изд. переработ. и доп. Рекомендовано МЗ Казмирчук В.Е., Ковальчук Л.В., Мальцев Д.В. 520 2012 тверда 193,00
  Клінічна анатомія та оперативна хірургія органів малого тазу. Посібник: Рекомендовано вч.радою ВНМУ ім. Пирогова. Півторак В. І., Монастирський В. М., Кобзар О. Б. та ін. 272 2022 тверда 1 306,00
978-617-505-838-1 Клінічна лабораторна діагностика: Підручник для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів, фахівців лаборат. діагностики. — 2-ге вид., стер. Рекомендовано вченою радою ЛНМУ ім. Данила Галицького Л.Є. Лаповець, Г.Б. Лебедь, О.О. Ястремська та ін.; за редакцією Л.Є. Лаповець 472 2021 тверда 809,00
978-617-505-843-5 Клінічна онкологія: посібник Бетезди: пер. 5-го англ. вид. Нац. інститут раку м. Бетезда. за редакцією Джейма Абрагама, Джеймса Л. Ґаллі; науковий редактор перекладу Ігор Галайчук 926 2021 тверда 1 470,00
978-617-505-653-0 Клінічна фармакологія невідкладних станів у практиці стоматолога: Навч. посіб. для студ. стомат. ф-тів, ліарів-інтернів, ліарів-стоматологів. Рекомендовано Вченою радою ХНМУ О.М. Біловол, Л.Р. Боброннікова, I.I. Вакалюк та ін. ; за ред. О.М. Біловола 296 2018 тверда 325,00
978-617-505-762-9 Клінічна фармакологія та фармакотерапія в стоматології: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид. Рекомендовано Вченою радою НМАПО ім. П.Л. Шупика Мазур Ірина Петрівна, Хайтович Микола Валентинович, Голопихо Лариса Іванівна 376 2019 тверда 319,00
978-617-505-870-1 Клінічна фізіологія: Підручник для студ.мед. ЗВО, магістрів, лікарів-інтернів. — 2-ге вид., переробл. і доповн. Затверджено МОН В.I. Філімонов, Д.I. Маракушин та ін.; за редакцією К.В. Тарасової¶ 776 2022 тверда 913,00
978-617-505-882-4 Клінічне акушерство та гінекологія: Навч. посіб.: пер. 4-го англ. вид. Браян А. Магован, Філіп Оуен, Ендрю Томсон; науковий редактор перекладу Микола Щербина 454 2021 тверда 919,00
978-617-505-683-7 Клінічне медсестринство в інфекційних хворобах: Навч. посіб. для мед. закладів вищої освіти, медсестер. Затверджено Вченою радою ХНМУ Козько В.М., Соломенник Г.О., Юрко К.В. 256 2018 тверда 130,00
978-617-505-555-7 Комп’ютерне моделювання у фармації: Навч. посіб. для мед. ВНЗ IV р.а. — 2-е вид., випр. Рекомендовано МОЗ Булах Ірина Євгенівна, Войтенко Леся Петрівна, Кривенко Інна Петрівна 208 2017 тверда 187,00
978-617-505-389-8 Культурологія: Навч. посіб. для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. Рекомендовано МОЗ Євгенія Василівна Козира 352 2017 тверда 150,00
978-617-505-761-2 Лабораторна діагностика туберкульозної інфекції: Навч. посіб. для фахівців бактеріологіч лабораторій, студ. мед. ЗВО, лікарів-фтизіатрів, наук. працівників. Рекомендовано МОЗ та НАМН України Ю.І. Фещенко, О.А. Журило, А.І. Барбова 304 2019 тверда 242,00
  Латинська мова для студентів стоматологічних факультетів: Підручник для мед. ВНЗ ІV р. О.М. Бєляєва, В.Г. Синиця, Л.Ю. Смольська та ін.; за редакцією О.М. Бєляєвої 464 2020 тверда 539,00
978-617-505-756-8 Латинська мова та основи медичної термінології: Підручник для студ. і викл. мед. ЗВО. — 4-те вид. Затверджено МОН Смольська Л.Ю., Содомора П.А., Шега Д.Г. та ін.; за ред. Л.Ю. Смольської 472 2019 тверда 539,00
978-617-505-770-4 Латинська мова та основи фармацевтичної термінології: Підручник для студ. і викл. мед. (фармацевт.) ЗВО. — 2-ге вид., переробл. і доп. Затверджено МОН За ред. Л.Ю. Смольської. 368 2019 тверда 468,00
978-617-505-053-8 Лекарственное растительное сырье и фитосредства: Учеб. пособие для мед. (фарм.) ВУЗ ІІІ—ІV ур. аккр. Рекомендовано МОН Петро Іванович Середа, Ніна Павлівна Максютіна, Олена Миколаївна Струменська та ін.; за редакцією Петра Івановича Середи 272 2010 тверда 45,00
978-617-505-053-8 Лекарственные пищевые растения: Учеб. пособие для мед. ВУЗ, провизоров, врачей, работников пищевой промышленности Л.В. Бензель, П.В. Олійник, І.Л. Бензель та ін. 344 2010 тверда 50,00
978-617-505-787-2 Лікувально-реабілітаційний масаж: Навч. посіб. для студ. мед. ЗВО, магістрів, лікарів-реабілітологів. Рекомендовано вченою радою ТНПУ імені Володимира Гнатюка — К., 2020. — 568 с. + 24 с. кольор. вкл., тв. пал. Д.В. Вакуленко, Л.О. Вакуленко, О.В. Кутакова, Г.В. Прилуцька 568 2020 тверда 946,00
978-617-505-294-5 Логіка: Навч. посіб. для мед. ВНЗ ІV р.а. Рекомендовано МОН Попов М.В. 184 2015 тверда 50,00
978-617-505-538-0 Малий атлас з анатомії=Maly atlas anatomiczny: Навч. посіб. (Переклад з 5-го польського видання). — 2-ге вид., випр. Рекомендовано МОЗ Ришард Алєксандровіч. 136 2017 тверда 163,00
978-617-505-942-5 Масаж дорослих і дітей : навч. посібник. Єфіменко П.Б., Каніщева О.П., Свєрчкова О.В. 215 2023 тверда 385,00
978-617-505-447-5 Материаловедение медицинских и фармацевтических товаров: Учебник для мед. ун-тов, инст., акад. Утверждено МОН Виктор Григорьевич Демьяненко, Инна Ивановна Баранова, Дмитрий Викторович Демьяненко и др.; под редакцией Виктора Григорьевича Демьяненко 296 2017 тверда 198,00
978-617-505-796-4 Медицина за Девідсоном: принципи і практика: пер. 23-го англ. вид.: у 3 т. — т. 1: Навч. посіб. для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів, магістрів за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана та ін. 258 2020 тверда 539,00
978-617-505-797-1 Медицина за Девідсоном: принципи і практика: пер. 23-го англ. вид.: у 3 т. — т. 2: Навч. посіб. для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів, магістрів. за редакцією Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона 778 2021 тверда 1 302,00
978-617-505-798-8 Медицина за Девідсоном: принципи і практика: пер. 23-го англ. вид.: у 3 т. — Т. 3: Навч. посіб. для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів, магістрів. за редакцією Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона 642 2021 тверда 1 080,00
978-617-505-581-6 Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги: Навч. посіб. для мед. ВНЗ ІІ—ІV р.а. — 4-те вид., випр. Рекомендовано МОЗ Володимир Семенович Тарасюк, Микола Васильович Матвійчук, Віктор Володимирович Паламар та ін.; за редакцією Володимира Семеновича Тарасюка 528 2017 тверда 278,00
978-617-505-917-3 Медицина невідкладних станів: Екстрена (швидка) медична допомога: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. Затверджено МОН — 5-е перероблене і доповнене — К., 2023. — 560 с., тв. пал. I.С. Зозуля, А.О. Волосовець, О.Г. Шекера та ін. ; за ред. I.С. Зозулі, А.О. Волосовця 560 2023 тверда 1 355,00
978-617-505-097-2 Медицинская генетика: Учебник для мед. ВУЗ IV ур. аккред. Утверждено МОЗ Под ред. Е.Я. Гречаниной, Р.В. Богатыревой, А.П. Волосовца 552 2010 тверда 135,00
978-617-505-339-3 Медицинская информатика в модулях: Учеб. пособие для мед. ВУЗ ІV ур. аккр. Рекомендовано МЗ Булах И.Е., Войтенко Л.П. и др. 192 2014 тверда 60,00
978-617-505-789-6 Медична біологія: Посібник з практичних занять: Навч. посіб. для студ. мед. ВНЗ ІV р.а. — 2 ге вид. Рекомендовано МОН. О.В. Романенко, М.Г. Кравчук, В.М. Грінкевич, О.В. Костильов; за редакцією О.В. Романенка 472 2020 тверда 374,00
978-966-8144-57-8 Медична генетика: Підручник для мед. ВНЗ ІІІ—ІV рів. акред. Рекомендовано МОЗ За ред. О.Я. Гречаніної, Р.В. Богатирьової, О.П. Волосовця 536 2007 тверда 430,00
978-966-8144-60-8 Медична генетика: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ рів. акред. — 2-ге вид., перероб. та доп. Затверджено МОЗ Путинцева Г.Й. 392 2008 тверда 310,00
978-617-505-207-5 Медична і соціальна реабілітація: Підручник для мед. училищ, коледжів, інст. медс-ва. — 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено МОЗ Самойленко Володимир Борисович, Яковенко Наталія Павлівна, Петряшев Ігор Олександрович та ін. 464 2018 тверда 170,00
978-617-505-805-3 Медична мікробіологія: Посібник з мікробних інфекцій: патогенез, імунітет, лабораторна діагностика та контроль: пер. 19-го англ. вид.: у 2 т. — Т. 1: Навч. посіб. для студ. мед. ЗВО, викладачів, лікарів-інтернів. за редакцією Майкла Р. Барера, Вілла Ірвінга, Ендрю Свонна, Нелюн Перери; наукові редактори перекладу Сергій Климнюк, Валерій Мінухін, Сергій Похил 434 2020 тверда 875,00
978-617-505-806-0 Медична мікробіологія: Посібник з мікробних інфекцій: патогенез, імунітет, лабораторна діагностика та контроль: пер. 19-го англ. вид.: у 2 т. — Т. 2: Навч. посіб. для студ. мед. ЗВО, викладачів, лікарів-інтернів. за редакцією Майкла Р. Барера, Вілла Ірвінга, Ендрю Свонна, Нелюн Перери; наукові редактори перекладу Сергій Климнюк, Валерій Мінухін, Сергій Похил 386 2021 тверда 902,00
978-617-505-593-9 Медична паразитологія з ентомологією: Навч. посіб. для мед ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид, випр. Рекомендовано МОН Володимир Миколайович Козько, Валерій Васильович М’ясоєдов, Ганна Олегівна Соломенник та ін.; за редакцією Володимира Миколайовича Козька, Валерія Васильовича М’ясоєдова 336 2017 тверда 193,00
978-617-505-714-8 Медична та соціальна реабілітація: Навч.-метод. посіб. для мед. училищ, коледжів, інст. медс-ва. Рекомендовано ЦМК МОЗ України Сапункова С.С., Піц Л.О., Гутніцька А.Ф. та ін. 280 2018 тверда 160,00
978-617-505-914-2 Медична фізіологія за Ґайтоном і Голлом : підручник: : пер. з англ. 14-го вид. : у 2 т. Т. 1. Для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів, аспірантів, фахівців-практиків. Джон Е. Голл, Майкл Е. Голл; науковий редактор українського видання Степан Вадзюк; наукові редактори перекладу Катерина Тарасова, Ігор Міщенко 634 2022 тверда 2 058,00
978-617-505-920-3 Медична фізіологія за Ґайтоном і Голлом : підручник: : пер. з англ. 14-го вид. : у 2 т. Т. 2. Для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів, аспірантів, фахівців-практиків. Джон Е. Голл, Майкл Е. Голл ; наук. ред. укр. вид. Степан Вадзюк 634 2022 тверда 2 058,00
978-617-505-630-1 Медична хімія: Підручник для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. — 3-тє вид. випр. Затверджено МОЗ Музиченко Володимир Панасович, Луцевич Дмитро Дмитрович, Яворська Лідія Петрівна; за редакцією Бориса Семеновича Зіменковського 496 2018 тверда 240,00
978-617-505-760-5 Медична хімія: Підручник для студ мед. ЗВО. — 4-те вид., випр. Затверджено МОН та МОЗ Калібабчук В.О., Чекман І.С., Галинська В.І. та ін.; за редакцією В.О.Калібабчук 336 2019 тверда 310,00
978-617-505-708-7 Медсестринство в дерматології і венерології: Навч.-метод. посіб. для мед. коледжів, училищ, акад., інст. медс-тва. Рекомендовано Вченою радою НМУ імені О.О. Богомольця Степаненко В.І., Чоботарь А.І., Бондарь С.О. та ін. 416 2018 тверда 210,00
978-617-505-265-5 Медсестринство в онкології: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. —2-ге вид., випр. Затверджено МОЗ За ред. Л.М. Ковальчука 512 2013 тверда 95,00
978-617-505-250-1 Медсестринство в оториноларингології: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. Затверджено МОЗ Гавріш О.В., Ніколаєнко С.А 416 2015 тверда 125,00
978-617-505-280-8 Медсестринство в педіатрії: Підручник для мед. ВНЗ I—III р.а. Затверджено МОЗ За ред. В.С. Тарасюка 336 2014 тверда 95,00
978-617-505-638-7 Медсестринство в психіатрії і наркології: Підручник для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. — 3-тє вид., випр. Затверджено МОЗ Погорєлов Ігор Іванович, Сезін Сергій Юрійович 352 2018 тверда 140,00
978-617-505-662-2 Медсестринство у внутрішній медицині: Підручник для мед. училищ, коледжів, інст. медс-ва. — 5-те вид., перероб. і доп. Затверджено МОЗ О.С. Стасишин, В.В. Стасюк, І.М.Бандура, І.В. Вібла та ін. 496 2019 тверда 360,00
978-966-505-271-6 Медсестринська етика і деонтологія: Підруч. для мед. ВНЗ І—ІІІ рів. акред. — 3-тє вид., випр. Затверджено МОЗ Касевич Н.М. 200 2013 тверда 45,00
978-617-505-768-1 Методи діагностики в клініці внутрішньої медицини: Навч. посіб. для лікарів-практиків, сімей. лікарів, аспірантів, студ. мед. ЗВО. Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. Богомольця. А.С. Свінціцький 1008 2019 тверда 1 073,00
978-617-505-793-3 Методи обстеження неврологічного хворого: Навч. посіб. для студ., лікарів-інтернів, викладачів мед. ЗВО. — 2-ге вид. Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. Богомольця. Л.І. Соколова, Т.М. Черенько, Т.І. Ілляш та ін.; за редакцією Л.І. Соколової, Т.І. Ілляш 144 2020 тверда 275,00
978-617-505-122-1 Методологія науково-дослідної роботи: Навч. посіб. для мед. ВНЗ І—ІІІ рів. акред. Рекомендовано МОЗ Кривонос О.Б., Демченко О.М. 160 2011 тверда 90,00
978-617-505-810-7 Мікробіологія з основами імунології: Підручник для студ. мед. ЗВО, фармацевтів та провізорів. — 3-тє вид. Рекомендовано вченою радою ЛНМУ. В.В. Данилейченко, Й.М. Федечко, О.П. Корнійчук, І.І. Солонинко; за редакцією В.В. Данилейченка, Й.М. Федечка 376 2020 тверда 429,00
978-617-505-702-5 Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень, вірусологія та імунологія: Підручник для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. — 2-ге вид. Затверджено МОЗ Люта В.А., Кононов О.В. 576 2018 тверда 370,00
978-617-505-645-5 Моделювання анатомічної форми зубів: Підручник для студ. мед. ЗВО. Затверджено вченою радою УжНУ Фліс П.С., Банних Т.М., Бібік А.М., Костенко С.Б. 352 2019 тверда 319,00
978-617-505-361-4 Навчальний посібник з медичної генетики: Навч. посіб. для мед. ВНЗ І—ІІ р.а. — 2-ге вид, випр. Затверджено МОЗ Саляк Н.О., М.С. Панкевич 144 2015 тверда 90,00
978-617-505-508-3 Невідкладна допомога в оториноларингології: Навч. посіб. для мед. ВНЗ післядиплом. освіти. Рекомендовано МОЗ Олександр Миколайович Науменко, Валерій Михайлович Васильєв, Юлія Валеріївна Дєєва, Сергій Борисович Безшапочний 144 2017 тверда 80,00
978-617-505-906-7 Невідкладна інфектологія: Навч. посіб. для мед. ВНЗ, лікарів-інтернів, курсантів ПО, практичних лікарів. — 3-тє вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН В.М. Козько, А.В. Бондаренко, Г.О. Соломенник та ін 143 2023 тверда 297,00
978-617-505-773-5 Невідкладні стани в педіатричній практиці: Навч. посіб. для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів. — 2-ге вид. перероб. і доп. Рекомендовано МОН, Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. Богомольця. Ю.В. Марушко, Г.Г. Шеф, Ф.С. Глумчер та ін. 440 2020 тверда 402,00
978-617-505-370-6 Невідкладні стани в хірургії: Навч. посіб. для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. Затверджено МОЗ Казимира Михайлівна Бобак, Андрій Іванович Бобак, Василь Васильович Киретів та ін.; за ред. Л.М. Ковальчука 560 2017 тверда 210,00
978-617-505-509-0 Неврология: Учебник для мед. ВУЗ IV ур.аккр. Утверждено МОН, Рекомендовано МЗ Ірина Анатоліївна Григорова, Лариса Іванівна Соколова, Роман Дмитрович Герасимчук та ін.; за редакцією Ірини Анатоліївни Григорової, Лариси Іванівни Соколової 680 2016 тверда 407,00
978-617-505-777-3 Неврологія: Підручник для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів, неврологів, сімей. лікарів. — 3-тє вид., перероб. і доп. Затверджено МОН І.А. Григорова, Л.І. Соколова, Р.Д. Герасимчук та ін.; за редакцією І.А. Григорової, Л.І. Соколової 640 2020 тверда 924,00
978-617-505-482-6 Неорганічна хімія: Навч.-метод. посіб. для вищих мед. (фарм.) закладів (зошит). Схвалено МОЗ Ковальчук Ірина Станіславівна, Гончарук Світлана Володимирівна, Гирина Наталія Петрівна та ін. 80 2017 м'яка 65,00
978-617-505-311-9 Неорганічна хімія: Практикум: Навч. посіб. для мед. ВНЗ I—III рів. акред. — 2-ге вид., перероб. та доп. Рекомендовано МОЗ Гирина Н.П., Туманова І.В. 184 2013 тверда 40,00
978-617-505-420-8 Неотложная помощь в оториноларингологии: Учеб. пособие для мед. ВУЗ последиплом. образования. Рекомендовано МЗ Науменко А.Н., Васильев В.М., Деева Ю.В. 152 2017 тверда 90,00
978-617-505-345-4 Общая эпидемиология: Учеб. пособие для мед. ВУЗ ІІІ—IV ур. аккред. Рекомендовано МОН Виноград Н.О., Василишин З.П., Козак Л.П. 200 2015 тверда 60,00
978-617-505-431-4 Онкология: Учебник для мед. ВУЗ ІV р.а. Утверждено МОН Под ред. Г.В. Бондаря, Ю.В. Думанского, А.Ю. Поповича. 576 2015 тверда 275,00
978-617-505-396-6 Онкологія: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ рів. акред. — 3-тє вид., випр. Затверджено МОЗ Севідов В.В., Касевич Н.М. 232 2015 тверда 80,00
978-617-505-731-5 Онкологія: Підручник для студ. мед. закладів ВО, лікарів-інтернів, сімей. лікарів, онкологів. — 2-ге вид., перероб. та доп. Затверджено МОН Г.В. Бондар, А.I. Шевченко, I.Й. Галайчук, Ю.В. Думанський 520 2019 тверда 699,00
978-617-505-813-8 Оперативна хірургія та топографічна анатомія: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 5-те вид. Затверджено МОН. Ахтемійчук Ю.Т., Вовк Ю.М., Дорошенко С.В та ін.; за ред. М.П. Ковальського. 504 2020 тверда 1 084,00
978-617-505-435-2 Організація роботи і обсяг невідкладної медичної допомоги на фельдшерсько-акушерському пункті: Навч. посіб. для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОЗ За ред. Р.І. Поцюрка 152 2015 тверда 60,00
978-617-505-303-4 Організація та економіка фармації: Модулі 2–3. Системи обліку й основи економіки у фармації: Навч. посіб. для мед. ВНЗ ІV р.а. Рекомендовано МОЗ і МОН За ред. В.Ф. Москаленка 432 2013 тверда 130,00
978-617-505-484-0 Органічна хімія: Навч.-метод. посіб. для вищих мед. (фарм.) закладів (зошит). Схвалено МОЗ Зубрицька Людмила Олександрівна, Бойчук Ірина Дмитрівна, Тодосійчук Наталія Ананіївна 80 2018 м'яка 70,00
978-617-505-781-0 Ортопедична стоматологія: Підручник для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів, магістрів. Рекомендовано вченою радою ІФНМУ М.М. Рожко, В.П. Неспрядько, І.В. Палійчук та ін.; за редакцією М.М. Рожка, В.П. Неспрядька 720 2020 тверда 1 364,00
978-617-505-592-2 Основи біоетики та біобезпеки: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид, випр. Затверджено МОН Ольга Миколаївна Ковальова, Володимир Миколайович Лісовий, Тетяна Миколаївна Амбросова та ін. 392 2017 тверда 220,00
978-617-505-325-6 Основи біологічної фізики і медична апаратура: Підручник для ВНЗ І—ІІІ р.а. — 2-ге вид., випр. Рекомендовано МОН Ємчик Л.Ф. 392 2014 тверда 95,00
978-617-505-931-9 Основи догляду за дітьми. Техніка лікувальних процедур і маніпуляцій: Навч. посіб. для студ. мед. ЗВО і ПО. — 3-тє вид., перероб. і доп. Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. Богомольця В.С. Березенко, О.В. Тяжка, А.М. Антошкіна та ін. 207 2023 тверда 451,00
978-617-505-776-6 Основи ЕКГ=The ECG Made Easy: пер. 9-го англ. вид.: Навч. посіб. для студ. мед. ЗВО, лікарів, кардіологів Джон Хемптон, Джоанна Хемптон; науковий редактор перекладу Нестор Середюк 234 2020 м'яка 556,00
978-617-505-418-5 Основи екології та профілактична медицина: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. Затверджено МОЗ Д.О. Ластков, І.В. Сергета, О.В. Швидкий, А.Ю. Сергієнко та ін. 472 2017 тверда 180,00
978-617-505-808-4 Основи імунології: функції та розлади імунної системи: пер. 6-го англ. вид.: Посібник для cтуд. мед. ЗВО, лікарів-інтернів — К., 2020. — VIII, Абул К. Аббас, Ендрю Г. Ліхтман, Шив Піллай. 328 2020 тверда 1 067,00
978-617-505-476-5 Основи медичного та фармацевтичного товарознавства: Навч.-метод. посіб. для вищих мед. (фарм.) закладів (зошит). Схвалено МОЗ Мороз Ольга Григорівна, Осінська Жанна Володимирівна, Римарчук Клавдія Михайлівна та ін. 68 2018 м'яка 70,00
978-617-505-647-9 Основи медичної інформатики. Практикум: Навч. посіб. для мед. (фарм.) коледжів, училищ, акад., інст. медс-тва. Рекомендовано МОЗ Бондаренко Т.І. 128 2018 тверда 75,00
978-617-505-527-4 Основи медсестринства в модулях: Навч. посіб. для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. — 3-тє вид., випр. Затверджено МОЗ Касевич Ніна Микитівна 480 2018 тверда 180,00
978-617-505-223-5 Основи медсестринства. Практикум: Навч. посіб. для мед. ВНЗ І—ІІІ рів. акред. — 2-ге вид., випр. Затверджено МОЗ Гаврилюк О.Ф., Залюбівська Л.С. 352 2012 тверда 70,00
978-617-505-622-6 Основи медсестринства: Підручник для мед. учил., коледжів, інст. медс-ва. — 3-тє вид., перероб. і доп. Затверджено МОЗ Лісовий Володимир Миколайович, Ольховська Лілія Петрівна, Капустник Валерій Андрійович 912 2018 тверда 390,00
978-617-505-379-9 Основи менеджменту і маркетингу в стоматології: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІ р.а. Затверджено МОЗ Феськов В.В. 192 2015 тверда 80,00
978-617-505-474-1 Основи менеджменту і маркетингу у фармації: Навч.-метод. посіб. для вищих мед. (фарм.) закладів (зошит). Схвалено МОЗ Косяченко Наталія Миколаївна, Горкуша Валентина Прокопівна, Кобрин Валентина Василівна та ін. 49 2018 м'яка 45,00
  Основи мікробіології: Навч.-метод. посіб. для вищих мед. (фарм.) закладів (зошит). Схвалено МОЗ Л.В. Довженко, В.А. Зінченко. 49 2017 м'яка 45,00
978-617-505-725-4 Основи патології за Роббінсом: пер. 10-го англ. вид.: у 2 т. — Т. 1 Вінней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К Астер 420 2019 тверда 1 119,00
978-617-505-758-2 Основи патології за Роббінсом: пер. 10-го англ. вид.: у 2 т. — Т. 2 Вінней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К Астер 532 2020 тверда 1 313,00
978-617-505-764-3 Основи педіатрії за Нельсоном: пер. 8 англ. вид.: у 2 т. — Т. 1 Карен Дж. Маркданте, Роберт М. Клігман; наукові редактори перекладу В.С. Березенко, Т.В. Починок 378 2019 тверда 1 007,00
978-617-505-780-3 Основи педіатрії за Нельсоном: пер. 8 англ. вид.: у 2 т. — Т. 2 Карен Дж. Маркданте, Роберт М. Клігман; наукові редактори перекладу В.С. Березенко, Т.В. Починок 426 2019 тверда 1 007,00
978-617-505-686-8 Основи психології та міжособове спілкування: Навч. посіб. для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. — 2-ге вид. Рекомендовано МОН Засєкіна Л.В., Пастрик Т.В. 216 2018 тверда 120,00
978-617-505-056-9 Основи рефлексотерапії, фітотерапії та гомеопатії: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. Затверджено МОН Лисенюк В.П. 424 2010 тверда 120,00
978-617-505-617-2 Основи філософських знань: Навч.-метод. посіб. для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. Рекомендовано МОЗ Воронюк Олександр Леонідович 120 2018 тверда 65,00
978-617-505-333-1 Основы ухода за детьми. Техника лечебных процедур и манипуляций: Учеб. пособие для мед. ВНЗ ІІІ—IV ур. аккред. Рекомендовано МЗ Олександра Василівна Тяжка, Алла Миколаївна Антошкіна, Марина Марківна Васюкова та ін.; за редакцією Олександри Василівни Тяжкої 184 2014 тверда 132,00
978-617-505-825-1 Оториноларингологія: Підручник для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів, магістрів. — 4-те вид. Затверджено МОН, Рекомендовано МОЗ. Д.І. Заболотний, Ю.В. Мітін, С.Б. Безшапочний, Ю.В. Дєєва 472 2020 тверда 462,00
978-617-505-172-6 Офтальмология: Учебник для мед. ВУЗов ІV ур. аккред. Утверждено МОН. Допущено МЗ Геннадій Дмитрович Жабоєдов, Римма Леонідівна Скрипник, Тетяна Володимирівна Баран та ін.; за редакцією Геннадія Дмитровича Жабоєдова, Римми Леонідівни Скрипник 448 2011 тверда 176,00
978-617-505-469-7 Офтальмологія: Підручник для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. Рекомендовано МОЗ Жабоєдов Геннадій Дмитрович, Скрипник Рімма Леонідівна, Кіча Ольга Анатоліївна та ін.; за ред. Геннадія Дмитровича Жабоєдова, Рімми Леонідівни Скрипник 296 2018 тверда 176,00
978-617-505-890-9 Офтальмологія: Підручник для студ. стомат. ф-тів мед. ЗВО, лікарів-стоматологів, сімей. лікарів. Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. Богомольця В.М. Сакович, В.М. Сердюк, Д.Г. Жабоєдов, Р.Л. Скрипник та ін.; за редакцією Д.Г. Жабоєдова, В.М. Сердюка, Р.Л. Скрипник 128 2022 тверда 215,00
978-617-505-180-1 Офтальмологія: практикум: Навч. посіб. для мед. ВНЗ IV рів. акред. Затверджено МОН, Допущено МОЗ Геннадій Дмитрович Жабоєдов, Володимир Вікторович Кірєєв 280 2012 тверда 253,00
978-617-505-866-4 Охорона ментального здоров’я та медико-психологічна реабілітація військовослужбовців в умовах гібридної війни: теорія і практика. В.I. Цимбалюк, В.В. Стеблюк, О.В. Друзь та ін.; за редакцією В.I. Цимбалюка 256 2021 тверда 396,00
978-617-505-857-2 Охорона праці в медичній галузі: Підручник для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів.Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. Богомольця О.П. Яворовський, I.В. Сергета, Ю.О. Паустовський, В.I. Зенкіна та ін.; за редакцією О.П. Яворовського 488 2021 тверда 583,00
978-617-505-609-7 Охрана труда в медицинской отрасли: Учеб.-метод. пособие для мед. ун-тов, инст., акад., врачей-интернов. — 2-е изд., испр. Рекомендовано МОН Олександр Петрович Яворовський, Михайло Іванович Веремій, Валентина Іванівна Зенкина та ін. 216 2017 тверда 143,00
978-617-505-535-9 Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз: Навч. посіб. для студентів ВНЗ, лікарів-інтернів. Рекомедовано МОЗ Юрій Іванович Фещенко, Василь Михайлович Князевич, Олена Миколаївна Разнатовська, Наталія Анатоліївна Гріцова 128 2017 тверда 70,00
978-617-505-428-4 Патофізіологія: Підручник для мед. ВНЗ ІІІ—ІV р.а. — 5-те вид., випр. Затверджено МОН та МОЗ За ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, М.В. Кришталя. 752 2015 тверда 480,00
978-617-505-548-9 Патофізіологія: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 6-те вид., переробл. і доп. Затверджено МОН та МОЗ За ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця 736 2017 тверда 480,00
978-617-505-551-9 Педиатрия: Нац. учебник для мед. ун-тов, инст., акад. Утверждено МОН Татьяна Александровна Крючко, Александр Евгеньевич Абатуров, Татьяна Викторовна Кушнерева; под редакцией Татьяны Александровной Крючко, Александра Евгеньевича Абатурова 224 2017 тверда 154,00
978-617-505-837-4 Педіатрія: Підручник для студ. стомат. ф-тів мед. ЗВО. — 3-тє вид., перероб. і доп. Затверджено МОН, Рекомендовано вченою радою УМСА. Т.О. Крючко, О.Є. Абатуров, Т.В. Кушнерева та ін.; за редакцією Т.О. Крючко, О.Є. Абатурова 224 2021 тверда 253,00
978-617-505-085-9 Пластична хірургія: Підручник для мед. ВНЗ ІV рів. акред. Затверджено МОН та МОЗ За ред. Я. Фесталя 376 2010 тверда 125,00
978-617-505-159-7 Политравма: хирургия, травматология, анестезиология, интенсивная терапия: Учебн. издание для мед. ВНЗ ІV ур.аккред. Рекомендовано МОЗ Под ред. Ф.С. Глумчера 736 2012 тверда 230,00
978-617-505-734-6 Посібник з біологічної хімії Крок 1. Стоматологія: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. Богомольця. Л.В. Яніцька, З.М. Скоробогатова, О.П. Хаврона, Т.І. Бондарчук; за редакцією О.Я. Склярова, Л.В. Гайової 360 2019 тверда 286,00
978-617-505-706-3 Практикум з акушерства: Навч. посіб. для мед. коледжів, училищ, акад., інст. медс-тва. Рекомендовано Вченою радою Івано-Франківського нац. мед. ун-ту Бачинська І.І. 104 2019 тверда 70,00
978-617-505-750-6 Практикум з анатомії людини: Навч. посіб. для мед. коледжів, училищ, акад., інст. медс-тва. — 2-ге вид. Рекомендовано МОЗ Павлюк Н.Л. 216 2019 тверда 130,00
978-617-505-705-6 Практикум з гінекології: Навч. посіб. для мед. коледжів, училищ, акад., інст. медс-тва. Рекомендовано вченою радою Івано-Франківського нац. мед. ун-ту Валовіна А.М. 96 2019 тверда 70,00
978-617-505-360-7 Практикум з медичної біології: Навч. посіб. для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 2-ге вид., випр. Затверджено МОЗ Неоніла Опанасівна Саляк 152 2015 тверда 40,00
978-617-505-481-9 Практикум з медичної біології: Навч. посіб. для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 3-тє вид., перероб. і доп. Затверджено МОЗ Неоніла Опанасівна Саляк 296 2017 тверда 95,00
978-617-505-635-6 Практикум з мікробіології: Навч. посіб. для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. — 3-тє вид., випр. Затверджено МОЗ Люта Віра Антонівна, Кононов Олександр Вікторович 184 2018 тверда 70,00
978-617-505-719-3 Практикум з фармацевтичної хімії: Навч.-метод. посіб. для мед. (фарм.) коледжів, училищ, акад., інст. медс-тва. Рекомендовано наук.-метод. радою Житомирського базового фарм. коледжу В.О. Хранівська, Г.П. Ніжник, С.М. Муленко та ін. 192 2018 тверда 95,00
978-617-505-525-0 Практикум з фізіології людини: Навч. посіб. для мед. ВНЗ І—III р.а. — 2-ге вид., випр. Рекомендовано МОЗ. Мотузюк О.П., Хмелькова А.І., Міщенко І.В. 160 2017 тверда 70,00
978-617-505-922-7 Практична охорона праці в медичній галузі: Навч. посіб. для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів, лікарів-практиків. Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. Богомольця. О.П. Яворовський, Ю.О. Паустовський, В.I. Зенкіна, I.В. Сергета та ін. 391 2023 тверда 865,00
978-617-505-818-3 Пропедевтика внутрішньої медицини: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 6-те вид. Допущено МОЗ За ред. О.Г. Яворського 552 2020 тверда 620,00
978-617-505-826-8 Пропедевтика ортопедичної стоматології: Підручник для студ. мед. ЗВО. — 2-ге вид. Затверджено МОН. П.С. Фліс, Г.П. Леоненко, І.А. Шинчуковський та ін.; за редакцією П.С. Фліса 328 2020 тверда 528,00
978-617-505-567-0 Професійні хвороби: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. — 5-те вид. перероб. та доп. Затверджено МОН Валерій Андрійович Капустник, Інна Федорівна Костюк, Геннадій Опанасович Бондаренко та ін.; за редакцією Валерія Андрійовича Капустника, Інни Федорівни Костюк 536 2017 тверда 310,00
978-617-505-146-7 Професійні хвороби: Підручник для мед. ВНЗ ІV рів. акред. — 3-тє вид. перероб. і доп. Затверджено МОН За ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк 480 2011 тверда 190,00
978-617-505-637-0 Психіатрія і наркологія: Підручник для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. — 2-ге вид., випр. Затверджено МОЗ Погорєлов Ігор Іванович, Манаєнкова Ольга Дмитрівна 320 2018 тверда 130,00
978-617-505-704-9 Психіатрія та наркологія в загальній медичній практиці: Навч. посіб. для студ. мед. ЗВО, інтернів, сімей. лікарів. Затверджено вченою радою ХНМУ Кожина Г.М., Марута Н.О., Юр’єва Л.М. та ін. 344 2019 тверда 281,00
978-617-505-840-4 Психіатрія та наркологія: Навч.-метод. посіб. для студ. мед. ЗВО, інтернів, лікарів-психіатрів, сімей. лікарів. — 2-ге вид., стер. Рекомендовано вченою радою УМСА. А.М. Скрипніков, Л.В. Животовська, Л.А. Боднар, Г.Т. Сонник 224 2021 тверда 341,00
978-617-505-867-1 Психогенні психічні розлади: Навч.-метод. посіб. для студ. мед. ЗВО, лікарів-психіатрів, клініч. психологів. Рекомендовано вченою радою УМСА. Л.О. Герасименко, А.М. Скрипніков, Р.І. Ісаков 208 2021 тверда 341,00
978-617-505-940-1 Психосоматична патологія: Монографія: Для науковців, лікарів-практиків,медичних психологів, психотерапевтів, викладачів і студ. ЗВО. Ісаков Р.І. 167 2023 тверда 407,00
978-617-505-744-5 Радіологія: Підручник для студ. та лікарів-інтернів мед. ЗВО. Рекомендовано вченою радою БДМУ Кравчук С.Ю. 296 2019 тверда 264,00
978-617-505-921-0 Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад: Навч посіб. для психологів, психіатрів, студентів магістерського рівня, аспірантів. — К., 2023. — 120 с., тв. пал. Герасименко Л.О., Скрипніков А.М., ІсаковР.І. 120 2023 тверда 297,00
978-617-505-623-3 Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї: Підручник для мед. училищ, коледжів, інст. медс-ва. Допущено МОЗ Володимир Борисович Самойленко, Галина Геннадіївна Рой, Віолетта Володимирівна Мисік; за редакцією Володимира Івановича Литвиненка 216 2018 тверда 95,00
978-617-505-952-4 Розлади психічної сфери внаслідок бойових дій: навч. посіб. Мішиєв В.Д., Михайлов Б.В., Гриневич Є.Г., Омелянович В.Ю. 127 2023 тверда 308,00
978-617-505-534-2 Ротационные системы в стоматологии: Справочник Полонейчик Николай Михайлович 177 2017 тверда 275,00
978-617-505-020-0 Руководство по анестезиологии: Учеб. пособие для мед. ВНЗ ІІІ—ІV ур. аккред. — 2-е изд. Рекомендовано МОЗ Под ред. Ф.С. Глумчера. 608 2010 тверда 539,00
978-617-505-925-8 Сексологія і сексопатологія: Підручник для лікарів-інтернів, соціологів, педагогів, працівників судових установ. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОЗ. Ворнік Б.М., Кришталь Є.В. 631 2023 тверда 1 067,00
978-617-505-950-0 Сексуальне здоров’я жінки. Функція і дисфункція: посібник. Ворнік Б.М., Татарчук Т.Ф., Грищенко О.В. та ін. ; за ред. Б.М. Ворніка Б.М. 231 2023 тверда 429,00
978-617-505-262-4 Семейная медицина: в 3 кн. — Кн. 1: Общие вопросы семейной медицины: Учебник для мед. ВУЗ ІV ур. аккр. Утверждено МОН. Ольга Миколаївна Гиріна, Людмила Михайлівна Пасієшвілі, Галина Степанівна Попік та ін.; за редакцією Ольги Миколаївни Гиріної, Людмили Михайлівни Пасієшвілі, Галини Степанівни Попік 672 2015 тверда 325,00
978-617-505-506-9 Семейная медицина: в 3 кн. — Кн. 2: Симптомы и синдромы в клинике внутренних болезней: Учебник для мед. ВУЗ ІV ур. аккр. Утверждено МОН, Рекомендовано МОЗ. за редакцією Ольги Миколаївни Гиріної, Людмили Михайлівни Пасієшвілі 488 2016 тверда 440,00
978-617-505-749-0 Семейная медицина: в 3 кн. — Кн. 3: Специальная часть. Полипрофильность общей врачебной практики: Учебник для мед. ВУЗ. Утверждено МОН, Рекомендовано ученым советом НМУ им. А.А. Богомольця. М.Ю. Бабанина, Л.С.?Бабінець, П.А.?Бездітко та ін.; за редакцією О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі 744 2019 тверда 836,00
978-617-505-362-1 Сестринська справа: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 3-тє вид., випр. Затверджено МОЗ. Ніна Микитівна Касевич, Ігор Олександрович Петряшев, Василь Васильович Сліпченко та ін.; за редакцією Володимира Івановича Литвиненка 816 2017 тверда 290,00
978-617-505-607-3 Сімейна медицина: у 3 кн. — Кн. 3: Спеціальна частина. Поліпрофільність загальної лікарської практики: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. Затверджено МОН, Рекомендовано МОЗ Лілія Степанівна Бабінець, Павло Андрійович Бездітко, Сергій Анатолійович Бондар та ін.; за редакцією Ольги Миколївни Гиріної, Людмили Михайлівни Пасієшвілі 680 2017 тверда 484,00
978-617-505-933-3 Соціально значущі та особливо небезпечні інфекційні хвороби: Навч. посіб. для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів, курсантів ПО та лікарів-практиків. Рекомендовано вченою радою ХНМУ. К.В. Юрко, Г.О. Соломенник 255 2023 тверда 523,00
978-617-505-656-1 Спеціальна епідеміологія: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид., переробл. і доповн. Рекомендовано МОН Виноград Н.О., Василишин З.П., Козак Л.П 368 2018 тверда 290,00
978-617-505-862-6 Спеціальна епідеміологія: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. — 3-тє вид., переробл. і доповн. Рекомендовано МОН. 336 2021 тверда 424,00
978-617-505-399-7 Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. Затверджено МОЗ. Анатолій Васильович Борисенко, Марина Юріївна Антоненко, Леся Вікторівна Линовицька та ін.; за редакцією Анатолія Васильовича Борисенка 664 2017 тверда 270,00
978-617-505-239-6 Стоматологія: у 2-х кн. — Кн. 1: Підручник для мед. ВНЗ ІІІ—IV р.а. Допущено МОЗ Микола Михайлович Рожко, Зоряна Богданівна Попович, Віра Дмитрівна Куроєдова та ін.; за редакцією Миколи Михайловича Рожка 872 2012 тверда 638,00
978-617-505-681-3 Стоматологія: у 2-х кн. — Кн. 2: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид. Затверджено МОЗ М.М. Рожко, І.І. Кириленко, О.Г. Денисенко та ін.; за ред. М.М. Рожка 992 2018 тверда 935,00
978-617-505-663-9 Судова медицина. Медичне законодавство: у 2-х кн. — Кн. 1: Судова медицина: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 5-те вид. Затверджено МОН Борис Валентинович Михайличенко, Вадим Аврамович Шевчук, Станіслав Степанович Бондар та ін.; за редакцією Бориса Валентиновича Михайличенка 448 2018 тверда 275,00
978-617-505-137-5 Терапевтическая стоматология: В 4-х т. — Т. 3: Заболевания парадонта: Учебник для мед. ВУЗ ІV ур. аккр. Утверждено МЗ Микола Федорович Данилевський, Анатолій Васильович Борисенко, Марина Юріївна Антоненко та ін. 616 2011 тверда 275,00
978-617-505-236-5 Терапевтическая стоматология: В 4-х т. — Т. 4: Заболевания слизистой оболочки полости рта: Учебник для мед. ВУЗ ІІІ—ІV ур. аккред. Утверждено МОЗ Микола Федорович Данилевський, Анатолій Васильович Борисенко, Марина Юріївна Антоненко та ін. 632 2013 тверда 275,00
978-617-505-792-6 Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 1. Пропедевтика терапевтичної стоматології: Підручник для студ. стомат. ф-тів. мед. ЗВО. — 4-те вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОЗ Данилевський Микола Федорович, Борисенко Анатолій Васильович, Сидельникова Лариса Федорівна та ін.; за ред. Борисенка Анатолія Васильовича 456 2020 тверда 429,00
978-617-505-786-5 Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 2. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсіс: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 3-тє вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОЗ Данилевський Микола Федорович, Борисенко Анатолій Васильович, Сідельнікова Лариса Федорівна та ін.; за редакцією Анатолія Васильовича Борисенка 592 2020 тверда 638,00
978-617-505-579-3 Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 3: Захворювання пародонта: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид., перероб. і доп. Допущено МОЗ Микола Федорович Данилевський, Анатолій Васильович Борисенко, Марина Юріївна Антоненко та ін.; за редакцією Анатолія Васильовича Борисенка 624 2018 тверда 682,00
978-617-505-847-3 Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 4: Захворювання слизової оболонки порожнини рота: Підручник для мед. ВНЗ ІІІ—ІV р.а. Допущено МОЗ М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, О.Ф. Несин та ін. 640 2021 тверда 1 012,00
978-617-505-743-8 Тестові завдання і ситуаційні задачі з охорони праці в медичній галузі: Навч. посіб. для мед. ВНЗ, лікарів-інтернів та практичних лікарів. Рекомендовано вченою радою НМУ ім. О.О. Богомольця О.П. Яворовський, Ю.О. Паустовський, О.А. Никитюк та ін.; За ред. О.П. Яворовського, І.В. Сергети 224 2019 тверда 176,00
978-617-505-125-2 Техніка виготовлення знімних протезів: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 2-ге вид., перероб. та доп. Затверджено МОЗ Фліс П.С., Банних Т.М. 264 2012 тверда 190,00
978-617-505-711-7 Техніка лабораторних робіт: Навч. посіб. для мед. коледжів, учил., інст. медс-ва. — 2-ге вид. Рекомендовано МОЗ Н.П. Гирина, А.В. Шлянина, И.С. Ковальчук 304 2019 тверда 190,00
978-617-505-473-4 Техніка лабораторних робіт: Навч.-метод. посіб. для вищих мед. (фарм.) закладів (зошит). Схвалено МОЗ Гирина Наталія Петрівна, Ковальчук Ірина Станіславівна, Шляніна Алла Володимирівна, Туманова Ірина Володимирівна 72 2017 м'яка 65,00
978-617-505-140-5 Технологія виготовлення ортодонтичних та ортопедичних конструкцій у дитячому віці: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. Затверджено МОЗ Фліс П.С., Власенко А.З., Чупіна А.О. 256 2013 тверда 70,00
978-617-505-322-5 Технологія ліків: Навч. посіб. для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 2-ге вид., переробл. і доп. Затверджено МОЗ Марчук О.С., Андрощук Н.Б. 576 2014 тверда 150,00
978-617-505-487-1 Технологія ліків: Навч.-метод. посіб. для вищих мед. (фарм.) закладів (зошит). Схвалено МОЗ Косяченко Наталія Миколаївна, Домбровська Тамара Антонівна, Марчук Олена Степанівна та ін. 464 2017 тверда 290,00
978-617-505-801-5 Токсикологічна хімія: Підручник для студ. мед. (фарм.) ЗВО. — 3-тє вид. Затверджено МОН, Рекомендовано МОЗ І.В. Ніженковська, О.В. Вельчинська, М.М. Кучер 372 2020 тверда 429,00
978-617-505-923-4 Трансфузійна медицина: Підручник для студ. мед.ЗВО, лікарів, слухачів ПО. Рекомендовано вченою радою ЛНМУ імені Данила Галицького. В.В. Орлик 424 2023 тверда 715,00
978-617-505-670-7 Тропічні хвороби: Навч. посіб. для студ. мед. ВНЗ, лікарів-інтернів, курсантів ПО та практичних лікарів. Затверджено вченою радою ХНМУ Козько В.М., Соломенник Г.О., Юрко К.В. 384 2019 тверда 350,00
978-617-505-529-8 Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 2-е вид., випр. Затверджено МОЗ. Козаченко Г.В.. 336 2017 тверда 95,00
978-617-505-742-1 Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків: у 2 кн. — Кн. 1: Соціокуль-турна комунікація: Підручник для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів, викладачів. Рекомендовано Вченою радою Івано-Франківського НМУ С.М. Луцак, А.В. Ільків, Н.П. Литвиненко та ін.; за редакцією С.М. Луцак 504 2019 тверда 743,00
978-617-505-741-4 Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків: у 2 кн. — Кн. 2: Основи професійного мовлення: Підручник для студ. мед. ЗВО, лікарів-інтернів, викладачів. Рекомендовано Вченою радою Івано-Франківського НМУ. С.М. Луцак, А.В. Ільків, О.І. Криницька та ін.; за редакцією С.М. Луцак 456 2019 тверда 671,00
978-617-505-698-1 Українська мова: культура мовлення медика: Навч. посіб. для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. Рекомендовано МОЗ Г.Г. Кисіль, О.Ф. Чорногуз 464 2018 тверда 205,00
978-617-505-173-3 Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник: У 4 т. — Т. 1. А–Д Л.І. Петрух, І.М. Головко 704 2012 тверда 666,00
978-617-505-253-2 Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник: У 4 т. — Т. 2. Е–Н Л.І. Петрух, І.М. Головко 744 2013 тверда 666,00
978-617-505-457-4 Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник: У 4 т. — Т. 3. О–С. Петрух Л.І., Головко І.М. 744 2016 тверда 605,00
978-617-505-334-8 Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник: У 4 т. — Т. 4. Т–Я. Петрух Л.І., Головко І.М. 600 2016 тверда 605,00
978-617-505-157-3 Урологія: Підручник для мед. ВНЗ ІV рів. акред. Затверджено МОЗ- 3-є вид., випр. Люлько О.В., Возіанов О.Ф. 664 2011 тверда 272,00
978-617-505-304-1 Уход за больными: Практика: Учебник для ВУЗ ІV ур. аккред. Ольга Миколаївна Ковальова, Володимир Миколайович Лісовий, Станіслав Іванович Шевченко та ін.; за редакцією Ольги Миколаївни Ковальової, Володимира Миколайовича Лісового, Станіслава Івановича Шевченка, Тетяни Володимирівни Фролової 432 2014 тверда 187,00
978-617-505-489-5 Фармакогнозія: Навч.-метод. посіб. для вищих мед. (фарм.) закладів (зошит). Схвалено МОЗ Ходаківська Вікторія Павлівна, Бобкова Інна Аркадіївна, Варлахова Лідія Василівна 192 2018 тверда 160,00
978-617-505-618-9 Фармакогнозія: Підручник для мед. (фарм.) коледжів, училищ, провізорів. — 3-тє вид., перероб. і доп. Допущено МОЗ Бобкова І.А., Варлахова Л.В. 504 2018 тверда 250,00
978-617-505-875-6 Фармакологія за Рангом і Дейлом: Пер. 9-го англ. вид.: у 2-х т. – Т. 1: Для студ. мед. і фарм. ЗВО, лікарів-інтернів, науковців. Джеймс М. Ріттер, Род Флавер, Ґрем Гендерсон, Юн Конг Лоук, Девід Мак’юен, Гамфрі П. Ранг; наукові редактори перекладу Ганна Зайченко, Микола Хайтович 588 2021 тверда 1 239,00
978-617-505-897-8 Фармакологія за Рангом і Дейлом: Пер. 9-го англ. вид.: у 2-х т. – Т. 2: Для студ. мед. і фарм. ЗВО, лікарів-інтернів, науковців. Джеймс М. Ріттер, Род Флавер, Ґрем Гендерсон, Юн Конг Лоук, Девід Мак’юен, Гамфрі П. Ранг; наукові редактори перекладу Ганна Зайченко, Микола Хайтович 342 2022 тверда 858,00
978-617-505-483-3 Фармакологія: Навч.-метод. посіб. для вищих мед. (фарм.) закладів (зошит). Схвалено МОЗ Луцак Ірина Василівна, Римарчук Клавдія Михайлівна, Зубрицька Тетяна Ростиславівна та ін. 344 2018 тверда 245,00
978-617-505-910-4 Фармакологія: Підручник для студ. мед. (фарм.) закладів фахової передвищої та вищої освіти. — 10-те вид., перероб. і доп. Затверджено МОЗ Нековаль І.В., Казанюк Т.В. 552 2022 тверда 692,00
978-617-505-665-3 Фармакотерапія захворювань слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонта: Навч. посіб. для мед. ун-тів, інст., акад. Рекомендовано Вченою радою НМУ О.О. Богомольця А.В. Борисенко, М.Ф. Данилевский, М.А. Мохорт та ін.; за ред. А.В. Борисенка 504 2018 тверда 561,00
978-617-505-187-0 Фармакотерапія: У 2 кн. — Кн. 1: Підручник для фарм. ВНЗ і фарм.ф-тів мед. (фарм.) закладів. — 3-тє вид., перероб. і доп. Затверджено МОН. Борис Андрійович Самура, Анатолій Станіславович Свінціцький, Юрій Михайлович Колесник та ін 952 2012 тверда 264,00
978-617-505-202-0 Фармакотерапія: У 2 кн. — Кн. 2: Підручник для фарм. ВНЗ і фарм. ф-тів мед. (фарм.) закладів. — 3-тє вид., перероб. і доп. Затверджено МОН. Борис Андрійович Самура, Анатолій Станіславович Свінціцький, Віталій Федорович Москаленко та ін. 792 2012 тверда 248,00
978-617-505-732-2 Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських речовин за функціональними групами: Навч. посіб. для мед. ВНЗ, фарм. ф-тів, інтернів, магістрів. — 3-тє вид. Рекомендовано МОЗ і МОН О.О. Цуркан, І.В. Ніженковська, О.О. Глушаченко 152 2019 тверда 175,00
978-617-505-488-8 Фармацевтична хімія: Навч.-метод. посіб. для вищих мед. (фарм.) закладів (зошит). Схвалено МОЗ Хранівська Валентина Олександрівна, Ніжник Галина Петрівна, Муленко Світлана Михайлівна та ін. 120 2017 тверда 125,00
978-617-505-634-9 Фізіологічне акушерство: Підручник для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. — 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено МОЗ Назарова Інеса Борисівна, Самойленко Володимир Борисович 408 2018 тверда 210,00
978-617-505-633-2 Фізіотерапія: Підручник для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. — 2-ге вид., випр. Затверджено МОЗ Яковенко Наталія Павлівна, Самойленко Володимир Борисович 256 2018 тверда 95,00
978-617-505-553-3 Філософія: Підручник для мед. учил., коледжів, акад., інст. медс-ва. — 3-тє вид., переробл. та допов. Затверджено МОЗ Воронюк Олександр Леонідович 216 2018 тверда 80,00
978-617-505-491-8 Фтизиатрия: Учебник для мед. ВУЗ ІV ур. аккр. Утверждено МОН и МЗ. Под ред. В.И. Петренко. 440 2016 тверда 350,00
978-617-505-203-7 Фтизіатрія: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. Затверджено МОН і МОЗ За редакцією В.І. Петренка 472 2015 тверда 250,00
978-617-505-563-2 Хирургические болезни: Учебник для мед. ун-тов, инст., акад. Утверждено МОН Яков Соломонович Березницкий, Александр Афанасиевич Вильцанюк, Николай Дмитриевич Желиба и др.; под редакцмей Петра Дмитриевича Фомина, Якова Соломоновича Березницкого 432 2017 тверда 370,00
978-617-505-263-1 Хирургия детского возраста: Учебник для мед. ВУЗ IV ур. аккр. Рекомендовано МОЗ Под ред. В.И. Сушко, Д.Ю. Кривчени. 568 2015 тверда 320,00
978-617-505-872-5 Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку: Підручник для студ. стомат. і педіатрич. ф-тів мед. ЗВО, лікарів. — 2-ге вид., переробл. і доп. Затверджено МОЗ. 496 2022 тверда 1 137,00
978-617-505-602-8 Хірургічні хвороби: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид., випр. Затверджено МОН Яків Соломонович Березницький, Олександр Афанасійович Вільцанюк, Микола Дмитрович Желіба та ін.; за редакцією Петра Дмитровича Фоміна, Якова Соломоновича Березницького 408 2017 тверда 350,00
978-966-10-0032-1 Хірургія дитячого віку: Підручник для мед. ВНЗ III—IV рів. акред. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОЗ Сушко В.І., Кривченя Д.Ю. та ін. 800 2009 м'яка 650,00
978-966-10-0036-9 Хірургія: Підручник для мед. ВНЗ ІV рів. акред. Рекомендовано МОЗ За ред. П.Г. Кондратенка 968 2009 тверда 780,00
978-617-505-803-9 Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология: в 2 кн. — кн. 1: Учебник для студ. стомат. ф-тов мед. ВУЗов, врачей-интернов, стоматологов. Утверждено МОН Тимофеев А.А. 992 2020 тверда 1 911,00
978-617-505-873-2 Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология: в 2 кн. — кн. 2: Учебник для студ. стомат. ф-тов мед. ВУЗов, врачей-интернов, стоматологов. Утверждено МОН. Тимофеев А.А. 968 2022 тверда 2 709,00
978-617-505-881-7 Щелепно-лицева хірургія: Підручник для студ. стомат. ф-тів мед. ЗВО, лікарів-інтернів, стоматологів-практиків. — 3-тє вид., перероб. і доп. Затверджено МОН. О.О. Тимофєєв 792 2022 тверда 1 134,00
Видавництво "Нова книга"
ISBN Назва Автор Сторінок Рік Обкладинка Ціна, грн.
966-8609-25-5 Морфофункціональна та клінічна оцінка зубів з дефектами твердих тканин. -Вінниця: НОВА КНИГА, 2005.- 128 с. м'яка обкл. Кльомін В.А., Борисенко А.В., Іщенко П.В., Кльоміна В.В. 128 2005 м'яка 120,00
978-966-382-883-1 Anatomy of the Urinary and Reproductive Systems.Structural Features in Childhood. Abnormalities = Анатомія сечової та статевої систем. Особливості будови в дитячому віці. Аномалії Навчальний посібник для ВМНЗ ІІІ-ІV р.а.: Рекомендовано вченою радою Української медичної стоматологічної академії як навчальний посібник (протокол №6 від 10 лютого 2021 року) Свінцицька Наталія Леонідівна, Гринь Володимир Григорович, Каценко Андрій Любославович 160 2021 тверда 650,00
978-966-382-728-5 Bases of Bioethics and Biosafety=Основи біоетики та біобезпеки. – 2-ге вид. Рекомендовано ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник IV рівня акредитації. В. М. Бобирьов, О. М. Важнича, Т. О. Дев’яткіна. 248 2019 тверда 350,00
978-966-382-419-2 Basics of Dentistry=Основи стоматології. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації. Маланчук Владислав Олександрович, Хоменко Лариса Олександрівна, Неспрядько Валерій Петрович та ін. 616 2018 тверда 470,00
978-966-382-842-8 Basics of Medical Terminology = Основи медичної термінології. Рекомендовано вченою радою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів. Содомора Павло Андрійович, Смольська Лариса Юріївна, Бєляєва Олена Миколаївна та ін. 264 2020 тверда 500,00
978-966-382-835-0 Biological Chemistry=Біологічна хімія. — 3-тє вид. Рекомендовано вченою радою Тернопільського державного медичного університету ім. І.Горбачевського як підручник для студентів медичних і фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів України. Губський Ю.І. та ін. 488 2020 тверда 580,00
978-966-382-777-3 Bioorganic Сhemistry=Біоорганічна хімія. — 2-ге вид. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Губський Ю. І. 228 2019 тверда 250,00
978-966-382-519-9 Clinical Anatomy and Operative Surgery=Клінічна анатомія і оперативна хірургія. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Цигикало О. В. 528 2020 тверда 780,00
978-966-382-795-7 Clinical Immunology and Allergology=Клінічна імунологія та алергологія . — 3-тє вид. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-17606 від 18.11.2013 р.). Бажора Ю.І. 272 2020 тверда 275,00
978-966-382-737-7 Clinical pharmacology=Клінічна фармакологія. — 3-те вид., доопрац. Рекомендовано рішенням вченої ради Запорізького державного медичного університету як навчальний посібник для студентів-іноземців вищих медичних закладів. Крайдашенко О.В., Самура Б.Б. та ін. 232 2019 тверда 290,00
978-966-382-798-8 Crash Course in Pathophysiology. Questions & Answers=Короткий курс патофізіології. Запитання та відповіді. Атаман Олександр Васильович 520 2019 тверда 650,00
978-966-382-772-8 Emergency and Urgent Medical Care Student Training Manual=Екстрена та невідкладна медична допомога. Рекомендовано Державною установою “Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України” як навчальний посібник . за ред. Шкурупія Д. А. 200 2019 тверда 320,00
978-966-382-587-8 Endocrinology=Ендокринологія. — 4-тє вид. Рекомендовано Мінітерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих навчальних медичних закладів IV рівня акредитації з англійською як мовою викладання (Лист № 3 від 15.06.2006). Боднар П. М. (за ред.) 328 2017 тверда 250,00
966-8609-71-9 Explanatory Dictionary of Medicinal Botany=Тлумачний словник з медичної ботаніки. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів. Гулько Р. М. 224 2006 тверда 200,00
978-966-382-911-1 First Step into Medical English = Перший крок до англійської мови медицини Підручник для ВМНЗ ІІІ—IV р.а.: Рекомендовано вч. радою Львівського нац. мед. ун-ту ім. Д. Галицького 224 2021 тверда 573,00
978-966-382-858-9 General and Clinical Pathophysiology=Загальна та клінічна патофізіологія.— 4-те вид. Рекомендовано Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації. Лист від 27.10.2010 № 01.01-47/2409. Кубишкін А. В. та ін. 696 2020 тверда 720,00
978-966-382-899-2 General and Clinical Pathophysiology=Загальна та клінічна патофізіологія.— 5-те вид. Підручник для ВМНЗ ІІІ—IV р.а.: Рекомендовано МОЗ. Гоженко Анатолій Іванович, Лукаш Шарпак, Кубишкін Анатолій Володимирович, Савицький Іван Володимирович та ін. 696 2021 тверда 880,00
978-966-382-852-7 General Surgery=Загальна хірургія. — 2-ге вид. Recommended by the State Institution “Central methodical cabinet of the higher medical education of the Ministry of Health of Ukraine” as a textbook for students of higher educational institutions. Березницький Я. С.(за ред.) 328 2020 тверда 560,00
978-966-382-859-6 Human Аnatomy=Анатомія людини. Рекомендовано вченою радою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького як підручник для англомовних студентів закладів вищої освіти України (протокол № 5-ВР від 30 вересня 2020 року). Черкасов Віктор Гаврилович, Кравчук Сергій Юрійович, Матешук-Вацеба Леся Ростиславівна 656 2020 тверда 1 400,00
978-966-382-841-1 Human Аnatomy=Анатомія людини. — 3-тє вид. Рекомендовано вченою радою Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів (протокол № 12 від 30.10.2018 р.). Черкасов В.Г., Герасим’юк І. Є. та ін. 472 2020 тверда 660,00
978-966-382-687-5 Hygiene and Ecology=Гігієна і екологія. — 2-ге вид. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації (лист № 1/11-10284 від 14.12.2009 р.). Бардов В. Г. та ін. 688 2018 тверда 620,00
978-966-382-741-4 Infant and Young Child Nutrition (0–23 months) : recommendations=Харчування дітей перших років життя (0–23 місяців) : клінічна настанова. Катілов О. В. та ін. 64 2019 м'яка 250,00
978-966-382-733-9 Internal Medicine=Внутрішня медицина. Т1. Recommended by the Academic Council of National Pirogov Memorial Medical University,Vinnytsya as a textbook for students of medical and pharmaceutical faculties of higher educational establishments of Ukraine Станіславчук М.А., Сєркова В.К.(за ред.) 408 2019 тверда 510,00
978-966-382-734-6 Internal Medicine=Внутрішня медицина. Т2. Recommended by the Academic Council of National Pirogov Memorial Medical University,Vinnytsya as a textbook for students of medical and pharmaceutical faculties of higher educational establishments of Ukrain. Станіславчук М.А., Сєркова В.К.(за ред.) 360 2019 тверда 450,00
978-966-382-814-5 Manual of Children's Infectious Diseases=Дитячі інфекційні хвороби. Рекомендовано вченою радою Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського як навчальний посібник (протокол № 9 від 24 червня 2019 року). Федорців О. Є. та ін. 440 2020 тверда 550,00
978-966-382-804-6 Medical and Biological Physics=Медична і біологічна фізика. — 4-те вид. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих навчальних медичних закладів IV рівня акредитації (лист № 08.01-47/2735 від 25.12.2009 р.). Чалий О.В. (за ред.) 480 2020 тверда 580,00
978-966-382-749-0 Medical Biology = Медична біологія. — 2-ге вид. випр. та допов. Recommended by the High Scientifc Board of Odessa National Medical University, as a textbook for 1st year students of medical and pharmaceutical faculties. Бажора Юрій Iванович, Булик Роман Євгенович, Чеснокова Mарина Mихайлівна та ін. 448 2019 тверда 600,00
978-966-382-816-9 Medical English. Student's Book=Медична англійська : підручник. Рекомендовано вченою радою Української медичної стоматологічної академії як підручник для здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 222 “Медицина”. Знаменська І. В., Бєляєва О. М., Пісоцька О. О., Гаврильєва К. Г. 264 2020 м'яка 452,00
978-966-382-817-6 Medical English. Work Book=Медична англійська мова : робочий зошит. Рекомендовано вченою радою Української медичної стоматологічної академії як робочий зошит для здобувачів вищої освіти. Знаменська І. В., Бєляєва О. М., Пісоцька О. О., Гаврильєва К. Г. 168 2020 м'яка 198,00
978-966-382-766-7 Medical Microbiology and Immunology=Медична мікробіологія та імунологія. Рекомендовано до друку рішенням засідання вченої ради Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького як підручник для студентів. Тимків М., Корнійчук О., Павлій С. 416 2019 тверда 390,00
978-966-382-800-8 Medical Microbiology, virology and Immunology=Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія. Широбоков В.П. (за ред.) 744 2019 тверда 1 350,00
978-966-382-747-6 Medicine of Emergency Situations=Медицина надзвич ситуацій.— 2-ге вид. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 2 від 26.10.2011 року). Чаплик В.В., Олійник П.В, Омельчук С. Т. 376 2020 тверда 520,00
978-966-382-794-0 Neurosurgery = Нейрохірургія — 2-ге вид. In the manual, according to a new program, problems of craniocerebral trauma, pathology of brain vessels are stated. Цимбалюк В.І. (за ред.) 192 2019 тверда 350,00
978-966-382-917-3 Obstetrics = Акушерство. Підручник для ВМНЗ IV р.а.: Рекомендовано вченою радою Одеського національного медичного університету як підручник для англомовних студентів 5-го та 6-го курсів ВНЗ IV рівня акредитації (протокол № 8 від 01.04.2021 року) Гладчук Ігор Зиновійович, Анчева Ірина Анатоліївна 288 2021 тверда 460,00
978-966-382-839-8 Oncology=Онкологія. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11–23.2–96 від 18.07.2019 року). Шевченко А. І., Колесник О. П., Шевченко Н. Ф. та ін. 496 2020 тверда 680,00
978-966-382-672-1 Oral and Maxillofacial Surgery = Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія. Ч.1. — 2-ге вид. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих стоматологічних навчальних закладів IV рівня акредитації. Маланчук В. О. (за ред.) 440 2018 тверда 550,00
978-966-382-673-8 Oral and Maxillofacial Surgery = Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія. Ч.2. Вид.2. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих стоматологічних навчальних закладів IV рівня акредитації. Маланчук В. О. (за ред.) 296 2018 тверда 210,00
978-966-382-861-9 Pathomorphology of Сommon Diseases of Maxillofacial Area=Патоморфологія основних захворювань щелепно-лицевої ділянки. Рекомендовано вченою радою Української медичної стоматологічної академії як навчальний посібник для студентів. Старченко І.І., Филенко Б.М., Черняк В.В. 128 2020 тверда 420,00
978-966-382-919-7 Pathomorphology. General Pathomorphology = Патоморфологія. Загальна патоморфологія Навчальний посібник для ВМНЗ ІІІ-ІV р.а.: Рекомендовано вч.радою Тернопільського нац.мед.ун-ту ім. .Я.Горбачевського. Боднар Я. Я., Багрій М. М., Боднар Л. П. та ін 240 2021 тверда 450,00
978-966-382-751-3 Pediatric Physical Examination=Клінічне обстеження дитини. — 2-ге вид., випр. Рекомендовано Державною установою “Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України” як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Катілов О.В. та ін. 504 2019 тверда 580,00
978-966-382-866-4 Pediatric Physical Examination=Клінічне обстеження дитини. — 3-є вид., випр. Рекомендовано Державною установою “Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України” як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ Укр Катілов О.В. та ін. 504 2021 тверда 439,00
978-966-382-690-5 Pediatrics=Педіатрія. — 4-те вид. Підручник для ВМНЗ IV р.а.: Рекомендовано МОЗ Тяжка О.В. та ін. 544 2020 тверда 580,00
978-966-382-862-6 Pharmacology in Pictures and Schemes = Фармакологія в рисунках і схемах. It is published according to the decision of the Academic Council of Odessa National Medical University as a textbook for students. Годован В.В. ; за ред. Кресюна В.Й. 464 2021 тверда 500,00
978-966-382-908-1 Pharmacology: Study Guide = Фармакологія: практикум. Навчальний посібник для ВМНЗ ІІІ-ІV р.а.: Рекомендовано вченою радою Полтавського державного медичного університету як навчальний посібник для іноземних студентів – здобувачів вищої освіти ступеня магістра, які навчаються за спеціальностями: 221 “Стоматологія”, 222 “Медицина” у закладах вищої освіти МОЗ України” (протокол № 2 від 23 червня 2021 року) Важнича Олена Митрофанівна, Дев’яткіна Тетяна Олексіївна, Дворник Валентин Миколайович та ін. 368 2021 тверда 480,00
978-966-382-840-4 Pharmacology=Фармакологія. Рекомендовано вченою радою Запорізького державного медичного університету як підручник (протокол № 8 від 10 березня 2020 року) Recommended by the Academic Board of Zaporizhzhia State Medical University. Самура І. Б., Бєлєнічев І. Ф., Нєруш А. В. 632 2020 тверда 900,00
978-966-382-851-0 Pharmacology=Фармакологія. — 5-те вид. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації, які опановують дисципліну англійською мовою. В.М. Бобирьов, О.М. Важнича, Т.О. Дев’яткіна, Н.М. Дев’яткіна. 560 2020 тверда 680,00
978-966-382-865-7 Pharmacoterapy in Dentistry=Фармакотерапія в стоматології. Recommended by the Academic Council of the Ukrainian Medical Stomatological Academy as a manual for foreign students-graduands of Master's degree studying "Dentistry". Бобирьов В.М., Петрова Т. А., Островська Г.Ю. та ін. 376 2020 тверда 480,00
978-966-382-831-2 Phisiology =Фізіологія. — 5-те вид. Рекомендовано Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів з 4-м рівнем акредитації, з англійською мовою викладання (Лист №2 від 26.10.2011). Мороз В.М., Шандра О.А. (за ред.) 728 2020 тверда 850,00
978-966-382-793-3 Propedeutics of Orthopedic Stomatology=Пропедевтика ортопедичної стоматології. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-23-2-61 від 21.11.2018 р.). Король Дмитро Михайлович, Король Михайло Дмитрович, Оджубейська Ольга Дмитрівна та ін. 200 2019 тверда 320,00
 978-966-382-832-9 Propedeutics to Internal Medicine. Part 1=Пропедевтика внутрішньої медицини Ч.1. — 5-те вид. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України (протокол № 2 від 27.05.05 р.) як підручник для студентів. Ковальова Ольга Миколаївна, Ащеулова Тетяна Вадимівна 424 2020 тверда 520,00
978-966-382-833-6 Propedeutics to Internal Medicine. Part 2=Пропедевтика внутрішньої медицини Ч.2. — 5-те вид. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України (протокол № 2 від 27.05.05 р.) як підручник для студентів. Ковальова О. М. та ін. 264 2020 тверда 380,00
978-966-382-696-7 Radiology. Radiotherapy. Diagnostic Imaging =Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика. — 2-ге вид. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 3 від 16.10.2012 р. засідання Комісії з медицини науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України) Ковальський Олександр Васильович, Мечев Дмитро Сергійович, Данилевич Віктор Петрович 496 2017 тверда 580,00
978-966-382-869-5 Surgery = Хірургія. — 3-тє вид. Підручник для ВМНЗ ІІІ—IV р.а.: Рекомендовано МОЗ За редакцією: Я. С. Березницького, М. П. Захараша, В. Г. Мішалова 712 2021 тверда 890,00
978966-382-781-0 TNM класифікація злоякісних пухлин. Шевченко А.І.(за ред.) 88 2019 м'яка 200,00
978-966-382-699-8 Topographical Anatomy and Operative Surgery =Топографічна анатомія та оперативна хірургія — 3-тє вид. Рекомендовано Мністерством охорони здоровя України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів 4 рівня акредетації, які опановуют Цигикало Олександр Віталійович 528 2018 тверда 780,00
978-966-382-671-4 Traumatology and Orthopedics =Травматологія та ортопедія. Затверджено Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів вищих медичних закладів навчальні заклади ІV рівня акредитації (протокол № 3 від 16.10.2012 р.). Голка Григорій Григорович, Бур’янов Олександр Анатолійович, Климовицький Володимир Гарійович та ін. 400 2018 тверда 510,00
978-966-382-863-3 Urology=Урологія. — 3-тє вид. Затверджено Міністерством охорони здоров’я України як національний підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол №2 від 26.10.2011 засідання науково-методичної комісії з медиц Пасєчніков С. П. (за ред.) 416 2020 тверда 530,00
978-966-382-895-4 Акушерство. Підручник для ВНЗ ІІІ-ІV р.а.: Рекомендовано вч. радою Львівського нац. мед. ун-ту ім. Д. Галицького. Пирогова В. І., Булавенко О. В., Вдовиченко Ю. П., Геряк С. М., Єрмоленко Т. О., Квашенко В. П., Кравченко О. В., Шурпяк С. О. Пирогова В. І., Булавенко О. В., Вдовиченко Ю. П., Геряк С. М., Єрмоленко Т. О.,¶Квашенко В. П., Кравченко О. В., Шурпяк С. О. Пирогова В. І., Булавенко О. В., Вдовиченко Ю. П., Геряк С. М., Єрмоленко Т. О.,¶Квашенко В. П., Кравченко О. В., Шурпяк С. О. 472 2021 тверда 790,00
978-966-382-896-1 Акушерство. Том 1. Базовий курс. Підручник для ВМНЗ ІІІ—IV р.а.: Рекомендовано вч. радою Української медичної стматологічної академії. Ліхачов Володимир Костянтинович 392 2021 тверда 980,00
978-966-382-909-8 Акушерство. Том 2. Сучасна акушерська практика. Підручник для ВМНЗ ІІІ—IV р.а.: Рекомендовано вч. радою Української медичної стматологічної академії. Ліхачов Володимир Костянтинович 512 2021 тверда 1 220,00
978-966-382-801-5 Анатомия человека. — 2-е изд. Рекомендовано Центральным методичниым кабинетом по высшему медичному образованию МЗ УКраины как учебное пособие для студентов высших учебних заведений IV уровня аккредитации (протокол № 1 от 17.03.2011 г.). Віктор Гавриїлович Черкасов¶Сергій Юрійович Кравчук Віктор Гавриїлович Черкасов¶Сергій Юрійович Кравчук Віктор Гавриїлович Черкасов¶Сергій Юрійович Кравчук Віктор Гавриїлович Черкасов¶Сергій Юрійович Кравчук Віктор Гавриїлович Черкасов¶Сергій Юрійович Кравчук Віктор Гавриїлович Черкасов, Сергій Юрійович Кравчук 584 2020 тверда 550,00
978-966-382-910-4 Анатомія людини : підручник для студ. фарм. ф-ту. Підручник для ВМНЗ ІІІ—IV р.а.: Рекомендовано вч. радою Львівського нац. мед. ун-ту ім. Д. Галицького. Матешук-Вацеба Леся Ростиславівна, Вільхова Ірина Володимирівна, Бекесевич Анна Михайлівна та ін. 400 2021 тверда 650,00
978-966-382-752-0 Анатомія людини. Т.1. — 9-те вид. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (лист № 1/11-12044 від 29.07.2014 р.). Головацький А.С. та ін. 368 2022 тверда 917,00
978-966-382-753-7 Анатомія людини. Т.2. — 7-ме вид. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (лист № 1/11-12044 від 29.07.2014). Головацький А. С. та ін. 456 2019 тверда 950,00
978-966-382-755-1 Анатомія людини. Т.3. — 6-те вид. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (лист № 1/11-12044 від 29.07.2014). Головацький Андрій Степанович, Черкасов Віктор Гаврилович, Сапін Михайло Романович та ін. 376 2019 тверда 770,00
978-966-382-707-0 Анатомія людини. — 2-ге вид. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 1 від 17.03.2011 р.). Черкасов В. Г., Кравчук С. Ю. 640 2018 тверда 520,00
978-966-382-951-7 Анатомія людини– 3-тє вид., Черкасов В.Г., Кравчук С.Ю. 640 2023 тверда 906,00
978-966-382-760-5 Аптечна технологія ліків. — 5-те вид. Затверджено Міністерством охорони здоров’я України як національний підручник для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу (фармацевтичних факультетів) IV рівня акредитації. Тихонов О. І., Ярних Т. Г. 536 2019 тверда 750,00
978-966-382-914-2 Біологічна хімія. Підручник для ВМНЗ ІІІ—IV р.а.: Рекомендовано вч.радою Нац. мед.ун-ту О.О.Богомольця. Губський Юрій Іванович, Ніженковська Ірина Володимирівна, Корда Михайло Михайлович та ін. 648 2021 тверда 950,00
978-966-382-778-0 Біоорганічна хімія. — 3-тє вид., стер. Рекомендовано Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів вищих медичних та фармацевтичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. Протокол №1 від 10.02.2004 р. губський Юрій Іванович 416 2019 тверда 400,00
978-966-382-857-2 Біостатистика. Рекомендовано вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України як підручник з навчальної дисципліни “Соціальна медицина, громадське здоров’я” . Грузєва Т. С., Лехан В. М., Огнєв В. А., Галієнко Л. І., Крячкова Л. В., Паламар Б. І.,, Гречишкіна Н. В., Литвинова Л. О., Гутор Т. Г., Максименко О. П., Іншакова Г. В. 384 2020 тверда 660,00
978-966-382-541-0 Біофізика. Фізичні методи аналізу та метрологія. Затверджено Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 4 від 14.11.2013 р.). Е. І. Личковський, В. О. Тіманюк, О. В. Чалий, Ю. Є. Лях, О. М. Животова 464 2014 тверда 420,00
978-966-382-501-4 Вибрані лекції з онкології. Затверджено та рекомендовано Центральною методичною радою ЗДМУ, як навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності “Лабораторна діагностика (протокол № 5 від 25 травня 2017 р.). Шевченко Анатолій Іванович, Колесник Олексій Петрович, Левик Олена Миколаївна, Каджоян Артем Валерійович 136 2020 м'яка 300,00
978-966-382-538-0 Вища математика. Затверджено Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Е. І. Личковський, П. Л. Свердан, В. О. Тіманюк, О. В. Чалий Е. І. Личковський, П. Л. Свердан, В. О. Тіманюк, О. В. Чалий Е. І. Личковський, П. Л. Свердан, В. О. Тіманюк, О. В. Чалий 632 2014 тверда 463,00
978-966-382-542-7 Внутрішня медицина. Затверджено Міністерством охорони здоров’я України (протокол № 2 від 01.06.2012 р. засідання Комісії з медицини науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України). Расін М. С. (за ред.). Бобкович Катерина Олегівна, Дзись Євген Iванович, Жебель Вадим Миколайович та ін. 320 2015 тверда 350,00
978-966-382-830-5 Гігієна та екологія. Рекомендовано вченою радою Національного медичного університету імені О. О. Богомольця як підручник для студентів II–III курсів медичного, педіатричного та стоматологічного факультетів закладів вищої освіти ІV рівня акредитації (протокол № 5 від 28 березня 2019 року) Бардов Василь Гаврилович, Омельчук Сергій Тихонович, Мережкіна Наталія Володимирівна та ін. Бардов Василь Гаврилович¶Омельчук Сергій Тихонович¶Мережкіна Наталія Володимирівна та ін. 472 2020 тверда 860,00
978-966-382-929-6 Гінекологія. Підручник для ВМНЗ ІІІ—IV р.а.: Рекомендовано вч. радою Львівського нац. мед. ун-ту ім. Д. Галицького. Пирогова В. І., Булавенко О. В., Вдовиченко Ю. П., Геряк С. М., Голяновський О. В., Грищенко О.В., Єрмоленко Т. О., Квашенко В. П., Кравченко О. В., Шурпяк С. О. 400 2023 тверда 1 301,00
978-966-382-894-7 Гінекологія. — 2-ге вид. Підручник для ВМНЗ: Затверджено МОН. Ліхачов Володимир Костянтинович 680 2021 тверда 1 450,00
978-966-382-819-0 Гістологія. Короткий курс. — 3-тє вид. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 4 від 14.11.2013 р.). Чайковський Ю. Б. (за ред.) 336 2020 тверда 420,00
978-966-382-815-2 Гістологія. Цитологія. Ембріологія : підручник для студ. стомат. ф-ту. Рекомендовано вченою радою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького як підручник для студентів стоматологічних факультетів. Луцик Олександр Дмитрович, Чайковський Юрій Богданович, Білий Ростислав Олександрович та ін. 496 2020 тверда 820,00
978-966-382-698-1 Гістологія. Цитологія. Ембріологія.Національний підручник. Затверджено Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол № 2 від 02.06.2016 р.). Луцик Олександр Дмитрович, Чайковський Юрій Богданович, Барінов Едуард Федорович та ін. Луцик Олександр Дмитрович¶Чайковський Юрій Богданович¶Барінов Едуард Федорович та ін. 592 2018 тверда 1 100,00
978-966-382-868-8 Дерматологія. Венерологія = Dermatology. Venereology : атлас укр. та англ. Мовами. Рекомендовано вченою радою Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського ( протокол №16 від 24.12.2019 року). Святенко Тетяна Вікторівна, Свистунов Ігор Ваніфатійович, Шевченко-Макаренко Ольга Петрівна, Глушок Віталій Степанович Святенко Тетяна Вікторівна¶Свистунов Ігор Ваніфатійович¶Шевченко-Макаренко Ольга Петрівна¶Глушок Віталій Степанович Святенко Тетяна Вікторівна¶Свистунов Ігор Ваніфатійович¶Шевченко-Макаренко Ольга Петрівна¶Глушок Віталій Степанович Святенко Тетяна Вікторівна¶Свистунов Ігор Ваніфатійович¶Шевченко-Макаренко Ольга Петрівна¶Глушок Віталій Степанович 424 2020 тверда 1 800,00
978-966-382-907-4 Дерматологія. Венерологія. Підручник для ВМНЗ ІІІ—IV р.а.: Рекомендовано вч.радою Тернопільського нац.мед.ун-ту ім. .Я.Горбачевського. За редакцією: Святенко Т. В., Свистунова І. В 656 2021 тверда 1 100,00
978-966-382-948-7 Дитяча ортопедія від А до Я. Сьоміна В.М. 240 2023 тверда 619,00
978-966-382-256-3 Економіка охорони здоров’я. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (лист № 1/11-1225 від 26.02.2010). Рекомендовано Міністерством охорони здоров'я України. Москаленко В. Ф. (за ред.) 288 2010 тверда 158,00
978-966-382-821-3 Ендокринологія. — 5-те вид. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (лист № 1/11-10474 від 23.12.2009 р.). Комісаренко Ю. І., Михальчишин Г.П. (за ред.) 536 2020 тверда 540,00
978-966-382-653-0 Ендокринологія. Вид. 4-е Підручник для ВМНЗ IV р.а.: Затверджено МОН. П. М. Боднар, Г. П. Михальчишин, Ю. І. Комісаренко та ін 456 2017 тверда 364,00
  Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів українсько-латинсько-російсько Черних В.П. тверда 307,00
978-966-382-864-0 Епідеміологія у схемах. Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету як навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти IV рівня акредитації та лікарів (протокол № 9 від 20.02.20 р.). Чемич Микола Дмитрович, Малиш Ніна Григорівна, Чемич Оксана Миколаївна, Ільїна Ніна Іванівна 256 2020 тверда 420,00
978-966-382-838-1 Епідеміологія: протиепідемічні заходи. Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету як навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти IV рівня акредитації та лікарів (протокол № 9 від 20.02.20 р.). Чемич Микола Дмитрович, Малиш Ніна Григорівна, Ільїна Ніна Іванівна та ін. 288 2020 тверда 450,00
  Естетичні акценти стоматології. Нідзельський М.Я. тверда 315,00
978-966-382-591-5 Загальна та неогранічна хімія. Рекомендовано до друку вченою радою ДВНЗ “Ужгородський національний університет” як підручник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 6 від 16.06.2016 року). Гомонай Василь Іванович, Мільович Степан Степанович 448 2016 тверда 400,00
  Загальна хірургія. Підручник для ВМНЗ IV р.а.: Рекомендовано ДУ“Центр.метод.каб.з вищої мед.освіти МОЗ України”. За редакцією Я. С. Березницького, М. П. Захараша, В. Г. Мішалова, В. О. Шідловського 344 2018 тверда 560,00
978-966-382-847-3 Загальна хірургія. — 2-ге вид. Рекомендовано Державною установою “Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України” як підручник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол засідання Комісії від 02.06.2017 № 2). За редакцією Я. С. Березницького, М. П. Захараша, В. Г. Мішалова, В. О. Шідловського 344 2020 тверда 616,00
966-8609-67-0 Кандидозна інфекція у дітей. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів курсів підвищення кваліфікації. Чернишова Л. І., Самарін Д. В. 168 2006 м'яка 42,00
978-966-382-385-0 Карієс та некаріозні ураження твердих тканин зубів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для лікарів-інтернів за фахом ’Стоматологія” вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Мороз К. А. 240 2012 м'яка 240,00
978-966-382-521-2 Клиническая пульмонология детского возраста. — 3-е изд. Рекомендовано ученым советом Винницкого национального медицинского университета имени М. И. Пирогова в качестве учебного пособия для студентов, врачей-интернов, клинических ординаторов. А. В. Катилов, Д. В. Дмитриев, Е. Ю. Дмитриева 336 2020 тверда 460,00
978-966-382-601-1 Клиническое обследование ребенка. Рекомендовано к печати ученом советом Вінницького національного медичного університета имени Н.И. Пирогова в качестве учебно-методического пособия для студентов высшиз медицинских учебних заведений III–IV уровней. Катилов А. В., Дмитриев Д. В. и др. 560 2016 тверда 460,00
978-966-382-742-1 Клінічна анатомія нижньої кінцівки. Навчальний посібник для ВМНЗ: Рекомендовано вч.радою ВНМУ ім. Пирогова. Півторак Володимир Ізяславович, Волошин Микола Анатолійович, Григор’єва Олена Анатоліївна та ін. 152 2019 тверда 250,00
978-966-382-915-9 Клінічна анатомія та оперативна хірургія. Том 1. Підручник для ВМНЗ ІІІ—IV р.а.: Рекомендовано вч.радою ВНМУ ім. Пирогова. Півторак Володимир Ізяславович, Кобзар Олександр Борисович, Білаш Сергій Михайлович та ін. Півторак Володимир Ізяславович¶Кобзар Олександр Борисович¶Білаш Сергій Михайлович та ін. 568 2021 тверда 1 150,00
978-966-382-889-3 Клінічна педіатрія. Підручник для ВМНЗ ІІІ—IV р.а.: Рекомендовано вч.радою ВНМУ ім. Пирогова. Дудник Вероніка Михайлівна, Андрікевич Ірина Іванівна, Мантак Галина Іванівна та ін. 648 2021 тверда 850,00
978-966-382-853-4 Клінічна пульмонологія дитячого віку. Рекомендовано вченою радою Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, як навчальний посібник для студентів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів/ Катілов О. В.,  Дмитрієв Д. В.,  Дмитрієва К. Ю. 320 2020 тверда 620,00
978-966-382-873-2 Клінічна фармакологія. Затверджено до видання вченою радою Харківського національного медичного університету як підручник (протокол №5 від 18.06.2020 року) Біловол О. М. (за ред.) 544 2021 тверда 750,00
978-966-382-779-7 Клінічна фармакологія. Рекомендовано вченою радою Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» як навчальний посібник (протокол № 8 від 26.04.2018 р.). Шоріков Є.І., Шумко Г.І. , Хухліна О.С. 512 2019 тверда 480,00
978-966-382-750-6 Лабораторна діагностика. — 2-ге вид. стер. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів МОЗ України. Купновицька І.Г., Ерстенюк А.М.(за ред.) 320 2019 тверда 235,00
978-966-382-776-6 Лекції з клінічної вертебрології. — 2-ге вид. Рекомендовано Державною установою “Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України” як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України. Колісник П.Ф. 184 2019 тверда 400,00
978-966-382-792-6 Матеріалознавство в стоматології. Реомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-23.2-97 від 18.07.2019 р.). Король Дмитро Михайлович, Король Михайло Дмитрович, Оджубейська Ольга Дмитрівна та ін. 400 2019 тверда 420,00
978-966-382-898-5 Медицина надзвичайних ситуацій. — 2-ге вид., доповн., переробл. Підручник для ВМНЗ ІІІ—IV р.а.: Рекомендовано МОЗ. Чаплик В. В., Олійник П. В., Омельчук С. Т., Гуменюк В. В. 352 2021 тверда 340,00
978-966-382-745-2 Медична ембріологія з основами тератології. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України. Сілкіна Юлія Валеріївна, Веропотвелян Микола Петрович, Данкович Наталія Олександрівна 208 2019 тверда 400,00
978-966-382-874-9 Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія. — 3-тє вид., оновл. та допов. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 5 від 28.12.2010 р.). Широбоков В. П. (за ред.) 920 2021 тверда 1 600,00
978-966-382-850-3 Медична психологія. Т.1. Загальна медична психологія. Рекомендовано вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів (протокол № 5 від 10.06.2020 р.). Пилягіна Галина Яківна, Хаустова Олена Олександрівна, Чабан Олег Созонтович та ін. 288 2020 тверда 560,00
978-966-382-867-1 Медична психологія. Т.2. Спеціальна медична психологія. Рекомендовано вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів (протокол № 5 від 10.06.2020 р.). Пилягіна Галина Яківна, Хаустова Олена Олександрівна, Марута Наталія Олександрівна та ін. Пилягіна Галина Яківна¶Хаустова Олена Олександрівна¶Марута Наталія Олександрівна та ін. 496 2020 тверда 640,00
978-966-382-608-0 Медична та біологічна фізика. — 2-ге вид. Рекимендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації. Чалий Олександр Васильович, Цехмістер Ярослав Володимирович, Агапов Борис Терентійович та ін. 528 2017 тверда 580,00
978-966-382-590-8 Медична хімія. Рекомендовано до друку вченою радою хімічного факультету ДВНЗ Ужгородського національного університету як підручник для студентів медичного, фармацевтичного, біологічного напрямків ВНЗ III—IV рівнів акредитації. Гомонай Василь Іванович,¶Мільович Степан Степанович 672 2016 тверда 550,00
966-8609-55-7 Менеджмент у фармації. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18-2-2764 від 22. 12. 2004 р.). Кузьмін О. Є., Громовик Б. П. 448 2005 тверда 132,00
978-966-382-647-9 Невідкладні стани на амбулаторному прийомі у стоматолога. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів. Купновицька Ірина Григорівна, Кононенко Юрій Григорович, Нейко Ніла Василівна, Рожко Микола Михайлович 288 2017 тверда 350,00
978-966-382-088-0 Нейроаксіальна анестезія. Регіонарні методи знеболення в практиці. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів. Тітов І. І. 144 2010 м'яка 50,00
978-966-382-870-1 Нейрохірургія. — 2-ге вид. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (лист № 08.01-47/2410 від 27.10.2010 р.). Цимбалюк Віталій Іванович, Медведєв Володимир Вікторович, Марущенко Мирослава Олегівна та ін. 360 2020 тверда 690,00
978-966-382-872-5 Нормальна анатомія. — 3-тє вид. Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України як навчально-методичний посібник для студентів та викладачів медичних інститутів. Матешук-Вацеба Леся Ростиславівна 432 2020 тверда 670,00
978-966-382-441-3 Обладнання технологічних процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів напряму “Фармація” і “Біотехнологія” вищих навчальних закладів. Новіков В. П. (за ред.) 408 2012 тверда 210,00
978-966-382-791-9 Онкологія. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-23.2-96 від 18.07.2019 року). Шевченко Анатолій Іванович, Колеснік Олексій Петрович, Шевченко Наталія Федорівна та ін. 488 2020 тверда 780,00
978-966-382-015-6 Ортодонтія. Підручник для стомат. ф-тів ВМНЗ IV р.а.: Рекомендовано МОЗ. Петро Семенович Фліс, Микола Анатолійович Омельчук, Наталя Володимирівна Ращенко, Ірина Леонідівна Скрипник, Стефан Іванович Тріль 312 2007 тверда 420,00
978-966-382-848-0 Основи біоетики та біобезпеки. Рекомендовано вченою радою Української медичної стоматологічної академії як навчальний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня магістра, які навчаються за спеціальностями 221 «Стоматологія,» 222 «Медицина». Бобирьов В. М., Дворник В. М., Девяткіна Т. О. та ін. 248 2020 тверда 340,00
978-966-382-211-2 Основи внутрішньої медицини. Т.1. Рекомендовано Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Протокол № 08.01-22/2473 від 09.12.2008 р. Передерій В. Г., Ткач С. М. 640 2018 тверда 750,00
978-966-382-227-3 Основи внутрішньої медицини. Т.2. Рекомендовано Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Протокол № 08.01-22/2473 від 09.12.2008 р. Передерій В. Г., Ткач С. М. 784 2018 тверда 580,00
978-966-382-231-0 Основи внутрішньої медицини. Т.3. Рекомендовано Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Протокол № 2 від 19.03.2010 р. Передерій В. Г., Ткач С. М. 1006 2018 тверда 650,00
978-966-382-330-0 Основи гомеопатії. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Лист № 1/11-10749 від 30.12.2009 р. Гуцол Л. П. 344 2011 тверда 350,00
978-966-382-466-6 Основи екології. Затверджено Міністерством охорони здоров’я охорони здоров’я України як підручник для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Бардов В. Г., Федоренко В. І., Білецька Е.М. та інш. 424 2013 тверда 400,00
978-966-382-288-4 Основи стандартизаціі та сертифікаціі лікарських засобів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Сметаніна К. І. 376 2010 тверда 220,00
978-966-382-226-6 Основы внутренней медицины. Том 2. Рекомендовано Министерством здравоохранения Украины как учебник для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации. Протокол № 08.01-22/2473 от 09.12.2008 г. Передерий В.Г., Ткач С.М. 976 2009 тверда 380,00
978-966-382-229-7 Основы внутренней медицины. Том 3: Учебник для ВМУЗ IV у.а. Передерий В.Г., Ткач С.М. 1304 2010 тверда 420,00
978-966-382-144-3 Основы деонтологии в стоматологии. Рузин Г. П. 120 2008 м'яка 120,00
978-966-382-607-3 Основы технологии операций в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Рекомендовано Центральным методичным кабинетом по высшему медицинскому образованию МЗ Украины в качестве учебного пособия для студентов стоматологических факультетов Рузин Г.П., Бурых М.П., Вакуленко Е.Н. 408 2016 тверда 280,00
978-966-382-655-4 Паліативна та хоспісна допомога. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів, лікарів-інтернів та лікарів слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти вищих навчальних закладів МОЗ України. Вороненко Юрій Васильович, Губський Юрій Іванович, Князевич Василь Михайлович та ін. 392 2017 тверда 450,00
978-966-382-422-2 Патентознавство. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів/ Москаленко В. Ф., Волох Д. М. та ін. 360 2012 тверда 174,00
978-966-382-886-2 Патологічна фізіологія в запитаннях та відповідях. — 6-те вид. оновлене та доповнене Навчальний посібник для ВМНЗ IV р.а.: Рекомендовано вч.радою Медичного інституту СумДУ Атаман Олександр Васильович 568 2021 тверда 750,00
978-966-382-918-0 Патоморфологія = Pathomorphology : атлас укр. та англ. мовами. Атлас: Рекомендовано вч.радою Тернопільського нац.мед.ун-ту ім. .Я.Горбачевського. Боднар Я. Я., Багрій М. М., Зербіно Д. Д. та інші 648 2021 тверда 2 200,00
978-966-382-758-2 Патоморфологія основних захворювань щелепно-лицьової ділянки. Рекомендовано вченою радою У країнської медичної стоматологічної академії як навчальний посібник для ст удентів стоматологічних факультетів закладів вищої освіти МОЗ України. Старченко Іван Іванович, Филенко Борис Миколайович, Черняк Валентина Володимирівна 128 2019 тверда 350,00
978-966-382-576-2 Патоморфологія та гістологія. Рекомендовано вченою радою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (протокол № 8 від 16.09.2015 р.). Рекомендовано вченою радою ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” Зербіно Д.Д., Багрій М.М., Боднар Я.Я. 800 2016 тверда 850,00
978-966-382-871-8 Патоморфологія. Загальна патоморфологія. Затверджено та рекомендовано вченою радою Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України як навчальний посібник (протокол № 2 від 25 листопада 2019 року). Боднар Ярослав Ярославович¶Багрій Микола Миколайович¶Боднар Людмила Петрівна та ін. 248 2020 тверда 490,00
978-966-382-912-8 Патоморфологія. Спеціальна патоморфологія. Навчальний посібник для ВМНЗ IV р.а.: Рекомендовано вч.радою Тернопільського нац.мед.ун-ту ім. .Я.Горбачевського. Боднар Ярослав Ярославович, Багрій Микола Миколайович, Боднар Людмила Петрівна та ін. 528 2021 тверда 740,00
978-966-382-701-8 Патофізіологія. Т.1. Загальна патологія. — 3-тє вид. Підручник для ВНЗ: Рекомендовано ЦМК МОЗ. Атаман Олександр Васильович 584 2018 тверда 900,00
978-966-382-770-4 Патофізіологія. Т.2. Патофізіологія органів і систем. — 3-тє вид. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Атаман Олександр Васильович 448 2019 тверда 850,00
978-966-382-695-0 Педіатрія. 5-те вид. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 3 від 18.10.2007 року). Тяжка О.В. (за ред.) 1152 2018 тверда 450,00
978-966-382-931-9 Педіатрія. Том 1. Підручник для ВМНЗ ІІІ—IV р.а.: Рекомендовано вч.радою ВНМУ ім. Пирогова: 2022/ 656 с./ 168х240х35 мм / тв.лам Катілов О. В. та ін. 656 2022 тверда 1 664,00
978-966-382-941-8 Педіатрія. Том 2. Підручник для ВМНЗ ІІІ—IV р.а.: Рекомендовано вч.радою ВНМУ ім. Пирогова. Катілов О. В. та ін. 712 2023 тверда 1 877,00
978-966-382-940-1 Педіатрія. Том 3. Підручник для ВМНЗ ІІІ—IV р.а.: Рекомендовано вченою радою Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів (протокол № 8 від 26 травня 2022 року) Катілов О. В. та ін. 544 2023 тверда 1 536,00
978-966-382-802-2 Питание детей грудного и младшего возраста (0-23 месяцев). Катилов А.В. и др. 68 2019 м'яка 130,00
978-966-382-901-2 Побічна дія ліків. Підручник для ВМНЗ ІІІ—IV р.а.: Рекомендовано вч.радою Запорізького держ.мед.ун-ту. Бєленічев Ігор Федорович, Горчакова Надія Олександрівна, Бухтіярова Ніна Вікторівна та ін. 360 2021 тверда 650,00
978-966-382-860-2 Побічна дія ліків. Том 1 = Side Effects of Medications. Volume 1. Рекомендовано вченою радою Української медичної стоматологічної академії як навчальний посібник для закладів вищої освіти України, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти. Бобирьов Віктор Миколайович, Потяженко Максим Макарович, Бєляєва Олена Миколаївна та ін. 352 2020 тверда 470,00
978-966-382-729-2 Практична мікробіологія. Рекомендовано до друку вченою радою ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України" (протокол засідання № 17 від 20 травня 2016 року). Широбоков В.П., Климнюк С. І. (за ред.) 584 2018 тверда 660,00
978-966-382-516-8 Пропедевтика внутрішньої медицини. Затверджено Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 2 від 01.06.2012 р.). Расін М. С. (за ред.) 208 2019 тверда 310,00
978-966-382-427-7 Пропедевтика ортопедической стоматологии. Рекомендовано Центральным методичным кабінетом по высшему медицинскому образованию МЗ Украины в качестве учебника для студентов стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений. Король М. Д. (под ред.) 280 2012 тверда 210,00
978-966-382-796-4 Пропедевтика ортопедичної стоматології. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-23-2-61 від 21.11.2018 р.). Король Дмитро Михайлович¶Король Михайло Дмитрович¶Нідзельський Михайло Якович та ін. 328 2019 тверда 400,00
978-966-382-667-7 Пропедевтическая педиатрия (на русск. яз.). Рекомендовано Центральним методичним кабінетом вищої медичної освіти охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Майданник Віталій Григорович, Бурлай Валентин Григорович, Гнатейко Олег Зіновійович та ін. 888 2017 тверда 520,00
978-966-382-711-7 Пропедевтична педіатрія. — 2-ге вид., випр. та допов. Рекомендовано Центральним методичним кабінето з вищої медичної освіти МОЗ України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 2 від 01.06.2012 р. Майданник В. Г. (за ред.) 880 2018 тверда 520,00
978-966-382-561-8 Протиінфекційні лікарські засоби. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів (лист № 1/11-2507 від 29.03.2010 року). Крайдашенко О. В. та ін. 424 2019 м'яка 450,00
978-966-382-599-1 Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика. — 2-ге вид. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 3 від 16.10.2012 р.). Ковальський Олександр Васильович, Мечев Дмитро Сергійович, Данилевич Віктор Петрович 512 2017 тверда 920,00
978-966-382-938-8 Сексологія та сексопатологія. Підручник для ВМНЗ ІІІ—IV р.а.: Рекомендовано вченою радою Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів (протокол № 12 від 26 травня 2022 року) Бойко М. І. (за ред.) 304 2023 тверда 1 578,00
978-966-382-312-6 Терапевтична стоматологія. Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (лист № 23-01-9/12 від 18.01.2011 р.). Ніколішин А. К. (за ред) 680 2012 тверда 950,00
978-966-382-756-8 Термінологічний словник: Біологічна безпека. Епідеміологія. Паразитологія. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-10057 від 17.07.2015 р.). Виноград Н.О. 312 2019 тверда 240,00
978-966-382-582-3 Травматология и ортопедия. Утверждено Министерством здравоохранения в качестве учебника для студентов высших медицинских учебних заведений IV уровня аккредитации (протокол № 3 от 16.10.2012 г.). Бур’янов Олександр Анатолійович, Голка Григорій Григорович, Климовицький Володимир Гарійович та ін. 448 2016 тверда 450,00
978-966-382-783-4 Травматологія та ортопедія. — 2-ге вид. Затверджено Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Голка Г.Г., Бур’янов О.А. (за ред.) 416 2019 тверда 510,00
978-966-382-780-3 Урологія. — 3-тє вид. випр. і доп. Затверджено Міністерством охорони здоров’я України як національний підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 2 від 26.10.2011 р.) засідання науково-методичної комісі Пасєчніков Сергій Петрович, Возіанов Сергій Олександрович, Лісовий Володимир Миколайович та ін. 424 2019 тверда 740,00
978-966-382-651-6 Фармакология в рисунках и схемах. Печатається по решению Ученого совета Одесского національного медицинского университета (протокол № 6 от 18.02.2016 г.). Годован Владлена Володимирівна 464 2017 тверда 500,00
978-966-382-803-9 Фармакологія : підручник для студентів медичних та стоматологічних факультетів. Рекомендовано вченою радою Одеського національного медичного університету як підручник для студентів медичних та стоматологічних факультетів. Чекман І.С., Бобирьов В.М., Кресюн В.Й. та ін. 472 2020 тверда 390,00
978-966-382-668-4 Фармакологія : практикум. Рекомендовано Державною установою “Центральний методичний кабінет з вищиї медичної освіти МОЗ України” як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України. Бобирьов В.М. та ін. 352 2017 тверда 260,00
978-966-382-721-6 Фармакологія в рисунках і схемах. Друкується за рішенням ученої ради Одеського національного медичного університету як навчальний посібник для студентів вищих медичних і фармацевтичних вузів ІІІ- ІV рівнів акредитації (протокол № 9 від 18.04.2018 р.) Годован Владлена Володимирівна 464 2019 тверда 500,00
978-966-382-876-3 Фармакологія з основами патології. Підручник для ВМНЗ ІІІ—IV р.а.: Рекомендовано вч.радою Запорізького держ.мед.ун-ту. 472 2021 тверда 780,00
978-966-382-618-9 Фармакотерапия в стоматологии. Рекомендовано Центральным методическим кабинетом высшего медицинскогообразования Министерства здравоохранения Украины в качестве учебного пособия для студентов стоматологических факультетов. Бобирев В.Н., Петрова Т. А. 392 2016 тверда 320,00
978-966-382-465-9 Фармакотерапия. Утверждено Министерством образования и науки, молодежи и спорта України в качестве учебника для студентов высшего фармацевтического учебного заведения и фармацевтических факультетов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккре Крайдашенко О. В. и др. 536 2013 тверда 450,00
978-966-382-486-4 Фармакотерапія. Видання 2-ге. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Крайдашенко О.В. та ін. 644 2019 тверда 480,00
  Фармацевтическая химия. Безуглый П. А., Георгиянц В. А. тверда 280,00
978-966-382-652-3 Фармацевтична хімія.— 3-тє вид. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лис т № 1/11-5670 від 13.06.2017 р.) Безуглий Петро Овксентійович, Георгіянц Вікторія Акопівна, Гриценко Іван Семенович та ін 456 2017 тверда 580,00
978-966-382-505-27 Фізична та колоїдна хімія. Вид. 3-те. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 14/18-Г-314 від 29.06.2006 р.). Гомонай В. І. 496 2014 тверда 480,00
978-966-382-761-2 Фізіологія : навчально-методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи. Рекомендовано Державною установою “Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України” як навчально-методичний посібник для студентів. Гжегоцький Мечислав Романович, Петришин Юрій Степанович, Мисаковець Олексій Григорович та ін. 464 2019 тверда 950,00
978-966-382-215-0 Фізіологія в запитаннях і відповідях. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Протокол № 3 від 18.10.2007 р. Філімонов В. І. 456 2010 тверда 500,00
978-966-382-903-6 Фізіологія. 5-те вид. Затверджено Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 3 від 16.10.2012 р. засідання Комісії з медицини науково-методичної ради з питань Шевчук В. Г. та ін. 448 2021 тверда 980,00
978-966-382-785-8 Фізіологія. Короткий курс. — 2-ге вид. Рекомендовано вченою радю Вінницького медичного університету імені М.І.Пирогова як навчальний посібник (протокол № 11 від 26 червня 2019 р.). Мороз Василь Максимович, Йолтухівський Михайло Володимирович, Бєлік Наталія Володимирівна та ін. 392 2019 тверда 650,00
978-966-382-736-0 Харчування дітей перших років життя (0–23 місяців). Катілов О.В. та ін. 64 2019 м'яка 300,00
978-966-382-373-7 Хирургия. Рекомендовано Министерством здравоохранения Украины в качестве учебника для студентов высших медицинских учебних заведений III—IV уровня аккредитации (протокол № 2 от 26.10.2011 г.). Захараш Михайло Петрович, Кучер Микола Дмитрович, Пойда Олександр Іванович та ін. 688 2014 тверда 580,00
978-966-382-061-3 Хірургічні захворювання у дітей. Рекомендовано ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Протокол №1 від 23.03.2007 р. Кривченя Д. Ю., Лисак С. В. та ін. 256 2019 тверда 250,00
978-966-382-813-8 Хірургія : підручник для студентів стомат. факультетів. Рекомендовано вченою радою Української медичної стоматологічної академії як підручник для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої овіти МОЗ України. Малик С. В. (за заг. ред.). 440 2020 тверда 760,00
978-966-382-834-3 Хірургія. Рекомендовано до видання вченою радою ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України” як підручник для студентів 4–6 курсів закладів вищої медичної освіти (протокол № 5 від 26 грудня 2019 p.) Березницький Яків Соломонович, Білов Олексій Володимирович, Білянський Леонід Семенович та ін 528 2020 тверда 825,00
978-966-382-730-8 Хірургія. Т1. Рекомендовано до видання вченою радою Донецького національного медичного університету як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів (протокол № 9 від 25 травня 2017 р.) Кондратенко П.Г., Русін В.І. (за ред.) 704 2019 тверда 1 200,00
978-966-382-732-2 Хірургія. Т2. Рекомендовано до видання вченою радою Донецького національного медичного університету як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів (протокол № 9 від 25 травня 2017 р.). Кондратенко П.Г., Русін В.І. (за ред.) 704 2019 тверда 1 200,00
978-966-382-560-1 Эндокринология.- 2-е изд. Утверждено Министерством образования и науки Украины в качестве учебника для высших медицинских учебных заведений ІV уровня аккредитации. Письмо № 1/11–10474 от 23.12.2009 г. Боднар Петро Миколайович, Михальчишин Галина Петрівна, Комісаренко Юлія Ігорівна та ін. Боднар Петро Миколайович¶Михальчишин Галина Петрівна¶Комісаренко Юлія Ігорівна та ін. 488 2016 тверда 460,00
Інші видавництва
ISBN Назва Автор Сторінок Рік Обкладинка Ціна, грн.
  9 месяцев в ожидании чуда. Будущей маме обо всем. Венцковскии Б.М. та інш. 128 2007 м'яка 20,00
  Biochemistry. Short course. Part 1. Скоробогатова З.М. 2018 м'яка 320,00
978-83-7430-535-8 International Trauma Life Support. Догоспитальная помощь при травмах. Російське видання Medycyna Praktyczna, Copyright © Краків. Дж. Э. Кэмпбелл 446 2018 тверда 936,00
978-966-2495-39-3 Аборт на раннем сроке беременности — не убийство души плода. Убийство-преступление. Убийство по просьбе (эвтаназия). Самоубийство. Песиков Яков Семенович 72 2013 м'яка 80,00
  Адаптовані клінічні настанови з діагностики, профілактики та лікування атопічного дерматиту. Літус О.І. та ін. 94 2014 м'яка 68,00
978-5-9704-1077-6 Атлас по детской урологии. Куликова Т.Н., Глыбочко П.В., Морозов Д.А., Приезжева В.Н., Дерюгина Л.А., Долгов Б.В. 160 2009 м'яка 365,00
978-617-7815-88-3 Атлас рентгенологічних досліджень молочних залаз. Прокопчук М. 64 2022 тверда 250,00
5-8232-0126-5 Аурикулярная акупунктура. Песиков Я.С., Рыбалко С.Я. 544 1994 тверда 1 400,00
978-985-7177-65-3 Безопасное материнство: подготовка, беременность, роды, послеродовый период : руководство для практикующих врачей. А. Я. Сенчук, И. И. Чермак, А. В. Заболотная, А. В. Чернов, Л. И. Мартынова 216 2021 м'яка 300,00
978-966-8885-46-4 Биологическое обоснование антипротеиназной терапии гриппа. В.А. Дивоча, А.И. Гоженко, В.Н. Михальчук 216 2011 м'яка 205,00
978-617-7100-01-9 Бойко Н.І. Клінічна андрологія Бойко М.І. та інш. 222 2013 м'яка 109,00
978-617-7100-41-5 Боль в спине. Пособие для семейных врачей. Под. ред. Коржа Н. А., Радченко В. А. 192 2018 м'яка 234,00
976-5-93979-183-0 Бронхит: механизмы хронизации, лечение, профилактика. Кокосов А.Н. 178 2007 м'яка 74,00
978-617-7484-07-2 Бронхіальна астма. Хронічне обструктивне захворювання легень в світлі сучасних рекомендацій GINA (2017), SIGN 153 (2016), GOLD 2017, NICE (2010). Фещенко Ю. І. та інш. 220 2018 м'яка 234,00
978-966-928-283-5 Вагітність та кісткова тканина. Частина 2. Посібник для лікарів, Рекомендовано до друку Вченою радою Одеського національного медичного університете. Протокол № 11 від 26.06.2017 р. Рекомендовано Асоціацією акушерів-гінекологів України як посібник для лікарів акушерів-гінекологів. Зелінський О.О., Манасова Г.С., Артьоменко В.В., Абабкова Г.М., Манасов М.М. 302 2018 тверда 259,00
978-617-505-515-1 Вади розвитку дихальної системи. Атлас : навч. посіб. Рекомендовано вченою радою Національного медичного університету імені 0.0. Богомольця, як посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікорів-інтернів. Слухачів інститутів і факультетів підвищення кваліфікації лікарів (хірургів, педіатрів, пульмунологів та інш.) (витяг з протоколу № 2 від 05.11.2013). Кривченя Д.Ю., Руденко Є.О. 192 2017 м'яка 683,00
978-966-96713-4-9 Вода и водно-обусловленные инфекции. Том 1. Мокиенко А. В, Гоженко А. И, Петренко Н. Ф., Пономаренко А. Н. 412 2008 м'яка 137,00
978-966-96713-4-9 Вода и водно-обусловленные инфекции. Том 2 Мокиенко А. В., Гоженко А. И., Петренко Н. Ф., Пономаренко А. Н. 288 2008 м'яка 232,00
5-7032-0557-3 Возможности метода оптической когерентной томографии в стоматологии. Н.Д. Гладкова, Ю.В. Фомина, М.Н. Урутина, С.И. Гажва, В.К. Леонтьев 54 2005 м'яка 64,00
978-966-7576-86-8 Гематологія. Навчальний посібник. Гуцаленко О. О. 696 2012 тверда 500,00
966-391-021-6 Гемолітична хвороба новонароджених: Навчальний посібник для студентів і викладачів медичних університетів та лікарів.Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів і викладачів вищих навчальних закладів та лікарів (рішення №14/18.2-797 від 5.05.2003 р.). Рекомендовано до перевидання Вченою радою Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (протокол №8 від 8.10.2003 року). Гайдукова С.М. та інші. 168 2007 м'яка 73,00
978-966-1597-35-7 Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Практичне керівництво. Кайдашев И.П. 288 2016 м'яка 176,00
  Довідник з дитячої пульмонології та алергології. 3-тє видання, перероблене та доповнене Антипкін Ю.Г., Лапшин В.Ф., Уманець Т.Р. 360 2015 м'яка 156,00
5-93396-017-9 Доклинический атеросклероз. Константинов В.О. 160 2006 м'яка 61,00
978-617-7335-10-7 Домедична допомога постраждалим внаслідок мінно-вибухової травми. Крилюк В.О. 72 2016 м'яка 23,00
978-966-651-982-8 Еволюція тактики хірургічного лікування перфоративних дуоденальних виразок : Монографія. Шепетько Є.М., Струменський Д.О. 128 2012 тверда 117,00
978-966-97688-2-7 Екстрена та невідкладна медична допомога травмованим на догоспітальному єтапі. Т.1 Нац. підручник. МОН. В.О. Крилюк, С.О. Гур’єв, Г.В. Загорій, А.А. Гудима, Н.І. Іскра та ін. 504 2017 тверда 1 700,00
978-966-928-090-9 Епідеміологія ВІЛ-інфекцій в Одеській області: монографія, Гойдик Н. С., Гойдик В. С., Шухтін В. В., Гоженко А. І. 84 2016 м'яка 123,00
978-617-501-034-1 Загальна хірургія : навчальний посібник. Навчальний посібник рекомендовано до друку Редакційно-видавничою радою ДВНЗ “Ужгородський національний університет” 22 грудня 2009 р., протокол № 3. Рекомендовано Міністерством охорони здоров ’я України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 3 від 22.12.2009 р.) Пантьо В.І. 464 2010 тверда 199,00
5-7277-0364-6 Зарядка долголетия. Ильин А. М. 176 2005 тверда 54,00
978-617-7061-67-9 Застосування інноваційних технологій в хірургічному лікуванні гнійно-некротичних ран м’яких тканин. Посібник. Затверджено вченою радою НМУ ім. О.О. Богомольця. Петренко О.М., Безродний Б.Г. 256 2018 м'яка 242,00
5-98811-005-3 И у детей бывают опухоли. (Книга для родителей), Дурнов Л.А., Поляков В.Е. 152 2005 м'яка 31,00
5-7768-0789-1 Инвалидность детей с хронической стоматологической патологией. Коренев Н.М., Богмат Л.Ф., Михайлова Э.А. и др. 210 2002 м'яка 29,00
  Интенсивная терапия острого повреждения легких при тяжелых респираторных вирусных инфекциях: Учебно-методическое пособие. Рекомендовано: ЦМК по высшему медицинскому образованию М3 Украины к изданию, как учебно¬методическое пособие для врачей-интернов, курсантов циклов повышения квалификации и тематического усовершенствования, врачей отделений интенсивной терапии. Протокол № 5 (от 28.12.2010 г.). Шлапак И.П., Лоскутов О.А., Дружина А.Н., Пилипенко М.Н., Тодуров Б.М. 136 2011 м'яка 65,00
5-7733-0014-1 Инфицированный аборт, сепсис и перитонит в акушерстве и гинекологии. Абрамченко В.В., Костючек Д.Ф., Хаджиева Э.Д., Шамхалова И.А. 520 2002 м'яка 59,00
  Ишемическая болезнь — недуг миллионов. Эффективное малоизвестное безлекарственное самолечение. Песиков Яков Семенович 28 2015 м'яка 50,00
978-966-2495-41-6 Как дедушка Дарвин «закодировал» человечество. Антиэволюционисты. Происхождение человека. Расы. Не человек — от обезьяны, а обезьяна — от человека. Песиков Яков Семенович 44 2013 м'яка 60,00
  Как уберечь лицо от времени. Древневосточная наука сохранения здоровья и молодости. Песиков Яков Семенович 60 2015 м'яка 80,00
978-5-00101-071-5 Карманный атлас рентгенологической анатомии. 6-е изд., испр. и доп. Мёллер Т.Б., Райф Э. ; 399 2018 тверда 500,00
978-5-9518-0461-7 Катаракты - токсические, врождённые, вторичные : монография. Боброва Н. Ф., Скрипниченко 3. М. 230 2017 тверда 819,00
5-8232-0126-5 Классическая акупунктура. Песиков Я.С., Рыбалко С.Я. 456 1994 тверда 900,00
978-5-93979-294-3 Компьютерно-томографическая коронарография при ишемической болезни сердца: Учебное пособие. (Серія ПДД 1). Труфанов Г.Е., Рудь С.Д., Железняк И.С., Меньков И.А. 64 2012 м'яка 46,00
5-98216-036-9 Консервативное лечение рака легкого. Горбунова В.А., Маренич А.Ф., Михина З.П., Извекова О.В. 128 2005 м'яка 107,00
978-966-2531-22-0 Кровотечі в практиці акушер-гінеколога. Навчальний посібник Голяновський О. В., Леуш С. С., Романенко Т. Г. та інш. 240 2013 тверда 300,00
966-95993-8-5 Кроссворды. Н. П. Бахтина 60 2005 м'яка 15,00
5-7032-0112-8 Ксимедон в клинической практике, Измайлов С. Г., Измайлов Г. А., Аверьянов М. Ю., Резник В. С. 188 2001 тверда 37,00
978-5-8238-0907-8 Лазерная медицина на рубеже XX-XXI веков: Монография., Залесский, В.Н. 896 2010 тверда 548,00
  Лазеры в стоматологии. Бургонский В.Г. 58 209 м'яка 97,00
978-5-98322-755-2 Лазеры в эндоскопии. Чернеховская Н.Е., Гейниц А.В., Ловачева О.В., Поваляев А.В. 144 2011 м'яка 419,00
978-966-2106-75-6 Левицкий. Лечебно-профилактические зубные эликсиры. Рекомендовано МОЗУ (протокол № 3 от 09.06.2010 г.) и МОНУ (письмо № 1/11-6952 от 28.07.2010 г.) как учебное пособие для студентов стомато-логических факультетов высших медицинских учебных заведений IV уров¬ня аккредитации и врачей-интернов. Левицкий А.П. та інш. 246 2010 м'яка 49,00
978-5-98322-714-9 Легочные кровотечения. Чернеховская Н.Е., Коржева И.Ю., Поваляев А.В. 128 2011 м'яка 360,00
978-5-98322-784-2 Лимфатическая терапия в практической медицине. Чернеховская Н.Е., Шишло В.К., Андреев В.Г., Поваляев А.В. 136 2011 м'яка 393,00
  Лучевая диагностика заболеваний селезёнки. Труфанов Г.Е., Рудь С.Д., Багненко С.С., Алексеев К.Н. 160 2010 м'яка 115,00
978-5-93979-181-6 Лучевая диагностика опухолей желудка. Труфанов Г.Е., Рязанов В.В., Лыткин М.В., Лыткина С.И. 133 2007 м'яка 109,00
5-93979-157-3 Лучевая диагностика опухолей почек, мочеточников и мочевого пузыря. Труфанов Г.Е., Петров С.Б., Мищенко А.В., Рязанов В.В., Опекунова А.М. 198 2006 м'яка 137,00
978-5-93979-149-6 Лучевая диагностика сосудистых мальформаций и артериальных аневризм головного мозга. Труфанов Г.Е., Рамешвили Т.Е., Фокин В.А., Свистов Д.В. 224 2008 м'яка 160,00
978-5-93979-277-6 Лучевая диагностика травм груди. (Конспект лучевого диагноста). Труфанов Г.Е., Рязанов В.В. 160 2011 м'яка 127,00
5-98322-461-1 Лучевая терапия в лечении неоперабельного местно-распространенного рака пищевода. Мардынский Ю.С., Вальков М.Ю. 160 2008 м'яка 164,00
5-93979-172-7 Лучевое обследование больных с синдромом почечной колики: метод, пособие. Ищенко Б.И., Громов А.И. 29 2006 м'яка 19,00
  Любовь — вершина чувств человека. Секс — ярчайшая эмоция человека. Авторская версия через призму эзотеризма. Песиков Яков Семенович 82 2013 м'яка 80,00
978-5-93979-205-9 Магнитно-резонансная спектроскопия: Руководство для врачей. Труфанов Г.Е., Тютин Л.А. 239 2008 м'яка 150,00
5-85009-608-6 Материально-техническое обеспечение адаптивной физической культуры: Учебн. пособие, Евсеев С.П., Курдыбайдо С.Ф., Сусляев В.Т. 152 2000 м'яка 44,00
  Матрицы защиты здоровья. Песиков Я.С. 10 68,00
978-966-438-195-3 Медико-социальные аспекты трудоустройства инвалидов в портах : монография. В. Н. Евстафьев, А. В. Скиба, А. И. Гоженко, А. Н. Пономаренко, В. А. Лисобей. 172 2009 м'яка 68,00
966-306-119-2 Медико-технические основы термологии. Монография. Бердышев Г.Д., Уланов Н.М. 379 2006 тверда 73,00
966-8388-00-3 Медицина тонких энергий для всех. песиков Я.С. 144 2005 м'яка 78,00
  Меланома. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Літус О.І. та ін. 80 2014 м'яка 68,00
978-5-7032-0683-6 Металлокерамические протезы. Жулев Е.Н. 288 2007 тверда 200,00
978-5-93979-300-1 Микрофокусная рентгенография. (Практикум для диагноста № 7). Труфанов Г.Е., Н.Н. Потрахов, Васильев А.Ю. и др. 80 2012 м'яка 51,00
978-966-2339-38-3 Моджтаба Сейфоллахи. Малоинвазивное микропротезирование цельнокерамическими вкладками, изготовленным по технологии CEREC 3D. Сейфоллахи М. 198 2011 м'яка 127,00
978-966-8388-40-1 Мой самомассаж китайских точек акупунктуры, энергетических каналов и чакр — самый физиологичный. Песиков Яков Семенович 52 2016 м'яка 90,00
978-5-93979-213-4 Морфологические особенности челюстно-лицевой области при аномалиях и деформациях и методы их диагностики. Учебное пособие. Дмитриенко С.В., Воробьев А.А., Краюшкин А.И. 144 2009 тверда 126,00
978-5-93979-295-0 МРТ в диагностике ишемической болезни сердца (Практикум для диагноста № 2). Труфанов Г.Е,, Железняк И.С., Рудь С.Д., Меньков И.А. 64 2012 м'яка 51,00
5-98157-026-1 На пути к индивидуальной премедикации, Заболотских И. Б., Малышев Ю. П. 80 2006 м'яка 35,00
  Навчальний посібник "Біохімія. Короткий курс. Частина 1". Скоробогатова З.М. та ін. 2019 м'яка 390,00
  Навчальний посібник "Біохімія. Короткий курс. Частина 2". Скоробогатова З.М. та ін. 2021 м'яка 370,00
966-8326-00-8 Навчально-методичний посібник з тестових питань травматології та ортопедії. 2003-112 с. М'яка обкл. 112 2003 м'яка 32,00
  Надання дерматовенерологічної допомоги на рівні первинної лікарняної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій. Методичні рекомендації. Літус О.І. та ін. 2014 52 м'яка 68,00
978-5-8238-0900-9 Наномолекулярная медицина: современные биотехнологии молекулярной диагностики, лучевые томографические методы визуализации, наномодифицированная клеточная и лекарственная терапия: Монография. Залесский, В.Н. 320 2009 тверда 332,00
978-617-7100-34-7 Нариси практичної пародогтології. 2-ге видання (2017). Під редакцією Антоненко М.Ю. 348 2017 м'яка 156,00
966-504-442-7 Народная медицина и удивительный мир растений глазами филолога, или Диссертация на тему... Панасенко Н.И. 232 2005 тверда 50,00
5-98322-152-3 Неонатология : Учебное пособие : В 2 т. — Т. I. — 4-е изд., испр. и доп. Шабалов Н.П. 608 2006 тверда 200,00
5-98322-152-3 Неонатология : Учебное пособие : В 2 т. — Т. ІІ. -4-е изд., испр. и доп. Шабалов Н.П. 656 2006 тверда 200,00
978-5-00030-089-3 Неотложная помощь. Практическое руководство. 6-е изд., испр. п доп. Вялов С.С. 192 2017 м'яка 70,00
5-7032-0330-9 Несъемные протезы: теория, клиника и лабораторная техника, 5-е издание. Жулев Е.Н. 365 2004 тверда 200,00
978-5-00030-432-7 Норма в педиатрии. Справочник. - 8-е изд., перераб. и доп. Вялов С.С. 208 2017 м'яка 70,00
978-966-2495-63-8 О Боге. Разгадка тайны триединства Бога. Религия — колыбель человечества. Я защищаю Бога. Песиков Яков Семенович 46 2013 м'яка 80,00
978-966-2389-30-2 Обеззараживание воды: гигиенические и медико-экологические аспекты. Том 1. Хлор и его соединения.Рекомендовано к печати Ученым советом ДП «Украинский научно-исследова-тельский институт медицины транспорта» Министерства здравоохранения Украи¬ны 11. 03. 2011 года. Протокол № 2. Мокиенко А. М., Петренко Н. Ф., Гоженко А. И. 2011 484 м'яка 232,00
978-966-438-405-3 Обеззараживание воды: гигиенические и медико-экологические аспекты. Том 2. Диоксид хлора. А.В. Мокиенко, Н.Ф. Петренко, А.И. Гоженко 605 2012 м'яка 341,00
978-966-928-163-0 Обеззараживание воды: гигиенические и медико-экологические аспекты. Том 3. А.В. Мокиенко, Н.Ф. Петренко, А.И. Гоженко 322 2017 м'яка 164,00
978-966-928-542-3 Обеззараживание воды: гигиенические и медико-экологичесские аспекты. Том 4. Ультрафиолетовое облучение и комбинированные методы. Мокиенко А. В. 378 2020 м'яка 341,00
978-966-8388-40-1 Обучу каждого лечиться и лечить без лекарств. Ушная электропунктура простой батарейкой. Песиков Яков Семенович 168 2017 м'яка 150,00
5-89816-053-1 Общая врачебная практика по Джону Нобелю. Том 1. Под ред. Дж. Нобеля, при участии Г. Грина, В. Левинсон, Дж. Модеста, С. Малро, Дж. Шергера и М. Янга. 416 2005 м'яка 328,00
5-89816-054-Х Общая врачебная практика по Джону Нобелю. Том 2. Под ред. Дж. Нобеля, при участии Г. Грина, В. Левинсон, Дж. Модеста, С. Малроу, Дж. Шергера и М. Янга. Пер. с англ. 504 2005 тверда 328,00
5-89816-055-8 Общая врачебная практика по Джону Нобелю. Том 3. Под ред. Дж. Нобеля, при участии Г. Грина, В. Левинсон, Дж. Модеста, С. Малроу, Дж. Шергера и М. Янга. 424 2005 м'яка 328,00
5-89816-056-6 Общая врачебная практика по Джону Нобелю. Том 4. Под ред. Дж. Нобеля, при участии Г. Грина, В. Левинсон, Дж. Модеста, С. Малроу, Дж. Шергера и М. Янга. 480 2005 м'яка 328,00
966-567-033-6 Основы оперативной техники в хирургии Практическое пособие. Нычик А. 3. 204 2003 тверда 50,00
978-966-438-058-1 Основы профилактики тропических болезней людей на территориях стран с жарким клиатом. Сиденко В. П., Гоженко А. И., Кузнецов А. В. 90 2007 м'яка 55,00
978-5-9518-0461-7 Оценка качества жизни в ревматологии Багирова Г.Г., Чернышева Т.В., Сизова Л.В. 248 2011 тверда 98,00
5-9518-0143-5 Очерки гнойной хирургии. Войно-Ясенецкий В.Ф. 720 2013 тверда 300,00
978-966-171-285-9 Папіломатоз гортані та трахеї у дітей Лайко А.А,, Заболотний Д.І., Дячук В.В. та ін. 101 2010 тверда 50,00
978-966-8815-10-2 Патогенетичні та клінічні основи урадень печінки. А.І. Гоженко, О.Б. Квасницька, С.І. Конкін та інш 444 2010 м'яка 232,00
978-966-928-543-0 Патофізіологія нирок : навч. посіб. Кришталь М. В., Гоженко А. І., Сірман В. М. 144 2020 тверда 246,00
978-966-391-087-1 Перинатальна інфекція, спричинена сирептококом групи В. К.: Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Костюк О.О. 120 2010 м'яка 89,00
5-299-00216-5 Пневмония: Руководство для врачей. Казанцев В. А., Удальцов Б. Б. 118 2002 м'яка 20,00
5-9761-0012-0 Полигепатография. Гемодинамика. Гепатит. Ермолов С.Ю., Шабров А.В., Добкес А.Л. 324 2004 тверда 96,00
978-617-7157-67-9 Посібник з біостатистики. Аналіз результатів медичних досліджень у пакеті EZR (R–statistics). Навчальний посібник. Гур’янов В.Г., Лях Ю.Є., Парій В.Д., Короткий О.В., Чалий О.В., Чалий К.О., Цехмістер Я.В. 208 2018 тверда 390,00
  Посібник з патофізіології до практичних занять і самостійної роботи студентів. Частина 1. Загальна патофізіологія. Панова Т.І. та інш. 131 2022 м'яка 250,00
978-966-928-570-6 Право охорони здоров'я ЄС : навчально-методичний посібник, Аракелян М.Р. 120 2020 м'яка 96,00
978-966-8388-40-1 Предсказания. Реальность или вымысел? Время. Неожиданное толкование. Судьба. Есть ли она? Песиков Яков Семенович 68 2016 м'яка 80,00
5-225-04754-8 Протезирование при полной адентии. Руководство для врачей. Загорский В.А. 376 2008 тверда 537,00
978-617-7617-70-8 Протоколи рентгенологічних досліджень (зразки). Прокопчук М.І. 112 2021 тверда 180,00
  Псориаз. Контролируй заболевание. Литус А.И. 110 2013 м'яка 59,00
978-966-8995-30-9 Псориатрический артрит (вопросы генезиса, диагностика и лечение). А.А. Бурьянов, В.П.Кваша. 234 2009 тверда 78,00
  Псоріаз. Контролюй хворобу. Літус О.І. 94 2010 м'яка 59,00
978-5-98811-100-9 Ребенок с наследственным синдромом: опыт воспитания. Кафенгауз Б. Ю. 208 2008 м'яка 76,00
976-617-7100-07-1 Редкие для Украины инфекционные болезни у детей в практике врача. Крамарев С.А. 176 2014 м'яка 109,00
  Реконструктивно-восстановительные операции на прямой кишке, влагалище, тканях промежности. В.Н. Мальцев, Т.В. Тарасюк. 139 2009 м'яка 60,00
978-5-93979-222-6 Рентгеновская компьютерная томография в диагностике хронической обструктивной болезни легких. Труфанов Г.Е., Кузнецова Н.Ю., Рязанов В.В., Рудь С.Д., Малаховский В.Н. 125 2009 м'яка обкл. 132,00
978-5-93979-176-2 Рентгенологический атлас заболеваний и повреждений мочевых органов. Труфанов Г.Е., Петров С.Б., Рязанов В.В., Опекунова А.М., Мищенко А.В. 336 2007 тверда 384,00
978-617-7990-13-9 Рентгенологічні укладки. Атлас. Прокопчук М.І. 320 2021 тверда 500,00
978-966-928-545-4 Ртуть у ХХІ столітті: від постановки проблеми до її вирішення : монографія, Большой Д. В., Пихтєєва О. Г., Трахтенберг І. М., Шафран Л. М., 240 2020 тверда 341,00
5-89481-367-0 Руководство по внутренним болезням для врача общей практики: От симптома н синдрома — к диагнозу и лечению. Комаров Ф.И. 872 2007 тверда 320,00
978-966-8704-53-6 Руководство по хирургии туберкулеза легких. Б.В. Радионов, Ю.Ф. Савенков, И.А. Калабуха, О.В. Хмель. 334 2012 тверда 283,00
978-966-8388-40-1 Сердце и сосуды. Как их сохранить? Песиков Яков Семенович 40 2016 м'яка 50,00
978-617-7100-48-4 Синдромная диагностика и лечение в педиатрической практике (2019) Цодикова О.А. 320 2019 м'яка 234,00
  Смелые мысли. Ревность, корысть, собственничество — естественные свойства любви. Зависть — это не так уж плохо. Лесть — родная сестра ком¬плимента. Обнаженное тело — залог здоровья. Счастье. Каково оно? Песиков Яков Семенович 32 2016 м'яка 50,00
978-5-9881 1-096-5 Современные методы отбеливания зубов и микроабразии эмали в эсте-тической стоматологии. 2008. — 205 с. Тверда обкл. Крихели Н.И. 205 2008 тверда 422,00
966-7553-79-5 Социально-правовые аспекты клонирования человека. Киселев Н. Н., Короткий Т. Р. 254 2001 м'яка 82,00
978-617-7175-59-8 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. Аналізи : нормативні показники, трактування змін. Мостовий Ю.М. 800 2021 м'яка 450,00
978-966-928-200-2 Теория болезни : монография, Гоженко А. И. 236 2018 тверда 328,00
978-88-98320-44-8 Термінологія та настанови з глаукоми Європейське глаукомне товариство 172 2021 м'яка 700,00
978-5-98811-306-5 Топический диагноз в неврологии по Петеру Дуусу: анатомия, физиология, клиника. — 3-є изд. Бер М., Фротшер М. 608 2018 м'яка 1 100,00
978-617-7105-07-6 Трихология. Злотогорский А., Шапиро Д. Трихология. под ред. А. Литуса; пер. с англ. Ю. Овчаренко. 160 2013 тверда 390,00
978-617-7238-33-0 Трихология. Злотогорский А., Шапиро Д. 276 2016 тверда 975,00
978-5-93979-005-5 УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические трудности и ошибки. Хачкурузов С. Г. 672 2018 тверда 500,00
985-466-075-3 Ультрозвуковые исслеловния в таблицах и схемах. (Изд-2-е), Витебск: Издательство Витебского государственного медицинского университета, Капустин С.В., Пиманов С.И., при участии Паскалин С. 64 2005 м'яка 54,00
978-966-1641-968 Управляемый чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации для детей и взрослых. К: Украинская конфедерация журналистов. Веклич В.В. 592 2017 тверда 2 400,00
5—86093—035—6 Фармакология и клиническое использование экстраренального действия диуретиков. Зверев Я.Ф., Брюханов В.М. 256 2000 тверда 38,00
978-5-299-00388-8 Фармакотерапия в гериатрической практике : руководство для врачей, Кантемирова Р. К., Чернобай В. Г., Арьев А. Л., Дзахова С. Д. 160 2010 м'яка 115,00
978-617-632-101-9 Функциональный почечный резерв: физиология, патофизиология и диагностика. Применение в практике. Гоженко А.И., Иванов Д.Д., Никитенко О.П. и др. 152 2019 м'яка 164,00
978-966-438-866-2 Хроническое обструктивное заболевание лёгких, многообразие системных проявлений : монография. Утверждено ученым советом ГП «Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта МЗО Украины» (Протокол № 1 от 30.01.2015 года) А.И. Гоженко, Л.А. Ковалевская, О.В Кучер І.Н. Горбенко. 162 2015 м'яка 123,00
978-966-8388-86-6 Что такое искусство? Что есть истина? Все истины есть полуистины. Авторская версия через призму эзотеризма. Песиков Яков Семенович 50 2013 м'яка 70,00
978-617-590-011-6 Электромагнитные излучения на транспорте (санитарно-гигиенический аспект). Монография. В. Н. Евстафьев 274 2011 м'яка 164,00
  Электропунктура античных китайских точек обычной батарейкой - прекрасный доктор. Песиков Яков Семенович 120 2015 м'яка 150,00
978-966-00-0759-8 Эндогенные механизмы кардиопротекции как основа патогенетической терапии забол. сердца. 2008-412 с. тверда обкл. Мойбенко А.А., Досенко В.Е. та інш. 412 2008 тверда 156,00
978-617-589-025-7 Энергоиммунология и ее практическое применение в теории медицины, гомеопатии и биоэнергетики. Федорич В.Н., Гаевская А.В., Федорич А.В. 232 2011 м'яка 95,00
978-966-96966-1 -8 Энтеросорбция в комплексном лечении острых хир. заболеваний органов брюшной полости. В.В. Бойко, А.А. Вильцанюк, И.А. Вильцанюк, И.И. Геращенко, А.В. Ильченко, В С. Коноплицкий, В.К. Логачев, А.А. Пентюк, М.А. Хуторянский. 128 2009 м'яка 49,00
Видавництво "Мультиметод"
ISBN Назва Автор Сторінок Рік Обкладинка Ціна, грн.
978-617-7896-23-3 Архитектоника живой фасции человека. Видавництво: "Мультиметод". 2022 - 224. с. тверда обкл. Жан-Клод Гимберто, Колин Армстронг. 224 2022 тверда 2 631,00
978-617-7896-28-8 Атлас остеопатических техник. Александер Николас, Эван Николас. 672 2022 тверда 2 501,00
978-966-97712-2-3 Верни себе свое тело: пер. с англ. Сюзанна Скерлорк-Дюрана 200 2019 м'яка 400,00
978-617-7896-03-5 Висцеральная остеопатия. Органы брюшной полости: пер. с англ. Петер Левин, Томас Хирт, Джером Хельсмуртель 488 2022 м'яка 1 160,00
978-617-7896-16-5 Внутренняя сила покоя. Руководство для психотерапевтов и краниоскаральных терапевтов: пер. с англ. Александер Филмер-Лорч, Кэролайн Барроу, Мэгги Джилл 280 2022 м'яка 720,00
978-617-7896-12-7 Воспитание психологической устойчивости. Помощь пациентам в преодолении травмы развития: пер. с англ. Кэти Кейн, Стивен Террелл 320 2022 тверда 450,00
978-966-97712-5-4 Вызов. Конец тревожности и паническим атакам: пер. с англ. Барри МакДонах 232 2021 м'яка 320,00
978-617-7896-09-7 Голос, которому не нужны слова. Как тело избавляется от психологической травмы и восстанавливает душевное равновесие: пер. с англ. Питер Левин 488 2021 м'яка 630,00
978-617-7896-14-1 Длина и сила. Тестирование мышц и тейпирование. Туи Бриджес, Клинт Бриджес. 464 2022 тверда 1 650,00
978-617-7896-05-9 Звезды мозга. Глия в свете краниосакральной терапии: пер. с англ. Тед Ванвир 288 2022 тверда 770,00
978-617-7896-15-8 Как с помощью краниосокральной терапии предотвратить болезнь Альцгеймера. Майкл Морган 2022 304 тверда 940,00
978-617-7896-10-3 Клиническая оценка в лечебном массаже. Практическое пособие: пер. с англ. Дэвид Зулак 600 2022 тверда 1 470,00
978-617-7896-00-4 Клиническое применение поливагальной теории. Формирование поливагальнообоснованной терапии. Пер. с англ. Стивен Порджес, Деб Дана 552 2020 м'яка 1 297,00
978-617-7896-19-6 Кость — величайшая тайна. Как воззрения и философия Эндрю Тейлора Стилла подтверждаются новейшими исследованиями: пер. с англ. Джо Буекенс 328 2022 тверда 900,00
978-966-97712-1-6 Краниосакральная терапия II. Вне твердой мозговой оболочки Джон Апледжер 260 2019 м'яка 900,00
978-966-97712-0-9 Краниосакральная терапия. Джон Апледжер, Ян Вредвугд 230 2017 м'яка 900,00
978-617-7896-01-1 Краткое руководство по поливагальной теории. Преобразующая сила ощущения безопасности: пер. с англ. Стивен Порджес 288 2022 м'яка 560,00
978-966-97712-8-5 Лечебный массаж при работе с рубцовой тканью. Принципы, использование, протоколы: пер. с англ. Нэнси Смит, Кэтрин Райан 320 2021 м'яка 1 370,00
978-617-7896-24-0 Мастера остеопатии. Уильям Кроу, Теренс Варди 228 2022 тверда 1 690,00
978-617-7896-20-2 Нейромышечный тейпинг. От теории к практике: пер. с англ. Девид Блоу 392 2022 м'яка 950,00
978-617-7896-26-4, 978-617-7896-25-7 Остеопатическая мануальная медицина в педиатрии в 2-х томах, том 1, том 2: пер. с англ. Джейн Каррейро 864 2022 тверда 1 950,00
978-617-7896-07-3 Поливагальная теория в психотерапии: пер. с англ. Деб Дана. 328 2021 м'яка 580,00
978-966-97712-5-4 Поливагальная теория. Нейрофизиологические основы эмоций, привязанности, общения и саморегуляции: пер. с англ. Стивен Порджес. 464 2020 м'яка 850,00
978-617-7896-08-0 Поливагальные упражнения для развития ощущения безопасности и связи. 50 пациент-ориентированных методик: пер. с англ. Деб Дана 352 2022 м'яка 500,00
  Поливагальный флипчарт. Дана Д. 750,00
978-966-97712-3-0 Полное присутствие в теле. Сюзанна Скерлорк-Дюрана. 222 2019 м'яка 400,00
978-617-7896-29-5 Пособие по исследованию периферической нервной системы: пер. с англ. Майкл О’Брайен 88 2022 м'яка 330,00
978-617-7896-11-0 Прикладная кинезиология. Учебное пособие и справочник по основным принципам и практикам: пер. с англ. Роберт Фрост 352 2022 тверда 740,00
978-617-7896-04-2 Пять остеопатических моделей. Обоснование, применение, интеграция. Паоло Тоцци, Кристиан Лунги, Джампьеро Фуско. 440 2020 тверда 1 770,00
978-966-97712-4-7 Разбалансированный ребенок: пер. с. англ. Керол Сток Крановиц 384 2019 м'яка 500,00
978-617-7896-13-4 Ритм и прикосновение: Основы краниосакральной терапии: пер. с. англ. Энтони Арнольд 318 2021 тверда 400,00
978-966-97712-6-1 Руководство по концепции Маллигана. Пошаговое руководство по мануальной терапии, основанное на концепции Маллигана: пер. с англ. Кумар Дипак 310 2020 м'яка 1 820,00
978-966-97712-9-2 Соматическая дисфункция в практике семейной медицины: пер. с англ. Кеннет Нельсон, Томас Глонек 688 2022 м'яка 2 100,00
978-617-7896-22-6 Увлекательно о нервах. Практическое пособие для физиотерапевтов. Джон Гиббсон 2022 208 тверда 1 000,00
978-966-97712-7-8 Уникальный человек. Иной взгляд на аутизм: пер. с англ. Барри Призант, Том Филдс-Майер 232 2020 м'яка 480,00